Inapoi la Cautare

ORDIN 270 /2006


privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 08.02.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (08.02.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Direcţia generală economică va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

    ART. 5

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

                                 Sulfina Barbu

    Bucureşti, 17 martie 2006.

    Nr. 270.

    ANEXA 1

	

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucureşti

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2006

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          INDICATORI Nr. Preliminat/ Prevederi %
                                             Rd. realizat an 2006
                                                  an 2005 - mii lei -
                                                 - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             A 0 1 2 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 11.126,65 11.931,32 107
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 11.106,92 11.909,32 107
   din care:
a) Venituri din activitatea de baza*) 03 10.381,72 10.996,00 106
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare 04 725,21 913,32 126
2. VENITURI FINANCIARE 05 19,73 22,00 112
3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0,00 0,00 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 9.961,42 10.614,36 107
1. Cheltuieli de exploatare, total, din
   care: 08 9.960,24 10.608,76 107
a) Bunuri şi servicii 09 1.218,70 1.271,40 104
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.304,81 6.779,82 108
- cheltuieli cu salariile 11 4.350,51 4.735,70 109
- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 940,91 926,77 98
- contribuţii de asigurări de şomaj 13 113,30 117,31 104
- contribuţii de asigurări sociale de
  sănătate 14 305,50 331,50 109
- contribuţii de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale 15 59,36 64,52 109
- contribuţii pentru, concedii şi
indemnizaţii 0,00 35,19
- alte cheltuieli de personal, din care: 16 535,22 568,82 106
- deplasari, detasari 17 86,95 125,40 144
- tichete de masa 18 448,27 443,42 99
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 19 119,69 143,63 120
d) Cheltuieli de protocol 20 7,23 8,25 114
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate 21 29,00 45,90 158
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 1,00 1,00 100
g) Cheltuieli prevăzute de articolul 21
(3-lit.c) din Legea numărul 571/2003 23 48,54 61,56 127
privind Codul fiscal
h) Alte cheltuieli 24 2.231,29 2.297,20 103
2. Cheltuieli financiare, din care: 25 1,18 5,60 476
- cheltuieli privind dobânzile 26 0,00 3,8
- alte cheltuieli financiare 27 1,18 1,8 153
3. Cheltuieli extraordinare 28 0,00 0,00 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 1.165,23 1.316,96 113
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE 30 0,00 0,00 0
STABILITE POTRIVIT LEGII
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 186,43 210,71 113
VI. REZULTATUL NET(profit/pierdere) 32 978,80 1.106,24 113
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 33 0,00 0,00 0
DIN ANII PRECEDENTI
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ 34 978,80 1.106,24 113
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI (potrivit 0.G. nr. 57/2002,
aprobata prin Legea 324/2003) din care:
a) pentru cointeresarea personalului
angajat în activitatea de cercetare-
dezvoltare 35 195,76 221,25 113
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotările acestuia, aprobat
de organul administraţiei centrale
coordonator 36 587,28 663,75 113
c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 195,76 221,25 113
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 38 147,99 1.587,28 1072,56
din care:
1. Surse proprii 39 84,49 587,28 694
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii 40 63,50 1000,00 1574
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0,00 0,00 0
- interne 42 0,00 0,00 0
- externe 43 0,00 0,00 0
4. Alte surse 44 0,00 0,00 0
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 45 147,99 1.587,28 1072,56
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului 46 147,99 1.587,28 1072,56
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii 47 0,00 0,00 0
- interne 48 0,00 0,00 0
- externe 49 0,00 0,00 0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 11.126,65 11.931,32 107
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 9.961,42 10.614,36 107
3. Rezultate(+/-)(rd.50-rd.51) 52 1.165,23 1.316,96 113
4. Număr mediu de personal total institut,
din care: 53 272 271 99,63
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare 54 180 179 99,44
5. Caştigul mediu lunar pe salariat total
institut (**) 55 1.330,91 1.428,86 107,36
6. Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare dezvoltare 56 1.457,44 1.568,57 107,62
7. Rentabilitatea (rd.52/rd 51 * 100) 57 11,7 12,41 106
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/persoana (rd. 02/rd.53) 58 40,83 43,95 107,62
9. Rata rentabilităţii financiare 59 1,51 1,70 113
rd. 34 * 100/capital propriu
10. Plăti restante 60 500,00 200,00
11. Creanţe de încasat 61 1.000,00 300,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
------------
    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica,
inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 0
mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte
incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 125 mii lei.
    **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie
şi drepturilor salariale ale directorului general.


    NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:

          - suma de 43.200 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

          - suma de 63.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general

    ANEXA 2

	

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -
DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"
CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870
Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro
Cod fiscal: R 1869096


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2006

                                                                  - mii RON -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          INDICATORI Nr. Preliminat/ Prevederi %
                                              rd. Realizat an an 2006
                                                    2005 -mii lei-
                                                 - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              A 0 1 2 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 4.151,00 4.896,00 117,9
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 4.149,15 4.893,5 117,9
   din care:
a) Venituri din activitatea de baza*) 03 4.031,00 4.775,35 118,5
b) Venituri din alte activităţi conexe
   activităţii de cercetare-dezvoltare 04 118,15 118,15 100,0
2. VENITURI FINANCIARE 05 1,85 2,5 135,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE 06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 4.108,00 4.853,00 118,1
1. Cheltuieli de exploatare total, din care: 08 4.018,00 4.773,00 118,8
a) Bunuri şi servicii 09 1.458,11 1.716,08 117,7
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.286,84 2.702,5 118,2
- cheltuieli cu salariile 11 1.551,12 1.860,74 119,9
- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 334,16 353,53 105,8
- contribuţii de asigurări de şomaj 13 44,00 44,75 101,7
- contribuţii de asigurări sociale de
  sănătate 14 109,48 130,25 118,9
- contribuţii de asigurări pentru accidente
  de muncă şi boli profesionale 15 20,88 24,61 117,9
- contribuţii de concedii şi indemnizaţii - 13,42 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 16 227,2 275,2 121,1
- deplasări, detaşări 17 70,00 70,00 100,0
- tichete de masa 18 157,2 205,2 130,5
c) Cheltuieli de exploatare privind
   amortizarea şi provizioanele 19 93,00 119,00 128,0
d) Cheltuieli de protocol 20 6,00 6,00 100,0
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate 21 - 2,00 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 - - -
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 23 17,00 37,45 220,0
   (3-litera c) din Legea nr. 571/2003
   privind Codul fiscal
h) Alte cheltuieli 24 157,05 189,97 120,9
2. Cheltuieli financiare, din care: 25 90,00 80,00 89,0
   - cheltuieli privind dobânzile 26 62,00 50,00 80,6
   - alte cheltuieli financiare 27 28,00 30,00 107,1
3. Cheltuieli extraordinare 28 - - -
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 29 43,00 43,00 100,0
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE 30 - - -
    STABILITE POTRIVIT LEGII
V. IMPOZIT PE PROFIT 31 6,88 6,88 72,23
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 36,12 36,12 108,35
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR 33 - - -
     CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS 34 36,12 36,12 108,35
      DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
      CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
      (potrivit O.G nr. 57/2002 aprobata
      prin Legea nr. 324/2003), din care:
a) pentru cointeresarea personalului angajat
   în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 7,20 7,20 108,32
b) pentru finanţarea dezvoltării 36 21,60 21,60 108,32
   institutului, în conformitate cu planul
   de investitii şi dotări ale acestuia,
   aprobat de organul administraţiei centrale
   coordinator
c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 7,32 7,32 108,47
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, 38 19,84 21,49 108,32
    din care:
1. Surse proprii 39 19,84 21,49 108,32
2. Alocatii de la bugetul de stat pentru
   investitii 40 - - -
3. Credite bancare pentru investitii 41 - - -
   - interne 42 - - -
   - externe 43 - - -
4. Alte surse 44 - - -
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 45 - - -
   din care:
1. Investiţii, inclusiv investitii în curs
   la finele anului 46 - - -
2. Rambursări de rate aferente creditelor
   pentru Investiţii 47 - - -
   - interne 48 - - -
   - externe 49 - - -
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 4.151,00 4.896,00 117,9
2. Costuri aferente veniturilor totale 51 4.108,00 4.853,00 118,1
3. Rezultate(+/-)(rd. 50-rd. 51) 52 43,00 43,00 100,0
4. Nr. mediu personal, total institut, din
   care: 53 112,00 117,00 104,5
   - număr mediu personal de cercetare-
   dezvoltare 54 73,00 77,00 105,5
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
   institut**) 55 1.100,00 1.242,7 112,9
6. Câştigul mediu lunar pe personal de
   cercetare-dezvoltare 56 1.075,00 1.213,00 112,9
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51*100) 57 1,066 0,89 83,5
8. Productivitatea muncii pe total personal 58 37,046 41,825 112,9
   mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53)
9. Rata rentabilitatii financiare 59 2,912 2,912 100,0
         rd. 34 * 100
        -------------
       capital propriu
10. Plaţi restante 60 - - -
11. Creanţe de incasat 61 - - -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------
    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
       Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare
       Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
       nucleu, sunt în suma de 2.722 mii lei, incheiate la data de 06.01.2006,
       iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de
       credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale
       sunt în suma de: 0 mii lei.
    **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
        prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
        Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.


    NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic