Inapoi la Cautare

ORDIN 157 /2011


privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.12.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (01.12.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

              Ministrul administraţiei

                   şi internelor,

               Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 29 iulie 2011.

    Nr. 157.

    ANEXĂ

    Sume alocate pentru lucrări de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"
	

*Font 9*
┌─────┬──────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Unitatea │ Denumirea obiectivului │ Cofinanţare │
│crt. │ │ administra- │ de investiţii │ buget de stat │
│ │ │ tiv-terito- │ │ - lei - │
│ │ │ rială │ │ │
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Arad │1-Arad │Modernizarea reţelelor termice etapa │ │
│ │ │ │a II-a, lotul I + II + III │ 2.850.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Argeş │2-Piteşti │Reabilitarea SACET din municipiul │ │
│ │ │ │Piteşti prin transformarea punctelor │ │
│ │ │ │termice în centrale termice │ 700.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Bacău │3-Bacău │1. Racordarea la SACET a S.C. Aerostar │ │
│ │ │ │Bacău │ │
│ │ │ │2. Dezvoltarea pieţei de energie termi-│ │
│ │ │ │că - racordarea la SACET a instituţi- │ │
│ │ │ │ilor publice din municipiul Bacău, 39 │ │
│ │ │ │de obiective - blocuri ANL, str. Letea │ │
│ │ │ │nr. 46, sc. A+B, şi str. Letea nr. 50, │ │
│ │ │ │sc. A+B │ │
│ │ │ │3. Reabilitarea reţelelor termice se- │ │
│ │ │ │cundare din municipiul Bacău - PT 6, │ │
│ │ │ │PT 10, PT 61, PT 95, PT 96, PT 154 │ 2.450.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Botoşani │4-Botoşani │1. Reabilitarea reţelei de transport al│ │
│ │ │ │agentului termic primar din municipiul │ │
│ │ │ │Botoşani obiect I - 5, I - 6, II - 6, │ │
│ │ │ │II - 7, II - 8, II - 9 │ │
│ │ │ │2. Reabilitarea şi modernizarea puncte-│ │
│ │ │ │lor termice şi reţelelor termice secun-│ │
│ │ │ │dare în ansamblurile de locuinţe │ │
│ │ │ │Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, │ │
│ │ │ │Teilor 1, Griviţa 5, Castel, Săvenilor,│ │
│ │ │ │Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3 │ 3.750.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Braşov │5-Braşov │Interconexiune reţea de transport apă │ │
│ │ │ │fierbinte zona nord Braşov │ 1.600.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Brăila │6-Brăila │Eficientizarea sistemului centralizat │ │
│ │ │ │de producţie şi distribuţie a energiei │ │
│ │ │ │termice │ 700.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7. │Buzău │7-Buzău │1. Reabilitarea PT şi a reţelelor ter- │ │
│ │ │ │mice aferente (PT12, PT B11); │ │
│ │ │ │2. Eficientizarea producţiei de energie│ │
│ │ │ │termică în cogenerare în CT 3 interco- │ │
│ │ │ │nectat cu CT 1 Micro XIV şi distribui- │ │
│ │ │ │rea agentului termic din CT │ │
│ │ │ │1 - pentru încălzire şi a.c.c. la │ │
│ │ │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău │ │
│ │ │ │3. Creşterea eficienţei energetice prin│ │
│ │ │ │montarea de convertizoare de frecvenţă │ │
│ │ │ │la electropompele de circulaţie încăl- │ │
│ │ │ │zire din CT 1, 2, 4, 5 şi PT 5, 6, 7, │ │
│ │ │ │10, 11, 13, 33 Buzău │ 700.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8. │Caraş- │8-Reşiţa │Reabilitarea sistemului de termoficare │ │
│ │Severin │ │- minipuncte termice zona PT 18, PT 22,│ │
│ │ │ │PT 29 în municipiul Reşiţa │ 1.500.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9. │Cluj │9-Cluj-Napoca│Modernizarea/Automatizarea centralelor │ │
│ │ │ │termice. Înlocuirea cazanelor în cen- │ │
│ │ │ │tralele termice - CT 2, 6, 10, 11, 12, │ │
│ │ │ │15 Mănăştur, 3 Grigorescu, 11 Gheorghi-│ │
│ │ │ │eni, Abator, 7 Zorilor │ 1.000.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 10. │Dolj │10-Craiova │Modernizarea punctelor termice urbane │ │
│ │ │ │din municipiul Craiova - 43 PT prin │ │
│ │ │ │înlocuirea tuturor utilajelor, echipa- │ │
│ │ │ │mentelor şi instalaţiilor existente în │ │
│ │ │ │punctele termice, automatizare şi dis- │ │
│ │ │ │pecerizare (etapa a III-a) │ 800.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 11. │Galaţi │11-Galaţi │1. Reabilitarea şi modernizarea puncte-│ │
│ │ │ │lor termice pentru 10 PT │ │
│ │ │ │2. Reabilitarea şi modernizarea reţele-│ │
│ │ │ │lor termice (încălzire, apă caldă de │ │
│ │ │ │consum, recirculaţie) din municipiul │ │
│ │ │ │Galaţi │ 1.400.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 12. │Giurgiu │12-Municipiul│1. Modernizarea sistemului de alimenta-│ │
│ │ │Giurgiu │re cu căldură şi apă caldă menajeră în │ │
│ │ │ │punctele termice PT 71, PT 73 - reţele │ │
│ │ │ │de distribuţie agent termic │ │
│ │ │ │2. Modernizarea sistemului de alimenta-│ │
│ │ │ │re cu căldură şi apă caldă menajeră în │ │
│ │ │ │punctul termic PT 88 (substaţii şi │ │
│ │ │ │reţele de distribuţie a agentului │ │
│ │ │ │termic) │ 500.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │13- Judeţul │Reabilitarea şi modernizarea reţelelor │ │
│ │ │Giurgiu │de transport al agentului termic primar│ │
│ │ │ │în municipiul Giurgiu │ 500.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 13. │Gorj │14-Motru │Modernizarea sursei de energie termică │ │
│ │ │ │din cadrul U.A.T.A.A. Motru │ 1.900.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 14. │Harghita │15-Miercurea-│Reabilitarea întregului sistem de ali- │ │
│ │ │Ciuc │mentare cu energie termică în munici- │ │
│ │ │ │piul Miercurea-Ciuc │ 2.000.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │16-Odorheiu │1. Modernizarea centralelor termice, │ │
│ │ │Secuiesc │schimbarea reţelei termice prin folosi-│ │
│ │ │ │rea punctelor termice de scară sau de │ │
│ │ │ │bloc în cartierul Beclean I │ │
│ │ │ │2. Modernizarea centralelor termice, │ │
│ │ │ │schimbarea reţelei termice prin folo- │ │
│ │ │ │sirea punctelor termice de scară sau de│ │
│ │ │ │bloc în cartierul Beclean II │ 1.300.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 15. │Hunedoara │17-Brad │Modernizarea punctelor termice PT 1, │ │
│ │ │ │PT 5, PT 9 şi a reţelelor termice │ │
│ │ │ │aferente, în municipiul Brad, judeţul │ │
│ │ │ │Hunedoara - obiectivul nr. II - moder- │ │
│ │ │ │nizarea PT 9 şi a reţelelor termice │ │
│ │ │ │aferente │ 800.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 16. │Iaşi │18-Iaşi │Reabilitarea şi modernizarea reţelelor │ │
│ │ │ │de termoficare din municipiul Iaşi │ 260.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 17. │Suceava │19-Suceava │Modernizarea sistemului de transport şi│ │
│ │ │ │distribuţie a energiei termice - 40 PT │ │
│ │ │ │şi a reţelelor termice aferente din │ │
│ │ │ │municipiul Suceava │ 500.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 18. │Teleorman │20-Alexandria│Modernizarea punctelor termice PT 1, 2,│ │
│ │ │ │3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 în munici- │ │
│ │ │ │piul Alexandria │ 300.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 19. │Timiş │21-Timişoara │1. Retehnologizarea CT de cartier prin │ │
│ │ │ │instalarea unei unităţi de cogenerare │ │
│ │ │ │cu motoare termice CT Buziaş │ │
│ │ │ │2. Retehnologizarea CT de cartier prin │ │
│ │ │ │instalarea unei unităţi de cogenerare │ │
│ │ │ │cu motoare termice CT Dunărea │ 800.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 20. │Tulcea │22-Tulcea │1. Reabilitarea reţelelor termice se- │ │
│ │ │ │cundare etapa a VI-a, municipiul Tulcea│ │
│ │ │ │2. Reabilitarea reţelei de termoficare │ │
│ │ │ │agent termic primar între penitenciarul│ │
│ │ │ │Tulcea şi cartier E - 3 municipiul │ │
│ │ │ │Tulcea │ │
│ │ │ │3. Reabilitarea sistemului de încălzire│ │
│ │ │ │şi apă caldă de consum prin montarea de│ │
│ │ │ │module termice etapa a VIII-a │ │
│ │ │ │municipiul Tulcea │ │
│ │ │ │4. Reabilitarea reţelei de termoficare │ │
│ │ │ │agent primar între staţia de repompare │ │
│ │ │ │şi cartier Vest - municipiul Tulcea │ 4.000.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │23-Măcin │Locuinţe pentru tineri Str. Brăilei - │ │
│ │ │ │20 de apartamente (etapa I) şi 40 de │ │
│ │ │ │apartamente (etapa II) oraş Măcin, ju- │ │
│ │ │ │deţul Tulcea, centrala termică şi reţe-│ │
│ │ │ │le termice exterioare │ 200.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 21. │Vâlcea │24-Municipiul│Reabilitare reţele termice │ │
│ │ │Râmnicu │1. PT 1 bloc C5, A3, A4, A5 │ │
│ │ │Vâlcea │2. PT 38 bloc N1, P1, P2, N3, N5 │ │
│ │ │ │3. PT 13 bloc Cozia, G, H, J │ 474.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │25-Judeţul │Modernizarea instalaţiei de desprăfuire│ │
│ │ │Vâlcea │electrică de la cazanul nr. 7 din CET │ │
│ │ │ │Govora în vederea creşterii performan- │ │
│ │ │ │ţelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nmc │ │
│ │ │ │la ieşirea din electrofiltre │ 1.300.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │26-Horezu │Înlocuirea cazanelor alimentate cu CLU │ │
│ │ │ │cu cazan pe biomasă de 2 Mwt pentru │ │
│ │ │ │eficientizarea sistemului de încălzire │ │
│ │ │ │a oraşului Horezu │ 1.150.000│
├─────┼──────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 22. │Vrancea │27-Focşani │1. Modernizarea şi reabilitarea reţelei│ │
│ │ │ │de distribuţie a energiei termice din │ │
│ │ │ │municipiul Focşani │ │
│ │ │ │2. Modernizarea punctelor termice din │ │
│ │ │ │municipiul Focşani schimbătoare în │ │
│ │ │ │plăci PT 40 │ 700.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │28-Odobeşti │Modernizarea sistemului de producere a │ │
│ │ │ │energiei termice în oraşul Odobeşti, │ │
│ │ │ │judeţul Vrancea, racordarea centralelor│ │
│ │ │ │containerizate la reţeaua de gaze │ │
│ │ │ │naturale │ 300.000│
│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │29-Panciu │Reţele termice de la CTT la blocuri în │ │
│ │ │ │oraşul Panciu │ 2.000.000│
├─────┴──────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL: │ 36.434.000│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


                                    ---------
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic