Inapoi la Cautare

PROGRAM din /2005


a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.06.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.06.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    CAP. 1

    Program de implementare a PNAinc revizuit pentru 2006-2008

    1. SARACIE ŞI SARACIE SEVERA
	

*Font 7*
┌──────────────-┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────-┬────────-┬────────────────-┬────────────┐
│ │ │ │Perioada/│ Respon- │ │ │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│sabil pe │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ │ │ │realizare│ sub- │ necesară │de finanţare│
│ │ │ │ │obiective│ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.1. Garantarea│1.1.1. Asigurarea │Implementarea modificarilor şi completarilor │2006-2008│ MMSSF │614.540.000 lei*1│BL, inclusiv│
│unui venit │sustenabilitatii │Legii nr. 416/2001 privind VMG: │ │ │ pentru 2006 │ sume │
│minim pentru │financiare a sistemului │● introducerea unor limite minime unice, la │ │ │ │defalcate de│
│fiecare │venitului minim garantat│nivel naţional, de evaluare a bunurilor în │ │ │ │ la BS │
│cetatean care │(VMG) şi îmbunătăţirea │vederea asigurarii echitatii în acordarea │ │ │ │ │
│se afla în │mecanismului de │ajutorului social; │ │ │ │ │
│nevoie dovedita│functionare │● introducerea de sancţiuni pentru │ │ │ │ │
│ │ │nerespectarea prevederilor legale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │1.1.2. Menţinerea VMG │Adoptarea HG privind indexarea nivelurilor │ anual │ MMSSF │ │BL, inclusiv│
│ │la valoarea reala │VMG prevăzute de lege │ │ │ │ sume │
│ │actuala şi cresterea │ │ │ │ │defalcate de│
│ │sa în perspectiva │ │ │ │ │ la BS │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │1.1.3. Evitarea │Stabilirea unor mecanisme de colaborare între │ 2006 │ MMSSF, │ │Programul de│
│ │polarizarii sociale │DMSSF-uri, DGASPC judetene şi AJOFM-uri în │ │ ANOFM, │ │ Incluziune │
│ │excesive │vederea cresterii ratei de ocupare în randul │ │ ANPDC │ │ Sociala - │
│ │ │persoanelor beneficiare de ajutor social, │ │ │ │ Banca │
│ │ │precum şi a tuturor persoanelor apte de muncă │ │ │ │ Mondiala; │
│ │ │aflate în situaţie de excluziune sociala │ │ │ │ Program │
│ │ │ │ │ │ │PHARE 2004; │
│ │ │ │ │ │ │ BS │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ ├────────────┤
│ │1.1.4. Diminuarea │Acordarea de ajutoare de urgenta, financiare │permanent│ MMSSF, │ │ BS │
│ │riscului de aparitie a │şi excepţionale în temeiul legislaţiei în │ │ CJ, │ │ BL │
│ │unor forme de saracie │vigoare │ │ CL │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Acordarea de ajutoare pentru incalzire │ anual │ MMSSF │ 330.000.000 lei │ BS (MMSSF) │
│ │ │ │ │ │ pentru 2006 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Acordarea de ajutoare pentru instalarea de │ anual │ MMSSF │ 87.000.000 lei │ BS (MMSSF) │
│ │ │centrale termice │ │ │ pentru 2006 │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.2. O politica│1.2.1. Cresterea │Adoptarea anuală a noilor valori ale │2006-2008│ MMSSF, │ │ │
│salariala │salariului minim brut pe│salariului minim brut garantat, pe tara │ │Directia │ │ │
│orientata spre │tara şi eliminarea ├──────────────────────────────────────────────┤ │Politici │ ├────────────┤
│scaderea │decalajelor cu scopul │Definitivarea cadrului legislativ care va │ │Salariale│ │ │
│saraciei şi │diminuarii riscului de │reglementa salarizarea personalului bugetar │ │ │ │ │
│cresterea │saracie pentru │contractual, cat şi a functionarilor publici │ │ │ │ │
│ocuparii │persoanele salariate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.3. Asigurarea│1.3.1. Cresterea │Revalorizarea punctului de pensie din sistemul│2006-2008│ CNPAS │ │ BASS │
│unor venituri │treptata, în termeni │public de pensii │ │ │ │ │
│decente pentru │reali, a pensiei ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│pensionari şi │ │Revalorizarea punctului de pensie pentru │2006-2008│ CNPAS │ │ BS │
│şomeri │ │pensionarii agricultori │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Majorarea pensiilor │2006-2008│ CNPAS │ │ BASS; BS │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │1.3.2. Consolidarea │Adaptarea cadrului legislativ (modificarea │ │ CNPAS │ │ │
│ │bugetului de asigurări │Legii nr. 19/2000 şi adoptarea unui act │ │ │ │ │
│ │sociale prin │normativ) pentru excluderea acestor prestatii │ │ │ │ │
│ │externalizarea │şi modificarea bugetară corespunzătoare │ │ │ │ │
│ │finantarii │pentru urmatoarele prestatii: │ │ │ │ │
│ │indemnizatiilor de ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │asigurări sociale care │● concedii crestere copil │2006-2007│ │ Economie: │ BASS 2006 │
│ │nu au legătură directa │ │ │ │ 715.000.000 lei │ │
│ │cu pensiile │ │ │ │ Cheltuieli: │ BS │
│ │ │ │ │ │ 715.000.000 lei │ 2006 │
│ │ │ │ │ │1.807.000.000 lei│ 2007 │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● concedii medicale │ │ MMSSF, │Scadere venituri │ BASS │
│ │ │ │ │ CNPAS, │prin cedare % din│ │
│ │ │ │ │ │ cota de │ │
│ │ │ │ │ │ contribuţie de │ │
│ │ │ │ │ │ asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ sociale: │ │
│ │ │ │ │ │ 485.383.000 lei │ 2006 │
│ │ │ │ │ │ Venituri: │ BFNUASS │
│ │ │ │ │ │ 485.383.000 lei │ 2006 │
│ │ │ │ │ │ Cheltuieli: │ │
│ │ │ │ │ │ 485.383.000 lei │ 2006 │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │1.3.3. Modificarea │Modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul│2006 │ MMSSF, │ Estimativ │ Bugetul │
│ │cuantumului │asigurarilor pentru şomaj şi stimularea │ │ ANOFM │ 163.859.000 lei │asigurarilor│
│ │indemnizatiei de şomaj │ocuparii forţei de muncă │ │ │ │pentru şomaj│
│ │astfel încât acesta va │ │ │ │ │ │
│ │fi o sumă fixa, │ │ │ │ │ │
│ │neimpozabila (75% din │ │ │ │ │ │
│ │salariul minim brut pe │ │ │ │ │ │
│ │tara) la care se adauga,│ │ │ │ │ │
│ │în functie de stagiul de│ │ │ │ │ │
│ │cotizare realizat, o │ │ │ │ │ │
│ │suma reprezentand un │ │ │ │ │ │
│ │anumit procent din media│ │ │ │ │ │
│ │salariului de baza brut │ │ │ │ │ │
│ │al persoanei │ │ │ │ │ │
└──────────────-┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────-┴────────-┴────────────────-┴────────────┘


    1) În tot acest document moneda naţionala utilizata este leul nou (RON). Sumele exprimate în euro sau USD au fost transformate în lei la cursurile de 3,1 lei/USD, respectiv 3,6 lei/euro.

    2. REDUCEREA SARACIEI ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE ZONALE
	

*Font 7*
┌──────────────-┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────-┬────────-┬────────────-┬────────────────-┬──────────────-┐
│ │ │ │Perioada/│ Responsabil │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe │ necesară │ de finanţare │
│ │ │ │realizare│sub-obiective│ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│2.1. Stimularea│2.1.1. Programe complexe│Derularea programului "Schema de │ Iunie │ ANDZM, prin │ 34.100.000 lei │ Imprumuturi │
│ cresterii │de sprijinire a zonelor │Microcredite" │ 2010 │ agentii │ (11 mil. USD │BIRD 4509-RO şi│
│ ocuparii prin │cu deficit sever de │ │ │ neguverna- │ alocati pe │ 4759-RO, cu │
│ stimularea │posibilitati │ │ │ mentale │ perioada │cofinantare BS │
│ crearii │ocupationale: relansarea│ │ │de creditare │ 2005-2010) │ │
│ locurilor de │economica a zonelor, │ │ │ │ │ │
│ munca care să │orientarea excedentului ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ genereze │de populatie activa spre│Înfiinţarea Centrelor de Afaceri şi │2006-2010│ ANDZM, prin │ 10.850.000 lei │ Împrumut │
│ bunastare │zonele în dezvoltare │Sprijin pentru Intreprinzatori - │ │ consultanti │ (3,5 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ sociala, în │ │Componenta de gazduire şi incubatoare │ │specializati │ │cofinantare BS │
│zone cu deficit│ │de afaceri │ │ │ │ │
│ sever de │ │ │ │ │ │ │
│ posibilitati │ │ │ │ │ │ │
│ ocupationale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 2.2. Programe │2.2.1. Stimularea │Program de dezvoltare a muntilor │ 2006 │ MAPDR │ 124.000 lei │Credit acordat │
│ de suport │activităţilor economice │Apuseni │ │ │ (0,04 mil. USD) │ de FIDA │
│ pentru zone │pentru care exista o ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│defavorizate şi│piaţa locala, naţionala │Programul privind sprijinirea │ 2006 │ MAPDR │ 30.000.000 lei │ BS-MAPDR │
│de absorbtie a │sau internationala prin │asociaţiilor şi producătorilor agricoli│ │ │ │ │
│ pungilor de │facilităţi fiscale şi │din zona montana pentru achizitionarea │ │ │ │ │
│ saracie │împrumuturi │de dotari specifice noi (aprobat prin │ │ │ │ │
│ │nerambursabile pentru │HG nr. 562/2005) │ │ │ │ │
│ │activităţi aducatoare de├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │venit │Implementarea programului SAPARD │Dec. 2006│ MAPDR şi │3.303.540.000 lei│Cofinantare: BS│
│ │ │(pentru proiectele din localităţile │ │ Agentia │(917,65 mil. euro│ şi UE (iulie │
│ │ │afectate de inundaţii conform HG │ │ SAPARD │ din care 612,95 │ 2005 - dec. │
│ │ │nr. 1.512/2005 cofinantarea Comunităţii│ │ │ mil. euro UE │ 2006) │
│ │ │Europene creşte de la 75% la 85%, iar │ │ │nerambursabil şi │ │
│ │ │cea privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ 304,7 mil. euro │ │
│ │ │ │ │ │ BS) │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Finantarea de proiecte de activităţi │ 2006 │ FRDS │ 2.480.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │generatoare de venit adresate │ │ (SDF II) │ (0,8 mil. USD) │ contribuţia │
│ │ │comunitatilor rurale sarace │ │ │ │beneficiarilor/│
│ │ │ │ │ │ │ partenerilor │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Finantarea de proiecte de activităţi │2006-2010│ ANDZM prin │ 4.030.000 lei │ Imprumuturi │
│ │ │generatoare de venit adresate │ │ FRDS │ (1,3 mil. USD) │BIRD 4509-RO şi│
│ │ │comunitatilor miniere afectate de │ │ (SDSCM) │ │ 4759-RO, cu │
│ │ │restructurare │ │ │ │cofinantare BS │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.2.2. Stimularea │Programul de ocupare a forţei de muncă │ 2006 │ ANOFM │ │ BAS │
│ │ocuparii în zonele │pentru localităţi din mediul rural şi │ │ │ │ │
│ │defavorizate şi cu rate │localităţi defavorizate cu pondere mare│ │ │ │ │
│ │ridicate ale somajului │a somerilor în totalul populatiei │ │ │ │ │
│ │ │active │ │ │ │ │
│ │ │Programul de ocupare a forţei de │ │ │ │ │
│ │ │munca pentru Valea Jiului │ │ │ │ │
│ │ │Programul de ocupare a forţei de │ │ │ │ │
│ │ │munca pentru Delta Dunarii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Programul de ocupare a forţei de │ │ │ │ │
│ │ │munca pentru comunitati cu numar │ │ │ │ │
│ │ │mare de etnici romi │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Implementarea Schemei de Stimulente │ Iunie │ ANDZM │ 31.000.000 lei │ Imprumuturi │
│ │ │Financiare Nerambursabile pentru │ 2005- │ │ (10 mil. USD pe │BIRD 4509-RO şi│
│ │ │Angajare şi Instruire │ iunie │ │ perioada │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ 2010 │ │ 2006-2010) │cofinantare BS │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.2.3. Absorbtia │Derularea programului FIDA │ 2006 │ MAPDR │ 124.000 lei │Credit acordat │
│ │pungilor de saracie din │Program de dezvoltare a muntilor │ │ │ (0,04 mil. USD) │ de FIDA │
│ │zonele urbane şi rurale │Apuseni, finanţat de FIDA │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Implementarea programului SAPARD │ 2006 │ MAPDR şi │3.303.540.000 lei│Cofinantare: BS│
│ │ │(pentru proiectele din localităţile │ │ Agentia │(917,65 mil. euro│ şi UE (iulie │
│ │ │afectate de inundaţii conform HG nr. │ │ SAPARD │ din care 612,95 │ 2005 - dec. │
│ │ │1.512/2005 cofinantarea Comunităţii │ │ │ mil. euro UE │ 2006) │
│ │ │Europene creşte de la 75% la 85%, iar │ │ │nerambursabil şi │ │
│ │ │cea privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ 304,7 mil. euro │ │
│ │ │ │ │ │ BS) │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.2.4. Stimularea │Finantarea de proiecte de dezvoltare │ 2006 │ FRDS │ 31.000.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │programelor de │comunitara adresate comunitatilor │ │ (SDF II) │ (10 mil. USD) │ contribuţia │
│ │dezvoltare comunitara │rurale sarace │ │ │ │beneficiarilor/│
│ │prin oferirea de │ │ │ │ │ partenerilor │
│ │facilităţi şi granturi, ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │în special pentru │Finantarea de proiecte de dezvoltare │2006-2010│ ANDZM prin │ 62.000.000 lei │ Imprumuturi │
│ │proiecte initiate local │comunitara adresate comunitatilor │ │FRDS (SDSCM) │(20 mil. USD din │BIRD 4509-RO şi│
│ │care raspund nevoilor │miniere afectate de restructurare, din │ │ │care: 5 mil. USD │ 4759-RO, cu │
│ │comunităţii │rural şi urban │ │ │în 2005-2006; 15 │cofinantare BS │
│ │ │ │ │ │ mil. USD │ │
│ │ │ │ │ │ 2006-2010) │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Implementarea Schemei de Granturi Mici │2006-2010│ ANDZM │ 9.703.000 lei │ Împrumut BIRD │
│ │ │din programul de inchidere a minelor, │ │ │ (3,13 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ │ │refacerea mediului şi regenerarea │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ │socio-economica │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.2.5. Stimularea │Intarirea capacităţii comunitare │2006-2010│ ANDZM │ 2.635.000 lei │ BIRD 4759-RO, │
│ │programelor de │ │ │ │ (0,85 mil. USD) │cu cofinantare │
│ │dezvoltare comunitara │ │ │ │ │ BS │
│ │prin facilitarea │ │ │ │ │ │
│ │mobilizarii şi │ │ │ │ │ │
│ │dialogului între actorii│ │ │ │ │ │
│ │activi ai dezvoltării │ │ │ │ │ │
│ │locale, în vederea │ │ │ │ │ │
│ │identificarii resurselor│ │ │ │ │ │
│ │şi nevoilor, precum şi a│ │ │ │ │ │
│ │atragerii de resurse │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare prin │ │ │ │ │ │
│ │propunerea de proiecte │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│2.3. Asigurarea│2.3.1. Reabilitarea │Programul privind pietruirea drumurilor│2007-2008│ MTCT │ 600.000.000 lei │ BS │
│oportunitatilor│infrastructurii de │comunale aprobat conform HG │ şi după │ coordonează │ │ │
│ de dezvoltare │transport pentru │nr. 577/1997, modificat şi completat │ 2008 │ realizarea │ │ │
│comunitara prin│înscrierea tuturor │prin HG nr. 1.256/2005 │ │lui, CJ şi CL│ │ │
│ îmbunătăţirea │localitatilor într-un │ │ 2006 │ aproba │ │ │
│infrastructurii│circuit social-economic │ │ │ prevederile │ 47.000.000 lei │ │
│ │normal │ │ │ tehnice │ (pentru 2006) │ BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Program de pietruire drumuri comunale, │ 2006 │MTCT, CJ, CL │ │Credite externe│
│ │ │aprobat cf. HG nr. 226/2003 │(program │ │ │ │
│ │ │ │ initiat │ │ │ │
│ │ │ │în 2004) │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Finantarea de proiecte de reabilitare a│ 2006 │ FRDS │ 10.850.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │drumurilor comunale şi satesti │ │ (SDF II) │ (3,5 mil. USD) │ contribuţia │
│ │ │ │ │ │ │beneficiarilor/│
│ │ │ │ │ │ │ partenerilor │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Finantarea de proiecte de reabilitare a│2006-2010│ ANDZM prin │ 23.250.000 lei │ Imprumuturi │
│ │ │drumurilor, în comunitati miniere │ │FRDS (SDSCM) │ (7,5 mil. USD) │BIRD 4509-RO şi│
│ │ │afectate de restructurari, din rural şi│ │ │ │ 4759-RO, cu │
│ │ │urban │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Infrastructura municipala (locala) │2006-2010│ ANDZM │ 46.500.000 lei │ Împrumut BIRD │
│ │ │ │ │ │ (15 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea infrastructurii de │ 2006 │ MIE - │ 150.670.000 lei │ Phare CES: │
│ │ │transport │ │ Autoritate │(41,85 mil. euro)│ 27.016.146,90 │
│ │ │Programul PHARE CES 2001 - │ │Contractantă │ │ euro │
│ │ │"Schema de investitii în infrastructura│ │ ADR - │ │Cofinantare BS:│
│ │ │mica locala" │ │Autoritate de│ │ 9.005.382,30 │
│ │ │ │ │Implementare │ │ euro │
│ │ │ │ │ Beneficiari │ │Cofinantare BL:│
│ │ │ │ │ locali - │ │ 5.829.024,34 │
│ │ │ │ │ Autorităţi │ │ euro │
│ │ │ │ │ publice │ │ │
│ │ │ │ │ locale │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Programul SAPARD │ 2006 │ MAPDR şi │ 837.180.000 lei │ Cofinantare: │
│ │ │Măsura 2.1 │ │ Agentia │(232,55 mil. euro│BS şi finanţare│
│ │ │"Dezvoltarea şi Îmbunătăţirea │ │ SAPARD │din care: 155,05 │ UE │
│ │ │Infrastructurii Rurale" (pentru │ │ │ mil. euro UE │ │
│ │ │proiectele din localităţile afectate de│ │ │nerambursabil şi │ │
│ │ │inundaţii conform HG nr. 1.512/2005 │ │ │ 77,55 mil. │ │
│ │ │cofinantarea Comunităţii Europene │ │ │ euro - BS) │ │
│ │ │creşte de la 75% la 85%, iar cea │ │ │ │ │
│ │ │privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.3.2. Dezvoltarea │Reabilitări de constructii │ 2006 │ MEdC │ 150.670.000 lei │ Phare CES: │
│ │infrastructurii de │Programul PHARE CES 2001 - │ │ MAPDR │(41,85 mil. euro)│ 27.016.146,90 │
│ │scoli, spitale şi │"Schema de investitii în infrastructura│ │ MIE - │ │ euro │
│ │institutii culturale │mica locala" │ │ Autoritate │ │Cofinantare BS:│
│ │ │ │ │Contractantă │ │ 9.005.382,30 │
│ │ │ │ │ ADR - │ │ euro │
│ │ │ │ │Autoritate de│ │Cofinantare BL:│
│ │ │ │ │Implementare │ │ 5.829.024,34 │
│ │ │ │ │ Beneficiari │ │ euro │
│ │ │ │ │ locali - │ │ │
│ │ │ │ │ Autorităţi │ │ │
│ │ │ │ │ publice │ │ │
│ │ │ │ │ locale │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.3.3. Eliminarea │Finantarea de proiecte de reabilitare a│ 2006 │ FRDS │ 21.700.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │decalajelor între │infrastructurii comunitatilor rurale │ │ (SDF II) │ (7 mil. USD) │ contribuţia │
│ │comunitati în ceea ce │sarace │ │ │ │beneficiarilor/│
│ │priveste infrastructura │ │ │ │ │ partenerilor │
│ │comunitara, prin ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │îmbunătăţirea │Finantarea de proiecte de reabilitare a│2006-2010│ ANDZM prin │ 37.200.000 lei │ Imprumuturi │
│ │infrastructurii │infrastructurii comunitatilor miniere │ │FRDS (SDSCM) │ (12 mil. USD) │BIRD 4509-RO şi│
│ │deficitare │afectate de restructurare │ │ │ │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Infrastructura municipala (locala) │ 2010 │ ANDZM │ 46.500.000 lei │ Împrumut BIRD │
│ │ │ │ │ │ (15 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Asistenţa tehnica pentru studii de │2006-2010│ ANDZM │ 6.045.000 lei │ Împrumut BIRD │
│ │ │fezabilitate, proiectare, dirigentie de│ │ │ (1,95 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ │ │lucrari şi audit tehnic │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Modernizarea utilitatilor prin │ 2006 │ MIE - │ 92.520.000 lei │ Phare CES: │
│ │ │extinderea şi îmbunătăţirea retelelor │ │ Autoritate │(25,7 mil. euro) │ 16.628.738,51 │
│ │ │de canalizare şi apa potabila │ │Contractantă │ │ euro │
│ │ │Programul PHARE CES 2001 - │ │ Beneficiari │ │Cofinantare BS:│
│ │ │"Infrastructura regionala" │ │ locali - │ │ 6.525.241,43 │
│ │ │ │ │ Autorităţi │ │ euro │
│ │ │ │ │ publice │ │Cofinantare BL:│
│ │ │ │ │ locale │ │ 2.547.282,84 │
│ │ │ │ │ │ │ euro │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Modernizarea utilitatilor prin │ 2006 │ MIE - │ 123.440.000 lei │ Phare CES: │
│ │ │extinderea şi îmbunătăţirea retelelor │ │ Autoritate │(34,29 mil. euro)│ 14.424.076,66 │
│ │ │de canalizare şi apa potabila │ │Contractantă │ │ euro │
│ │ │Programul PHARE CES 2002 - │ │ MAI - │ │Cofinantare BS:│
│ │ │"Programul de dezvoltare a │ │autoritate de│ │ 4.910.902,56 │
│ │ │infrastructurii oraşelor mici şi │ │implementare │ │ euro │
│ │ │mijlocii (SAMTID)" │ │Beneficiari -│ │Cofinantare BL:│
│ │ │ │ │ Roc │ │ 14.952.868,29 │
│ │ │ │ │ │ │ euro │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Programe de alimentare cu apa potabila │2006-2018│ MMGA │ 2006: │ Fonduri ISPA │
│ │ │şi canalizarea/epurarea apelor uzate │ │ │ 227.975.000 lei │ │
│ │ │ │ │ │ Medie anuală: │ BS │
│ │ │ │ │ │4.542.000.000 lei│ │
│ │ │ │ │ │ Total: 1 mld. │ │
│ │ │ │ │ │euro - ISPA, 15,1│ │
│ │ │ │ │ │ mld. euro - BS │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Programul SAPARD │ 2006 │ MAPDR şi │ 837.180.000 lei │ BS │
│ │ │Măsura 2.1 │ │ Agentia │(232,55 mil. euro│Cofinantare şi │
│ │ │"Dezvoltarea şi Îmbunătăţirea │ │ SAPARD │din care: 155,05 │ finanţare UE │
│ │ │Infrastructurii Rurale" (pentru │ │ │ mil. euro UE │ │
│ │ │proiectele din localităţile afectate de│ │ │nerambursabil şi │ │
│ │ │inundaţii conform HG nr. 1.512/2005 │ │ │77,55 mil. euro -│ │
│ │ │cofinantarea Comunităţii Europene │ │ │ BS) │ │
│ │ │creşte de la 75% la 85%, iar cea │ │ │ │ │
│ │ │privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.3.4. Dezvoltarea │Darea în folosinţă a unor telecentre în│2006-2008│ MCTI │ 14.400.000 lei │ BS - Bugetul │
│ │infrastructurii │vederea asigurarii accesului la │ │supraveghează│ anual (4 mil. │ ANRC │
│ │comunicationale │servicii de telefonie şi internet │ │ serviciul │ euro anual) │ │
│ │(televiziune, radio, │ │ │ universal │ │ │
│ │telefonie, internet) │ │ │ANRC asigura │ │ │
│ │ │ │ │implementarea│ │ │
│ │ │ │ │ serviciului │ │ │
│ │ │ │ │ universal │ │ │
│ │ │ │ │ACoR asigura │ │ │
│ │ │ │ │ suportul la │ │ │
│ │ │ │ │ nivel local │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.3.5. Asigurarea │Campanii de informare publică în zonele│2006-2010│ ANDZM │ 2.170.000 lei │Buget ANDZM şi │
│ │constientizarii la │miniere │ │ │ (0,7 mil. USD) │ Împrumut BIRD │
│ │nivelul populatiei din │ │ │ │ │ 4759-RO, cu │
│ │mediul rural cu privire │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ │la oportunitatile pe │ │ │ │ │ │
│ │care le ofera │ │ │ │ │ │
│ │tehnologiile IT&C în │ │ │ │ │ │
│ │eradicarea fenomenului │ │ │ │ │ │
│ │de excluziune sociala │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │2.3.6. Stimularea │Realizarea studiului Calitatea │ 2006 │ ASG │ 20.000 lei │ BS │
│ │programelor de │serviciilor comunitare privind oferta │ │ │ │ │
│ │dezvoltare comunitara │şi calitatea serviciilor comunitare, │ │ │ │ │
│ │ │identificarea nevoilor şi │ │ │ │ │
│ │ │oportunitatilor de dezvoltare │ │ │ │ │
│ │ │comunitara │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│2.4. Asigurarea│2.4.1. Realizarea │Realizarea obiectivelor propuse în │ 2006 │ MECom │ - alocat: │ Surse proprii │
│ accesului la │retelelor electrice de │programele anuale de investitii conform│ │ │ 223.200.000 lei │SC Electrica şi│
│electricitate a│joasa tensiune, în │protocolului incheiat cu Consiliile │ │ │ (72 mil. USD) │ BS │
│ populatiei │zonele urbane pentru │Judetene │ │ │ - necesar: │ │
│defavorizate şi│alimentarea cu energie │ │ │ │ 620.000.000 lei │ │
│electrificarea │electrica │ │ │ │ (200 mil. USD │ │
│ localitatilor ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤credit contractat├───────────────┤
│rurale izolate │2.4.2. Continuarea │Realizarea obiectivelor propuse în │ 2007 │ MECom │ de SC Electrica │ Surse proprii │
│ │extinderii retelelor de │programele anuale de investitii │ │ │ pe baza HG │SC Electrica şi│
│ │joasa tensiune în zonele│conform protocolului incheiat cu │ │ │ nr. 703/2003) │ BS │
│ │rurale neelectrificate │Consiliile Judetene │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│2.5. Prevenirea│ │Inventarierea surselor de riscuri │2006-2015│ MMGA, MTCT, │ 316.800.000 lei │ Fonduri │
│ riscurilor │ │ecologice, elaborarea planificarii │ │ MAI, │ (88 mil. euro)/ │europene, BS şi│
│ ecologice │ │pre-dezastru │ │ autorităţi │ 860.400.000 lei │ BL │
│pentru evitarea│ │ │ │ locale │ (239 mil. euro) │ │
│ degradării ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │
│ calităţii │ │Conceperea unui sistem de monitorizare │2006-2015│ MMGA, MTCT, │ │ │
│ vietii │ │şi avertizare privind eventualitatea │ │ MAI, │ │ │
│ │ │producerii unor dezastre naturale │ │ autorităţi │ │ │
│ │ │ │ │ locale │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │Măsuri de prevenire şi absorbtie a │2006-2015│ MMGA, MTCT, │ │ │
│ │ │efectelor negative ale catastrofelor │ │ MAI, │ │ │
│ │ │naturale (cutremure, inundaţii, surpari│ │ autorităţi │ │ │
│ │ │şi alunecari de teren, fenomene │ │ locale │ │ │
│ │ │meteorologice extreme etc.) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │Eliminarea riscurilor tehnologice │2006-2015│ MMGA, MTCT, │ │ │
│ │ │(explozii, incendii, poluare, accidente│ │ MAI, │ │ │
│ │ │de mina, complexe) în asezarile │ │ autorităţi │ │ │
│ │ │urbane/rurale │ │ locale │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │Monitorizarea zonelor critice (zone pe │2006-2015│ MMGA, MTCT, │ │ │
│ │ │teritoriul cărora se înregistrează │ │ MAI, │ │ │
│ │ │depăşiri repetate ale indicatorilor de │ │ autorităţi │ │ │
│ │ │calitate a mediului faţă de normele │ │ locale │ │ │
│ │ │standardizate) │ │ │ │ │
└──────────────-┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────-┴────────-┴────────────-┴────────────────-┴──────────────-┘


    3. OCUPARE
	

*Font 7*
┌──────────────-┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────-┬────────-┬────────────┬────────────────┬──────────────-┐
│ │ │ │Perioada/│Responsabil │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe sub- │ necesară │ de finanţare │
│ │ │ │realizare│ obiective │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│3.1. Cresterea │3.1.1. Asigurarea │Aplicarea Legii nr. 76/2002 cu │ 2006 │ ANOFM │ │ BAS │
│oportunitatilor│accesului la serviciile │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │ │
│ de ocupare │publice de ocupare a │şi a Legii nr. 116/2002 privind │ │ │ │ │
│ │persoanelor aflate în │prevenirea şi combaterea marginalizarii │ │ │ │ │
│ │cautarea unui loc de │sociale │ │ │ │ │
│ │munca │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.1.2. Cresterea │Implementarea programelor adresate │ anual │ ANOFM │ │ BAS │
│ │sanselor de reactivare │somerilor de lunga durata │ │ │ │ │
│ │pe piaţa forţei de muncă├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │a somerilor de lunga │Campanii de informare publică în zonele │2006-2010│ ANDZM │ 2.170.000 lei │Buget ANDZM şi │
│ │durata │miniere │ │ │ (0,7 mil. USD) │ Împrumut BIRD │
│ │ │ │ │ │ │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.1.3. Crearea de noi │Subventionarea cheltuielilor cu forta de │ anual │ ANOFM │ Estimativ │ BAS │
│ │locuri de muncă │munca efectuate în cadrul unor programe │ │ MECOM │ 69.102.000 lei │ │
│ │ │care au ca scop ocuparea temporara a │ │ │ │ │
│ │ │forţei de muncă din randul somerilor │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Finanţare de proiecte de activităţi │2006-2010│ FRDS (SDF │ 2.790.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │generatoare de venit propuse de grupuri │ │ II) ANDZM │ (0,9 mil. USD) │ contribuţia │
│ │ │comunitare │ │ prin FRDS │ 4,03 mil. lei │beneficiarilor │
│ │ │ │ │ (SDSCM) │ (1,3 mil. USD) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Derularea Schemei de Microcredite │2006-2010│ANDZM, prin │ 34.100.000 lei │ Împrumut BIRD │
│ │ │ │ │ AGENTII │ (11 mil. USD) │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ NEGUVERNA- │ │cofinantare BS │
│ │ │ │ │ MENTALE DE │ │ Împrumut BIRD │
│ │ │ │ │ CREDITARE │ │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ │cofinantare BS │
│ │ │Înfiinţarea de Centre de Afaceri şi │2006-2010│ ANDZM prin │ 10.850.000 lei │ │
│ │ │Sprijin pentru Întreprinzatori │ │CONSULTANTI │ (3,5 mil. USD) │ │
│ │ │ │ │SPECIALIZATI│ │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.1.4. Aplicarea │Finantarea programului naţional de │ 2006 │ ANOFM │ │ BAS │
│ │masurilor active pentru │ocupare a forţei de muncă elaborat de │ │ │ │ │
│ │cresterea sanselor de │ANOFM │ │ │ │ │
│ │ocupare a unui loc de ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │munca a persoanelor │Furnizarea de instruire şi consultanţă │2006-2010│ FRDS (SDF │ │ BIRD, BS, │
│ │dezavantajate pe piaţa │persoanelor implicate în derularea unor │ │ II) │ │ contribuţia │
│ │forţei de muncă: romi, │proiecte de activităţi generatoare de │ │ │ │beneficiarilor/│
│ │persoane cu handicap, │venit sau servicii sociale comunitare │ │ ANDZM prin │ │ partenerilor │
│ │femei, tineri │ │ │FRDS (SDSCM)│ │ │
│ │postinstitutionalizati, │ │ │ │ │ │
│ │persoane peste 45 de ani│ │ │ │ │ │
│ │sau parinti unici │ │ │ │ │ │
│ │sustinatori ai │ │ │ │ │ │
│ │familiilor │ │ │ │ │ │
│ │monoparentale, şomeri de│ │ │ │ │ │
│ │lunga durata, persoane │ │ │ │ │ │
│ │eliberate din detentie, │ │ │ │ │ │
│ │persoane condamnate la │ │ │ │ │ │
│ │măsuri neprivative de │ │ │ │ │ │
│ │libertate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│3.2. Promovarea│3.2.1. Cresterea ratei │Programul pentru sprijinirea dezvoltării │ 2006 │ ANIMMC │ 8.000.000 lei │ BS │
│ unei politici │investitiilor şi a │IMM prin fonduri în limita profitului │ │ │ │ │
│ economice │competitivitatii │reinvestit │ │ │ │ │
│orientata activ│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│spre relansarea│ │Derularea programului naţional multianual│ 2006 │ ANIMMC │ 45.700.000 lei │ BS │
│ economiei şi │ │pe perioada 2002-2005 de sustinere a │ │ │ │ │
│ cresterea │ │investitiilor realizate de către │ │ │ │ │
│ competiti- │ │întreprinderi nou-înfiinţate şi │ │ │ │ │
│ vitatii │ │microintreprinderi, precum şi a │ │ │ │ │
│ │ │investitiilor de modernizare/ │ │ │ │ │
│ │ │retehnologizare a IMM │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Derularea programului QUALITZSME │ 2006 │ ANIMMC │ 1.800.000 lei │ Surse externe │
│ │ │ │ │ FITA- │(0,5 mil. euro) │ │
│ │ │ │ │ UNIMPRESA │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.2.2. Stimularea │Derularea programului naţional multianual│2006-2008│ ANIMMC │ 1.500.000 lei │ BS │
│ │productiei autohtone │pe 2002-2005 pentru susţinerea accesului │ │ MEC │ │ │
│ │prin dezvoltarea pieţei │IMM la servicii de instruire şi │ │ │ │ │
│ │interne, mai buna │consultanţă │ │ │ │ │
│ │valorificare a ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │resurselor interne, │Derularea programului pentru dezvoltarea │2006-2008│ ANIMMC │ 1.350.000 lei │ BS │
│ │inclusiv de forta de │abilitatilor antreprenoriale în randul │ │ │ │ │
│ │munca, incurajarea │tinerilor şi facilitarea accesului │ │ │ │ │
│ │întreprinderilor mici şi│acestora la finanţare - START │ │ │ │ │
│ │mijlocii ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Derularea programului naţional multianual│2006-2008│ ANIMMC │ 500.000 lei │ BS │
│ │ │pentru 2002-2005 de sprijinire a IMM în │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea exporturilor │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Cresterea capacităţii de garantare a │ 2006 │ ANIMMC │170.570.000 lei │ BS │
│ │ │FNGCIMM │ │ FNGCIMM │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Legea nr. 218/2005 privind stimularea │ │ (MAPDR) │ │ BS │
│ │ │absorbtiei fondurilor SAPARD prin │ │ │ │ │
│ │ │preluarea riscului de către fondurile de │ │ │ │ │
│ │ │garantare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Înfiinţarea fondurilor locale de │2007-2008│ ANIMMC │ │ BS │
│ │ │garantare în colaborare cu parteneri │ │ FNGCIMM │ │ │
│ │ │locali │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.2.3. Lansarea unor │Implementarea programului naţional │2006-2008│ ANIMMC │ 1.500.000 lei │ BS, surse │
│ │programe de dezvoltare a│multianual pe 2002-2005 de înfiinţare şi │ │ PNUD │ │ externe │
│ │infrastructurii de │dezvoltare de incubatoare de afaceri │ │ │ │ │
│ │afaceri care pot │ │ │ │ │ │
│ │contribui la cresterea │ │ │ │ │ │
│ │numarului de locuri de │ │ │ │ │ │
│ │munca, stimularea │ │ │ │ │ │
│ │productiei orizontale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│3.3. Stimularea│3.3.1. Transformarea │FIDA │ 2006 │ MAPDR │ 19.840.000 lei │credit acordat │
│ cresterii │agriculturii de │Program de dezvoltare a muntilor Apuseni │ │ │ (6,4 mil. USD) │ de FIDA │
│ ocuparii de │subzistenta intr-o │finanţat de Fondul International de │ │ │ │ │
│ calitate │agricultura productiva │Dezvoltare Agricola │ │ │ │ │
│producătoare de│care să asigure un ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ bunastare │standard decent de viaţa│Îmbunătăţirea prelucrarii şi │ 2006 │ MAPDR şi │991.800.000 lei │ Finanţare UE, │
│ │ │marketingului produselor agricole şi │ │ AGENTIA │(275,5 mil. euro│cofinantare: BS│
│ │ │piscicole (Programul SAPARD, măsura 1.1) │ │ SAPARD │din care: 183,7 │ │
│ │ │(pentru proiectele din localităţile │ │ │ mil. euro │ │
│ │ │afectate de inundaţii conform HG │ │ │finanţare UE şi │ │
│ │ │nr. 1.512/2005 cofinantarea Comunităţii │ │ │ 91,8 mil. euro │ │
│ │ │Europene creşte de la 75% la 85%, iar │ │ │ BS) │ │
│ │ │cea privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Investitii în exploatatiile agricole │ │ │894.960.000 lei │ │
│ │ │(Programul SAPARD, măsura 3.1) (pentru │ │ │(248,6 mil. euro│ │
│ │ │proiectele din localităţile afectate de │ │ │din care: 165,7 │ │
│ │ │inundaţii conform HG nr. 1.512/2005 │ │ │ mil. euro │ │
│ │ │cofinantarea Comunităţii Europene creşte │ │ │finanţare UE şi │ │
│ │ │de la 75% la 85%, iar cea privată scade │ │ │ 82,9 mil. euro │ │
│ │ │de la 50% la 25%) │ │ │ BS) │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.3.2. Cresterea │FIDA │ 2006 │ MAPDR │ 50.840.000 lei │credit acordat │
│ │calităţii activităţilor │Program de dezvoltare a muntilor Apuseni │ │ ANDZM │(16,4 mil. USD) │ de FIDA │
│ │economice pe cont │ │ │ │ │ │
│ │propriu cu atenţie │ │ │ │ │ │
│ │speciala acordată │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor neagricole├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │din mediul rural │Dezvoltarea şi diversificarea │Dec. 2006│ MAPDR şi │532.800.000 lei │ Finanţare UE, │
│ │ │activităţilor economice pentru Generarea │ │ AGENTIA │(148,0 mil. euro│cofinantare: BS│
│ │ │de activităţi multiple şi Venituri │ │ SAPARD │ din care: 98,7 │ │
│ │ │Alternative, (Programul SAPARD, măsura │ │ │ mil. euro; │ │
│ │ │3.4) (pentru proiectele din localităţile │ │ │ finanţare UE │ │
│ │ │afectate de inundaţii conform HG │ │ │ 49,3 mil. euro │ │
│ │ │nr. 1.512/2005 cofinantarea Comunităţii │ │ │ BS) │ │
│ │ │Europene creşte de la 75% la 85%, iar cea│ │ │ │ │
│ │ │privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Schema de Microcredite din programul de │2006-2010│ ANDZM │ 34.100.000 lei │ Imprumuturi │
│ │ │inchidere a minelor, refacerea mediului │ │ │(11 mil. USD pe │BIRD 4509-RO şi│
│ │ │şi regenerarea socio-economica │ │ │ perioada │ 4759-RO, cu │
│ │ │ │ │ │ 2005-2010) │cofinantare BS │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.4. │3.4.1 Incurajarea │Program pentru susţinerea mestesugurilor │2006-2008│ ANIMMC │500.000.000 lei │ BS │
│ Revitalizarea │activităţilor │şi artizanatului │ │ │ │ │
│ activităţilor │non-agricole în mediul │ │ │ │ │ │
│ economice din │rural în special pentru ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ mediul rural │reintegrarea în munca a │Finanţare de proiecte de activităţi │2006-2010│ FRDS (SDF │ │ BIRD, BS, │
│ │tinerilor şomeri sau │generatoare de venit propuse de grupuri │ │ II) ANDZM │ │ contribuţia │
│ │disponibilizati prin │comunitare │ │ prin FRDS │ │beneficiarilor │
│ │facilităţi fiscale şi │ │ │ (SDSCM) │ │ │
│ │granturi, precum şi prin│ │ │ │ │ │
│ │susţinerea dezvoltării │ │ │ │ │ │
│ │societatilor cooperative│ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │3.4.2. Eficientizarea şi│Incurajarea cooperatiilor agricole │ 2006 │ MAPDR │ 50.840.000 lei │Credit acordat │
│ │restructurarea │ │ │ │(16,4 mil. USD) │ de FIDA │
│ │activităţilor agricole ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Incurajarea aplicarii tehnologiilor │ 2006 │ MAPDR şi │894.960.000 lei │Cofinantare: BS│
│ │ │moderne de agricultura şi management │ │ AGENTIA │(248,6 mil. euro│ şi UE │
│ │ │(pentru proiectele din localităţile │ │ SAPARD │din care: 165,7 │ │
│ │ │afectate de inundaţii conform HG │ │ │ mil. euro │ │
│ │ │nr. 1.512/2005 cofinantarea Comunităţii │ │ │finanţare UE şi │ │
│ │ │Europene creşte de la 75% la 85%, iar cea│ │ │ 82,9 mil. euro │ │
│ │ │privată scade de la 50% la 25%) │ │ │ BS) │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.5. │ │Elaborarea de programe, politici, privind│ anual │ANES, ANOFM,│ │ BS, fonduri │
│ Sprijinirea │ │asigurarea accesului egal la formare │ │ CNFPA │ │ externe │
│accesului egal │ │initiala şi continua pentru femei şi │ │ │ │ │
│al femeilor şi │ │barbati │ │ │ │ │
│ barbatilor pe │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ piaţa muncii │ │Elaborarea de programe pentru promovarea │ anual │ANES, ANOFM,│ │ BS, fonduri │
│ │ │accesului femeilor pe locuri de muncă │ │ MEC │ │ externe │
│ │ │traditional masculine │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.6. │ │Programe privind campanii de promovare a │ 2008 │ ANES │ │ BS, finanţare │
│ Concilierea │ │dezvoltării serviciilor sociale în │ │ │ │ externa │
│ vietii de │ │comunitate pentru ingrijirea copiilor şi │ │ │ │ │
│ familie cu │ │a persoanelor dependente de familie │ │ │ │ │
│ viaţa │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ profesionala │ │Programe privind facilitarea accesului │ 2008 │ ANES │ │ BS, finanţare │
│ │ │familiilor monoparentale la serviciile │ │ │ │ externa │
│ │ │sociale din comunitate pentru ingrijirea │ │ │ │ │
│ │ │copiilor şi a persoanelor dependente de │ │ │ │ │
│ │ │familie │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Modificarea şi completarea prevederilor │ 2009 │ANES, MMSSF │ │ BS │
│ │ │legale privind timpul de lucru, pentru a │ │ │ │ │
│ │ │permite o mai buna adaptare a programului│ │ │ │ │
│ │ │la necesitatile persoanelor │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.7. │ │Elaborarea de programe în vederea │ 2006 │ANES, ANOFM │ │ BS, fonduri │
│ Facilitarea │ │identificarii oportunitatilor de insertie│ │ │ │ externe │
│ insertiei pe │ │pe piaţa muncii pentru femeile din mediul│ │ │ │ │
│piaţa muncii a │ │rural │ │ │ │ │
│femeilor aflate│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│în situaţie sau│ │Elaborarea de programe în vederea │ 2007 │ANES, ANOFM │ │ BS, fonduri │
│ risc de │ │identificarii oportunitatilor de insertie│ │ │ │ externe │
│ marginalizare │ │pe piaţa muncii pentru femeile de peste │ │ │ │ │
│ │ │45 de ani │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Elaborarea de programe în vederea │ 2008 │ANES, ANOFM,│ │ BS, fonduri │
│ │ │identificarii oportunitatilor de insertie│ │ ANPF │ │ externe │
│ │ │pe piaţa muncii pentru femeile victime │ │ │ │ │
│ │ │ale violentei domestice, femeile victime │ │ │ │ │
│ │ │ale traficului de persoane, femei cu │ │ │ │ │
│ │ │HIV/SIDA, femeile dependente de droguri, │ │ │ │ │
│ │ │femeile care parasesc sistemul de │ │ │ │ │
│ │ │detentie │ │ │ │ │
└──────────────-┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────-┴────────-┴────────────┴────────────────┴──────────────-┘


    4. EDUCATIE
	

*Font 7*
┌──────────────-┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────-┬────────────-┬────────────────-┬────────────┐
│ │ │ │Perioada/│ Responsabil │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe │ necesară │de finanţare│
│ │ │ │realizare│sub-obiective│ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│4.1. Asigurarea│4.1.1. Reducerea │Implementarea proiectului 6 "Accesul la │ │ MEdC │ 2006: │ Finanţare │
│ accesului │cazurilor de neinscriere│educatie al grupurilor dezavantajate" │ │ │ 13.936.320 lei │externa, BS │
│ universal la │scolara │ │ │ │Finanţare externa│ │
│ educatia │ │ │ │ │ nerambursabilă │ │
│ primara şi │ │ │ │ │38.630,2 lei din │ │
│ gimnaziala │ │ │ │ │care cofinantare │ │
│ │ │ │ │ │ de la BS 9.331 │ │
│ │ │ │ │ │ lei │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │4.1.2. Reducerea │Acordarea de gratuitati şi facilităţi │ │ MEdC │ │ │
│ │abandonului scolar în │elevilor care provin din familiile │ │ │ │ │
│ │ciclul primar şi │dezavantajate social, după cum urmeaza: │ │ │ │ │
│ │gimnazial ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● burse │2006-2008│ MEdC │ Proiectie │Sumele sunt │
│ │ │ │ │ │ bugetară 2006: │cuprinse în │
│ │ │ │ │ │ 38.000.000 lei │ bugetele │
│ │ │ │ │ │ │ locale, │
│ │ │ │ │ │ │ bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ fiind │
│ │ │ │ │ │ │întocmit de │
│ │ │ │ │ │ │ MAI │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● rechizite │2006-2008│ MEdC │ 2006: │ BS │
│ │ │ │ │ │ 21.500.000 lei │ │
│ │ │ │ │ │ 2007: │ │
│ │ │ │ │ │ 32.000.000 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● manuale pentru învăţământul │2006-2008│ MEdC │ 2006 │ BS │
│ │ │(post-obligatoriu) TOTAL │ │ │ (an financiar): │ │
│ │ │ │ │ │ 800.000.000 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● supliment alimentar │ 2006 │ MEdC │ Buget 2006: │Sumele sunt │
│ │ │ │ │ │2.365.849.000 lei│cuprinse în │
│ │ │ │ │ │ │ bugetele │
│ │ │ │ │ │ │ locale, │
│ │ │ │ │ │ │ bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ fiind │
│ │ │ │ │ │ │întocmit de │
│ │ │ │ │ │ │ MAI │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● bani de liceu │ 2006 │ MEdC │ Buget 2006: │ BS │
│ │ │ │ │ │ 128.958.000 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● acordarea de ajutor financiar pentru │ 2006 │ MEdC │ Buget 2006: │ BS │
│ │ │achizitionarea de calculatoare │ │ │ 20.000.000 lei │ │
│ │ │(programul EURO 200) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● tabere scolare │2006-2008│ ANT │ 500.000 lei │ BS │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● transport scolar prin programul │2006-2008│ MEdC │ Cost estimat │ │
│ │ │"Descentralizare: eficientizarea retelei │ │ │ program: │ │
│ │ │scolare, crearea de facilităţi de │ │ │ 14.600.000 lei │ │
│ │ │transport pentru elevi în mediu rural │ │ │ Proiectie │ │
│ │ │defavorizat" │ │ │ bugetară 2006: │ │
│ │ │ │ │ │ 6.000.000 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │● cazarea în internate scolare; program │2006-2008│ │ Cost estimat │ │
│ │ │"Construcţia şi reabilitarea campusurilor │ │ │ program: │ │
│ │ │scolare" │ │ │ 240.000.000 lei │ │
│ │ │ │ │ │ Proiectie │ │
│ │ │ │ │ │ bugetară 2006: │ │
│ │ │ │ │ │ 6.900.000 lei │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea retelei de servicii sociale │2006-2010│FRDS (SDF II)│ 213.280 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │comunitare pentru copii scolari (centre de│ │ ANDZM prin │ (68.800 USD) │contribuţia │
│ │ │zi, internate etc.) │ │FRDS (SDSCM) │ 1.116.000 lei │partenerilor│
│ │ │ │ │ │ (360.000 USD) │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │4.1.3. Absorbtia │Scolarizarea la domiciliu │ 2006 │ MEdC │ 2.167.830 lei │ BL │
│ │deficitului educational │ │ │ │ │ │
│ │al generatiilor tinere │ │ │ │ │ │
│ │şi adulte prin │ │ │ │ │ │
│ │alfabetizare/completare │ │ │ │ │ │
│ │de studii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ 4.2. │4.2.1. Adaptarea ofertei│Programul Phare CES 2001 - "Investitii │ 2006 │ MEdC │59.147.894,16 lei│ PHARE, BS │
│ Generalizarea │de formare profesionala │pentru modernizarea scolilor tehnice şi │ │ Autoritate │ (16.429.970,60 │ │
│ treptata a │preuniversitara (licee │profesionale" (TVET): reabilitarea unor │ │Contractantă │ euro) │ │
│participării la│cu profil tehnologic şi │scoli şi centre de resurse prin lucrari │ │ - MIE │ Phare CES: │ │
│ educatia │vocational, scoli de │de: │ │Autoritate de│ 44.352.000 lei │ │
│profesionala şi│arte şi meserii) la │- consolidare structura; │ │Implementare │(12.320.000 euro)│ │
│ liceala │cerinţele comunităţii │- instalaţii pentru incalzire; │ │ - ADR │ Cofinantare │ │
│ │şi pieţei │- instalaţii sanitare; │ │ Beneficiari │Bugetul de Stat: │ │
│ │ │- instalaţii electrice; │ │ locali - │14.795.894,16 lei│ │
│ │ │- lucrari arhitecturale. │ │ Autorităţi │ (4.109.970,60 │ │
│ │ │ │ │ publice │ euro) │ │
│ │ │ │ │ locale │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │4.2.2. Atragerea în │Programul "A doua sansa pentru │ 2006 │ MEdC │ 3.600.000 lei │ BS, │
│ │activităţi de completare│învăţământul primar" - componenta a │ │ │ (100.000 euro) │ Surse │
│ │a studiilor pentru │programului PHARE 2003 - acces la educatie│ │ │ │ externe │
│ │tinerii de 18-29 ani, │pentru grupuri dezavantajate. │ │ │ │ │
│ │care nu au incheiat │ │ │ │ │ │
│ │educatia obligatorie. │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │4.2.3. Cresterea │Programe comunitare │2006-2008│ MEdC │ 28.853.000 lei │ BS, │
│ │oportunitatilor de │ │ │ │ │ Surse │
│ │participare scolara │ │ │ │ │ externe │
│ │post-obligatorie a │ │ │ │ │ │
│ │copiilor din grupurile │ │ │ │ │ │
│ │defavorizate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│4.3. Promovarea│4.3.1. Diminuarea │Implementarea proiectului "Sprijinirea │2006-2008│ MEdC │ Total proiect: │ Surse │
│ coeziunii │esecului scolar │scolarizarii copiilor romi" │ │ │ 33.731.050 lei │ externe BS │
│ sociale prin │ │ │ │ │ din care │ │
│ egalizarea │ │ │ │ │cofinantare de la│ │
│ sanselor │ │ │ │ │BS 6.480.561 lei │ │
│ educationale ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │4.3.2. Cresterea │Programul de relansare a învăţământului │2006-2009│ MEdC │ Total proiect: │ BS, │
│ │oportunitatilor │rural (componenta A.3: asigurarea │ │ │ 105.400.000 lei │ Surse │
│ │educationale a copiilor │facilitatilor minime la scolile din zonele│ │ │(34.000.000 USD, │ externe │
│ │din familiile │sarace) │ │ │ din care │ │
│ │defavorizate (sarace) │ │ │ │ 25.000.000 │ │
│ │din mediul rural, prin │ │ │ │USD de la BIRD şi│ │
│ │derularea programelor │ │ │ │ 9.000.000 de la │ │
│ │specifice cu finanţare │ │ │ │ BS. │ │
│ │externa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤
│4.4. Cresterea │4.4.1. Educatie │Reabilitarea şi dezvoltarea │2006-2009│ MEdC │ 378.000.000 lei │Împrumut de │
│ participării │timpurie: program │infrastructurii │ │ │ (105 mil. euro) │ la Banca │
│ copiilor la │naţional de focalizare │Dezvoltarea resurselor umane şi a │ │ │ │ Mondiala │
│ învăţământul │pe grupul ţinta cu │programelor pentru educatia timpurie │ │ │ │ BDCE, BEI, │
│ prescolar │vârsta între 0-6 ani │- formarea resurselor umane │ │ │ │ Bugetul de │
│ │ │- dezvoltarea programelor şi a │ │ │ │ stat, │
│ │ │materialelor educationale │ │ │ │ UNICEF, │
│ │ │- programe de sprijin pentru parinti mai │ │ │ │ PHARE │
│ │ │ales pentru cei cu copii în situaţie de │ │ │ │ │
│ │ │risc │ │ │ │ │
└──────────────-┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────-┴────────────-┴────────────────-┴────────────┘


    5. SĂNĂTATE
	

*Font 7*
┌──────────────-┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────-┬────────────-┬──────────────┬──────────────-┐
│ │ │ │Perioada/│ Responsabil │Suma alocata/ │ Sursa de │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe │ necesară │ finanţare │
│ │ │ │realizare│sub-obiective│ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5.1. │5.1.1. Acces universal│Adaptarea legislaţiei privind organizarea şi│ │ MS │ │ BS │
│ Îmbunătăţirea │la un pachet minimal │functionarea sistemului de asigurări sociale│ │ │ │ BFNUASS │
│ accesului la │de servicii de │de sănătate │ │ │ │ │
│ servicii de │asistenţa medicală ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ asistenţa │ │Contractul-cadru privind condiţiile │Se aprobă│ MS │ │ BS │
│ medicală │ │acordarii asistentei medicale în cadrul │ anual │ │ │ BFNUASS │
│ │ │sistemului de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Stimularea personalului de specialitate │2006-2008│ MS, CNAS │ │ BS │
│ │ │medico-sanitar care îşi desfăşoară │ │ │ │ BFNUASS │
│ │ │activitatea în localităţi cu acoperire │ │ │ │ │
│ │ │deficitara │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Dezvoltarea unor programe specifice de │2006-2008│ MS, CNAS │ │ BS │
│ │ │facilitare a accesului pacientilor din │ │ │ │ BFNUASS │
│ │ │localităţile izolate sau fără asistenţa │ │ │ │ │
│ │ │medicală la serviciile medicale şi │ │ │ │ │
│ │ │farmaceutice │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Continuarea dezvoltării de scheme │2006-2008│ MS, CNAS │ │ BS │
│ │ │terapeutice performante la care să aibă │ │ │ │ BFNUASS │
│ │ │acces un numar mai mare de pacienti │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Dezvoltarea de servicii medicale regionale │2006-2008│ MS, CNAS │ │ BS │
│ │ │şi stabilirea modalitatilor de contractare a│ │ │ │ BFNUASS │
│ │ │acestora │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │5.1.2. Acces universal│Cresterea accesului la servicii de sănătatea│Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │la servicii de │reproducerii pentru: şomeri,elevi, studenti,│ anual │ │3.500.000 lei │ │
│ │sănătate a │persoane beneficiare de ajutor social, │ │ │ │ │
│ │reproducerii şi │persoane cu domiciliul în mediul rural, │ │ │ │ │
│ │planificare familiala │femei aflate în detentie, alte persoane fără│ │ │ │ │
│ │ │venituri │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │5.1.3. Acoperirea cu │Dezvoltarea retelei de asistenţa medicală │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │servicii medicale a │comunitara pentru segmentele populatiei │ anual │ │35.000.000 lei│ │
│ │zonelor şi │defavorizate │ │ │ │ │
│ │colectivitatilor │ │ │ │ │ │
│ │insuficient acoperite │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5.2. Cresterea │ │Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari│Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ accesului la │ │în comunitatile de romi în scopul │ anual │ │3.300.000 lei │ │
│ servicii de │ │îmbunătăţirii stării de sănătate a membrilor│ │ │ │ │
│ sănătate a │ │comunităţii │ │ │ │ │
│ populatiei │ │ │ │ │ │ │
│ roma │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5.3. │5.3.1. Scaderea │Profilaxia malnutritiei la prematuri │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ Îmbunătăţirea │mortalitatii infantile│ │ anual │ │1.630.000 lei │ │
│ stării de │şi a morbiditatii ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ sănătate a │evitabile în randul │Profilaxia distrofiei la sugar şi copil │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ copiilor şi │copiilor │ │ anual │ │20.000.000 lei│ │
│ tinerilor │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Profilaxia rahitismului carential al │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │ │copilului │ anual │ │2.010.000 lei │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Profilaxia anemiei feriprive la copil │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │ │ │ anual │ │2.510.000 lei │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Diagnosticul precoce, preventia primara şi │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │ │secundara, monitorizarea şi recuperarea unor│ anual │ │4.552.000 lei │ │
│ │ │afecţiuni cronice la copil │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Prevenirea aparitiei cecitatii la prematuri │ │ │ Estimativ │ │
│ │ │şi a tulburarilor de refractie │ │ │ 598.500 lei │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, │ │ │ Estimativ │ │
│ │ │monitorizarea şi recuperarea deficientelor │ │ │2.230.000 lei │ │
│ │ │senzoriale şi de dezvoltare │ │ │ │ │
│ │ │neuropsihomotorie la copil │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Supravegherea stării de sănătate a copiilor │ │ │ Estimativ │ │
│ │ │şi adolescentilor în colectivitati. │ │ │3.500.500 lei │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Reabilitarea asistentei medicale de │Se aprobă│ MS │ Estimativ │ BS │
│ │ │pediatrie şi pentru nou-nascuti │ anual │ │19.000.000 lei│ │
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │5.3.2. Promovarea │Dezvoltarea unor atitudini şi practici la │2006-2008│ MEdC, MS, │ │ BS │
│ │condiţiilor de viaţa │nivelul intregii populatii aflata intr-o │ │ ANT, ANS, │ │ │
│ │sanatoase pentru │forma de invatamant, prin intermediul │ │ ANSIT, ANA, │ │ │
│ │dezvoltarea copiilor │programelor scolare şi de petrecere a │ │ MAI, │ │ │
│ │ │timpului liber, în scopul adoptarii unui │ │ │ │ │
│ │ │stil de viaţa sanatos, fără tutun, alcool şi│ │ │ │ │
│ │ │droguri │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte şi │2006-2008│ ANA, MMSSF, │ │ BS, BL │
│ │ │programe adecvate în folosul comunitatilor │ │MAI, MS, ANT,│ │ │
│ │ │locale, pentru consolidarea educatiei │ │ ANPDC, ANPF │ │ │
│ │ │civice, culturale şi spirituale, ce se │ │ │ │ │
│ │ │constituie în alternativa de viaţa │ │ │ │ │
│ │ │sanatoasa, cultivarea abstinentei la │ │ │ │ │
│ │ │consumul de droguri, inclusiv alcool şi │ │ │ │ │
│ │ │tutun, incurajarea formarii unui climat │ │ │ │ │
│ │ │social care să impiedice stigmatizarea şi │ │ │ │ │
│ │ │marginalizarea persoanelor afectate de │ │ │ │ │
│ │ │consumul de droguri │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Finanţare de proiecte de mica infrastructura│2006-2010│ FRDS (SDF │ │ BIRD, BS, │
│ │ │(sisteme de alimentare cu apa) şi servicii │ │II), FRDS şi │ │ contribuţia │
│ │ │sociale comunitare propuse de grupuri │ │ANDZM (SDSCM)│ │beneficiarilor/│
│ │ │comunitare, respectiv autorităţi locale sau │ │ │ │ partenerilor │
│ │ │ONG │ │ │ │ │
└──────────────-┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────-┴────────────-┴──────────────┴──────────────-┘


    6. LOCUIRE
	

*Font 7*
┌──────────────-┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────-┬────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Perioada/│Responsabil │ │ │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ │ │ │realizare│ sub- │ necesară │ de finanţare │
│ │ │ │ │ obiective │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│6.1. Asigurarea│6.1.1. Adapost pentru │Derularea unui program pentru │ 2006 │ MMSSF │ 313.000.000 lei │ Phare RO. │
│ adapostirii │o perioadă limitata de│"Dezvoltarea sectorului social". │ │ │ │ 4616 - │
│ temporare │timp, asigurarea mesei│Unul dintre grupurile ţinta ale acestui │ │ │ │ "Dezvoltarea │
│ pentru │şi a igienei │program îl reprezinta persoanele fără │ │ │ │ Sectorului │
│ persoane/ │personale, servicii de│adapost │ │ │ │ Social", │
│ familii fără │consiliere şi de │ │ │ │ │ realizat │
│ locuinta │reintegrare │ │ │ │ │ împreună cu │
│ │socio-profesionala │ │ │ │ │ BIRD │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Derularea programului "Dezvoltarea │ 2006 │ MMSSF │ 36.500.000 lei │ BS │
│ │ │de servicii sociale adresate │ │ │ │ │
│ │ │persoanelor fără adapost" │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Dezvoltarea retelei de adaposturi │2006-2010│ ANDZM prin │ │ BIRD, BD, │
│ │ │temporare pentru adulti, centre │ │FRDS (SDSCM)│ │ contribuţia │
│ │ │maternale etc., functionale la nivel │ │ │ │ partenerilor │
│ │ │comunitar │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 6.2. │6.2.1. Reducerea │Finantarea de proiecte de reabilitare a │2006-2010│ ANDZM prin │ 6.200.000 lei │ Imprumuturi │
│ Îmbunătăţirea │condiţiilor precare de│părţilor comune din blocurile de │ │FRDS (SDSCM)│ (2 mil. USD) │ BIRD 4509-RO │
│condiţiilor de │locuire │locuinte - în comunitatile miniere │ │ │ │şi 4759-RO, cu│
│ locuit │ │afectate de restructurare │ │ │ │cofinantare BS│
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │6.2.2. Construirea de │Program locuinte pentru tineri, în │ 2006 │ MTCT/ │145.000.000 lei, din│ BS/credit │
│ │locuinte │regim de închiriere (prin ANL) │ │autorităţile│ care 70.000.000 de │ comercial şi │
│ │ │ │ │ locale/ANL │la BS şi 75.000.000 │ credite │
│ │ │ │ │ │ de la BDCE │ externe │
│ │ │ │ │ │ │rambursabile/ │
│ │ │ │ │ │ │ BL - pt. │
│ │ │ │ │ │ │ utilitati │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Program de locuinte sociale cf. Legii │ 2006 │ MTCT/ │ 6.000.000 lei │ BL şi │
│ │ │locuinţei nr. 114/1996 │ │autorităţile│ │ transferuri │
│ │ │ │ │ locale │ │ de la BS │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Locuinte de necesitate (Bucureşti) │ 2006 │ MTCT │2006: 3.860.000 lei │ BS │
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│6.3. Asigurarea│6.3.1. Cresterea │Alimentare cu apa la sate cf. HG │2006-2007│MTCT, CJ, CL│ 205.530.000 lei │ credite │
│ accesului la │accesului populatiei │nr. 687/1997 şi HG nr. 1.036/2004 │ │ │ (66,3 mil. USD) │ externe │
│apa potabila şi│la apa potabila, cu │ │ │ │ 468.920.000 lei │ BS │
│ apa curenta │accent pe │ │ │ │ │ │
│ │comunitatile/zonele │ │ │ │ Pentru 2006: │ │
│ │sarace │ │ │ │ 106.640.000 lei │ credite │
│ │ │ │ │ │ (34,4 mil.USD) │ externe │
│ │ │ │ │ │ 217.303.000 lei │ BS │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Alimentare cu apa la sate cf. HG │2006-2008│MTCT, CJ, CL│ 30.000.000 lei │ BS │
│ │ │nr. 577/1997, modificat şi completat │ şi după │ │ (2006) │ │
│ │ │prin HG nr. 1.256/2005 │ 2008 │ │ │ │
│ │ │ │ 2006 │ │ 166.000.000 lei │ BS │
│ │ │ │2007-2008│ │fonduri preliminate │ │
│ │ │ │ şi după │ │ │ │
│ │ │ │ 2008 │ │36.000.000 lei anual│ BS │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Programul Phare CES 2001 - │ 2006 │ MIE - │ Total: │ Phare CES, │
│ │ │Infrastructura regionala │ │ Autoritate │ 92.524.546 lei │ BS, BL │
│ │ │ │ │Contractantă│(25.701.262,78 euro)│ │
│ │ │ │ │Beneficiari │ Phare CES: │ │
│ │ │ │ │ locali - │ 59.863.458,63 lei │ │
│ │ │ │ │ Autorităţi │ (16.628.738,51 │ │
│ │ │ │ │ publice │ euro) │ │
│ │ │ │ │ locale │ Cofinantare BS │ │
│ │ │ │ │ │ 23.490.869,15 lei │ │
│ │ │ │ │ │(6.525.241,43 euro) │ │
│ │ │ │ │ │ Cofinantare BL: │ │
│ │ │ │ │ │ 9.170.218,22 lei │ │
│ │ │ │ │ │(2.547.282,84 euro) │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Programul Phare CES 2001 - Schema │ 2006 │ MIE - │ Total: │ Phare CES, │
│ │ │de investitii în infrastructura mica │ │ Autoritate │ 150.661.992,74 lei │ BS, BL │
│ │ │locala │ │Contractantă│(41.850.553,54 euro)│ │
│ │ │ │ │ ADR - │ Phare CES: │ │
│ │ │ │ │ Autoritate │ 97.258.128,84 lei │ │
│ │ │ │ │ de │(27.016.146,90 euro)│ │
│ │ │ │ │Implementare│ Cofinantare BS: │ │
│ │ │ │ │Beneficiari │ 32.419.376,28 lei │ │
│ │ │ │ │ locali - │(9.005.382,30 euro) │ │
│ │ │ │ │ Autorităţi │ Cofinantare BL: │ │
│ │ │ │ │ publice │ 20.984.487,62 lei │ │
│ │ │ │ │ locale │(5.829.024,34 euro) │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Programul Phare CES 2002 - "Programul de│ │ MIE - │ 123.436.251,07 lei │ Fonduri │
│ │ │dezvoltare a infrastructurii oraşelor │ │ Autoritate │ (34.287.847,52 │ PHARE, BS, │
│ │ │mici şi mijlocii (SAMTID)" │ │Contractantă│ euro) │ BL │
│ │ │ │ │ │ Cofinantare BS: │ │
│ │ │ │ │ MAI - │ 17.679.249,21 lei │ │
│ │ │ │ │ autoritate │(4.910.902,56 euro) │ │
│ │ │ │ │ de │ Cofinantare BL │ │
│ │ │ │ │implementare│ 53.830.325,84 lei │ │
│ │ │ │ │ │ (4.952.868,29 │ │
│ │ │ │ │ │ euro) │ │
│ │ │ │ │ │ Phare CES: │ │
│ │ │ │ │ │ 51.926.661,57 lei │ │
│ │ │ │ │ │(14.424.076,66 euro)│ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Dezvoltarea retelelor de alimentare │2006-2010│ ANDZM │ 10.850.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │cu apa a comunitatilor sarace din │ │ prin │ (3,5 mil. USD) │ contribuţia │
│ │ │mediile rural şi urban │ │ FRDS │ │beneficiarilor│
│ │ │ │ │ (SDSCM) │ │ │
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │6.3.2. Asigurarea │Dezvoltarea retelelor de alimentare │2006-2008│ Consilii │ │ BS (MTCT) │
│ │accesului la apa │cu apa a comunitatilor miniere │ │ Judetene, │ │ │
│ │curenta pentru │urbane afectate de restructurare │ │ Consilii │ │ │
│ │quasi-totalitatea │ │ │locale, ANR │ │ │
│ │gospodariilor în │ ├─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │comunitatile din │ │2006-2010│ ANDZM │ 4.650.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │mediul urban │ │ │ prin FRDS │ (1,5 mil. USD) │ contribuţia │
│ │ │ │ │ (SDSCM) │ │beneficiarilor│
├───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│6.4. Cresterea │6.4.1. Reabilitarea │ │2006-2008│ MTCT, │ │ │
│ accesului la │sistemelor termice cu │ │ │ Consilii │ │ │
│ utilitatile │randament scăzut │ │ │ Judetene, │ │ │
│publice pentru │ │ │ │ Consilii │ │ │
│ categoriile │ │ │ │ locale, │ │ │
│ defavorizate, │ │ │ │ MMSSF │ │ │
│ în vederea │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ prevenirii │ │Asigurarea accesului comunitatilor │2006-2010│ ANDZM prin │ │ BIRD, BS, │
│ evacuarii │ │miniere urbane afectate de restructurare│ │FRDS (SDSCM)│ │ contribuţia │
│ acestora din │ │la retele de furnizare a agentului │ │ │ │beneficiarilor│
│ locuinte │ │termic │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │6.4.2. Suport │Subventionarea unei părţi din │ 2006 │ MMSSF │ 2006: │ BS │
│ │financiar acordat │cheltuielile privind energia termica │(perioada│ │ 330.000.000 lei │ BL │
│ │populatiei sarace din │furnizata prin sistem centralizat, gaze │sezonului│ │ (de la BS) │ │
│ │mediul urban │naturale sau lemne, potrivit │ rece) │ │ │ │
│ │dependenta de sistemul│precedentelor OUG nr. 81/2004. │ │ │ │ │
│ │centralizat/colectiv │ │ │ │ │ │
│ │de furnizare a │ │ │ │ │ │
│ │utilitatilor publice │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Acordarea de ajutoare banesti │ 2006 │MMSSF, DMSSF│ 2006: │ │
│ │ │populatiei cu venituri reduse, pentru │ │ │ 87.000.000 lei │ │
│ │ │acoperirea unei părţi (30-35%) din │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielile cu achizitionarea, │ │ │ │ │
│ │ │instalarea şi punerea în functiune a │ │ │ │ │
│ │ │unei centrale termice individuale sau, │ │ │ │ │
│ │ │după caz, a unui arzator automatizat │ │ │ │ │
└──────────────-┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────-┴────────────┴────────────────────┴──────────────┘


    7. ASISTENŢA SOCIALA
	

*Font 7*
┌──────────────-┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────-┬────────────-┬──────────────-┬────────────┐
│ │ │ │Perioada/│ Responsabil │ │ │
│ Obiectiv │ Sub-obiective │ Măsuri pentru realizarea obiectivului │termen de│ pe │ Suma alocata/ │ Sursa │
│ │ │ │realizare│sub-obiective│ necesară │de finanţare│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│7.1. Asigurarea│7.1.1. Dezvoltarea │Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind │ 2008 │ MMSSF, │ │ BS, │
│ accesului la │retelei de servicii │sistemul de servicii sociale │ │ ANPDC, │ │Buget Phare │
│ servicii │sociale la nivel │ │ │ ANPH, MAI │ │(Phare 2004)│
│ sociale a │comunitar ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ persoanelor │ │Dezvoltarea acţiunilor comunitare şi │ 2008 │ ANA, │ │ BS │
│ aflate în │ │profesionale care să permită accesul la toate │ │ MS, │ │ │
│ nevoie sau │ │grupurile de consumatori de droguri în scopul │ │ MMSSF │ │ │
│expuse riscului│ │cresterii sprijinului acordat acestora şi al │ │ │ │ │
│ de excluziune │ │diminuarii marginalizarii sociale │ │ │ │ │
│ sociala │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Cresterea disponibilităţii serviciilor atât ca│ 2008 │ MS, │ │ BS, │
│ │ │diversitate şi multidisciplinaritate cat şi ca│ │ MMSSF, │ │ BL │
│ │ │raspandire teritoriala şi adaptarea acestora │ │ ANA, │ │ │
│ │ │la nevoile individuale ale consumatorilor şi │ │ MAI │ │ │
│ │ │la tipul de consum (unic sau policonsum) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea resurselor necesare interventiilor│ 2008 │ MS, │ │ BS, │
│ │ │active de atragere a consumatorilor care nu au│ │ MMSSF, │ │ BL │
│ │ │contact cu sistemul de asistenţa sau nu sunt │ │ ANA, │ │ │
│ │ │pregatiti pentru schimbarea comportamentului │ │ MAI │ │ │
│ │ │precum şi asigurarea asistentei medicale şi │ │ │ │ │
│ │ │sociale de baza pentru acestia │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea politicilor şi masurilor, │ 2008 │ MS, │ │ BS │
│ │ │asigurarea resurselor şi cadrului legal pentru│ │ MMSSF, │ │ │
│ │ │dezvoltarea şi intarirea serviciilor │ │ ANS │ │ │
│ │ │ambulatorii (nivelul 2 de asistenţa) - element│ │ │ │ │
│ │ │central al sistemului public de asistenţa │ │ │ │ │
│ │ │medicală, psihologica şi sociala - în scopul │ │ │ │ │
│ │ │asigurarii accesului tuturor consumatorilor la│ │ │ │ │
│ │ │acest nivel de asistenţa │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea unui program integrat de asistenţa│ 2008 │ ANP, │ │ BS │
│ │ │medicală, psihologica şi sociala care să ofere│ │ ANA, │ │ │
│ │ │o retea de resurse şi care să garanteze │ │ MAI │ │ │
│ │ │accesul şi disponibilitatea generală a tuturor│ │ │ │ │
│ │ │consumatorilor de droguri din sistemul │ │ │ │ │
│ │ │penitenciar în scopul reintegrarii sociale │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea/diversificarea retelei de servicii│2006-2010│ FRDS │ 806.000 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │sociale comunitare adresate comunitatilor │ │ (SDF II) │ (260.000 USD) │contribuţia │
│ │ │sarace │ │ │ │partenerilor│
│ │ │ │ │ ANDZM prin │ 14.415.004,65 │ în proiect │
│ │ │ │ │ FRDS │ lei │(împrumuturi│
│ │ │ │ │ (SDSCM) │ (4.650.001,5 │ BIRD) │
│ │ │ │ │ │ USD) │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.1.2. Dezvoltarea de │Dezvoltarea unor programe naţionale şi │ 2006 │ MMSSF, │8.412.000 lei, │Buget Phare │
│ │servicii sociale │internationale pentru dezvoltarea şi │ │ ANPDC, │ din care │ 2004, │
│ │specializate, pentru │diversificarea serviciilor sociale │ │ ANPH, │ 9.612.000 lei │ BS │
│ │asigurarea │ │ │ MAI │cofinantate BS │ │
│ │oportunitatilor egale │ │ │ │ (10,67 mil. │ │
│ │pentru toţi cetatenii │ │ │ │euro, respectiv│ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤2,67 mil. euro │ │
│ │7.1.3. Reducerea │Asigurarea resurselor umane şi materiale │ 2006 │ MMSSF, │ de la BS) │ │
│ │discrepantelor între │necesare desfăşurării activităţii │ │ ANPDC, │ │ │
│ │zonele urbane şi │ │ │ ANPH, │ │ │
│ │rurale în ceea ce │ │ │ MAI │ │ │
│ │priveste dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │şi diversificarea │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor sociale │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.1.4. Dezvoltarea │Crearea unui sistem unic de evidenta a tuturor│ 2006 │ MMSSF, │ │ │
│ │instrumentelor │furnizorilor de servicii sociale şi a │ │ ANPDC, │ │ │
│ │necesare pentru │serviciilor sociale pe care acestia le acorda │ │ ANPH, │ │ │
│ │planificarea, │ │ │ MAI │ │ │
│ │implementarea şi │ │ │ │ │ │
│ │evaluarea la nivel │ │ │ │ │ │
│ │naţional şi teritorial│ │ │ │ │ │
│ │a serviciilor sociale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│7.2. Asistenţa │7.2.1. Îmbunătăţirea │Modificarea/completarea Legii nr. 17/2000, │2006 │ MMSSF, │ │ BS │
│sociala pentru │cadrului legislativ │privind asistenţa sociala a persoanelor │ │ CNPV, │ │ │
│ varstnici │ │varstnice, în vederea unei abordari integrate │ │Universitati,│ │ │
│ │ │a stării sociale a persoanelor varstnice │ │Institute de │ │ │
│ │ │ │ │ cercetare, │ │ │
│ │ │ │ │ MS, │ │ │
│ │ │ │ │ ANPH, │ │ │
│ │ │ │ │ MAI │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Elaborarea legislaţiei secundare pentru: │ │ │ │ │
│ │ │- Reglementarea sistemului de evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │ nevoilor şi a gradului de dependenta a │ │ │ │ │
│ │ │ persoanelor varstnice; │ │ │ │ │
│ │ │- Reglementarea standardelor de calitate │ │ │ │ │
│ │ │ privind serviciile sociale acordate │ │ │ │ │
│ │ │ persoanelor varstnice; │ │ │ │ │
│ │ │- Elaborarea normativelor privind functionarea│ │ │ │ │
│ │ │ caminelor pentru persoane varstnice. │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.2.2. Intarirea │Crearea la nivelul MMSSF a unei structuri │ 2006 │ MMSSF, │ │ │
│ │cadrului │responsabile cu asistenţa sociala a │ │ MAI, │ │ │
│ │administrativ/ │persoanelor varstnice (monitorizarea şi │ │ consiliile │ │ │
│ │instituţional, la │evaluarea politicilor promovate în favoarea │ │ judetene │ │ │
│ │nivel central şi local│persoanelor varstnice) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Înfiinţarea unui compartiment specializat │ 2006 │ MMSSF, │ │ │
│ │ │destinat asistentei sociale a persoanelor │ │ MAI, │ │ │
│ │ │varstnice la nivelul fiecarei Direcţii │ │ consiliile │ │ │
│ │ │judetene de asistenţa sociala şi protecţie a │ │ judetene │ │ │
│ │ │copilului │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.2.3. Dezvoltarea şi │Facilitarea accesului persoanelor varstnice la│ 2006 │ MMSSF, │ │ │
│ │diversificarea │ajutoare financiare acordate pentru: │ │ MAI, CNPV, │ │ │
│ │prestatiilor sociale │acoperirea cheltuielilor curente cu │ │ autorităţi │ │ │
│ │ │întreţinerea, căldură, consumul de apa, gaze │ │ publice │ │ │
│ │ │sau curent electric, amenajarea spatiului de │ │ locale │ │ │
│ │ │locuit, mici reparatii, ajutor în cazul │ │ │ │ │
│ │ │schimbarii domiciliului, achizitia de proteze │ │ │ │ │
│ │ │şi orteze, procurarea de medicamente. │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Introducerea unor compensatii financiare sau a│ 2006 │ MMSSF, │ │ │
│ │ │altor facilităţi pentru ingrijitori, în │ │ MAI │ │ │
│ │ │vederea promovarii ingrijirii în familie │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.2.4. Dezvoltarea şi │Elaborarea şi implementarea de programe │ 2006 │ MMSSF, MS, │ │ │
│ │diversificare │naţionale privind prevenirea imbatranirii │ │ MAI │ │ │
│ │serviciilor sociale │precoce şi a situaţiei de dependenta │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la │ 2006 │ MMSSF, MS, │ │ │
│ │ │domiciliu şi a altor servicii alternative de │ │ MAI │ │ │
│ │ │tipul: centre de zi, locuinte protejate, │ │ │ │ │
│ │ │adaposturi, centre de reabilitare, servicii de├─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │tip respiro pentru familiile care au în │2006-2010│ FRDS │ 132.990 lei │ BIRD, BS, │
│ │ │ingrijire persoane cu handicap │ │ (SDF II) │ (42.900 USD) │contribuţia │
│ │ │ │ │ │ │partenerilor│
│ │ │ │ │ ANDZM prin │ 387.500 lei │ în proiect │
│ │ │ │ │ FRDS │ (125.000 USD) │ │
│ │ │ │ │ (SDSCM) │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Dezvoltarea sistemului rezidential de │ 2006 │ MMSSF, │ │ BIRD, │
│ │ │asistenţa şi ingrijire prin: reabilitarea │ │ MAI, │ │ BS │
│ │ │caminelor pentru persoane varstnice, │ │ autorităţi │ │ │
│ │ │construcţia de noi camine, extinderea şi │ │ publice │ │ │
│ │ │dotarea cu echipamente │ │ locale │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Identificarea şi promovarea de locuri de muncă│ 2006 │ MMSSF, │ │ BAS │
│ │ │destinate persoanelor varstnice │ │ ANOFM │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.2.5. Promovarea │Realizarea studiului Vârsta a trei - perceptia│ 2006 │ ASG │ 30.000 lei │ BS │
│ │accesului la servicii │asupra politicilor guvernamentale privind │ │ │ │ │
│ │sociale a persoanelor │persoanele varstnice │ │ │ │ │
│ │varstnice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│7.3. Acordarea │7.3.1. Acordarea şi │● majorarea alocatiei de stat pentru copii │2006-2008│ MMSSF │ 500 mil. lei │ BS │
│ de sprijin │diversificarea │ până la cca. 10 euro; │ │ │ pentru 2006 │ │
│ pentru │prestatiilor sociale, │● instituirea unui sprijin financiar în suma │ │ │ │ │
│ familiile cu │precum şi majorarea │ de 200 de euro la constituirea familiei │ │ │ │ │
│ copii, în │cuantumurilor celor ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│special pentru │reglementate de │Acordarea de alocatii monoparentale conform │2006-2008│ MMSSF │355.200.000 lei│ BS │
│ familiile cu │legislatia în vigoare │legislaţiei în vigoare │ │ │ │ │
│ risc de │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ excluziune │ │Acordarea de alocatii complementare conform │2006-2008│ MMSSF │174.720.000 lei│ BS │
│ sociala │ │legislaţiei în vigoare │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │7.3.2. Diversificarea │Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale │2006-2008│ MMSSF │28.800.000 lei │ PHARE │
│ │serviciilor de suport │adresate familiilor aflate în situaţie de │ │ │ din PHARE; │(programare │
│ │pentru familiile cu │dificultate prin finantarea cu prioritate, în │ │ │ 9.612.000 lei │ multianula │
│ │copii care prezinta o │cadrul schemelor de grant, a proiectelor care │ │ │din BS (8 mil. │2004-2006), │
│ │vulnerabilitate │dezvolta servicii sociale ce se adreseaza │ │ │ euro din │ BS │
│ │ridicata: familii cu │familiilor aflate în situaţii de dificultate │ │ │ PHARE; │ │
│ │mulţi copii, familii │ │ │ │2,67 mil. euro │ │
│ │monoparentale, familii│ │ │ │ din BS) │ │
│ │cu probleme de │ │ │ │ │ │
│ │dezorganizare sociala,│ │ │ │ │ │
│ │familii sarace de │ │ │ │ │ │
│ │romi, familii care │ │ │ │ │ │
│ │traiesc în condiţii │ │ │ │ │ │
│ │inumane/precare │ │ │ │ │ │
└──────────────-┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────-┴────────────-┴──────────────-┴────────────┘


    8. GEN ŞI INCLUZIUNE SOCIALA
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic