Inapoi la Cautare

ORDIN 972 /2006


privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală"


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 09.01.2012 și 05.08.2013 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 09.01.2012 și 05.08.2013 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Direcţia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor actualiza aplicatia informatica pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspecţiei fiscale şi pentru editarea automată a "Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală".

    ART. 7

    Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia antifrauda fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Direcţia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8

    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9

    La data publicării prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.378/2005 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 26 septembrie 2005.

    ART. 10

    Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,

                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    Bucureşti, 13 iunie 2006.

    Nr. 972.

    ANEXA 1

	

    ┌────────────┐
    │ ROMÂNIA │
    │ ┌─────┐ │ AGENŢIA NAŢIONALA DE
    │ │ MFP │ │ ADMINISTRARE FISCALĂ
    │ └─────┘ │ Direcţia generală .......... Nr. înregistrare......
    │ MINISTERUL │ Activitatea de inspecţie Data ..../..../.......
    │ FINANŢELOR │ fiscală
    │ PUBLICE │
    └────────────┘

                              DECIZIA DE IMPUNERE
               privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
                         stabilite de inspecţia fiscală

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Denumire contribuabil: ______________________ Cod unic de înregistrare:
_____________ Nr. ORC _________
    Domiciliul fiscal: Localitatea______________ Str.___________ Nr._____
Bl.____Sc._____Ap.___ Judeţ/Sector__________

    2. DATE PRIVIND CREANTA FISCALĂ
    2.1.1. Obligaţii fiscale suplimentare de plată
┌────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Perioada verificata│ │Impozit, │ │ │
│ │Denumire │ (rd. 1) │Baza im- │taxa, con-│ │ │
│ │impozit,taxa,│ Perioada pentru │pozabila │tributie │ │ │
│Nr. │contribuţie/ │care s-au calculat │stabilită│stabilit(a│ Cod cont│ Număr │
│crt.│obligaţii │ obligaţii fiscale │suplimen-│suplimen- │ bugetar │de evi- │
│ │fiscale │accesorii (rd.2 şi │ tar │tar de │ │ denta │
│ │accesorii │ 3) │ │plata / │ │a plăţii│
│ │ ├─────────┬─────────┤ - lei- │Obligaţii │ │ │
│ │ │ De la │ Până la │ │fiscale │ │ │
│ │ │ data │ data │ │accesorii │ │ │
│ │ │ │ │ │de plată │ │ │
│ │ │ │ │ │ - lei - │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │Obligaţia │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscală │ zz.ll.aa│ zz.ll.aa│ │ │ │ │
│ │principala │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Majorări de │ │ │ │ │ │ │
│ │întârziere │ zz.ll.aa│ zz.ll.aa│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │Penalităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │de întârziere│ │ │ │ │ │ │
│ │pentru impo- │ zz.ll.aa│ zz.ll.aa│ │ │ │ │
│ │zitele cu │ │ │ │ │ │ │
│ │reţinere la │ │ │ │ │ │ │
│ │sursa │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘

    2.1.2. Motivul de fapt
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    2.1.3. Temeiul de drept
    Act normativ: __________, articol:_____, paragraf:______, punct:______,
litera:______, alineat:______

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    2.2.1. Soluţionarea decontului de taxa pe valoarea adăugată cu sume negative
cu opţiune de rambursare
┌───┬────────┬─────────────────┬─────┬────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │Perioada verifi- │Suma │TVA stabili-│TVA │ │ TVA │ │Număr│
│Nr │Denumire│ câtă (rd.1) / │soli-│ta suplimen-│res-│ TVA │sta- │Cod │ de │
│crt│obliga- │Perioada pentru │ci- │ tar │pin-│apro-│bili-│cont │evi- │
│ │ tie │care s-au calcu- │tata ├─────┬──────┤ sa │ bata│ta │buge-│denta│
│ │fiscală │lat obligaţii │ la │Baza │Total │ la │ la │su- │tar │a pla│
│ │ │fiscale accesorii│ram- │impo-│ TVA │ram-│ram- │pli- │ │ tii │
│ │ │ (rd. 2) │bur- │za- │stabi-│bur-│bur- │men- │ │ │
│ │ ├────────┬────────┤sare │bila │lita │sare│sare │tar │ │ │
│ │ │ De la │ Până la│ │ │supli-│ │ │de │ │ │
│ │ │ data │ data │ │ │mentar│ │ │plata│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1)/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Obli-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │gatii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │fis- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │acce-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sorii│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │plata│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2) │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valoarea│zz.ll.aa│zz.ll.aa│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adăugată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Majorări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de în- │zz.ll.aa│zz.ll.aa│ X │ │ X │ X │ X │ │ │ │
│ │tarziere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    2.2.2. Motivul de fapt
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    2.2.3. Temeiul de drept
    Act normativ: __________, articol:_____, paragraf:______, punct:______,
litera:______, alineat:______

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    3. Data comunicării:
    Data comunicării "Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" reprezintă:
    - data semnării de primire, în condiţiile art. 44, alin. (2), lit. a) şi b)
din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de posta la remiterea "confirmării de primire", în
condiţiile art. 44, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
    - data la care expira termenul de 15 zile de la data afişării anunţului
publicitar în condiţiile alin. (2), lit. d) şi alin. (3) art. 44 din Ordonanţa
Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

    4. Termenul de plată
    Diferenţa de impozit, taxa sau contribuţie constatată de organele de
inspecţie fiscală şi stabilită de plată precum şi obligaţiile accesorii aferente
acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă
în intervalul 01 - 15 din luna;
    - până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă
în intervalul 16-31 din luna;

    5. Dispoziţii finale
    La prezenta Decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală
care, împreună cu anexele, conţine│.....│ pagini.
    În conformitate cu art. 175 şi art. 177 din Ordonanţa Guvernului nn 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, împotriva sumelor de plată şi
sau aprobate la rambursare prin prezenta se poate face contestaţie, care se
depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub
sancţiunea decăderii.
    Prezenta reprezintă titlu de creanta.

┌────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┐
│ APROBAT, │ AVIZAT, │ ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┬───────────┤
│Conducătorul activităţii de │Şef serviciu │ Nume şi prenume │ Semnatura │
│inspecţie fiscală │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│Funcţia │Numele şi prenumele│1. │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │ │2. │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│Semnatura şi ştampila*) │Semnatura │3. │ │
│ │ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴───────────┘
---------
    * Ştampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat"

    Cod 14.13.02.18 aprobat prin OMFP nr. 972/13.06.2006


<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic