Inapoi la Cautare

NORMĂ 22 /2006


privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 08.12.2006 și 29.01.2012 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 08.12.2006 și 29.01.2012 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 9

    Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Preşedintele Consiliului de

      administraţie al Băncii Naţionale a României,

                Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 octombrie 2006.

    Nr. 22.

    ANEXA 1

                                 STRUCTURA DE RAPORTARE

      a tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale

	

*Font 9*
┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Informaţii solicitate │ Detalii │
│c │ │ │
│r │ │ │
│t. │ │ │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Data la care se face │ Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează │
│ │transmiterea informaţiilor │ tranzacţia │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Codul entităţii raportoare │ Conform nomenclatorului transmis de Banca Naţională │
│ │ │ a României │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Numărul de ordine al │ Număr unic de identificare al contractului per raportare│
│ │contractului │ │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Data raportării │ Data la care se încheie contractul │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Suma reprezentând obiectul │ Suma din contract, în unităţi devize │
│ │contractului │ │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Acronimul valutei care se │ Conform listei de coduri de valută din PVAL (conform │
│ │tranzacţionează │ Normei nr. 13/2004, anexa 1) │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Tipul opţiunii │ European/American; nu se transmite la contractele de │
│ │ │ tip ALTELE │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Data de la care începe sa │ Data de intrare în vigoare a contractului │
│ │se deruleze contractul │ │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Data scadentei contractului│ Data la care se termină contractul │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Preţul de exercitare │ Cursul de schimb RON convenit; nu se transmite la │
│ │ │ contractele de tip ALTELE │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Prima │ Plata efectuată de cumpărător la încheierea │
│ │ │ contractului (procent din suma ce face obiectul │
│ │ │ contractului) │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│12.│Tipul tranzacţiei │ Cumpărare/vânzare │
│ │ │ Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretaţi din │
│ │ │ perspectiva entităţii raportoare │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.│Tipul contractului │ CALL - opţiune de cumpărare/PUT - opţiune de │
│ │ │ vânzare/ALTELE │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.│Contrapartida tranzacţiei │ Persoane juridice rezidente/persoane fizice │
│ │ │ rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puţin │
│ │ │ instituţii financiare nebancare şi instituţii de │
│ │ │ credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/ │
│ │ │ instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit │
│ │ │ nerezidente/alte entităţi raportoare │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.│Denumirea contrapartidei │ - pentru alte entităţi raportoare -codul prevăzut în │
│ │tranzactiei │ lista furnizată de către direcţia de specialitate din │
│ │ │ cadrul Băncii Naţionale a României │
│ │ │ - pentru persoane juridice şi alte entităţi - denu- │
│ │ │ mirea acestora aşa cum rezultă din certificatul de │
│ │ │ înregistrare emis de Oficiul registrului comerţului, │
│ │ │ din certificatul emis de Registrul Naţional al │
│ │ │ persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din │
│ │ │ orice act de înregistrare la organele abilitate, după │
│ │ │ caz, pentru rezidenţi, ori aşa cum rezultă din │
│ │ │ documentul de înregistrare la organele abilitate din │
│ │ │ ţara de origine, în cazul nerezidenţilor, │
│ │ │ - pentru persoane fizice - numele şi prenumele aşa │
│ │ │ cum rezultă din documentul de identitate │
└───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


   ANEXA 2

                              STRUCTURA DE RAPORTARE

                    a tranzacţiilor swap valutar pe rata dobânzii
	

*Font 9*
┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Informaţii solicitate │ Detalii │
│c │ │ │
│r │ │ │
│t. │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Data la care se face transmiterea │ Ziua bancară următoare zilei în care se │
│ │informaţiilor │ efectuează tranzacţia │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Codul entităţii raportoare │ Conform nomenclatorului transmis de Banca │
│ │ │ Naţională a României │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Numărul de ordine al contractului │ Număr unic de identificare al contractului │
│ │ │ per raportare │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Data raportării │ Data la care se încheie contractul │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Suma 1 - în RON sau unităţi │ Suma pentru care se calculează dobânda încasată │
│ │devize │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Acronimul valutei pentru suma 1 │ Conform listei de coduri de valută (conform │
│ │ │ Normei nr. 13/2004, anexa 1) │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Suma 2 - în RON sau unităţi │ Suma pentru care se calculează dobânda plătită │
│ │devize │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Acronimul valutei pentru suma 2 │ Conform listei de coduri de valută (conform │
│ │ │ Normei nr. 13/2004, anexa 1) │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Data de la care începe să se │ Data de intrare în vigoare a contractului │
│ │deruleze contractul │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Data scadentei contractului │ Data la care se termină contractul │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Perioada pentru care se │ Frecvenţa de actualizare a ratei de dobândă │
│ │calculează dobânda │ variabilă (exprimată în număr de zile) │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│12.│Tipul ratei de dobândă de încasat │ Fixă/variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│13.│Rata de dobândă fixă convenită │ Sub formă de procent; se transmite doar dacă │
│ │de încasat │ tipul ratei dobânzii de încasat este fixă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│14.│Rata de dobândă variabilă │ Conţine codificări de tipul 'BUBOR3M'; se │
│ │convenită de încasat │ transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de │
│ │ │ încasat este variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│15.│Marja ratei de dobândă vâriabila │ Sub formă de puncte procentuale (poate fi şi 0); │
│ │convenită de încasat │ se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de │
│ │ │ încasat este variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│16.│Tipul ratei de dobândă de plătit │ Fixă/variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│17.│Rata de dobândă fixă convenită │ Sub formă de procent; se transmite doar dacă │
│ │de plătit │ tipul ratei dobânzii de plătit este fixă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│18.│Rata de dobândă variabilă │ Conţine codificări de tipul 'BUBOR3M'; se │
│ │convenită de plătit │ transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de │
│ │ │ plătit este variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│19.│Marja ratei de dobândă variabilă │ Sub formă de puncte procentuale (poate fi şi 0); │
│ │convenită de plătit │ se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de │
│ │ │ plătit este variabilă │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│20.│Cursul de schimb RON convenit │ Cursul de schimb stabilit în contract │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│21.│Tipul tranzacţiei │ - contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat │
│ │ │ care implică şi transferul efectiv al sumelor │
│ │ │ - contract swap valutar pe rata dobânzii vândut │
│ │ │ care implică şi transferul efectiv al sumelor │
│ │ │ - contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat │
│ │ │ care nu implică şi transferul efectiv al sumelor │
│ │ │ - contract swap valutar pe rata dobânzii vândut │
│ │ │ care nu implică şi transferul efectiv al sumelor │
│ │ │ Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretaţi din │
│ │ │ perspectiva entităţii raportoare │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│22.│Categoria din care face parte │ Persoane juridice rezidente/persoane fizice │
│ │contrapartida tranzacţiei │ rezidente/persoane juridice nerezidente (mai │
│ │ │ puţin instituţii │
│ │ │ financiare nebancare şi instituţii de credit │
│ │ │ nerezidente)/persoane fizice nerezidente/ │
│ │ │ instituţii financiare nebancare şi instituţii de │
│ │ │ credit nerezidente/alte entităţi raportoare │
├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│23.│Denumirea contrapartidei │ - pentru alte entităţi raportoare - codul │
│ │tranzactiei │ prevăzut în lista furnizată de către direcţia │
│ │ │ de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a │
│ │ │ României │
│ │ │ - pentru persoane juridice şi alte entităţi - de- │
│ │ │ numirea acestora aşa cum rezultă din certifi- │
│ │ │ catul de înregistrare emis de Oficiul registru- │
│ │ │ lui comerţului, din certificatul emis de │
│ │ │ Registrul Naţional al persoanelor juridice fără │
│ │ │ scop patrimonial, sau din orice act de înregistra-│
│ │ │ re la organele abilitate, după caz, pentru │
│ │ │ rezidenţi, ori aşa cum rezultă din documentul de │
│ │ │ înregistrare la organele abilitate din ţara de │
│ │ │ origine, în cazul nerezidenţilor, │
│ │ │ - pentru persoane fizice - numele şi prenumele │
│ │ │ aşa cum rezultă din documentul de identitate │
└───┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic