Inapoi la Cautare

ORDIN 686 /1999


pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 14.07.1999 și 15.01.2003 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 14.07.1999 și 15.01.2003 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Ministrul finanţelor,

    în temeiul prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Direcţia generală legislaţie contabila va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

             Ministrul finanţelor,

             Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

	


                    NORME
privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing

    În baza prevederilor art. VI de la titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, se emit următoarele norme privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing:

    1. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul operational

    1.1. În contabilitatea societăţilor de leasing (locator)

    a) Achiziţionarea de imobilizari corporale ce urmează a fi predate în regim de leasing se înregistrează pe baza facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil:

           % = 404 "Furnizori de imobilizari"
          212 "Mijloace fixe"
          4426 "T.V.A. deductibilă"*)

    b) Achiziţionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, ce urmează a fi predate în regim de leasing, se înregistrează prin articolul contabil:

        212 "Mijloace fixe" = 404 "Furnizori de imobilizari"

    c) Amortizarea imobilizarilor corporale achiziţionate şi predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit duratelor normale de funcţionare legale în vigoare:

        681 "Cheltuieli de = 281 "Amortizari privind
            exploatare privind imobilizarile corporale"
            amortizarea
            imobilizarilor"

    d) Înregistrarea facturii emise de locator reprezentând ratele de încasat:

        411 "Clienţi" = %
                                            706 "Venituri din redevenţe,
                                                 locatii de gestiune
                                                 şi chirii"
                                            4427 "T.V.A. colectata"

    NOTĂ:
    Contul 706 poate fi dezvoltat în analitic astfel:
    - 706xx "Venituri din redevenţe reprezentând amortizarea"
    - 706xy "Venituri din redevenţe reprezentând marja de profit"

    e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala stabilită între părţi în cazul în care este prevăzută în contract aceasta clauza, în baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:

        461 "Debitori" = %
                                            7721 "Venituri din cedarea
                                                 activelor"
                                            4427 "T.V.A. colectata"

    f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit obiectul contractului de leasing:

         % = 212 "Mijloace fixe"
        281 "Amortizari privind
             imobilizarile"
        6721 "Cheltuieli privind
             activele cedate"

    1.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)

    a) Imobilizarile corporale primite în cazul tranzacţiilor de leasing conform prevederilor din contractele încheiate între părţi se înregistrează în debitul contului de ordine şi evidenta 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate". Acest cont se crediteaza pe măsura plăţii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor rămase de rambursat.
    Valoarea înscrisă în debitul contului 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" se compune din:
    - valoarea iniţială a bunului, reprezentând costul de achiziţie la societăţile de leasing;
    - beneficiul, respectiv marja de profit stabilită între părţi.
    b) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridică română), reprezentând ratele de achitat:

         % = 401 "Furnizori"
        612 "Cheltuieli cu redevenţele,
             locatiile de gestiune
             şi chiriile"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

    c) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor, (persoana juridică străină), reprezentând ratele de achitat:

        612 "Cheltuieli cu rede- = 401 "Furnizori"
            ventele, locatiile de
            gestiune şi chiriile"

                                  şi

       4426 "T.V.A. deductibilă"*) = 5121 "Conturi la bănci în lei"

                                  sau

    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:

       4428 "T.V.A. neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    NOTĂ:
    Contul 612 poate fi dezvoltat în analitic astfel:
    - 612xx "Cheltuieli cu redevenţele la nivelul amortizarii"
    - 612xy "Cheltuieli cu redevenţele reprezentând marja locatorului"
    În cazul societăţii de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se va inregistra şi impozitul pe redevenţe datorat de aceasta (conform prevederilor din convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva, efectuandu-se articolele contabile:

        401 "Furnizori" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

                             şi, respectiv,

        446 "Alte impozite, taxe = 5121 "Conturi la bănci în lei"
             şi vărsăminte
             asimilate"

    Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevăzute în convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente, asupra redeventei, astfel cum este ea definită la art. 24 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999.
    În situaţia existenţei unor diferenţe de curs valutar la data achitării redeventei, acestea se înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz.
    d) 1. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din ţara (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        212 "Mijloace fixe"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

    d) 2. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din străinătate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        212 "Mijloace fixe"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

                                  şi

    înregistrarea şi achitarea taxei vamale de către utilizator conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999:

        446 "Alte impozite, taxe = 5121 "Conturi la bănci în lei"
             şi vărsăminte
             asimilate"

                                respectiv

        212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor) la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică străină, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii:

        212 "Mijloace fixe" = 404 "Furnizori de imobilizari"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)= 5121 "Conturi la bănci în lei"

                                  sau

    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:

        4428 "T.V.A. neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    şi în cazul taxelor vamale, al accizelor, după caz:

        446 "Alte impozite, taxe = 5121 "Conturi la bănci în lei"
             şi vărsăminte
             asimilate"

                                respectiv

        212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    f) Înregistrarea diferenţei de amortizare până la nivelul costului de achiziţie iniţial înregistrată la locator (din debit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", mai puţin beneficiul convenit între părţi):

        212 "Mijloace fixe" = 281 "Amortizari privind
                                                 imobilizarile corporale"

    2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul financiar

    2.1. În contabilitatea societăţilor de leasing (locator)

    a) Achiziţionarea de imobilizari corporale de la furnizori interni, care urmează a fi predate în regim de leasing:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        212 "Mijloace fixe"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

    b) Achiziţionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, care urmează a fi predate în regim de leasing:

        212 "Mijloace fixe" = 404 "Furnizori de imobilizari"

    c) Predarea către beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea înscrisă în contract, respectiv la costul de achiziţie, şi evidentierea creanţei, inclusiv a dobânzii de încasat:

        2672 "Împrumuturi = 212 "Mijloace fixe"
             acordate pe
             termen lung"
        2678 "Dobânzi aferente = 472 "Venituri înregistrate
             creanţelor în avans"
             imobilizate"

    Imobilizarile corporale predate în leasing financiar de către locator se reflecta în debitul contului în afară bilanţului 8038 "Alte valori în afară bilanţului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar".
    Acest cont se crediteaza pe măsura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor rămase de încasat.
    d) Emiterea facturilor reprezentând ratele de încasat potrivit contractului şi înregistrarea acestora în contabilitate:

        411 "Clienţi" = %
                                            706 "Venituri din redevenţe,
                                                 locatii de gestiune şi chirii"
                                            2678 "Dobânzi aferente
                                                 creanţelor imobilizate"
                                            4427 "T.V.A. colectata"

               şi, concomitent, următoarele operaţiuni:

    d) 1. Înregistrarea la venituri a dobânzii facturate:

        472 "Venituri înregistrate = 706 "Venituri din redevenţe,
            în avans" locatii de gestiune şi chirii"

    d) 2. Credit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar"
    d) 3. Înregistrarea diminuării creanţei înregistrate la pct. 2.1 lit. c) în debitul contului 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung", cu cota-parte din veniturile facturate şi înregistrate în creditul contului 706 "Venituri din redevenţe, locatii de gestiune şi chirii":

        658 "Alte cheltuieli de = 2672 "Împrumuturi acordate
             exploatare" pe termen lung"

    e) La expirarea contractului de leasing, o dată cu facturarea ultimei rate se consemnează şi transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vânzare-cumpărare.

    2.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)

    a) Înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele încheiate între părţi şi evidentierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente:

        212 "Mijloace fixe" = 167 "Alte împrumuturi şi
                                                 datorii asimilate"
        471 "Cheltuieli inregis- = 1687 "Dobânzi aferente
            trate în avans" altor împrumuturi şi
                                                 datorii asimilate"

                                   şi

    - Debit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobânda.
    b) Amortizarea imobilizarilor corporale achiziţionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de funcţionare legale în vigoare.
    Înregistrarea în contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite în cazul contractelor de leasing financiar:

        681 "Cheltuieli de = 281 "Amortizari privind
             exploatare privind imobilizarile corporale"
             amortizarea
             imobilizarilor"

    c) Înregistrarea obligaţiei de plată a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        167 "Alte împrumuturi şi
             datorii asimilate"
        1687 "Dobânzi aferente
             altor împrumuturi şi
             datorii asimilate"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

                             şi, concomitent,

        666 "Cheltuieli privind = 471 "Cheltuieli înregistrate
             dobânzile" în avans"

                                   şi

    - Credit cont 8036 "Redevenţe locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate".
    În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se va inregistra şi impozitul pe dobânzi datorat de aceasta (conform prevederilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva, precum şi taxa pe valoarea adăugată, efectuandu-se articolele contabile:

        404 "Furnizori de = 446 "Alte impozite, taxe şi
            imobilizari" vărsăminte asimilate"

                            şi, respectiv,

        446 "Alte impozite, taxe = 5121 "Conturi la bănci în lei"
             şi vărsăminte
             asimilate"

    iar pentru taxa pe valoarea adăugată*),

        4426 "T.V.A. deductibilă" = 5121 "Conturi la bănci în lei"

                                  sau

    înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorate:

        4428 "T.V.A. neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    d) La expirarea contractului, o dată cu achitarea ultimei rate se consemnează şi transferul dreptului de proprietate, după cum urmează:
    d) 1. În cazul bunurilor produse în ţara:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        167 "Alte împrumuturi şi
            datorii asimilate"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

    d) 2. În cazul bunurilor din import se vor inregistra şi achită de către utilizator şi taxa vamală, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999, precum şi taxa pe valoarea adăugată, efectuandu-se articolele contabile:

         % = 404 "Furnizori de imobilizari"
        167 "Alte împrumuturi şi
            datorii asimilate"
        4426 "T.V.A. deductibilă"*)

                                  şi

        446 "Alte impozite, taxe = 5121 "Conturi la bănci în lei"
             şi vărsăminte
             asimilate"

                                respectiv

        212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                vărsăminte asimilate"

    d) 3. În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridică străină cu sediul în străinătate, se înregistrează şi taxa pe valoarea adăugată*) plătită sau de plătit (datorată):

        4426 "T.V.A. deductibilă" = 5121 "Conturi la bănci în lei"

                                   sau

        4428 "T.V.A. neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe şi
                                                 vărsăminte asimilate"

    - Credit cont 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale achiziţionate şi care au devenit proprietatea utilizatorului.
    3. În aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, devenit art. 15 lit. b) prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificat prin Legea nr. 99/1999, părţile au obligaţia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor iniţiale, cat şi criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calculării valorii ratelor de leasing indexate, înscrise în facturi, unde pe un rând distinct, intitulat "Diferenţe de preţ", se va reflecta valoarea indexării.
    În contabilitatea locatorului "Diferenţele de preţ" înscrise distinct în factura se vor reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar în contabilitatea utilizatorului, în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - analitic distinct.
    În contabilitatea utilizatorului diferenţele de preţ aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, înregistrate în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", pot majoră valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare (articol contabil 212 = 758).

------------
    *) Înregistrarea taxei pe valoarea adăugată se face numai de către societăţile comerciale luate în evidenta ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată.
    În cazul societăţilor comerciale neinregistrate ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, T.V.A. achitată sau datorată se va inregistra în costul de achiziţie al bunurilor în conformitate cu prevederile pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991.

    4. În cazul leasingului operational, în bilanţul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor rămase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate") se va înscrie în formularul "Date informative" pe rând distinct.

    5. În cazul leasingului financiar:
    a) În bilanţul contabil al locatorului valoarea ratelor rămase de încasat se reflecta în soldul conturilor 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" şi 2678 "Dobânzi aferente creanţelor imobilizate", care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situaţia creanţelor şi datoriilor", rândul 02 şi, respectiv, 03.
    b) În bilanţul contabil al utilizatorului valoarea ratelor rămase de rambursat se reflecta în soldul conturilor 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" şi 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate", care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situaţia creanţelor şi datoriilor", rândul 33 şi, respectiv, 37.


                  ---------
1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic