Inapoi la Cautare

ORDIN 1470 /2011


pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.01.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.01.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


                                    CRITERII

              privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi

             trepte profesionale pentru personalul contractual din

                unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
	

*Font 7*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia
crt. (gradul sau treapta Vechimea minimă în muncă
            profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare

Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare

A. Funcţii de specialitate medico-sanitare

1. Medic/Medic dentist; primar - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ - 5 ani vechime ca medic
                                     diplomă sau diplomă de licenţă de medic stomatolog/ specialist
                                     diplomă de licenţă de medic dentist
                                     - examen de medic primar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/
                                     diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de
                                     licenţă de medic dentist
                                     - examen de medic specialist
                                     - concurs pentru ocuparea postului*)
                                     - stagiu de rezidenţiat terminat
--------
    *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

3. Medic/Medic dentist; rezident - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ - un an vechime ca medic
   anul II-VII diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de rezident
                                     licenţă de medic dentist
                                     - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor
                                     prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului
                                     de formare

4. Medic/Medic dentist; rezident - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/
   anul I diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de
                                     licenţă de medic dentist
                                     - concurs de medic rezident

5. Medic/Medic dentist - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ - un an vechime ca medic/
                                     diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară medic dentist stagiar
                                     anului 2005
                                     - diplomă de licenţă de medic dentist promoţie 2005 şi -
                                     ulterioare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Medic/Medic dentist stagiar**) - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină,
                                     diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului
                                     2005
-------
    **) Funcţia de medic stagiar se utilizează şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi
medici rezidenţi şi care beneficiază de competenţe limitate.

7. Medic cu competenţe limitate - diplomă de licenţă în medicină promoţia anului 2005 şi
                                     ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic
                                     rezident
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Farmacist primar - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în - 5 ani vechime ca farmacist
                                     farmacie specialist
                                     - examen de farmacist primar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Farmacist specialist - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în - stagiu de rezidenţiat
                                     farmacie terminat
                                     - examen de farmacist specialist
                                     - concurs pentru ocuparea postului*)
---------
    *) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

10. Farmacist rezident anul II-III - diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă - un an vechime ca farmacist
                                     de farmacist rezident
                                     - promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor
                                     prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului
                                     de formare

11. Farmacist rezident anul I - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în
                                     farmacie
                                     - concurs de farmacist rezident

12. Farmacist - diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară - un an vechime ca farmacist
                                     anului 2005 stagiar
                                     - diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de -
                                     farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Farmacist stagiar - diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară
                                     anului 2005

14. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca
    bioinginer medical; - examen de grad principal fiziokinetoterapeut, bioinginer
    principal - concurs pentru ocuparea postului medical; specialist

15. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime ca
    bioinginer medical; - examen de grad specialist fiziokinetoterapeut, bioinginer
    specialist - concurs pentru ocuparea postului medical

16. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime ca
    bioinginer medical - concurs pentru ocuparea postului fiziokinetoterapeut, bioinginer
                                                                                               medical

17. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în specialitate
    bioinginer medical; debutant - concurs pentru ocuparea postului

18. Dentist principal - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în - 5 ani vechime ca dentist
                                     specialitate
                                     - examen de dentist principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

19. Dentist - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în - 6 luni vechime ca dentist
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Dentist debutant - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

21. Biolog, biochimist, chimist, - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca specialist
    fizician; principal - examen de grad principal în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Biolog, biochimist, chimist, - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime ca specialist
    fizician; specialist - examen de grad specialist în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

23. Biolog, biochimist, chimist, - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    fizician - concurs pentru ocuparea postului

24. Biolog, biochimist, chimist, - diplomă de licenţă în specialitate
    fizician; debutant - concurs pentru ocuparea postului

25. Expert în fizică medicală - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent - 3 ani vechime ca fizician
                                     - grad universitar sau echivalent superior (masterat medical
                                     sau doctorat)
                                     - curs de radioprotecţie postuniversitar
                                     - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia
                                     Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
                                     (CNCAN)
                                     - concurs pentru ocuparea postului

26. Fizician medical - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent - 2 ani vechime ca fizician
                                     - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN medical debutant
                                     - concurs pentru ocuparea postului

27. Fizician medical debutant - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent
                                     - concurs pentru ocuparea postului

28. Logoped, sociolog, profesor - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    CFM, asistent social, - examen pentru obţinerea gradului de principal în sectorul sanitar
    kinetoterapeut; principal - concurs pentru ocuparea postului

29. Logoped, sociolog, profesor - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului
    kinetoterapeut

30. Logoped, sociolog, profesor - diplomă de licenţă în specialitate
    CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului
    kinetoterapeut; debutant

31. Psiholog principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în
                                     - examen de grad principal sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

32. Psiholog specialist - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime în specialitate
                                     - examen de grad specialist în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

33. Psiholog practicant - diplomă de licenţă în specialitate - un an vechime ca psiholog
                                     - concurs pentru ocuparea postului stagiar

34. Psiholog stagiar - diplomă de licenţă în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

35. Profesor CFM, biolog, chimist, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 5 ani vechime în specialitate
    asistent social; principal 3 ani în specialitate în sectorul sanitar
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

36. Profesor CFM, biolog, chimist - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    asistent social 3 ani în specialitate în sectorul sanitar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

37. Profesor CFM, biolog, chimist; - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
    asistent social de 3 ani în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la
   poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la
   poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu
   studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă
   prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.


II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată,
    postliceală sanitară sau medie

38. Asistent medical, moaşă; - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca asistent
    principal - examen pentru obţinerea gradului de principal medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

39. Asistent medical, moaşă - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime ca asistent
                                     - concurs pentru ocuparea postului medical

40. Asistent medical, moaşă; - diplomă de licenţă în specialitate
    debutant - concurs pentru ocuparea postului

41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 5 ani vechime ca asistent
                                     3 ani în specialitate medical
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

42. Asistent medical (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 luni vechime ca asistent
                                     3 ani în specialitate medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

43. Asistent medical debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
                                     3 ani în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

44. Asistent medical, asistent - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă - 5 ani vechime ca asistent
    farmacie, asistent social; sau medical
    principal (PL) - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea
                                     studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile
                                     1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
                                     sanitare
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

45. Asistent medical, asistent - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă - 6 luni vechime în specialitate
    farmacie, asistent social; (PL) sau
                                     - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

46. Asistent medical, asistent - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
    farmacie, asistent social; sau
    debutant (PL) - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform
                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

47. Asistent medical, asistent - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de - 5 ani vechime ca asistent
    farmacie, asistent social; 5 ani sau echivalare de studii medical
    principal (M) - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

48. Asistent medical, asistent - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de - 6 luni vechime în specialitate
    farmacie, asistent social; (M) 5 ani sau echivalare de studii
                                     - concurs pentru ocuparea postului

49. Asistent medical, asistent - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de
    farmacie, asistent social; 5 ani sau echivalare de studii
    debutant (M) - concurs pentru ocuparea postului

50. Educator-puericultor principal - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 5 ani vechime ca educator
    (PL) specialitate puericultor
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

51. Educator-puericultor (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 6 luni vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

52. Educator-puericultor; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de
    (PL) specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

53. Educator-puericultor principal - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 5 ani vechime ca educator
    (M) - examen pentru obţinerea gradului de principal puericultor
                                     - concurs pentru ocuparea postului

54. Educator-puericultor (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

55. Educator-puericultor; debutant - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
    (M) - concurs pentru ocuparea postului

56. Tehnician dentar, tehnician - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă - 5 ani vechime în specialitate
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedică, - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivă); Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
    principal (PL) - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

57. Tehnician dentar, tehnician - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă - 6 luni vechime în specialitate
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedică, - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivă); (PL) Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                     - concurs pentru ocuparea postului

58. Tehnician dentar, tehnician - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă
    sanitar (utilaje medicale, sau
    optician, protezare ortopedică, - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
    protezare auditivă); Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
    debutant (PL) - concurs pentru ocuparea postului

59. Tehnician dentar principal (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 5 ani vechime ca tehnician
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal dentar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

60. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 6 luni vechime ca tehnician
                                     - concurs pentru ocuparea postului dentar

61. Tehnician dentar debutant (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
                                     - concurs pentru ocuparea postului

62. Tehnician sanitar (utilaje - diplomă de studii medii în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    medicale, optician, protezare - examen pentru obţinerea gradului de principal ca tehnician în sectorul sanitar
    ortopedică, protezare auditivă); - concurs pentru ocuparea postului
    principal (M)

63. Tehnician sanitar (utilaje - diplomă de studii medii în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului ca tehnician în sectorul sanitar
    ortopedică, protezare auditivă)
    (M)

64. Tehnician sanitar (utilaje - diplomă de studii medii în specialitate
    medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului
    ortopedică, protezare auditivă);
    debutant (M)

65. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil - 5 ani vechime în specialitate
    laborant, moaşă, maseur; - examen pentru obţinerea gradului de principal
    principal (M) - concurs pentru ocuparea postului

66. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil - 6 luni vechime în specialitate
    laborant, moaşă, maseur; (M) - concurs pentru ocuparea postului

67. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil
    laborant, moaşă, maseur; - concurs pentru ocuparea postului
    debutant (M)

68. Statistician medical, - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă - 4 ani vechime în specialitate
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - examen pentru obţinerea gradului de principal
    instructor de ergoterapie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor CFM; principal (M)

69. Statistician medical, - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă - 6 luni vechime în activitate
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor de ergoterapie,
    instructor CFM; (M)

70. Statistician medical, - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă
    registrator medical, de studii medii
    instructor de educaţie, - concurs pentru ocuparea postului
    instructor de ergoterapie,
    instructor CFM; debutant (M)

71. Asistent social, educator- - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate - 5 ani vechime în specialitate
    puericultor; principal - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

72. Asistent social, educator- - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
    puericultor - concurs pentru ocuparea postului

73. Asistent social, educator- - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate
    puericultor; debutant - concurs pentru ocuparea postului

74. Gipsar, autopsier; principal - şcoală generală - 4 ani vechime în sectorul
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal sanitar la sala de gipsare sau
                                     - curs de instruire de 3 luni prosectură
                                     - concurs pentru ocuparea postului

75. Gipsar, autopsier - şcoală generală - 6 luni vechime în sectorul
                                     - concurs pentru ocuparea postului sanitar la sala de gipsare sau
                                                                                               prosectură

76. Gipsar, autopsier; debutant - şcoală generală
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie
   şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
   tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi
   protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.
2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist,
   tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent
   medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical
   de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică,
   asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de
   radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical
   de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică,
   fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care
   au studii de acest nivel.
3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor,
   asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu
   durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile
   44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi
   menţin valabilitatea.
5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a
   învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei
   de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.


77. Operator registrator de urgenţă - diplomă de studii medii - 4 ani vechime în specialitate,
    principal - curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii din care cel puţin un an în
                                     privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul cadrul serviciilor de ambulanţă
                                     Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
                                     Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în
                                     alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin
                                     ordin al ministrului sănătăţii
                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                     - concurs pentru ocuparea postului

78. Operator registrator de urgenţă - diplomă de studii medii şi certificat de - 6 luni vechime în specialitate
                                     radiotelefonist sau telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

79. Operator registrator de urgenţă - diplomă de studii medii şi certificat de
    debutant radiotelefonist sau telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

III. Personal auxiliar sanitar

80. Infirmieră, agent DDD - şcoală generală - 6 luni vechime în activitate
                                     - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
                                     Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
                                     din România
                                     sau
                                     - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de
                                     Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu
                                     aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală
                                     resurse umane şi certificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

81. Infirmieră, agent DDD; debutant - şcoală generală
                                     - concurs pentru ocuparea postului

82. Brancardier, băiaş, nămolar, - şcoală generală
    spălătoreasă, îngrijitoare - concurs pentru ocuparea postului

83. Ambulanţier - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducător auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C şi cel puţin un an ca şofer
                                     - diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform autosanitară I
                                     ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea
                                     Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a
                                     Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă
                                     Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de
                                     ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau - 6 ani vechime ca motorist,
                                     - diplomă de bacalaureat (2) marinar sau conducător de
                                     - certificat de calificare şalupă şi cel puţin un an
                                     - diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform vechime ca motorist, marinar
                                     ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea pe şalupă medicală sau
                                     Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a conducător de şalupă medicală
                                     Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă
                                     Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de
                                     ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii
                                     - concurs pentru ocuparea postului

84. Şofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducător auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C sau 3 ani ca şofer
                                     - concurs pentru ocuparea postului autosanitară II

85. Şofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer
                                     - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil (conducător auto) profesionist
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C
                                     - concurs pentru ocuparea postului

86. Şofer autosanitară III - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil
                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al
   municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a
   Legii-cadru nr. 330/2009.
3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea
   prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a
   funcţiilor respective.
4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor
   de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru
   nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.

IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010

A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Cercetător ştiinţific I - diplomă de licenţă în specialitate - 9 ani vechime în activitatea de
                                     - medic primar, farmacist primar (3) cercetare şi titlul ştiinţific
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, de doctor
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal sau
                                     - expert în fizică medicală - 9 ani vechime în învăţământul
                                     sau superior şi titlul ştiinţific
                                     - concurs pentru ocuparea postului de doctor
                                                                                               - 15 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului

2. Cercetător ştiinţific II - diplomă de licenţă în specialitate - 8 ani vechime în activitatea de
                                     - medic primar, farmacist primar (3) cercetare şi titlul ştiinţific
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, de doctor
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal sau
                                     - expert în fizică medicală - 8 ani vechime în învăţământul
                                     - concurs pentru ocuparea postului superior şi titlul ştiinţific
                                                                                                 de doctor
                                                                                               sau
                                                                                               - 12 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului

3. Cercetător ştiinţific III - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani vechime în activitatea de
                                     - medic specialist sau farmacist specialist (3) cercetare
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, sau
                                     logoped, sociolog, expert în fizică medicală, - 6 ani vechime în învăţământul
                                     asistent medical etc. superior
                                     - concurs pentru ocuparea postului sau
                                                                                               - 4 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                 care deţin titlul ştiinţific de
                                                                                                 doctor şi provin din
                                                                                                 învăţământul superior ori din
                                                                                                 domeniul cercetării
                                                                                               sau
                                                                                               - 10 ani vechime în profilul
                                                                                                 postului
                                                                                               sau
                                                                                               - 8 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                 care deţin titlul ştiinţific de
                                                                                                 doctor şi provin din afara
                                                                                                 învăţământului superior sau al
                                                                                                 cercetării

4. Cercetător ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în activitatea de
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin cercetare
                                     ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de sau
                                     rezidenţiat - 2 ani vechime în învăţământul
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician superior
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent sau
                                     medical etc. - 4 ani vechime în profilul
                                     - concurs pentru ocuparea postului postului

5. Asistent de cercetare ştiinţifică - diplomă de licenţă în specialitate - un an vechime în activitate
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                     ordin al ministrului sănătăţii
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                     medical etc.
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent de cercetare ştiinţifică - diplomă de licenţă în specialitate
   stagiar - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                     ordin al ministrului sănătăţii
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                     medical etc.
                                     - concurs pentru ocuparea postului

B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale

7. Asistent I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 4 ani vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - un an vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTE:
1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
   cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea
   funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul
   personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite
   prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.
2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul
   conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.

V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, resurse umane,
   salarizare şi contencios

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în specialitate
crt. (gradul sau treapta
          profesională)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare,
   contencios şi investiţii

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Auditor gradul I - diplomă de licenţă - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Auditor gradul II - diplomă de licenţă - un an vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Consilier, expert, inspector de - diplomă de licenţă - 6 ani şi 6 luni vechime în
   specialitate, referent de - concurs pentru ocuparea postului specialitate
   specialitate, gradul I

4. Referent de specialitate, - diplomă de licenţă - 3 ani şi 6 luni vechime în
   inspector de specialitate, - concurs pentru ocuparea postului specialitate
   consilier, expert, gradul II

5. Referent de specialitate, - diplomă de licenţă - 6 luni vechime în specialitate
   inspector de specialitate, - concurs pentru ocuparea postului
   consilier, expert; gradul III

6. Consilier, expert, inspector de - diplomă de licenţă
   specialitate, referent de - concurs pentru ocuparea postului
   specialitate, debutant

7. Inginer, economist; specialist IA - diplomă de licenţă - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

8. Inginer, economist; gradul I - diplomă de licenţă - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

9. Inginer, economist; gradul II - diplomă de licenţă - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Inginer, economist; debutant - diplomă de licenţă
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
    tehnician-economist, scurtă durată în specialitate specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; I


12. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    tehnician-economist, scurtă durată în specialitate specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; II

13. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    tehnician-economist, scurtă durată în specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; III

14. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
    tehnician-economist, scurtă durată în specialitate
    conductor arhitect, - concurs pentru ocuparea postului
    arhivist; debutant

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

15. Consilier juridic gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

16. Consilier juridic gradul I - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

17. Consilier juridic gradul II - diplomă de licenţă în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate

18. Consilier juridic debutant - diplomă de licenţă în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

19. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
    referent; IA de specialitate specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau

    tehnician IA - muncitori categoriile 5-6 - 7 ani vechime în meserie
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    referent; I specialitate specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau
    tehnician I - muncitori categoriile 4-5 - 4 ani vechime în meserie
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Tehnician, merceolog, contabil, - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 6 luni vechime în specialitate
    referent; II specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului
                                     sau
    tehnician II - muncitori categoriile 2-3 - un an vechime în meserie
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Tehnician, merceolog, contabil - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de
    referent; debutant specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor
legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

B. Compartimente de informatică

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Analist, programator, inginer de - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
   sistem; IA - concurs pentru ocuparea postului activitatea de informatică

2. Analist, programator, inginer de - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
   sistem; I - concurs pentru ocuparea postului activitatea de informatică

3. Analist, programator, inginer de - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în activitatea
   sistem; II - concurs pentru ocuparea postului de informatică

4. Analist, programator, inginer de - diplomă de licenţă în specialitate
   sistem; debutant - concurs pentru ocuparea postului

5. Informatician, conductor - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
   tehnic; I scurtă durată în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Informatician, conductor - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
   tehnic; II scurtă durată în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Informatician, conductor - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 luni vechime în specialitate
   tehnic; III scurtă durată în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Informatician, conductor - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
   tehnic; debutant scurtă durată în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

9. Analist (programator) ajutor IA - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitatea informatică
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Analist (programator) ajutor I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitatea informatică
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Analist (programator) ajutor II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 6 luni vechime în activitatea
                                     sau informatică
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Analist (programator) debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Operator, controlor date; I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitate
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

14. Operator, controlor date; II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau activitate
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Operator, controlor date; III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 6 luni vechime în activitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Operator, controlor date; - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
    debutant sau
                                     - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Vechimea minimă în muncă
crt. (treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1. Administrator I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - 4 ani vechime în activitate
                                     de specialitate economic sau tehnic
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Administrator II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal - un an vechime în activitate
                                     de specialitate economic sau tehnic
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Şef depozit I - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în activitate

4. Şef depozit II - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Casier, magaziner; funcţionar, - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
   arhivar sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Casier, magaziner; funcţionar, - diplomă de bacalaureat
   arhivar; debutant sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Stenodactilograf, - diplomă de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
   secretar-dactilograf, - concurs pentru ocuparea postului activitate
   dactilograf; IA

8. Stenodactilograf, - diplomă de bacalaureat sau - 6 luni vechime în activitate
   secretar-dactilograf, - diplomă de absolvire a şcolii generale
   dactilograf I - concurs pentru ocuparea postului

9. Stenodactilograf, - diplomă de bacalaureat sau
   secretar-dactilograf, - diplomă de absolvire a şcolii generale
   dactilograf debutant - concurs pentru ocuparea postului

10. Secretar - diplomă de bacalaureat sau - 6 luni vechime în activitate
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Secretar debutant - diplomă de bacalaureat sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Şef formaţie pază/pompieri - diplomă de bacalaureat sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

13. Portar, paznic, pompier, - diplomă de absolvire a şcolii generale
    îngrijitor, guard, bufetier, - concurs pentru ocuparea postului
    manipulant bunuri, curier

14. Maistru I - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime ca maistru
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Maistru II - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 9 ani vechime în meserie
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor
legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări
fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.

16. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie

17. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie

18. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2
                                     - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie

19. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului

21. Muncitor necalificat II - concurs pentru ocuparea postului
    - fără sporuri


c) Personal operativ şi muncitori operativi

22. Bucătar, cofetar, ospătar, - nivel de calificare III - 6 ani vechime în meserie
    agent contractări achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrător comercial etc. I

23. Bucătar, cofetar, ospătar, - nivel de calificare II - 3 ani vechime în meserie
    agent contractări achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrător comercial etc. II-III

24. Bucătar, cofetar, ospătar, - nivel de calificare I
    agent contractări achiziţii, - concurs pentru ocuparea postului
    lucrător comercial etc. IV

d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului

25. Şofer I - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă, - 3 ani vechime în activitate
                                     cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de ca şofer
                                     transport de persoane cu peste 8 locuri
                                     - concurs pentru ocuparea postului

26. Şofer II - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv
                                     şi autovehicul de transport de persoane cu până la
                                     8 locuri inclusiv
                                     - concurs pentru ocuparea postului

e) Muncitori calificaţi - telefonist

27. Muncitor calificat II - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice - 6 ani vechime în activitate
    (telefonist) în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

28. Muncitor calificat III - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice - 3 ani vechime în activitate
    (telefonist) în funcţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

29. Muncitor calificat IV - centrală telefonică cu până la 50 de posturi
    (telefonist) telefonice în funcţie
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:
Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare
meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.
Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de
Calificare (ITC).
Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea
categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu
ori profesional de specialitate.

VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă
crt. (gradul sau treapta profesională) sau în specialitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Unităţi de cultură

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Documentarist, traducător, - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
   desenator artistic; gradul I - concurs pentru ocuparea postului specialitate


2. Documentarist, traducător, - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
   desenator artistic; gradul II - concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Documentarist, traducător, - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
   desenator artistic; gradul III - concurs pentru ocuparea postului

4. Documentarist, traducător, - diplomă de licenţă în specialitate
   desenator artistic; debutant - concurs pentru ocuparea postului

5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Bibliotecar debutant - diplomă de licenţă în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Bibliotecar, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 ani şi 6 luni vechime în
   bibliotecar-arhivist scurtă durată de specialitate specialitate
   gradul I - concurs pentru ocuparea postului


10. Bibliotecar, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani şi 6 luni vechime în
    bibliotecar-arhivist scurtă durată de specialitate specialitate
    gradul II - concurs pentru ocuparea postului


11. Bibliotecar, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 6 luni vechime în specialitate
    bibliotecar-arhivist scurtă durată de specialitate
    gradul III - concurs pentru ocuparea postului

12. Bibliotecar, - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
    bibliotecar-arhivist scurtă durată de specialitate
    debutant - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     specialitate activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     specialitate activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 6 luni vechime în activitate
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de
                                     specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

17. Bibliotecar, treapta IA - diplomă de bacalaureat - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului activitate

18. Bibliotecar, treapta I - diplomă de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului activitate

19. Bibliotecar, treapta II - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Bibliotecar, debutant - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Fotograf, laborant foto; - diplomă de bacalaureat - 6 ani şi 6 luni vechime în
    treapta IA sau activitate
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

22. Fotograf, laborant foto; - diplomă de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în
    treapta I sau activitate
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

23. Fotograf, laborant foto; - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
    treapta II sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

24. Fotograf, laborant foto; - diplomă de bacalaureat
    debutant sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

25. Garderobier - diplomă de bacalaureat
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Navigaţie

1. Căpitan - diplomă de bacalaureat - 2 ani vechime în activitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Ofiţer punte - diplomă de bacalaureat
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Ofiţer mecanic, ofiţer - diplomă de bacalaureat
   electrician - concurs pentru ocuparea postului

4. Conducător şalupă - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire - un an vechime în activitate
                                     a şcolii generale
                                     - certificat de capacitate şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Motorist, marinar - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire - 6 luni vechime în activitate
                                     a şcolii generale şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Motorist, marinar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire
                                     a şcolii generale şi certificat de calificare
                                     - concurs pentru ocuparea postului

3. Sanitar-veterinar

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Medic veterinar gradul I/Medic - diplomă de medic veterinar - 6 ani şi 6 luni vechime în
   primar veterinar - examen de medic primar veterinar specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Medic veterinar gradul II - diplomă de medic veterinar - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     - concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Medic veterinar gradul III - diplomă de medic veterinar - 6 luni vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

4. Medic veterinar debutant - diplomă de medic veterinar
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     de scurtă durată în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     de scurtă durată în specialitate specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior - 6 luni vechime în specialitate
                                     de scurtă durată în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent veterinar debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior
   (SSD) de scurtă durată în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomă de şcoală postliceală în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau specialitate
                                     - diplomă de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

10. Tehnician; asistent veterinar I - diplomă de şcoală postliceală de specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în
                                     sau specialitate
                                     - diplomă de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Tehnician; asistent veterinar II - diplomă de şcoală postliceală de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

12. Tehnician, asistent veterinar; - diplomă de şcoală postliceală de specialitate
    debutant sau
                                     - diplomă de studii medii de specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
crt.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

A. Unităţile sanitare publice*)
---------
    *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

1. Director general - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

2. Director general adjunct, - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
   director, director executiv - concurs pentru ocuparea postului

3. Director resurse umane - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

4. Director adjunct ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II sau III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

5. Director adjunct - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

6. Medic şef (ambulator de - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
   specialitate, centru medical, - medic primar sau specialist
   centru de excelenţă, centru de - concurs pentru ocuparea postului
   sănătate multifuncţional, unităţi
   fără personalitate juridică)

7. Medic (farmacist, biolog, - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii
   biochimist, chimist, psiholog) şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor
   şef secţie, şef laborator şi metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea
   altele similare, şef serviciu medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi
   medicină legală şi anatomie chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate
   patologică cu studii superioare din unităţile sanitare publice,
                                     cu modificările şi completările ulterioare,
                                     sau
                                     - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii
                                     publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind
                                     organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea
                                     funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de
                                     serviciu din unităţile sanitare publice

8. Asistent medical şef pe unitate - diplomă de licenţă în domeniul medical - 5 ani vechime în funcţia de
                                     sau asistent medical
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
                                     scurtă durată în domeniul medical
                                     - concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent medical şef ambulator - diplomă de licenţă în domeniul medical - 3 ani vechime în funcţia de
   de specialitate, centru medical, asistent medical
   centru de excelenţă, centru de sau
   sănătate multifuncţional, şef - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 5 ani vechime în funcţia de
   secţie, şef laborator etc. scurtă durată în domeniul medical asistent medical
                                     sau
                                     - diplomă de şcoală sanitară postliceală
                                     - sunt asistenţi medicali principali
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor
legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală

10. Şef secţie - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

11. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
                                     - concurs pentru ocuparea postului

C. Activitatea administrativă din unităţile sanitare

12. Director adjunct - diplomă de licenţă în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea
    financiar-contabil - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

13. Director adjunct economic - diplomă de licenţă în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea
                                     - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

14. Contabil-şef - diplomă de licenţă în profilul economic - 2 ani vechime în specialitatea
                                     - concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

15. Şef serviciu - diplomă de licenţă în specialitatea serviciului - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitatea serviciului
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea serviciului
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

16. Şef birou - diplomă de licenţă în specialitatea biroului - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitatea biroului
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea biroului
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

17. Şef atelier - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 3 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

18. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitatea laboratorului
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitatea laboratorului
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

19. Şef oficiu - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în - 4 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

20. Şef formaţie muncitori - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de - 3 ani vechime în specialitate
                                     scurtă durată în specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de - 3 ani vechime în specialitate
                                     specialitate
                                     sau
                                     - diplomă de bacalaureat - 3 ani vechime în specialitate
                                     - concurs pentru ocuparea postului

21. Şef echipă muncitori - muncitori calificaţi categoriile 5, 6 sau 7 - 3 ani vechime în meserie
                                     - concurs pentru ocuparea postului

NOTĂ:
Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea
reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.


                                      ------

<   2   3  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic