Inapoi la Cautare

ORDIN 388 /2006


privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.06.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.06.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 pentru aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale,

    ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, cuprins în anexa la prezentul ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

                                   Radu Stroe

    Bucureşti, 28 iulie 2006.

    Nr. 388.

    ANEXĂ

                               Planul de acţiune

                     pentru implementarea Strategiei pentru

        îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare

        a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

                                   2007-2010
	

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Direcţia 1 - Instrumente pentru asigurarea unui sistem coerent │
 │ de formulare a politicilor publice │
 │ │
 │Rezultate │
 │- Structură unitară şi ierarhie clară a documentelor de politici publice │
 │- Sistem centralizat existent pentru publicarea proiectelor anunţate pe │
 │ site-ul Guvernului │
 │ │
 │Indicatori │
 │- Documente de politici adoptate conform noilor proceduri │
 │- Număr de proiecte anunţate şi publicate pe site conform noului sistem │
 │ centralizat │
 ├───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┤
 │Nr.│ Acţiuni │Instituţii responsabile/ │Termen de │
 │ │ │ implicate*) │realizare │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │1. │Adoptarea Hotărârii de │Secretariatul General al │01.01.2007│
 │ │Guvern pentru aprobarea │Guvernului │ │
 │ │Regulamentului privind pro- │Cancelaria Primului Ministru │ │
 │ │cedurile guvernamentale care│Ministerul Justiţiei │ │
 │ │vor include definirea struc-│Ministerul Finanţelor Publice │ │
 │ │turii şi ierarhia documen- │ │ │
 │ │telor de politici publice │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │2. │Crearea unui sistem centra- │Secretariatul General al │01.01.2008│
 │ │lizat pentru publicarea │Guvernului │ │
 │ │proiectelor anunţate pe │Cancelaria Primului Ministru │ │
 │ │site-ul Guvernului │ │ │
 │ │ │ │ │
 ├───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┤
 │ Direcţia 2 - Coordonarea procesului de formulare a politicilor publice │
 │ │
 │Rezultate: │
 │- Proceduri de evaluare a impactului ex-ante şi ex-post în vigoare pentru │
 │ politici publice şi pentru proiecte de acte normative │
 │- Bază de date cu documentele de politici publice │
 │- Indicatori de performanţă şi metodologie specifică de măsurare a perfor- │
 │ manţei existentă la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale │
 │- Proceduri de consultare unitare existente la nivelul administraţiei │
 │ publice centrale │
 │- Funcţionari publici informaţi cu privire la noile proceduri de evaluare a │
 │ impactului, precum şi la procedurile de consultare unitare │
 │ │
 │Indicatori: │
 │- Instrumente de prezentare şi motivare completate conform noilor proceduri │
 │- Număr şi tip de avize conforme emise de Unitatea de Politici Publice din │
 │ cadrul Secretariatului General al Guvernului │
 │- Număr de documente de politici publice înregistrate în baza de date │
 │- Procent din funcţionarii publici din administraţia publică centrală │
 │ informaţi şi instruiţi pe baza Ghidului privind metodele de evaluare │
 │ pentru analiza de impact detaliată diseminate funcţionarilor publici din │
 │ administraţia publică centrală │
 │- Procent din funcţionarii publici din administraţia publică centrală │
 │ informaţi şi instruiţi pe baza Ghidului privind procesul consultativ │
 │ pentru instituţiile administraţiei publice centrale diseminate funcţiona- │
 │ rilor publici din administraţia publică centrală │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │- Număr de cursuri organizate de Institutul Naţional de Administraţie în │
 │ domeniul evaluării ex-ante şi ex-post a impactului politicilor şi al │
 │ noilor proceduri de consultare │
 │- Număr de participanţi la sesiunile de prezentare şi instruire pe baza │
 │ Ghidului privind procesul consultativ pentru ONG-uri şi alte organizaţii │
 │ ale societăţii civile diseminate / Publicare pe site-ul Secretariatului │
 │ General al Guvernului a acestuia │
 ├───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┤
 │Nr.│ Acţiuni │Instituţii responsabile/ │Termen de │
 │ │ │ implicate │realizare │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │1. │Adoptarea normelor metodo- │Secretariatul General al │01.01.2007│
 │ │logice cu privire la proce- │Guvernului │ │
 │ │durile de evaluare ex-ante │Ministerul Justiţiei │ │
 │ │şi ex-post a politicilor │Ministerul Finanţelor Publice │ │
 │ │publice, inclusiv formularul│ │ │
 │ │pentru evaluarea ex-ante a │ │ │
 │ │proiectelor de acte norma- │ │ │
 │ │tive (instrumentele de pre- │ │ │
 │ │zentare şi motivare) │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │2. │Adoptarea modificărilor │Secretariatul General al │01.09.2006│
 │ │necesare aduse legislaţiei │Guvernului │ │
 │ │privind procedurile şi for- │Ministerul Justiţiei │ │
 │ │mularele de analiză de im- │Consiliul Legislativ │ │
 │ │pact; Adoptarea modificări- │ │ │
 │ │lor la Legea nr. 24/2000 │ │ │
 │ │privind normele de tehnică │ │ │
 │ │legislativă pentru elabo- │ │ │
 │ │rarea actelor normative, │ │ │
 │ │republicată │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │3. │Crearea bazei de date pentru│Secretariatul General al │01.07.2008│
 │ │documente de politici │Guvernului │ │
 │ │publice │Cancelaria Primului Ministru │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │4. │Elaborarea Ghidului privind │Secretariatul General al │01.09.2006│
 │ │metodele de evaluare pentru │Guvernului │ │
 │ │analiza de impact detaliată │Ministerele de linie │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │5. │Elaborarea Metodologiei │Secretariatul General al │01.01.2008│
 │ │privind măsurarea performan-│Guvernului │ │
 │ │ţei la nivelul ministerelor │Ministerul Finanţelor Publice │ │
 │ │şi instituţiilor subordonate│ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │6. │Elaborarea Ghidului privind │Secretariatul General al │01.01.2008│
 │ │procesul consultativ pentru │Guvernului │ │
 │ │instituţiile administraţiei │Ministerele de linie │ │
 │ │publice centrale │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │7. │Elaborarea Ghidului privind │Secretariatul General al │01.01.2009│
 │ │procesul consultativ pentru │Guvernului │ │
 │ │ONG-uri şi alte organizaţii │Grup de lucru format din repre- │ │
 │ │ale societăţii civile │zentanţi ai SGG şi ai ONG-urilor│ │
 ├───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┤
 │ Direcţia 3 - Corelarea între planificarea politicilor publice şi procesul │
 │ de elaborare a bugetului │
 │ │
 │Rezultate: │
 │- Procedura de stabilire a priorităţilor reglementată │
 │- Formulare noi pentru planurile de acţiune ale ministerelor elaborate │
 │ pe baza Programului de Guvernare │
 │- Metodologia de elaborare a planurilor strategice adoptată │
 │- Componenta de management a planurilor strategice adoptată la nivelul │
 │ fiecărui minister de resort │
 │- Proceduri clare pentru conexiunea dintre elaborarea politicilor şi │
 │ planificarea bugetară (inclusiv NIF) │
 │- Componenta de programare bugetară a planurilor strategice a ministerelor │
 │ adoptată în Şedinţa Guvernului │
 │ │
 │Indicatori: │
 │- Număr întâlniri/şedinţe de consultanţă UPP din SGG - grup de management │
 │ pentru elaborarea planurilor strategice din ministere │
 │- Număr ministere care prezintă componenta de management şi componenta de │
 │ programare bugetară a planurilor strategice în Reuniunea Pregătitoare a │
 │ Şedinţei Guvernului │
 │- Procent din alocările de la bugetul consolidat pentru priorităţile │
 │ Guvernului │
 │- Număr opinii formulate de UPP din SGG privind versiunea iniţială a compo- │
 │ nentei de management a planurilor strategice şi incluse ulterior de către │
 │ instituţii │
 │- Număr ministere care elaborează şi aprobă componenta de management a │
 │ planurilor strategice │
 │- Procentul de politici elaborate în cadrul programelor identificate în │
 │ planurile strategice ale instituţiilor administraţiei publice centrale │
 ├───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┤
 │Nr.│ Acţiuni │Instituţii responsabile/ │Termen de │
 │ │ │ implicate │realizare │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │1. │Elaborarea Deciziei │Cancelaria Primului Ministru │01.01.2007│
 │ │Primului-Ministru cu privire│Secretariatul General al │ │
 │ │la procedura de stabilire a │Guvernului │ │
 │ │priorităţilor Guvernului │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │2. │Îmbunătăţirea formularului │Secretariatul General al │01.02.2007│
 │ │pentru planurile de acţiune │Guvernului │ │
 │ │ale ministerelor │Comisia Naţională de Prognoză │ │
 │ │priorităţilor Guvernului │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │3. │Crearea unui grup de lucru │Secretariatul General al │01.06.2007│
 │ │inter-instituţional cu misi-│Guvernului │ │
 │ │unea de a elabora procedu- │Cancelaria Primului Ministru │ │
 │ │rile şi modificările legis- │Ministerul Finanţelor Publice │ │
 │ │lative necesare pentru Noile│ │ │
 │ │Iniţiative de Finanţare │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │4. │Elaborarea procedurilor şi a│Secretariatul General al │01.06.2007│
 │ │modificărilor legislative │Guvernului │ │
 │ │necesare pentru Noile Ini- │Cancelaria Primului Ministru │ │
 │ │ţiative de Finanţare │Ministerul Finanţelor Publice │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │5. │Adoptarea Metodologiei │Secretariatul General al │01.01.2007│
 │ │privind sistemul de planifi-│Guvernului │ │
 │ │care strategică pe termen │Ministerul Finanţelor Publice │ │
 │ │mediu │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │6. │Elaborarea mecanismului şi a│Ministerul Finanţelor Publice │01.01.2008│
 │ │bazei normative necesare │Secretariatul General al │ │
 │ │pentru integrarea planurilor│Guvernului │ │
 │ │strategice în procesul anual│ │ │
 │ │de bugetare │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │7. │Implementarea sistemului de │Secretariatul General al │01.01.2007│
 │ │planificare strategică │Guvernului │- │
 │ │pentru integrarea planurilor│Ministerul Finanţelor Publice │01.01.2009│
 │ │strategice în procesul anual│Ministerele de linie │ │
 ├───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┤
 │ Direcţia 4 - Rolul specialiştilor din administraţia publică şi al │
 │ decidenţior politici în procesul de formulare a politicilor │
 │ publice │
 │ │
 │Rezultate: │
 │- Înalt funcţionar public responsabil pentru procesul politicilor publice în│
 │ instituţiile administraţiei publice centrale │
 │- Decidenţi politici şi funcţionari publici instruiţi cu privire la princi- │
 │ palele metode de formulare a politicilor publice şi analize de impact │
 │- ONG-uri şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile instruiţi cu privire la│
 │ procesul politicilor publice şi noile proceduri de consultare │
 │ │
 │Indicatori: │
 │- Rezultatele sondajului realizat în cadrul evaluării intermediare şi │
 │ ex-post cu privire la nivelul de informare al decidenţilor politici, │
 │ funcţionarilor publici şi al reprezentanţilor societăţii civile cu privire│
 │ la procesul politicilor publice şi noile proceduri introduse │
 │- Număr de participanţi la sesiunile de formare privind principalele │
 │ metode de formulare a politicilor publice şi de analiză de impact │
 │- Număr de participanţi, reprezentanţi ai societăţii civile, la sesiunile de│
 │ formare privind politicile publice şi procedurile de consultare │
 ├───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┤
 │Nr.│ Acţiuni │Instituţii responsabile/ │Termen de │
 │ │ │ implicate │realizare │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │1. │Elaborarea modificărilor │Ministerul Administraţiei şi │01.01.2007│
 │ │aduse Legii nr. 90/2001 │Internelor │ │
 │ │privind organizarea şi │Agenţia Naţională a │ │
 │ │funcţionarea Guvernului │Funcţionarilor Publici │ │
 │ │României şi a ministerelor, │Secretariatul General al │ │
 │ │luând în considerare │Guvernului │ │
 │ │opţiunea aleasă la capitolul│ │ │
 │ │II, punctul 4 al Strategiei │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │2. │Organizarea de sesiuni de │Secretariatul General al │01.12.2006│
 │ │formare pentru decidenţi │Guvernului │ │
 │ │politici şi funcţionari │Institutul Naţional de │ │
 │ │publici privind principalele│Administraţie │ │
 │ │metode de formulare a poli- │ │ │
 │ │ticilor publice şi de │ │ │
 │ │analiză de impact │ │ │
 ├───┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
 │3. │Organizarea de sesiuni de │Secretariatul General al │01.07.2006│
 │ │formare pentru funcţionarii │Guvernului │ │
 │ │publici, ONG-uri şi organi- │Institutul Naţional de │ │
 │ │zaţii interesate privind │Administraţie │ │
 │ │politicile publice şi proce-│ │ │
 │ │durile de consultare │ │ │
 └───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘
___________
  *) Instituţia direct responsabilă este prima instituţie menţionată, celelalte
     fiind implicate şi consultate la nivel de grupuri de lucru

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic