Inapoi la Cautare

ORDIN 315 /2006


pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 06.10.2006 și 05.02.2007 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 06.10.2006 și 05.02.2007 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Nr. 315.

    ANEXA 1a)

	

    Casa de asigurări de sănătate
        ......................
    Cabinet medical............. Reprezentantul legal al cabinetului
    Localitate.................. ...............................
    Judeţ....................... Medic de familie.................
                                                   (nume prenume)
                                          CNP medic de familie.............


                     LISTA INIŢIALĂ A ASIGURAŢILOR ÎNSCRIŞI

                       Grupa de vârstă ................*)

┌────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │Numele şi│ Cod │ Adresa │Vârsta │ Codul │ Data │ Data │ Semnătura │
│Nr. │prenumele│numeric│ asigu- │ la │catego- │înscri-│ieşirii │asiguratului│
│crt.│ asigu- │perso- │ratului │ 01.01.│riei din│erii pe│ de pe │sau după caz│
│ │ratului │ nal │ │ 2006 │ care │ listă │ listă │a aparţină- │
│ │ │ │ │ * │ face │ │ │ torului │
│ │ │ │ │ │ parte │ │ │legal sau a │
│ │ │ │ │ │asigura-│ │ │reprezentan-│
│ │ │ │ │ │tul **) │ │ │tului legal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al institu- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei tute- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ lare │
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────────┘

                 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor

                    Semnătura şi parafa medicului de familie

                       .................................


    Notă:

    *) Grupa de vârstă se completează conform art. 1 alin. 2) lit. a) pct. 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Pentru asiguraţii 0-1 an se va completa vârsta în luni la data înscrierii pe listă.

    **) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1'adb.

    1. Formularul se întocmeşte în 2 exemplare din care unul se depune la casa de asigurări de sănătate, în vederea contractării, de către reprezentantul legal al cabinetului medical şi se actualizează la solicitarea casei de asigurări de sănătate pe baza anexei 1-c şi/sau anexei 1-d.

    2. Datele din listă se vor completa cu majuscule.

    ANEXA 1b)

                     CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURAŢI

	

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ CATEGORIA DIN CARE FACE PARTE ASIGURATUL │ COD │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Copil în cadrul familiei │ 01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Copil încredinţat sau dat în plasament unui serviciu public │ │
│specializat ori unui organism privat autorizat │ 02* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Salariat │ 03 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pensionar pentru limită de vârstă │ 04 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Pensionar de invaliditate │ 05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Şomer sau beneficiar alocaţie de sprijin │ 06 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolventii │ │
│de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de │ 07 │
│3 luni, ucenici sau studenti şi dacă nu realizează venituri │ │
│din munca │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează │ │
│venituri │ 08 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea │ │
│unei persoane asigurate │ 09 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul Lege │ │
│nr. 118/1990, modificat prin O.G. 105/1999, aprobată prin Legea │ 10 │
│nr. 189/2000 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 │ 11 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea │ 12 │
│nr. 341/2004 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Militari în termen │ 13 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane cu vârsta de peste 18 ani care fac parte din familii │ 14 │
│beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane ce execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest │ │
│preventiv │ 15 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Liber profesionişti │ 16 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contribu- │ 17 │
│ţiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul │ │
│agricol │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă │ │
│care nu au medic încadrat │ 18* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 │ 19 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Tineri cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc │ 20 │
│sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din │ │
│munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul │ │
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările │ │
│şi completările ulterioare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Alte (ex. magistraţi-judecători, procurori, etc.) │ 21 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

---------
    * Pentru persoanele nou înscrise pe listă în aceste situaţii se vor ataşa
la fişa medicală actele doveditoare


    ANEXA 1c)

	

    Casa de asigurări de sănătate
        ......................
    Cabinet medical............. Reprezentantul legal al cabinetului
    Localitatea................. ...............................
    Judeţ....................... Medic de familie.................
                                                   (nume prenume)
                                      CNP medic de familie.............

                         MIŞCAREA LUNARĂ A ASIGURAŢILOR
                    ÎNSCRIŞI PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE

                      ÎN LUNA............... ANUL.........

    A. Intrări/Ieşiri în/din listă
┌────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │Numele şi│ Cod │ Adresa │Vârsta │ Codul │ Data │ Data │ Semnătura │
│Nr. │prenumele│numeric│ asigu- │ la │catego- │înscri-│ieşirii │asiguratului│
│crt.│ asigu- │perso- │ratului │ 01.01.│riei din│erii pe│ de pe │sau după caz│
│ │ratului │ nal │ │ 2006 │ care │ listă │ listă │a aparţină- │
│ │ │ │ │ *) │ face │ │ │ torului │
│ │ │ │ │ │ parte │ │ │legal sau a │
│ │ │ │ │ │asigura-│ │ │reprezentan-│
│ │ │ │ │ │tul **) │ │ │tului legal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al institu- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei tute- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ lare │
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
└────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────────┘

    B. Recapitulaţia asiguraţilor înscrişi pe lista medicului de familie

                       ÎN LUNA............. ANUL........

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ Număr asiguraţi │
│Grupa de vârstă ├─────────────┬─────────┬────────┬────────────┤
│ │ Rămaşi în │ Intrări │ Ieşiri │ Rămaşi în │
│ │ evidenţă la │ │ │evidenţă la │
│ │ sfârşitul │ │ │ sfârşitul │
│ │ lunii │ │ │ lunii în │
│ │ precedente │ │ │ curs │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ sub 1 ani - total din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ copii încredinţaţi sau daţi în │ │ │ │ │
│ plasament │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ 1-4 ani - total din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ copii încredinţaţi sau daţi în │ │ │ │ │
│ plasament │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ 5 - 59 ani - total din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ copii încredinţaţi sau daţi în │ │ │ │ │
│ plasament │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ pensionari de invaliditate │ │ │ │ │
│(care nu au împlinit vârsta de │ │ │ │ │
│ pensionare şi care au fost │ │ │ │ │
│ pensionaţi din motive de │ │ │ │ │
│ boală) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ 60 ani şi peste - total din │ │ │ │ │
│ care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ persoane instituţionalizate în │ │ │ │ │
│centre de îngrijire şi asistenţă│ │ │ │ │
│ fără medic încadrat │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴────────────┘

                 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor

                   Semnătura şi parafa medicului de familie.

                          ----------------------------

    Notă:
    Mişcarea asiguraţilor pe grupe de vârstă se face anual, la data de 1
ianuarie, luând în considerare vârsta împlinită la acea dată. Excepţie fac
asiguraţii din grupa de vârstă sub 1 an, pentru care mişcarea se face lunar,
până la împlinirea vârstei de 1 an.

    *) Pentru asiguraţii sub 1 an se trece vârsta (număr luni) la data
înscrierii pe listă.
    **) Codul se completează conform nomenclatorului din anexa 1'adb.

    La grupa de vârstă 5-59: totalul > nr. copiilor încredinţaţi sau daţi în
plasament + nr. pensionarilor de invaliditate
    1. Formularul se întocmeşte în 2 exemplare din care unul se depune la casa
de asigurări de sănătate, de către reprezentantul legal al cabinetului medical
în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare.
    2. Datele din listă se vor completa cu majuscule.


    ANEXA 1d)

	

    Casa de asigurări de sănătate
      .......................


                      CONFIRMAREA ASIGURAŢILOR ÎNSCRIŞI *

        Către Cabinet medical ..................
                          Localitatea ......................
                          Judet ............................

    STRUCTURA PE VARSTE NUMAR ASIGURATI

    SUB 1 AN ............................
    din care copii incredintati sau
      dati în plasament ............................

    1-4 ANI ............................
    din care copii incredintati sau
      dati în plasament ............................

    5-59 ANI ............................
    din care:
      - copii incredintati sau
          dati în plasament ............................
      - pensionari de invaliditate (care nu au
        implinit vârsta de pensionare şi care au
        fost pensionati din motive de boala) ............................

    60 ANI ŞI PESTE ............................
    din care:
      - persoane institutionalizate în centre de
        ingrijire şi asistenţa fără medic incadrat ............................

    TOTAL ............................

      Casa de asigurări
         de sănătate Am luat la cunoştinţa
   ....................... .........................

   Data: ................. Data: ..............

---------
    *) Se completeaza pentru lunile în care se constată că exista inscrisi
    care şi-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei în
    urma verificării formularelor "Lista initiala a asiguratilor inscrisi" - pe
    grupe de vârsta şi a anexei 1-c tabelul B. Aceasta confirmare a
    asiguratilor inscrisi cu anexarea listei de asigurati (cu specificarea
    obligatorie a Codului Numeric Personal) se completeaza în doua exemplare
    de către compartimentul de resort din cadrul casei de asigurări de sănătate
    din care unul se inainteaza reprezentantului legal al cabinetului medical
    până la data urmatoarei raportări.


<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic