Inapoi la Cautare

ORDIN 649 /2007


privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 586/2007


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.05.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (26.05.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                                     LISTA

             sectoarelor economice şi a activităţilor eligibile în

          cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009

         de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi

        nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor

       de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
	

┌────┬─────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea sectoarelor │ Cod │ │
│crt.│ eligibile │ CAEN │ Denumirea activităţilor eligibile │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.│Industria textilă şi a │ 172 │Producţia de ţesături │
│ │produselor textile ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 173 │Finisarea materialelor textile │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 174 │Fabricarea de articole confecţionate│
│ │ │ │din textile, cu excepţia îmbrăcă- │
│ │ │ │mintei şi lenjeriei de corp │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 175 │Fabricarea altor articole textile │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 177 │Fabricarea de articole tricotate │
│ │ │ │sau croşetate │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 181 │Fabricarea articolelor de îmbrăcă- │
│ │ │ │minte din piele │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 182 │Fabricarea altor articole de │
│ │ │ │îmbrăcăminte şi accesorii │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.│Industria pielăriei şi a │ 191 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor │
│ │produselor din piele ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 192 │Fabricarea articolelor de voiaj şi │
│ │ │ │marochinărie şi a articolelor de │
│ │ │ │harnaşament │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 193 │Fabricarea încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.│Fabricarea lemnului şi a │ 202 │Fabricarea de produse stratificate │
│ │produselor din lemn │ │din lemn │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 203 │Fabricarea de elemente de dulgherie │
│ │ │ │şi tâmplărie, pentru construcţii │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 205 │Fabricarea altor produse din lemn │
│ │ │ │Fabricarea articolelor din plută, │
│ │ │ │paie şi împletituri │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 4.│Fabricarea celulozei, hârtiei│ 212 │Fabricarea articolelor din hârtie │
│ │şi a produselor din hârtie │ │şi carton │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 5.│Fabricarea substanţelor, a │ 242 │Fabricarea pesticidelor şi a altor │
│ │produselor chimice şi a │ │produse agrochimice │
│ │fibrelor sintetice şi ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │artificiale │ 243 │Fabricarea vopselelor, lacurilor, │
│ │ │ │cernelii tipografice şi masticurilor│
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 244 │Fabricarea de medicamente, produse │
│ │ │ │farmaceutice şi naturiste │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2451 │Fabricarea săpunurilor, detergen- │
│ │ │ │ţilor şi a produselor de întreţinere│
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 6.│Fabricarea produselor din │ 251 │Producţia de articole din cauciuc │
│ │cauciuc şi mase plastice ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 252 │Fabricarea articolelor din material │
│ │ │ │plastic │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 7.│Fabricarea altor produse din │ 261 │Fabricarea sticlei şi a │
│ │materiale nemetalice │ │articolelor din sticlă │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 262 │Fabricarea produselor din ceramică │
│ │ │ │refractară şi nerefractară (exclusiv│
│ │ │ │cele pentru construcţii) │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 263 │Fabricarea plăcilor şi dalelor, din │
│ │ │ │ceramică │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 264 │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi │
│ │ │ │altor produse pentru construcţii, │
│ │ │ │din argilă arsă │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2661 │Fabricarea elementelor din beton │
│ │ │ │pentru construcţii │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2663 │Fabricarea betonului │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2664 │Fabricarea mortarului │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2665 │Fabricarea produselor din azbociment│
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 267 │Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │ │ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 8.│Industria metalurgică şi a │ 2753 │Turnarea metalelor neferoase uşoare │
│ │produselor din metal │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 9.│ Industria metalurgică şi a │ 281 │Fabricarea de construcţii metalice │
│ │produselor din metal ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 282 │Producţia de rezervoare, cisterne │
│ │ │ │şi containere metalice; producţia │
│ │ │ │de radiatoare şi cazane pentru │
│ │ │ │încălzire centrală │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 285 │Tratarea şi acoperirea metalelor, │
│ │ │ │operaţiuni de mecanică generală │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2863 │Fabricarea articolelor de feronerie │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 10.│Industria de maşini şi │ 291 │Fabricarea de echipamente pentru │
│ │echipamente │ │producerea şi utilizarea energiei │
│ │ │ │mecanice (cu excepţia motoarelor │
│ │ │ │pentru avioane, autovehicule şi │
│ │ │ │motociclete) │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 292 │Fabricarea de maşini de utilizare │
│ │ │ │generală │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 2932 │Fabricarea altor maşini şi utilaje │
│ │ │ │agricole şi forestiere │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 294 │Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 295 │Fabricarea altor maşini cu │
│ │ │ │destinaţie specifică │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 297 │Fabricarea maşinilor şi aparatelor │
│ │ │ │pentru uz casnic │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 11.│Industria de maşini şi │ 312 │Producţia de aparate pentru comandă │
│ │aparate electrice │ │şi distribuţia electricităţii │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 313 │Producţia de fire şi cabluri │
│ │ │ │electrice şi optice │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 316 │Producţia de alte aparate, echipa- │
│ │ │ │mente şi materiale electrice │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 12.│Industria mijloacelor de │ 3430 │Producţia de piese şi accesorii │
│ │transport │ │pentru autovehicule şi motoare de │
│ │ │ │autovehicule │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 13.│Alte activităţi industriale │ 361 │Producţia de mobilier │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 366 │Fabricarea altor produse n.c.a. │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 371 │Recuperarea deşeurilor şi resturilor│
│ │ │ │metalice reciclabile │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 372 │Recuperarea deşeurilor şi resturilor│
│ │ │ │nemetalice reciclabile │
├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤
│ 14.│Industria de echipamente │ 3002 │Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │electrice şi optice │ │altor echipamente electronice │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 3310 │Producţia de aparatură şi │
│ │ │ │instrumente medicale │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ 3330 │Producţia de echipamente de măsură, │
│ │ │ │reglare şi control pentru procesele │
│ │ │ │industriale │
└────┴─────────────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────┘


                                      -------

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic