Inapoi la Cautare

ORDIN 4 /2014


privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.03.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (21.03.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

	

                  Administrator, Întocmit
           ............................ .................................
           (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,
                                                  calitatea, semnătura)
                   Ştampila unităţii
                                             Nr. de înregistrare în organismul
                                             profesional


    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."

    2. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi, respectiv, la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

                                   "DATE INFORMATIVE
	

*Font 8*
    30 - lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr │ │
│ │poziţie│unităţi│ Sume │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere │ 103 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────┐
│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │Total │ din care: │
│ │poziţie│ col. ├───────┬──────────┤
│ │ │2 + 3 │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activi-│activi- │
│ │ │ │tatea │tatea de │
│ │ │ │curentă│investiţii│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221), din care: │ 201 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: │ 202 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │ 203 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │ 204 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- peste 1 an │ 205 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total │ │ │ │ │
│(poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ 207 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 210 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ 212 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de │ │ │ │ │
│stat │ 214 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ 215 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 │ │ │ │ │
│la 220), din care: │ 216 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- restante până la 30 de zile │ 217 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- restante după 30 de zile │ 218 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- restante după 90 de zile │ 219 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│- restante după 1 an │ 220 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite │ 221 │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│III. Număr de salariaţi │ Cod │30 iunie │30 iunie │
│ │poziţie│ an │an curent│
│ │ │precedent│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, │ │ │ │
│respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei │ Cod │ Sume │
│ de raportare. │poziţie│ - lei - │
│ Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 401 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice │ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 405 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice │ │ │
│asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ 407 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 409 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice │ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 411 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 413 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice │ │ │
│nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, │ │ │
│din care: │ 415 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 417 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 418 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice │ │ │
│nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: │ 419 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice │ │ │
│nerezidente, din care: │ 421 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice │ │ │
│asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ 423 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 424 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ │
│bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: │ 425 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la │ │ │
│ bugetul de stat │ 426 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ │
│terenuri*3) │ 427 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ 428 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 429 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 430 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 431 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │ 432 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │ │ │
│activelor │ 433 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 434 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) │ 435 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele │ │ │
│prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ 436 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau │ │ │
│integral de stat │ 437 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │ 438 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

___________
    *3) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole,
        păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
        aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei
        publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ
        sau în alte scopuri (pescuit etc.).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │ 501 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume │
│ cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │precedent │curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │ 602 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri private │ 603 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│VII. Cheltuieli de inovare****) │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │precedent │curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:│ 701 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │ 702 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │ │ │ │
│perioadei │ 703 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │ 704 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │precedent │curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │
│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al │ Cod │ Sume │
│ statului │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │precedent │curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate│ │ │ │
│în administrare │ 901 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate│ │ │ │
│în concesiune │ 902 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│închiriate │ 903 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────┐
│X. Capital social vărsat*****) │ Cod │ 30 iunie │
│ │poziţie├─────────────┬─────────────┤
│ │ │An precedent │ An curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│ A │ B │Sume │ %*2) │Sume │%*2) │
│ │ │Col. 1│Col. 2│Col. 3│Col. 4│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Capital social vărsat*4), din care: │ 1000 │ │ X │ │ X │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 1010 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală │ 1011 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare locală │ 1012 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: │ 1013 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- cu capital integral de stat │ 1014 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- cu capital majoritar de stat │ 1015 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- cu capital minoritar de stat │ 1016 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de regii autonome │ 1017 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │ 1018 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de persoane fizice │ 1019 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│- deţinut de alte entităţi │ 1020 │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

─────────
    *4) La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4,
        entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător
        capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume │
│ juridice******) │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │precedent │curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice │ │ │ │
│(la valoarea nominală), din care: │ 1021 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ 1022 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice │ │ │ │
│(la cost de achiziţie), din care: │ 1023 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ 1024 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘


___________

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

    *****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic