Inapoi la Cautare

ORDIN 37 /2014


pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 04.02.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (04.02.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Bucureşti, 17 martie 2014.

    Nr. 37.

    ANEXĂ

    -----

(Anexa nr. 2

------------

la norma sanitară veterinară)

-----------------------------

                           TARIFE

    A. Tarife pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare
	

*Font 9*
 ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────┬─────────────┐
 │Nr. │ Unitate │ Activitate │Cod │ Tarif de │
 │crt.│ │ │CAEN │ evaluare în │
 │ │ │ │ │ vederea │
 │ │ │ │ │ autorizării │
 │ │ │ │ │ sanitare │
 │ │ │ │ │ veterinare │
 │ │ │ │ │-lei/unitate-│
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 1. │Unitate de producere a aditivilor şi/ │Fabricarea preparatelor│1091 │ 589 │
 │ │sau a preamestecurilor de aditivi fura-│pentru hrana animalelor│ │ │
 │ │jeri, a preamestecurilor conţinând adi-│de fermă │ │ │
 │ │tivi furajeri şi alte materii prime │ │ │ │
 │ │destinate hranei animalelor de fermă - │ │ │ │
 │ │aditivi destinaţi hranei pentru ani- │ │ │ │
 │ │male, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV│ │ │ │
 │ │la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al │ │ │ │
 │ │Parlamentului European şi al Consi- │ │ │ │
 │ │liului din 12 ianuarie 2005 de stabi- │ │ │ │
 │ │lire a cerinţelor privind igiena fura- │ │ │ │
 │ │jelor, cu modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare, preamestecuri preparate cu │ │ │ │
 │ │ajutorul unor aditivi destinaţi hranei │ │ │ │
 │ │pentru animale menţionaţi în cap. 2 din│ │ │ │
 │ │anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/ │ │ │ │
 │ │2005, cu modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 2. │Unitate de producere a hranei destinate│Fabricarea preparatelor│1091 │ 589 │
 │ │animalelor de fermă pentru punerea pe │pentru hrana animalelor│ │ │
 │ │piaţă sau pentru nevoile exclusive ale │de fermă │ │ │
 │ │propriei exploataţii, cu utilizarea │ │ │ │
 │ │aditivilor furajeri, a preamestecurilor│ │ │ │
 │ │de aditivi sau a preamestecurilor con- │ │ │ │
 │ │ţinând aditivi - menţionaţi în cap. 3 │ │ │ │
 │ │din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. │ │ │ │
 │ │183/2005, cu modificările şi comple- │ │ │ │
 │ │tările ulterioare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 3. │Magazin de furaje pentru animalele de │Comerţ cu amănuntul al │4778 │ 379 │
 │ │fermă - aditivi destinaţi hranei pentru│altor bunuri noi, în │ │ │
 │ │animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa│magazine specializate │ │ │
 │ │IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, │ │ │ │
 │ │cu modificările şi completările ulteri-│ │ │ │
 │ │oare, preamestecuri preparate cu ajuto-│ │ │ │
 │ │rul unor aditivi destinaţi hranei pen- │ │ │ │
 │ │tru animale menţionaţi în cap. 2 din │ │ │ │
 │ │anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/ │ │ │ │
 │ │2005, cu modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 4. │Depozit de produse destinate hranei │Depozitări │5210 │ 484 │
 │ │pentru animale de fermă - aditivi des- │ │ │ │
 │ │tinaţi hranei pentru animale, │ │ │ │
 │ │menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la │ │ │ │
 │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │ │
 │ │modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare, preamestecuri preparate cu │ │ │ │
 │ │ajutorul unor aditivi destinaţi hranei │ │ │ │
 │ │pentru animale menţionaţi în cap. 2 din│ │ │ │
 │ │anexa IV la Regulamentul (CE) │ │ │ │
 │ │nr. 183/2005, cu modificările şi │ │ │ │
 │ │completările ulterioare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 5. │Unitate pentru ambalarea produselor │Activităţi de ambalare │8292 │ 536 │
 │ │destinate hranei animalelor de fermă - │ │ │ │
 │ │aditivi destinaţi hranei pentru ani- │ │ │ │
 │ │male, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV│ │ │ │
 │ │la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │ │
 │ │modificările şi completările ulteri- │ │ │ │
 │ │oare, preamestecuri preparate cu aju- │ │ │ │
 │ │torul unor aditivi destinaţi hranei │ │ │ │
 │ │pentru animale menţionaţi în cap. 2 din│ │ │ │
 │ │anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/ │ │ │ │
 │ │2005, cu modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 6. │Unitate de producere a furajelor │Fabricarea preparatelor│1091 │ 589 │
 │ │medicamentate │pentru hrana animalelor│ │ │
 │ │ │de fermă │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 7. │Unitate comercială care pune pe piaţă │Intermedieri în │4619 │ 326 │
 │ │aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi│comerţul cu produse │ │ │
 │ │furajeri, preamestecuri conţinând adi- │diverse │ │ │
 │ │tivi furajeri şi alte materii prime │ │ │ │
 │ │destinate hranei animalelor de fermă - │ │ │ │
 │ │aditivi destinaţi hranei pentru ani- │ │ │ │
 │ │male, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV│ │ │ │
 │ │la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │ │
 │ │modificările şi completările ulteri- │ │ │ │
 │ │oare, preamestecuri preparate cu ajuto-│ │ │ │
 │ │rul unor aditivi destinaţi hranei pen- │ │ │ │
 │ │tru animale menţionaţi în cap. 2 din │ │ │ │
 │ │anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/ │ │ │ │
 │ │2005, cu modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare, fără a deţine produse în │ │ │ │
 │ │incintele sale │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────┴─────────────┘


    B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
	

*Font 9*
 ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────┬─────────────┐
 │Nr. │ Unitate │ Activitate │Cod │ Tarif │
 │crt.│ │ │CAEN │ pentru │
 │ │ │ │ │înregistrarea│
 │ │ │ │ │ sanitară │
 │ │ │ │ │ veterinară │
 │ │ │ │ │-lei/unitate-│
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 1. │Unitate pentru producerea aditivilor │Fabricarea preparatelor│1091 │ 218 │
 │ │şi/sau preamestecurilor de aditivi │pentru hrana animalelor│ │ │
 │ │furajeri, preamestecurilor conţinând │de fermă │ │ │
 │ │aditivi furajeri şi alte materii prime │ │ │ │
 │ │destinate hranei animalelor de fermă - │ │ │ │
 │ │altele decât cele care se supun autori-│ │ │ │
 │ │zării sanitare veterinare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 2. │Unitate de producere a hranei destinate│Fabricarea preparatelor│1091 │ 218 │
 │ │animalelor de fermă, pentru punerea pe │pentru hrana animalelor│ │ │
 │ │piaţă sau pentru nevoile proprii ale │de fermă │ │ │
 │ │exploataţiei - altele decât cele care │ │ │ │
 │ │se supun autorizării sanitare │ │ │ │
 │ │veterinare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 3. │Magazin de furaje pentru animalele de │Comerţ cu amănuntul al │4778 │ 218 │
 │ │fermă - altele decât cele care se supun│altor bunuri noi, în │ │ │
 │ │autorizării sanitare veterinare │magazine specializate │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 4. │Depozit de aditivi furajeri, preameste-│Depozitări │5210 │ 218 │
 │ │curi de aditivi/conţinând aditivi fura-│ │ │ │
 │ │jeri sau alte furaje, furaje combinate │ │ │ │
 │ │pentru animalele de fermă - altele │ │ │ │
 │ │decât cele care se supun autorizării │ │ │ │
 │ │sanitare veterinare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 5. │Unitate pentru ambalarea produselor │Activităţi de ambalare │8292 │ 218 │
 │ │destinate nutriţiei animalelor de fermă│ │ │ │
 │ │- altele decât cele care se supun │ │ │ │
 │ │autorizării sanitare veterinare │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 6. │Unitate comercială, care pune pe piaţă │Intermedieri în comer- │4619 │ 218 │
 │ │aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi│ţul cu produse diverse │ │ │
 │ │furajeri, preamestecuri conţinând adi- │ │ │ │
 │ │tivi furajeri şi alte materii prime │ │ │ │
 │ │destinate hranei animalelor de fermă, │ │ │ │
 │ │furaje combinate - altele decât cele │ │ │ │
 │ │care se supun autorizării sanitare │ │ │ │
 │ │veterinare, fără a deţine produse în │ │ │ │
 │ │incintele sale │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 7. │Transportator al hranei pentru animale,│Transporturi rutiere de│4941 │ 218 │
 │ │al aditivilor furajeri, al preameste- │mărfuri │6024 │ │
 │ │curilor de aditivi/conţinând aditivi │ │ │ │
 │ │furajeri sau alte furaje, al furajelor │ │ │ │
 │ │combinate │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 8. │Unităţi, altele decât cele din sectorul│Activităţi din indus- │Codu-│ 218 │
 │ │hranei pentru animale, care furnizează │tria biogazului, │rile │ │
 │ │subproduse destinate utilizării în │farmaceutică, chimică, │CAEN │ │
 │ │hrana animalelor de fermă │precum şi din alte │spe- │ │
 │ │ │domenii de activitate, │cifi-│ │
 │ │ │cu excepţia activită- │ce │ │
 │ │ │ţilor din industria │acti-│ │
 │ │ │alimentară │vi- │ │
 │ │ │ │tă- │ │
 │ │ │ │ţilor│ │
 │ │ │ │des- │ │
 │ │ │ │fă- │ │
 │ │ │ │şu- │ │
 │ │ │ │rate │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────┤
 │ 9.│Mijloc de transport al hranei pentru │Transport exclusiv al │ │ 134 │
 │ │animale, al aditivilor furajeri, al │hranei pentru animale │ │ │
 │ │preamestecurilor de aditivi/conţinând │ │ │ │
 │ │aditivi furajeri sau alte furaje, al │ │ │ │
 │ │furajelor combinate │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────┴─────────────┘


                        --------

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic