Inapoi la Cautare

STANDARD din /2011


necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 07.05.2012 și 06.05.2012 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 07.05.2012 și 06.05.2012 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    1. Ştiinţe juridice

    1.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

    - Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 300 de exemplare.

    - Cărţile, volumele ori lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri cu prestigiu recunoscut.

    - Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

    - Pentru cărţi, capitole în cărţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

    ● 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate;

    ● 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) într-o limbă de circulaţie internaţională, la o editură cu prestigiu internaţional din ţară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;

    ● 1, în alte cazuri.

    - Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:
	

┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea bazei de date │ Adresa web │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1.│ISI Web of Knowledge │www.webofknowledge.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Scopus │www.scopus.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3.│EBSCO │www.ebscohost.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 4.│CEEOL │www.ceeol.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 5.│SpringerLink │www.springerlink.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Science Direct │www.sciencedirect.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 7.│West Law │www.westlaw.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Francis │www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Doctrinal │www.doctrinal.fr │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Hein Online │www.heinonline.org │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 11.│JSTOR │www.jstor.org │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Lexis Nexis │www.lexisnexis.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 13.│ProQuest │www.proquest.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 14.│SSRN │www.ssrn.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Persee │www.persee.fr │
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ● O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

    Se acordă următoarele punctaje:

	

┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │
│ │ │ │ se acordă punctajul│
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I1 │Cărţi de autor │8 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I2 │Cărţi realizate în colectiv, la │ │ │
│ │care candidatul este prim autor │ │ │
│ │sau a avut o contribuţie de │ │ │
│ │peste 50% la realizarea acesteia │5 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I3 │Articole/Studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau prim autor în │ │ │
│ │reviste cotate ISI având un scor │ │ │
│ │relativ de influenţă s │1 + 18 x s│Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I4 │Articole/studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │ │ │
│ │în reviste ştiinţifice cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut sau indexate│ │ │
│ │de baze de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │1 │Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I5 │Capitole de carte, studii în │ │ │
│ │volume colective sau în volume │ │ │
│ │ale conferinţelor care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │1 x m │Pe publicaţie │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I6 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în cărţi, capitole │ │ │
│ │de cărţi sau volume, cărora le │ │ │
│ │corespunde coeficientul de │ │ │
│ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 x m │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I7 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în articole │ │ │
│ │publicate în reviste cotate ISI │ │ │
│ │având un scor relativ de │ │ │
│ │influenţă s (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,6+1,5xs │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I8 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în reviste │ │ │
│ │ştiinţifice cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut sau indexate în baze │ │ │
│ │de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I9 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │străinătate care este indexată │ │ │
│ │ISI sau indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │2 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │ţară, care este cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut, indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută │1 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I11 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional │6 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I12 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu recunoscut │3 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I13 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în │ │ │
│ │străinătate │2 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I14 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în ţară │1 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I15 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu │ │ │
│ │echivalentul a cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │străinătate │4 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I16 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │ţară │2 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I17 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │
│ │didactic universitar la o │ │ │
│ │universitate din străinătate, │ │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin │ │ │
│ │o lună; efectuarea unui stagiu │ │ │
│ │postdoctoral cu o durată de cel │ │ │
│ │puţin un an la o universitate │ │ │
│ │din străinătate; sau obţinerea │ │ │
│ │unei diplome de doctor la o │ │ │
│ │universitate din străinătate │2 │Pe universitate │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I18 │Moderator/Keynote speaker la │ │ │
│ │conferinţe naţionale sau │ │ │
│ │internaţionale │2 │Pe conferinţă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I19 │Beneficiar al unor granturi │ │ │
│ │individuale/colective/burse │ │ │
│ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 25.000 lei fiecare │0,5 │Pe grant │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I20 │Membru în consiliul editorial al │ │ │
│ │unei reviste ştiinţifice care │ │ │
│ │este cu prestigiu recunoscut, │ │ │
│ │indexată ISI sau indexată de o │ │ │
│ │bază de date internaţională │ │ │
│ │recunoscută │0,5 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I21 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │
│ │universitare │1 │Pe program de studii │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I22 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor│ │ │
│ │şi Certificatelor Universitare, │ │ │
│ │al Consiliului Naţional al │ │ │
│ │Cercetării Ştiinţifice, al │ │ │
│ │consiliului sau comisiilor de │ │ │
│ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │
│ │de Asigurare a Calităţii în │ │ │
│ │Învăţământul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │
└───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    1.2. Standarde minimale
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic