Inapoi la Cautare

ORDIN 113106 /2006


pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări de viaţă


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 09.02.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (09.02.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 70 şi următoarele din Legea nr. 503/2004.

    ART. 9

    La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viaţă şi metodologia de calcul a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002, şi art. 10 din Normele privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, a marjei de solvabilitate minime şi a fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.112/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005.

    ART. 10

    Prezentele norme intră în vigore la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi îşi vor înceta aplicarea la data aderării României la Uniunea Europeană.

    ANEXĂ

    la norme

         Formular de raportare privind marja de solvabilitate minimă şi

         marja de solvabilitate disponibilă pentru asigurările de viaţă

                       Marja de solvabilitate disponibilă
	

                                                                       - lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│X = Marja de solvabilitate disponibilă = C - D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│A = total active, potrivit situaţiilor financiare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│AA = active care nu se iau în considerare = A1 + A2 + A3 + A4 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│A1 = active necorporale │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│A2 = acţiuni necotate │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│A3 = partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate │ │
│ în reasigurare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│A4 = activele asupra cărora s-au creat sarcini │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de │ │
│ solvabilitate disponibile = A - AA │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D = total obligaţii care se iau în considerare = D1 + D2 + D3 + D4 + D5│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D1 = 0,5 * valoarea datoriilor subordonate │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D2 = rezerve tehnice nete │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D3 = provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D4 = depozite primite de la reasiguratori │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│D5 = datorii, cu excepţia imprumuturilor din emisiuni de │ │
│ obligaţiuni │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

                         Marja de solvabilitate minimă
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Y = Marja de solvabilitate minima = M + N + P + Q + T │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│M = Marja de solvabilitate minima pentru tipuri de asigurări de viaţă │ │
│ prevăzute la Titlul A, lit. (a) şi (b) din Anexa nr. 1 la Legea nr.│ │
│ 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigură- │ │
│ rilor, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât │ │
│ asigurările legate de fonduri de investiţii = [R](1) + [R](2) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[B](1) = Rezervele matematice brute │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[b](1) = Raportul dintre rezervele matematice nete şi rezervele matema-│ │
│ tice brute │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│b = max[0,85; [b](1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[R](1) = 0,04 * b * [B](1) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[Ba] = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste │ │
│ 5 ani │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[Bb] = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între │ │
│ 3 ani şi 5 ani inclusiv │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[Bc] = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până │ │
│ la 3 ani inclusiv │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[c](1) = Raportul între suma la risc netă şi suma la risc brută │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│c = max[0,5; [c](1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[R](2) = c * ([Ba] * 0,003 + [Bb] * 0,0015 + [Bc] * 0,001) │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│[v]N = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de │ │
│ viaţă suplimentare prevăzute la Titlul A, lit (c), din Anexa nr. 1 │ │
│ la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi suprave- │ │
│ gherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│P = Marja de solvabilitate minimă pentru asigurările permanente de │ │
│ sănătate prevăzute la Titlul A, lit (d), din Anexa nr. 1 la │ │
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea│ │
│ asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare = [C](2) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[C](1) = Rezervele tehnice brute │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[d](1) = Raportul dintre rezervele tehnice nete şi rezervele tehnice │ │
│ brute │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│d = max[0,85; d(1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[C](2) = 0,04 * d * [C](1) │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Q = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viaţă │ │
│ prevăzute la Titlul A, lit. (a) şi (b), legate de fonduri de │ │
│ investiţii din Anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea│ │
│ de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi │ │
│ completările ulterioare = [S](1) + [S](2) + [S](3) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│E(1) = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul îşi │ │
│ asumă riscul de investiţii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[e](1) = Raportul dintre rezervele tehnice nete şi rezervele tehnice │ │
│ brute │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│e = max[0,85; [e](1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[S](1) = 0,04 * e * E(1) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│E(2) = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul nu îşi │ │
│ asumă riscul de investiţii dar alocaţia pentru acoperirea │ │
│ cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai │ │
│ mare de 5 ani │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[eb](1) = Raportul între rezervele tehnice nete şi rezervele tehnice │ │
│ brute dacă asigurătorul nu îşi asumă riscul de investiţii şi │ │
│ alocaţia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este │ │
│ fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│eb = max[0,85; [eb](1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[S](2) = 0,01 * eb * E(2) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Sra = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste │ │
│ 5 ani │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Srb = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între │ │
│ 3 ani şi 5 ani inclusiv │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Src = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până │ │
│ la 3 ani inclusiv │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[f](1) = Raportul între suma la risc netă şi suma la risc brută │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│f = max[0,5; [f](1)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│[S](3) = f * (Sra * 0,003 + Srb * 0,0015 + Src * 0,001) │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│[v]T = Marja de solvabilitate minimă pentru clasele de asigurări prevă-│ │
│ zute la Titlul B, pct. 1 şi pct. 2 din Anexa nr. 1 la Legea nr. │ │
│ 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigu- │ │
│ rărilor, cu modificările şi completările ulterioare │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

---------
    [v] = Asigurătorul care practică cel puţin unul din tipurile de asigurări
prevăzute la Titlul A, lit. (c) şi/sau la Titlul B, pct. 1 şi/sau pct. 2 din
Anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi suprave-
gherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, este obligat să
îşi calculeze marja de solvabilitate minimă în conformitate cu prevederile
Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a
marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări
generale şi să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modul de calcul
potrivit metodologiei prezentate în formularul de raportare privind marja de
solvabilitate minimă prevăzut în anexa la respectivele norme. În acest caz,
formularul privind marja de solvabilitate disponibilă din prezenta anexă va
include şi valorile aferente acestor tipuri de asigurări.

    NOTĂ(CTCE)
    [v] = Parantezele pătrate simbolizează faptul că litera v ocupă poziţia de
indice superior.
    [] = Parantezele pătrate simbolizează faptul că literele din interiorul
lor sunt scrise oblic(înclinat).


                            ------------
<   4   5  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic