Inapoi la Cautare

SISTEM din /2006


de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenţilor economici


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 25.07.2006 și 27.06.2007 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 25.07.2006 și 27.06.2007 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

	

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 10 PROPRIETATE DE STAT
 11 Regii autonome
 12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
 13 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi
       comerciale sau regii autonome
 14 Companii şi societăţi naţionale

 20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat şi privat)
       PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
 21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strain
 22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strain
 23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
 24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat strain
       PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
 25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strain
 26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strain
 27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
 28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat strain

 30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
       (cu capital: privat autohton, privat autohton şi strain,
       privat strain, societăţi agricole)
 31 Societăţi comerciale în nume colectiv
 32 Societăţi comerciale în comandita simpla
 33 Societăţi comerciale în comandita pe acţiuni
 34 Societăţi comerciale pe acţiuni
 35 Societăţi comerciale cu raspundere limitata
 36 Societăţi agricole
 37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în
       cursul anului 2006

 40 PROPRIETATE COOPERATISTA
 41 Cooperative de consum
 42 Cooperative mestesugaresti
 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
 44 Cooperative de credit

 50 PROPRIETATE OBSTEASCA
       (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi
       instituţiilor politice şi obstesti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    CAP. II

    Conţinutul de informaţii al modelelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2006

	

    Judeţul _________________________│_│_│ Forma da proprietate _________│_│_│
    Persoana juridica ____________________ Activitatea preponderenta
    Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasa CAEN)______________
    str. _________ nr.____, bl. ____,
    sc.______________, ap. _____________ Cod clasa CAEN __________│_│_│_│_│
    Telefon _________, fax _____________ Cod unic de înregistrare
    Numar din registrul comerţului _____ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│


                                     BILANT

                            la data de 30 iunie 2006

	

┌──┐
│10│ - lei -
├──┴─────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │01.01.2006 │ 30.06.2006│
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ 01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. IMOBILIZARI CORPORALE │ 02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ 03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. STOCURI │ 05 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. CREANTE │ 06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. INVESTITII PE TERMEN SCURT │ 07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│C.│CHELTUIELI IN AVANS │ 10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADA DE PANA LA UN AN │ 11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/ │ │ │ │
│ │DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ 12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 12 - 17) │ 13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ 14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│H.│PROVIZIOANE │ 15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│I.│VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), │ │ │ │
│ │din care: │ 16 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- subventii pentru investitii │ 17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- venituri înregistrate în avans │ 18 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. CAPITAL (rd. 20 la 22), │ │ │ │
│ │din care: │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris varsat │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris nevarsat │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - patrimoniul regiei │ 22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. PRIME DE CAPITAL │ 23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. REZERVE DIN │ 24 │ │ │
│ │ REEVALUARE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. REZERVE │ 25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ ACTIUNI PROPRII │ 26 │ │ │
│ ├────────────────────────────┬────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ SOLD C │ 27 │ │ │
│ │ REPORTAT(A) ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ SOLD D │ 28 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ VI.PROFITUL SAU PIERDEREA │ SOLD C │ 29 │ │ │
│ │ EXERCITIULUI ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ FINANCIAR │ SOLD D │ 30 │ │ │
│ ├────────────────────────────┴────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Repartizarea profitului │ 31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) │ 32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Patrimoniul public │ 33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) │ 34 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

    Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
    Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

    Stampila unităţii


                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

                            la data de 30 iunie 2006
	

┌──┐
│20│ - lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │ │ Realizari aferente │
│ │Nr. │perioadei de raportare │
│ Denumirea indicatorilor │rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) │ 01 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Producţia vanduta │ 02 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din vanzarea marfurilor │ 03 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din dobanzi înregistrate de │ 04 │ │ │
│ │entitatile al caror obiect de │ │ │ │
│ │activitate îl constituie leasingul │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din subventii de exploatare │ │ │ │
│ │aferente cifrei de afaceri nete │ 05 │ │ │
├───┼──────────────────────────┬──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Variatia stocurilor de │ Sold C │ 06 │ │ │
│ │produse finite şi a ├──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │productiei în curs de │ Sold D │ 07 │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┴──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3.│Producţia realizata de entitate pentru │ 08 │ │ │
│ │scopurile sale proprii şi capitalizata │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare │ 09 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 01+06-07+08+09) │ 10 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime şi │ │ │ │
│ │materialele consumabile │ 11 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ 12 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe │ │ │ │
│ │(cu energie şi apa) │ 13 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │c) Cheltuieli privind marfurile │ 14 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd, 16 + 17), │ │ │ │
│ │din care: │ 15 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizatii │ 16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurarile şi │ │ │ │
│ │protectia sociala │ 17 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7.│a) Ajustari de valoare privind │ │ │ │
│ │ imobilizarile corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale (rd. 19-20) │ 18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.1) Cheltuieli │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.2) Venituri │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Ajustari de valoare privind │ │ │ │
│ │activele circulante (rd. 22-23) │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.1) Cheltuieli │ 22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.2) Venituri │ 23 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) │ 24 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
│ │varsaminte asimilate │ 26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donatii │ │ │ │
│ │şi activele cedate │ 27 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli privind dobanzile de refinantare │ │ │ │
│ │înregistrate de entitatile al caror obiect │ 28 │ │ │
│ │de activitate îl constituie leasingul │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Ajustari privind provizioanele │ │ │ │
│ │ (rd. 30-31) │ 29 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 30 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 31 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 11 la 15+18+21+24+29) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ 33 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 10-32) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 32-10) │ 34 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare │ 35 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 36 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10.│Venituri din alte investitii şi │ │ │ │
│ │imprumuturi care fac parte din activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ 37 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 38 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11.│Venituri din dobanzi │ 39 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 40 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte venituri financiare │ 41 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) │ 42 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12.│Ajustari de valoare privind imobilizarile │ │ │ │
│ │ financiare şi investiţiile financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca active circulante (rd. 44-45) │ 43 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 44 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 45 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobanzile │ 46 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu │ 47 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ 48 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 43+46+48) │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 42-49) │ 50 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 49-42) │ 51 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14 │ PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 10+42-32-49) │ 52 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 32+49-10-42) │ 53 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15.│Venituri extraordinare │ 54 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare │ 55 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17 │ PROFITUL SAU PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ │ ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 54-55) │ 56 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 55-54) │ 57 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) │ 59 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│ │ BRUT(A) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 58-59) │ 60 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 59-58) │ 61 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18.│Impozitul pe profit │ 62 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la │ │ │ │
│ │elementele de mai sus │ 63 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20.│ PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A │ │ │ │
│ │ EXERCITIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 60-62-63) │ 64 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60) │ 65 │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

    Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
    Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

    Stampila unităţii


                                DATE INFORMATIVE

	

┌───┐
│30 │ - lei -
├───┴──────────────────────────────────────┬────┬───────────────┬──────────────┐
│I. Date privind rezultatul │ Nr.│ Nr. unităţi │ Sume │
│înregistrat │ rd.├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┬────────┴──────────────┤
│ │ │ │ din care │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plăţile │ Nr.│ Total│ Pentru │ Pentru │
│restante │ rd.│ col. │ activitate│ activitate│
│ │ │ 2+3 │ curenta │ de │
│ │ │ │ │ investitii│
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Plati restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanti - total │ 04 │ │ │ │
│(rd. 05 la 07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurarilor sociale - total (rd. 09 │ │ │ │ │
│la 13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, salariati │ │ │ │ │
│şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurarilor │ 10 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurarilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de alti creditori │ 15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplatite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplatite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta │ 18 │ │ │ │
│ - total (rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Dobanzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┴────────┬──┴───────────┤
│III. Numar mediu de salariati │ Nr.│ 30 iunie 2005 │ 30 iunie 2006│
│ │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Numar mediu de salariati │ 23 │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┴──────────────┤
│IV. Plati de dobanzi şi redevente │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 24 │ │
│persoanele juridice române către │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 26 │ │
│persoanele juridice române către persoane │ │ │
│juridice afiliate*), nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│ din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri din redevente platite de │ 28 │ │
│persoanele juridice române către persoane │ │ │
│juridice afiliate nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│V. Obligaţii amanate la plata conform │ Nr.│ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa de │ rd.│ │
│Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind │ │ Sume │
│măsuri de diminuare a arieratelor din │ │ │
│economie, evidentiate în conturi │ │ │
│extrabilantiere │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligaţii către bugete amanate la plata │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligaţii comerciale amanate la plata │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│VI. Tichete de masa │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate│ 32 │ │
│salariatilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┬──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare**) │ Nr.│ 30 iunie 2005 │ 30 iunie 2006│
│ │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în │ 33 │ │ │
│ cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de │ 34 │ │ │
│ finalizare în cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în │ 35 │ │ │
│ cursul perioadei │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────┘

    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
    prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
    modificările şi completările ulterioare.
    **) cheltuieli de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei
    nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
    L 267/14.08.2004.

        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

    Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
    Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

    Stampila unităţii


                                  -------
<   3   4  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic