Inapoi la Cautare

ORDIN 768 /2011


pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (16.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La capitolul 1 "Certificarea/autorizarea operatorilor aerieni", la litera A "Tarife", după poziţia 1.1.2.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1.1.2.5, cu următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ │ TARIF │ │
│ crt. │ Denumirea prestaţiei ├─────────────┬───────────┤ Mod de plată/Observaţii │
│ │ │ U.M. │ Valoare │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│"1.1.2.5│Modificarea listei persoanelor acceptate │euro/persoană│ 200 │la emiterea AOC" │
│ │în posturi manageriale obligatorii │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────┘


    2. La capitolul 1, la litera A, după poziţia 1.1.5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1.1.6, cu următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ │ TARIF │ │
│ crt. │ Denumirea prestaţiei ├─────────────┬───────────┤ Mod de plată/Observaţii │
│ │ │ U.M. │ Valoare │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ "1.1.6 │Eliberarea unui duplicat al certificatului│ euro/ │ 50 │la emiterea duplicatului │
│ │de operator aerian │ certificat │ │(a se vedea cap. 12 │
│ │ │ │ │«Condiţii generale de │
│ │ │ │ │aplicare a tarifelor» │
│ │ │ │ │pct. 1)" │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────┘


    3. La capitolul 1, la litera A, poziţiile 1.2, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.5.1, 1.2.5.1a), 1.2.5.1b) şi 1.2.5.1c), 1.2.6 şi 1.2.6.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ │ TARIF │ │
│ crt. │ Denumirea prestaţiei ├────────────┬────────────┤ Mod de plată/Observaţii │
│ │ │ U.M. │ Valoare │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ "1.2 │Autorizarea operatorilor aerieni (AOA) │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.2.1 │Autorizarea iniţială │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┤
│ .................................................................................................... │
├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────┤
│ 1.2.4 │Supravegherea menţinerii condiţiilor de │ euro/an şi │ 150 │până la sfârşitul lunii │
│ │autorizare │ aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare │
│ │ │ │ │an sau fracţiune de an │
│ │ │ │ │pentru care este │
│ │ │ │ │valabilă autorizaţia │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.2.5 │Supravegherea asigurării siguranţei │euro/ora de │ │lunar, până la sfârşitul │
│ │operării aeronavelor de către operatorul │ zbor │ │lunii următoare celei │
│ │deţinător de AOA │ │ │pentru care s-a efectuat │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤supravegherea │
│1.2.5.1 │Pentru operatori cu: │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ a) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │0,25 (dar nu│ │
│ │ până la 2.730 kg │ │mai puţin de│ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┤40 euro/an │ │
│ b) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │şi tip de │ │
│ │ între 2.731 kg şi 15.000 kg │ │aeronavă) │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ c) │- aeronave cu masa maximă la decolare │ │0,35 (dar nu│ │
│ │ peste 15.001 kg │ │mai puţin de│ │
│ │ │ │195 euro/an │ │
│ │ │ │şi tip de │ │
│ │ │ │aeronavă) │ │
├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┤
│ .................................................................................................... │
├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────┤
│ 1.2.6 │Alte tarife aplicabile operatorilor │ euro/ │ │ │
│ │aerieni deţinători de AOA │ aeronavă │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤ închiriată ├────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.2.6.1│Aprobarea închirierii de aeronave în │şi lună sau │ 100 │la emiterea scrisorii" │
│ │sistem «wet» │ fracţiune │ │ │
│ │ │ de lună │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    4. La capitolul 1, la litera A, după poziţia 1.2.6.1 se introduc două noi poziţii, poziţiile 1.2.7 şi 1.2.8, cu următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ │ TARIF │ │
│ crt. │ Denumirea prestaţiei ├────────────┬────────────┤ Mod de plată/Observaţii │
│ │ │ U.M. │ Valoare │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ "1.2.7 │Modificarea listei persoanelor acceptate │ euro/ │ 150 │la eliberarea scrisorii │
│ │în posturi manageriale │ persoană │ │de acceptare │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.2.8 │Eliberarea unui duplicat al Autorizaţiei │ euro/ │ 50 │la emiterea duplicatului │
│ │de operator aerian │ autorizaţie│ │(a se vedea cap. 12 │
│ │ │ │ │«Condiţii generale de │
│ │ │ │ │aplicare a tarifelor» │
│ │ │ │ │pct. 1)" │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    5. La capitolul 1, la litera A, după poziţia 1.3.3 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 1.3.4, 1.4, 1.4.1 şi 1.4.2, cu următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ │ TARIF │ │
│ crt. │ Denumirea prestaţiei ├────────────┬────────────┤ Mod de plată/Observaţii │
│ │ │ U.M. │ Valoare │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ "1.3.4 │Eliberarea unui duplicat al AOC-B │ euro/ │ 50 │la emiterea duplicatului │
│ │ │ certificat│ │(a se vedea cap. 12 │
│ │ │ │ │«Condiţii generale de │
│ │ │ │ │aplicare a tarifelor» │
│ │ │ │ │pct. 1) │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.4 │Operaţiuni de aviaţie generală efectuate │ │ │la emiterea scrisorii │
│ │cu aeronave complexe, motorizate │ │ │de aprobare │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.4.1 │Aprobarea iniţială │euro/tip de │ 500 │ │
│ │ │ aeronavă │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.4.2 │Modificarea aprobării │euro/tip de │ 250" │ │
│ │ │ aeronavă │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    6. La capitolul 1, la litera A, poziţiile 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.2a), 1.2.4a), 1.2.4b) şi 1.2.5.2. se abrogă.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic