Inapoi la Cautare

NORMĂ din /2006


care stabileşte un model de certificat de sănătate pentru import în Comunitate în vederea comerţului cu câini, pisici şi dihori domestici


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.07.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (02.07.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ART. 1


    (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizeaza importul de caini, pisici şi dihori domestici, astfel cum este prevăzut la art. 16 din Norma sanitară veterinara ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 şi 1.100 bis din 6 decembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/65/CE , import ce trebuie să se supună următoarelor cerinţe:

    a) aceste animale trebuie să provină din tari terţe menţionate la anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinara privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare veterinara, sănătate animala şi publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii şi al carnii proaspete provenite de la acestea şi preluarea acestor liste şi condiţii pentru importul în România, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 53/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 şi 848 bis din 20 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţionala Decizia Consiliului nr. 79/542/CEE , sau menţionate la partea B secţiunea a 2-a şi partea C din anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinara cu privire la cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile miscarii de animale de companie în scopuri necomerciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 3 februarie 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE ;

    b) acestea trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate în conformitate cu modelul stabilit în anexa la prezenta norma sanitară veterinara.

    (2) Certificatul de sănătate trebuie să fie solicitat pentru intrările de caini, pisici şi dihori domestici din orice ţara terta la care se referă alin. (1) lit. a) în statele membre ale Uniunii Europene, altele decât Republica Irlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pentru orice ţara terta menţionată la partea B secţiunea a 2-a şi partea C din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2004, ce transpune în legislaţia naţionala Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE .

    ART. 2


    Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.

    ANEXA


    -----

la norma sanitară veterinara

----------------------------
	

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICAT VETERINAR PENTRU CAINI, PISICI Sl DIHORI DOMESTICI CE │
│ INTRA ÎN COMUNITATE PENTRU MISCARI COMERCIALE │
│ ( Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE ). │
│ VETERINARY CERTIFICATE │
│ for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Community for │
│ commercial movements │
│ (Regulation (EC) No 998/2003) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Numărul de serie al certificatului ┌───────────────┐
    Serial No of the certificate └───────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. LOCUL EXPEDIERII ANIMALULUI │
│ I. PLACE OF DISPATCH OF THE ANIMAL │
│ Adresa: │
│ Address: │
│ Cod poştal Oraş Ţara*1): │
│ Post code: City: Country*1): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ II. DESTINAŢIA ANIMALULUI │
│ II. DESTINATION OF THE ANIMAL │
│ Mijloace de transport *2): feroviar/rutier/aerian/fluvial/maritim │
│ Means of transportation *2): rail/road/aircraft/boat/ship │
│ Adresa: │
│ Address: │
│ Cod poştal Oraş Ţara*1): │
│ Post code: City: Country*1): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ III.EXPEDITOR │
│ III.CONSIGNOR │
│ Prenume Nume de familie: │
│ First name: Surname: │
│ Adresa: │
│ Address: │
│ Cod poştal: Oraş: │
│ Post code: City: │
│ Ţara*1): Telefon: │
│ Country*1): Telephone: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ IV. DESTINATAR │
│ IV. CONSIGNEE │
│ Prenume: Nume de familie: │
│ First name: Surname: │
│ Adresa: │
│ Address: │
│ Cod poştal Oraş: │
│ Post code: City: │
│ Ţara*1): Telefon: │
│ Country*1): Telephone: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ V. DESCRIEREA ANIMALULUI │
│ V. DESCRIPTION OF THE ANIMAL │
│ Specia *2): caine/pisica/dihor Rasa: Sex*2): M F │
│ Species *2): dog/cat/ferret Breed: Sex*2): M F │
│ Data fatarii *3): Blana (culoare şi tip) │
│ Date of birth *3): Coat (colour and type): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ VI. IDENTIFICAREA ANIMALULUI │
│ VI. IDENTIFICATION OF THE ANIMAL │
│ Numărul microcipului │
│ Microchip No: │
│ Locaţia microcipului: Data microciparii *3): │
│ Location of microchip: Date of microchipping *3): │
│ Numărul tatuajului │
│ Tattoo No: │
│ Locaţia tatuajului Data tatuarii: *3): │
│ Location of tattoo: Date of tattooing*3): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ VII. VACCINARE IMPOTRIVA RABIEI │
│ VII. VACCINATION AGAINST RABIES │
│ Producătorul şi numele vaccinului: │
│ Manufacturer and name of vaccine: │
│ Numărul lotului: Data vaccinarii*3): Valabil până la *3): │
│ Batch No: Vaccination date *3): Valid until*3): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ VIII. TEST SEROLOGIC PENTRU RABIE (atunci când este solicitat - taiati atunci│
│ când nu este certificat) │
│ VIII. RABIES SEROLOGICAL TEST (when required - strike out when not certified)│
│ Am văzut o înregistrare oficială a rezultatului unui test serologic pentru │
│ animal, efectuat pe o proba prelevata________*3) şi testata într-un laborator│
│ aprobat de Uniunea Europeană care precizează ca titrul de anticorpi ce │
│ neutralizeaza virusul rabic a fost egal cu sau mai mare de 0,5 Ul/ml. │
│ I have seen an official record of the result of a serological test for the │
│ animal, carried out on a sample taken on__________*3), and tested în a EU - │
│ approved laboratory, which states that the rabies neutralizing antibody titre│
│ was equal to or greater than 0.5 IU/ml. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ IX. EXAMEN CLINIC │
│ IX. CLINICAL EXAMINATION │
│ Declar că animalul este în prezent indemn de semne clinice şi este │
│ transportabil. │
│ I declare that the animal is at present free of the clinical signs and │
│ transportable. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ X. TRATAMENT IMPOTRIVA CAPUSELOR (atunci când este solicitat - taiati atunci │
│ când nu este certificat) │
│ X. TICK TREATMENT (when required - strike out when not certified) │
│ Producătorul şi denumirea produsului │
│ Manufacturer and name of product: │
│ Data *3) şi ora tratamentului: │
│ Date *3) and time of treatment (24 - hour clock): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ XI. TRATAMENT IMPOTRIVA ECHINOCOCOZEI (atunci când este solicitat - taiati │
│ atunci când nu este certificat) │
│ XI. ECHINOCOCCUS TREATMENT (when required - strike out when not certified) │
│ Producătorul şi denumirea produsului │
│ Manufacturer and name of product: │
│ Data *3) şi ora tratamentului: │
│ Date *3) and time of treatment (24 - hour clock): │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ NUMELE ŞI FUNCŢIA SUBSEMNATULUI (medic veterinar autorizat/medic veterinar │
│ oficial) │
│ NAME AND QUALIFICATION OF THE UNDERSIGNED (approved veterinarian/ │
│ official veterinarian) │
│ Prenume: Nume de familie: │
│ First name: Surname: │
│ Adresa: Semnatura, data *3) şi ştampila: │
│ Address: Signature, date*3) and stamp: │
│ Cod poştal: │
│ Post code: │
│ Oraş: │
│ City: │
│ Ţara*1): │
│ Country*1): │
│ Telefon: │
│ Telephone: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NOTE EXPLICATIVE │
│ NOTES FOR GUIDANCE │
│ 1. Identificarea animalului (tatuaj sau microcip) trebuie să fie verificata │
│ înainte de completarea certificatului. │
│ 1. Identification of the animal (tattoo or microchip) must be verified before│
│ any entries are made on the certificate. │
│ 2. Vaccinul contra rabiei utilizat trebuie să fie un vaccin inactivat produs │
│ în conformitate cu standardele OIE. │
│ 2. The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced în │
│ accordance with OIE standards. │
│ 3. Certificatul este valabil timp de 4 luni de la data semnării de către │
│ medicul veterinar autorizat sau medicul veterinar oficial sau până la data │
│ expirării vaccinarii precizate la partea IV, în funcţie de data primei │
│ semnături. │
│ 3. The certificate shall be valid for four months from the date of signature │
│ by the approved or official veterinarian or until the date of expiry of the │
│ vaccination shown în Part IV, whichever is earlier. │
│ 4. Animalele din sau pregătite în ţările terţe care nu sunt menţionate la │
│ anexa II din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. │
│ 998/2003/CE, pot să între în Republica Irlanda, Regatul Suediei sau Regatul │
│ Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord fie direct, fie prin alta ţara │
│ menţionată la anexa nr. II, numai dacă îndeplinesc regulile naţionale. │
│ 4. Animals from, or prepared în, third countries not listed în Annex II to │
│ Regulation (CE) No 998/2003, may not enter Ireland, Sweden or the United │
│ Kjngdom, either directly or via another country listed în Annex II unless │
│ brought into conformity with Naţional Rules. │
│ 5. Examenul clinic (Partea IX) trebuie să fie efectuat în decurs de 24 de ore│
│ înainte de miscarea animalelor. │
│ 5. The clinical examination (Part IX) must be done within 24 hours before │
│ movement. │
│ 6. Trebuie să fie tăiate părţile care nu sunt certificate │
│ 6. Parts not certified must be struck out. │
│ CONDIŢII DE APLICARE ( Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului │
│ nr. 998/2003/CE) │
│ APPLICABLE CONDIŢIONS (Regulation (CE) No 998/2003) │
│ A. INTRARE ÎNTR-UN STAT MEMBRU ALTUL DECÂT REPUBLICA IRLANDA, REGATUL SUEDIEI│
│ ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD │
│ A. ENTRY ÎN A MEMBER STATE OTHER THAN IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM │
│ 1. dintr-o ţara terta menţionată la anexa II din Regulamentul │
│ Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE. Părţile de la I │
│ până la VII şi IX trebuie să fie completate (şi XI pentru Republica Finlanda)│
│ 1. from a third country listed în Annex II to Regulation (CE) No 998/2003; │
│ Parts I to VII and IX must be completed (and XI for Finland). │
│ 2. dintr-o ţara terta care nu este menţionată la anexa II din Regulamentul │
│ Parlamentului European şi al Consiliului nr.998/2003/CE. Părţile de la I până│
│ la IX trebuie să fie completate (şi XI pentru Republica Finlanda). Proba la │
│ care se referă partea VII trebuie să fi fost prelevata mai mult de trei luni │
│ înainte de data intrării. │
│ 2. from a third country not listed în Annex II to Regulation (CE) │
│ No 998/2003: Parts I to IX must be completed (and XI for Finland). The │
│ sample referred to în Part VII must have been taken more than three months │
│ before the date of entry. │
│ B. INTRARE ÎN REPUBLICA IRLANDA, REGATUL SUEDIEI ŞI REGATUL UNIT AL MARII │
│ BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD │
│ B. ENTRY ÎN IRELAND, SWEDEN AND UNITED KINGDOM │
│ 1. dintr-o ţara terta menţionată la anexa II din Regulamentul │
│ Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE. Părţile de la I │
│ până la IX trebuie să fie completate (Părţile VI, VIII,X şi XI conformându-se│
│ cu regulile naţionale) I │
│ 1. from a third country listed în Annex to Regulation (CE) No 998/2003: │
│ Parts I to XI must be completed (Parts VI, VIII, X and XI complying with │
│ naţional rules). │
│ 2. dintr-o ţara terta care nu este menţionată la anexa II din Regulamentul │
│ Parlamentului European şi al Consiliului nr. 998/2003/CE. Certificatul nu │
│ este valabil - vezi nota 4. │
│ 2. from a third country not listed în Annex II to Regulation (CE) │
│ No 998/2003; The certificate is not valid - See Note 4. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    *1) Adaugati codul ISO
    *1) Add ISO code
    *2) Stergeti atunci când este aplicabil
    *2) Delete as applicable
    *3) zz/ll/aaaa
    *3) dd/mm/yyy


                                   -----------

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic