Inapoi la Cautare

ORDIN 45 /2008


privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.05.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (30.05.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare

                   Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

                               Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 12 mai 2008.

    Nr. 45.

    ANEXĂ

    (Anexa nr. 4

    la norma sanitară veterinară)

                                CERTIFICATE

                  destinate schimburilor intracomunitare

                                 - modele -

    A. Certificat aplicabil în cazul schimburilor intracomunitare de material seminal colectat în conformitate cu Directiva Consiliului 88/407/CEE , astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE , expediat dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal
	

    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de │ I.2.a. Număr │
│ │ Nume │referinţă al │ local de │
│Par│ Adresă │certificatului │ referinţă │
│tea│ Cod poştal ├───────────────────┴────────────────┤
│I: │ │I.3. Autoritatea competentă │
│ │ │centrală │
│De │ ├────────────────────────────────────┤
│ta │ │I.4. Autoritatea competentă │
│lii│ │locală │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ale│I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor │
│ │ Nume │originale asociate │
│pre│ Adresă │ Nr. documentelor │
│zen│ Cod poştal │însoţitoare │
│tu │ ├────────────────────────────────────┤
│lui│ │I.7. / │
│ │ │ / │
│t │ │ / │
│r ├──────────────────┬──────────────────┼────────────────────┬───────────────┤
│a │I.8. Ţara de Cod │I.9. Regiunea Cod│I.10. Ţara de Cod │I.11. Re- Cod│
│n │origine ISO │de origine │destinaţie ISO │ginea de │
│s │ │ │ │destinaţie │
│p ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────────────┤
│o │I.12. Loc de │I.13. Loc de │
│r │origine │destinaţie │
│t │ Centrul de │ Centru de │
│ │ spermă [] │ spermă [] Exploataţie [] │
│ │ │ │
│ │ Nume Numărul de │ Nume Numărul de │
│ │ Adresă aprobare │ Adresă aprobare │
│ │ Cod poştal │ Cod poştal │
│ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data plecării │
│ │ Cod poştal │ │
└───┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │
    │ Avion [] Vas [] Vagon de tren []│ / │
    │ Vehicul rutier [] Altele [] │ / │
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┴───┬────────────────────────────────┤
    │I.18. Descrierea mărfurilor │I.19. Cod produs (cod CN) │
    │ │ 05 11 10 │
    │ └───┬────────────────────────────┤
    │ │I.20. Număr/Cantitate │
    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │I.21. Temperatura produselor │I.22. Număr pachete │
    │ Ambientală [] Refrigerate [] Congelate []│ │
    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │I.23. Identificarea containerului/ │I.24. Tip de ambalaje │
    │Numărul sigiliului │ │
    ├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
    │I.25. Produse certificate pentru: │
    │ Reproducţie artificială [] │
    ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
    │I.26. Tranzit prin ţări terţe [] │I.27. Tranzit prin statele membre []│
    │ Ţară terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │
    │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │
    │ Punct de intrare Nr. PIF │ Stat membru Cod ISO │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │I.28. Export [] │I.29. / │
    │ Ţară terţă Cod ISO │ / │
    │ Punct de ieşire Cod │ / │
    ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
    │I.30. / │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │I.31. Identificarea produselor │
    │ Specii Marca de identificare Cantitate │
    │ (Nume ştiinţific) │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    COMUNITATEA EUROPEANĂ Material seminal de bovine
┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ │ │II.a. Număr de │II.b. Număr de │
│ │ │referinţă al │referinţă local│
│ │ │certificatului │ │
│ │ └────────────────────┴───────────────┤
│P │ │
│a │II.1. Atestat de sănătate animală │
│r │ Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că: │
│t │II.1.1. Materialul seminal descris anterior: │
│e │ a) a fost colectat, tratat şi depozitat în condiţii care respectă │
│a │standardele stabilite de Directiva 88/407/CEE ; │
│ │ b) a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat│
│II:│în condiţii care respectă prevederile Directivei 88/407/CEE , având numărul│
│ │specificat în partea I.23. │
│Cer│II.1.2. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri │
│ti │ care: │
│fi │ *1) nu au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase într-o perioadă │
│ca │de 12 luni înainte de colectare; │
│re │ *1) au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 luni │
│ │şi cel puţin 30 de zile înaintea colectării, iar 5% din dozele de material│
│ │seminal de la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse│
│ │unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, efectuat cu │
│ │rezultate negative în laboratorul (............)*2), situat în statul │
│ │membru de destinaţie sau desemnat de către acesta. │
│ │II.1.3. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat în condiţii │
│ │autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după │
│ │colectare*3) │
│ │ │
└───┤ Observaţii │
    │ Partea I │
    │ - Rubrica I.12: locul de origine corespunde cu centrul de colectare de │
    │origine a materialului seminal, astfel cum este definit în art. 2 lit. (b)│
    │prima liniuţă din Directiva 88/40/CEE. │
    │ - Rubrica I.13: locul de destinaţie corespunde cu centrul de colectare │
    │sau de depozitare a materialului seminal astfel cum este definit la art. 2│
    │lit. (b) din Directiva 88/40/CEE sau cu locul de destinaţie a materialului│
    │seminal. │
    │ - Rubrica I.23: se menţionează numărul de identificare a containerului │
    │şi numărul sigiliului. │
    │ Rubrica I.31: marca de identificare corespunde cu numărul de │
    │identificare a animalelor donatoare şi cu data colectării. │
    │ │
    │ Partea a II-a │
    │ *1) Se sterge, după caz. │
    │ *2) Denumirea laboratorului │
    │ *3) Se poate elimina în ceea ce priveşte materialul seminal proaspăt. │
    │ Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
    │altor menţiuni din certificat │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Medic veterinar oficial sau inspector oficial. │
    │ │
    │ Nume (cu majuscule): Funcţia şi titlul │
    │ │
    │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │
    │ │
    │ Data: Semnătura: │
    │ │
    │ │
    │ ( Ştampila ) │
    │ │
    │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. Certificat aplicabil de la 1 ianuarie 2006 schimburilor intracomunitare de loturi de material seminal colectat, tratat şi/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004 în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 88/407/CEE , aplicabile până la data de 1 iulie 2003 şi comercializate după această dată în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Directiva 2003/43/CE , expediate dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal
	

    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar
┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de │ I.2.a. Număr │
│ │ Nume │referinţă al │ local de │
│Par│ Adresă │certificatului │ referinţă │
│tea│ Cod poştal ├────────────────────┴───────────────┤
│I: │ │I.3. Autoritatea competentă │
│ │ │centrală │
│De │ ├────────────────────────────────────┤
│ta │ │I.4. Autoritatea competentă │
│lii│ │locală │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ale│I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor │
│ │ Nume │originale asociate │
│pre│ Adresă │ Nr. documentelor │
│zen│ Cod poştal │însoţitoare │
│tu │ ├────────────────────────────────────┤
│lui│ │I.7. / │
│ │ │ / │
│t │ │ / │
│r ├──────────────────┬──────────────────┼────────────────────┬───────────────┤
│a │I.8. Ţara de Cod │I.9. Regiunea Cod│I.10. Ţara de Cod │I.11. Re- Cod│
│n │origine ISO │de origine │destinaţie ISO │ginea de │
│s │ │ │ │destinaţie │
│p ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────────────┤
│o │I.12. Locul de │I.13. Locul de │
│r │origine │destinaţie │
│t │ Centrul de │ Centru de │
│ │ spermă [] │ spermă [] Exploataţie [] │
│ │ │ │
│ │ Nume Numărul de │ Nume Numărul de │
│ │ Adresa aprobare │ Adresa aprobare │
│ │ │ │
│ │ Cod poştal │ Cod poştal │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare │
│ │ │ │
│ │ Cod poştal │ │
└───┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │
    │ Avion [] Vas [] Vagon de tren []│ / │
    │ Vehicul rutier [] Altele [] │ / │
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┴───┬────────────────────────────────┤
    │I.18. Descrierea mărfurilor │I.19. Cod produs (cod CN) │
    │ │ 05 11 10 │
    │ └───┬────────────────────────────┤
    │ │I.20. Număr/Cantitate │
    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │I.21. Temperatura produselor │I.22. Număr pachete │
    │ Ambientală [] Refrigerate [] Congelate []│ │
    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │I.23. Identificarea containerului/ │I.24. Tip de ambalaje │
    │Numărul sigiliului │ │
    ├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
    │I.25. Produse certificate pentru: │
    │ Reproducţie artificială [] │
    ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
    │I.26. Tranzit prin ţări terţe [] │I.27. Tranzit prin statele membre []│
    │ │ │
    │ Ţară terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │
    │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │
    │ Punct de intrare Nr. PIF │ Stat membru Cod ISO │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │I.28. Export [] │I.29. │
    │ │ / │
    │ Ţară terţă Cod ISO │ / │
    │ Punct de ieşire Cod │ / │
    ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
    │I.30. / │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │I.31. Identificarea produselor │
    │ │
    │ Specii Marca de identificare Cantitate │
    │ (Nume ştiinţific) │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    COMUNITATEA EUROPEANĂ Material seminal de bovine
┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ │ │II.a. Număr de │II.b. Număr de │
│ │ │referinţă al │referinţă local│
│ │ │certificatului │ │
│ │ └────────────────────┴───────────────┤
│P │ │
│a │II.1. Atestat de sănătate animală │
│r │ Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că: │
│t │II.1.1. Materialul seminal descris anterior a fost colectat înainte de │
│e │de 31 decembrie 2004 într-un centru de colectare a materialului seminal │
│a │care: │
│ │ a) a fost aprobat în condiţiile stabilite în cap. I din anexa A │
│II:│la Directiva 88/407/CEE ; │
│ │ b) a fost funcţional şi supravegheat în baza condiţiilor stabilite│
│ │în cap. II din anexa la Directiva 88/407/CEE , │
│Cer│II.1.2. La momentul în care materialul seminal descris anterior a fost │
│ti │colectat, toate bovinele din centrul de colectare a materialului seminal: │
│fi │ a) au provenit din efective şi/sau au fost fătate de femele care │
│ca │îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1 li. (b) şi (c) din cap. I din │
│re │anexa B la Directiva 88/407/CEE ; │
│ │ b) au fost supuse, în termen de 30 de zile înaintea perioadei de │
│ │carantină, cu rezultate negative: │
│ │ - testelor prevăzute în cap. I pct. 1 lit. (d)(i), (îi) şi (iii) │
│ │din anexa B la Directiva 88/407/CEE ; şi │
│ │ - unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA împotriva │
│ │rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecţioase; şi│
│ │ - unui test de izolare a virusului (test de imunofluorescenţă sau │
│ │test de imunoperoxidază) pentru diareea virotică bovină, care, în cazul │
│ │animalelor mai tinere de şase luni, za fost amânat până când acestea au │
│ │ajuns la vârsta respectivă; │
│ │ c) au respectat perioada de carantină de 30 de zile şi au fost │
│ │supuse următoarelor teste de sănătate, cu rezultate negative: │
│ │ - unui test serologic pentru bruceloză, efectuat în conformitate │
│ │cu procedura stabilită în anexa C la Directiva 64/432/CEE ; │
│ │ - fie unui test de imunofluorescenţă pentru anticorpi sau unui │
│ │test de cultură pentru infecţia cu Campylobacter fetus, efectuat pe o │
│ │probă de secreţie prepuţială sau de spălături vaginale artificiale, sau, │
└───┤în cazul femelelor, unui test de aglutinare a mucusului vaginal; │
    │ - fie unui examen microscopic şi unui test de cultură pentru │
    │infecţia cu Trichomonas fetus pe o probă de secreţie prepuţială sau de │
    │spălături vaginale artificiale, sau, în cazul femelelor, unui test de │
    │aglutinare a mucusului vaginal; │
    │ d) au fost supuse, cel puţin o dată pe an, cu rezultate negative, │
    │testelor de rutină prevăzute în cap. II la pct. 1 lit. (a), (b) şi (c) din│
    │anexa B la Directiva 88/407/CEE . │
    │II.1.3. La momentul colectării materialului seminal descris anterior: │
    │ a) toate femelele din centru au fost supuse, cel puţin o dată pe │
    │an şi cu rezultate negative, unui test de aglutinare a mucusului vaginal │
    │pentru infecţia cu Campylobacter fetus; şi │
    │ b) toţi taurii utilizaţi pentru obţinerea de material seminal au │
    │fost supuşi, cu rezultate negative, fie unui test de imunofluorescenţă, │
    │fie unui test de cultură pentru detectarea infecţiei cu Campylobacter │
    │fetus pe o probă de secreţie prepuţială sau spălături vaginale artificiale
    │efectuate în decurs de 12 luni înaintea colectării. │
    │II.1.4. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la taurii │
    │dintr-un centru de colectare a materialului seminal în care: │
    │ *1) toate bovinele care nu au fost vaccinate împotriva rinotra- │
    │heitei infecţioase bovine au fost supuse cel puţin o dată pe an şi cu │
    │rezultate negative, unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA │
    │împotriva rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase │
    │infecţioase; │
    │ *1) bovinele care nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei │
    │infecţioase bovine au fost supuse cel puţin o dată pe an şi cu rezultate │
    │negative, unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA împotriva │
    │rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecţioase, │
    │iar testarea împotriva rinotraheitei infecţioase bovine nu a fost │
    │efectuată la taurii care au fost vaccinaţi pentru prima oară împotriva │
    │rinotraheitei infecţioase bovine la centrul de inseminare după ce au fost │
    │testaţi cu rezultate negative printr-un test de seroneutralizare ori un │
    │test ELISA împotriva rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei │
    │postuloase infecţioase şi care după prima vaccinare au fost revaccinaţi │
    │în mod regulat într-un interval de maximum şase luni. │
    │II.1.5. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri │
    │care: │
    │II.1.5.1. *1) nu au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase în intervalul │
    │de 12 luni anterior colectării; │
    │ *1) au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 │
    │luni şi cel puţin 30 de zile înaintea colectării, iar 5% din dozele de │
    │material seminal din fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost│
    │supuse unui test de izolare a virusului febrei aftoase, în urma căruia │
    │s-au obţinut rezultate negative în laboratorul (............)*2), situat │
    │în statul membru de destinaţie sau desemnat de către acesta. │
    │II.1.5.2. *1) nu au fost vaccinaţi împotriva rinotraheitei infecţioase │
    │bovine; │
    │ *1) au fost vaccinaţi împotriva rinotraheitei infecţioase │
    │bovine în conformitate cu punctul II.1.4; │
    │II.1.6. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat în condiţii │
    │autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după │
    │colectare *3) │
    │II.1.7. Materialul seminal descris anterior a fost expediat la locul de │
    │încărcare într-un container sigilat şi având numărul specificat în partea │
    │I.23. │
    │ │
    │ Observaţii │
    │ Partea I │
    │ - Rubrica I.12: locul de origine corespunde cu centrul de colectare de │
    │origine a materialului seminal, astfel cum este definit în art. 2 lit. (b)│
    │prima liniuţă din Directiva 88/40/CEE. │
    │ - Rubrica I.13: locul de destinaţie corespunde cu centrul de colectare │
    │sau de depozitare a materialului seminal astfel cum este definit la art. 2│
    │lit. (b) din Directiva 88/40/CEE sau cu locul de destinaţie a materialului│
    │seminal. │
    │ - Rubrica I.23: se menţionează numărul de identificare a containerului │
    │şi numărul sigiliului. │
    │ Rubrica I.31: marca de identificare corespunde cu numărul de │
    │identificare a animalelor donatoare, cu specia animalelor donatoare, cu │
    │data colectării, care trebuie să fie anterioară datei de 31 decembrie 2004│
    │ │
    │ Partea a II-a │
    │ *1) Se sterge, după caz. │
    │ *2) Denumirea laboratorului │
    │ *3) Se poate elimina în ceea ce priveşte materialul seminal proaspăt. │
    │ Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
    │altor menţiuni din certificat. │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Medic veterinar oficial sau inspector oficial. │
    │ │
    │ Nume (cu majuscule): Funcţia şi titlul │
    │ │
    │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │
    │ │
    │ Data: Semnătura: │
    │ │
    │ │
    │ ( Ştampila ) │
    │ │
    │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic