Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2011


de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Ordinul nr. 1.474 din 6 mai 2011
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011.

──────────

	

┌────┬───────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Situaţie │Soluţie │
│crt.│ │ │
├────┴───────────────┴───────────────────┤
│A. Componenţa familiei şi stabilirea │
│venitului mediu net lunar pe membru de │
│familie │
├────┬───────────────┬───────────────────┤
│ │ │Familia care │
│ │ │solicită dreptul │
│ │ │este familia │
│ │ │monoparentală, │
│ │ │formată din mamă cu│
│ │ │copii în │
│ │ │întreţinere. Pentru│
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile familiei│
│ │Familia formată│monoparentale, │
│ │din femeia │inclusiv sumele cu │
│ │necăsătorită şi│titlu de obligaţie │
│ │copil │de întreţinere │
│ │(recunoscut de │stabilite în │
│ │tată, cu │sarcina tatălui, │
│1. │obligaţii de │împărţite la │
│ │întreţinere │numărul membrilor │
│ │stabilite în │familiei, conform │
│ │sarcina │art. 7 alin. (3) │
│ │tatălui); nu │din Normele │
│ │locuiesc │metodologice de │
│ │împreună cu │aplicare a │
│ │tatăl │prevederilor Legii │
│ │ │nr. 277/2010 │
│ │ │privind alocaţia │
│ │ │pentru susţinerea │
│ │ │familiei, aprobate │
│ │ │prin Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011, denumite în │
│ │ │continuare Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Familia care │
│ │ │solicită dreptul │
│ │ │este familia │
│ │ │monoparentală, │
│ │ │formată din mamă cu│
│ │ │copii în │
│ │ │întreţinere. La │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile familiei│
│ │ │monoparentale, pe │
│ │ │baza declaraţiei pe│
│ │ │propria răspundere │
│ │ │a mamei, dată sub │
│ │ │sancţiunea legii │
│ │Familia formată│penale, urmată de │
│ │din femeia │ancheta socială. │
│ │necăsătorită şi│Venitul net mediu │
│ │copil │lunar pe membru de │
│ │(recunoscut de │familie se │
│ │tată, fără │determină prin │
│ │obligaţii de │împărţirea │
│2. │întreţinere │venitului lunar │
│ │stabilite în │total al familiei │
│ │sarcina │la numărul │
│ │tatălui); nu │membrilor. În │
│ │locuiesc │situaţia în care │
│ │împreună cu │mama doreşte să │
│ │tatăl │întreprindă │
│ │ │demersurile │
│ │ │necesare obţinerii │
│ │ │unei hotărâri │
│ │ │judecătoreşti de │
│ │ │încredinţare a │
│ │ │minorului şi de │
│ │ │stabilire a │
│ │ │obligaţiilor de │
│ │ │întreţinere în │
│ │ │sarcina tatălui, se│
│ │ │recomandă │
│ │ │asigurarea unui │
│ │ │ajutor financiar de│
│ │ │la bu- getul local │
│ │ │pentru acoperirea │
│ │ │cheltuielilor │
│ │ │legate de obţinerea│
│ │ │hotărârii │
│ │ │judecătoreşti. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Familia care │
│ │ │solicită dreptul │
│ │ │este familia │
│ │ │monoparentală │
│ │ │formată din copii │
│ │ │şi părintele în a │
│ │ │cărui grijă se află│
│ │ │aceştia, dovada │
│ │ │fiind reprezentată │
│ │ │de hotărârea │
│ │ │judecătorească prin│
│ │ │care se stabileşte │
│ │Familia formată│obligaţia de │
│ │din soţ, soţie │întreţinere; │
│ │şi copii, soţii│ancheta socială │
│ │fiind │trebuie să │
│ │despărţiţi în │dovedească faptul │
│ │fapt, cu │că cei doi soţi nu │
│3. │obligaţie de │locuiesc şi nu │
│ │întreţinere │gospodăresc │
│ │faţă de copii │împreună. La │
│ │stabilită în │stabilirea │
│ │sarcina soţului│venitului net mediu│
│ │care nu │lunar pe membru de │
│ │locuieşte cu │familie se iau în │
│ │aceştia │considerare toate │
│ │ │veniturile familiei│
│ │ │astfel constituite,│
│ │ │inclusiv pensia de │
│ │ │întreţinere │
│ │ │stabilită prin │
│ │ │hotărâre │
│ │ │judecătorească │
│ │ │(fără a avea în │
│ │ │vedere veniturile │
│ │ │realizate de către │
│ │ │soţul separat în │
│ │ │fapt). │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situaţia în care│
│ │ │copiii urmează │
│ │ │cursuri şcolare la │
│ │ │o unitate de │
│ │ │învăţământ aflată │
│ │ │în localitatea de │
│ │ │domiciliu a │
│ │ │bunicilor, alocaţia│
│ │ │poate fi solicitată│
│ │ │de către familia │
│ │ │formată din părinţi│
│ │ │şi copiii acestora,│
│ │ │cu prezentarea │
│ │ │dovezii că aceştia │
│ │ │se află în │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │părinţilor lor, │
│ │ │dovada fiind │
│ │ │reprezentată de │
│ │ │declaraţia pe │
│ │ │propria răspun- │
│ │ │dere dată de │
│ │ │bunicii copiilor, │
│ │ │sub sancţiunea │
│ │ │legii penale, în │
│ │ │condiţiile art. 2 │
│ │ │alin. (4) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. În situaţia │
│ │ │în care, din motive│
│ │ │neimputabile │
│ │ │părinţilor, aceştia│
│ │ │nu pot locui │
│ │ │împreună cu copiii │
│ │ │lor şi se instituie│
│ │ │plasamentul la │
│ │ │bunici sau tutela │
│ │ │acestora asupra │
│ │ │copiilor, familia │
│ │ │care solicită │
│ │ │acordarea alocaţiei│
│ │ │este cea formată │
│ │ │din bunici şi │
│ │ │copiii pentru care │
│ │Familia formată│s-a luat măsura de │
│ │din soţ, soţie │protecţie, în │
│ │şi copii, │condiţiile art. 2 │
│ │copiii locuind │alin. (3) din │
│4. │la bunici, în │Normele metodolo- │
│ │altă localitate│gice aprobate prin │
│ │decât cea de │Hotărârea │
│ │domiciliu a │Guvernului nr. 38/ │
│ │familiei │2011. Conform art. │
│ │ │7 alin. (3) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011, la stabilirea│
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile │
│ │ │familiei, inclusiv │
│ │ │alocaţia de │
│ │ │plasament de care │
│ │ │beneficiază bunicii│
│ │ │pentru îngrijirea │
│ │ │nepoţilor lor │
│ │ │minori. De │
│ │ │asemenea, vor fi │
│ │ │luate în calcul │
│ │ │eventualele │
│ │ │venituri cu care │
│ │ │contribuie părinţii│
│ │ │copiilor la │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │acestora, pe baza │
│ │ │declaraţiei pe │
│ │ │propria răspundere │
│ │ │a bunicilor, dată │
│ │ │sub sancţiunea │
│ │ │legii penale, │
│ │ │confirmată ulterior│
│ │ │prin anchetă │
│ │ │socială, sau a │
│ │ │hotărârii Comisiei │
│ │ │pentru protecţia │
│ │ │copilului prin care│
│ │ │s-a instituit │
│ │ │măsura de │
│ │ │protecţie. Venitul │
│ │ │net mediu lunar pe │
│ │ │membru de familie │
│ │ │se determină prin │
│ │ │împărţirea │
│ │ │venitului lunar │
│ │ │total al familiei │
│ │ │la numărul │
│ │ │membrilor. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situaţia în care│
│ │ │se stabileşte │
│ │ │măsura │
│ │ │plasamentului sau │
│ │ │se instituie tutela│
│ │ │pentru copilul │
│ │ │nou-născut către │
│ │ │mama minorei │
│ │ │(bunică), acesta │
│ │ │este luat în calcul│
│ │ │la numărul de copii│
│ │ │din familia de │
│ │ │provenienţă a mamei│
│ │ │minore. Familia │
│ │ │care va solicita │
│ │ │dreptul va fi │
│ │ │formată din │
│ │ │părinţii mamei │
│ │ │minore, minoră, │
│ │ │copilul acesteia şi│
│ │ │ceilalţi fraţi ai │
│ │ │ei. La stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile │
│ │ │familiei, împărţite│
│ │ │la numărul │
│ │ │membrilor acesteia.│
│ │ │NOTĂ: Înainte de │
│ │ │stabilirea măsurii │
│ │ │de plasament/ │
│ │ │tutelă trebuie │
│ │ │verificat dacă mama│
│ │ │minoră poate │
│ │ │beneficia de │
│ │ │indemnizaţie pentru│
│ │ │creşterea copilului│
│ │ │în baza Ordonanţei │
│ │ │de urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 148/│
│ │ │2005 privind │
│ │ │susţinerea familiei│
│ │ │în vederea │
│ │ │creşterii │
│ │ │copilului, aprobată│
│ │ │cu modificări şi │
│ │ │completări prin │
│ │ │Legea nr. 7/2007, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │comple- tările │
│ │Mamă minoră şi │ulterioare, sau, │
│ │copilul său │după caz, a │
│ │nou-născut,care│Ordonanţei de │
│ │locuiesc │urgenţă a │
│5. │împreună cu │Guvernului nr. 111/│
│ │familia de │2010 privind │
│ │provenienţă a │concediul şi │
│ │mamei minore │indemnizaţia lunară│
│ │(incluzând │pentru creşterea │
│ │părinţi, fraţi)│copiilor, deoarece,│
│ │ │dacă se stabileşte │
│ │ │măsura │
│ │ │plasamentului/ │
│ │ │tutelei, mama │
│ │ │minoră nu mai poate│
│ │ │beneficia de │
│ │ │indemni- zaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului. În │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │minora şi copilul │
│ │ │acesteia constituie│
│ │ │o familie separată │
│ │ │(familie │
│ │ │monoparentală), │
│ │ │mama minorei care a│
│ │ │născut solicită, în│
│ │ │calitate de │
│ │ │reprezentant legal │
│ │ │al acesteia, în │
│ │ │numele minorei, │
│ │ │alocaţia. La │
│ │ │stabilirea │
│ │ │veniturilor acestei│
│ │ │familii trebuie │
│ │ │luate în │
│ │ │considerare şi │
│ │ │obligaţiile legale │
│ │ │de întreţinere ale │
│ │ │părinţilor faţă de │
│ │ │mama minoră. │
│ │ │Venitul net mediu │
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie în cadrul │
│ │ │familiei │
│ │ │monoparentale se │
│ │ │deter- mină prin │
│ │ │împărţirea │
│ │ │venitului total la │
│ │ │numărul membrilor │
│ │ │familiei (2 - mama │
│ │ │minoră şi copilul │
│ │ │acesteia). Dacă │
│ │ │familia de │
│ │ │provenienţă a mamei│
│ │ │minore solicită │
│ │ │acordarea aloca- │
│ │ │ţiei de susţinere │
│ │ │(pentru ceilalţi │
│ │ │copii), aceasta va │
│ │ │fi tratată ca │
│ │ │familie separată. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situaţia în │
│ │ │care, prin ancheta │
│ │ │socială, se │
│ │ │dovedeşte că unul │
│ │ │dintre soţi nu │
│ │ │locuieşte şi nu │
│ │ │gospodăreşte │
│ │ │împreună cu │
│ │ │celălalt soţ şi │
│ │ │copiii lor, acesta │
│ │ │aflându-se în altă │
│ │ │localitate/în │
│ │ │străinătate, iar │
│ │ │soţul care │
│ │ │locuieşte împreună │
│ │ │cu copiii solicită │
│ │ │acor- darea │
│ │ │alocaţiei, pentru │
│ │ │stabilirea │
│ │ │dreptului se iau în│
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile │
│ │ │familiei, inclusiv │
│ │ │cele furnizate de │
│ │ │soţul care │
│ │ │locuieşte/lucrează │
│ │ │în altă localitate/│
│ │ │în │
│ │ │străinătate,conform│
│ │ │prevederilor art. 7│
│ │ │alin. (1) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. Veniturile │
│ │ │familiei, provenite│
│ │ │de la soţul care │
│ │ │locu- ieşte/ │
│ │ │lucrează în altă │
│ │ │localitate/în │
│ │ │străinătate, se │
│ │ │stabilesc pe baza │
│ │ │declaraţiei pe │
│ │ │propria răspundere │
│ │ │a celuilalt soţ, │
│ │ │dată sub sancţiunea│
│ │ │legii │
│ │Familie formată│penale,confirmată │
│ │din părinţi │ulterior prin │
│ │(soţi) şi │anchetă socială. │
│ │copiii │Pentru stabilirea │
│ │acestora, │venitului net mediu│
│ │dintre care │lunar pe membru de │
│ │unul din soţi │familie se iau în │
│ │locuieşte cu │considerare toate │
│6. │copiii aflaţi │veniturile │
│ │în întreţinere,│familiei, împărţite│
│ │iar celălalt │la numărul │
│ │soţ locuieşte/ │membrilor acesteia,│
│ │lucrează în │incluzându-l şi pe │
│ │altă localitate│soţul aflat în altă│
│ │/în străinătate│localitate/în │
│ │(cu sau fără │străinătate. În │
│ │forme legale) │situaţia în care │
│ │ │prin ancheta │
│ │ │socială se │
│ │ │stabileşte faptul │
│ │ │că unul dintre soţi│
│ │ │a părăsit definitiv│
│ │ │domiciliul comun al│
│ │ │familiei, celălalt │
│ │ │soţ va trebui să │
│ │ │obţină o hotărâre │
│ │ │judecătorească de │
│ │ │divorţ, care să │
│ │ │stabilească │
│ │ │încredinţarea │
│ │ │copiilor minori │
│ │ │către unul dintre │
│ │ │soţi, precum şi │
│ │ │obligaţiile legale │
│ │ │de întreţinere │
│ │ │datorate de părinţi│
│ │ │copiilor lor. În │
│ │ │aceste condiţii, │
│ │ │familia solicitantă│
│ │ │a alocaţiei de │
│ │ │susţinere va fi │
│ │ │familia │
│ │ │monoparentală, │
│ │ │formată din unul │
│ │ │dintre soţi │
│ │ │(părinţi) şi copiii│
│ │ │minori aflaţi în │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │acestuia. Pentru │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile familiei│
│ │ │monoparentale, │
│ │ │inclusiv sumele cu │
│ │ │titlu de obligaţie │
│ │ │de întreţinere │
│ │ │stabilite în │
│ │ │sarcina celuilalt │
│ │ │părinte şi datorate│
│ │ │de acesta copiilor │
│ │ │săi din căsătorie, │
│ │ │împărţite la │
│ │ │numărul membrilor │
│ │ │familiei. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │În această │
│ │ │situaţie, fiecare │
│ │ │dintre parteneri │
│ │ │poate solicita │
│ │ │acordarea alocaţiei│
│ │ │pentru familia │
│ │ │proprie şi nu ca │
│ │ │familie formată din│
│ │ │bărbatul şi femeia │
│ │ │necăsătoriţi, │
│ │ │conform art. 2 │
│ │ │alin. (1) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011 Pentru copiii │
│ │ │din afara │
│ │ │căsătoriei │
│ │ │proveniţi din │
│ │ │relaţia dintre cei │
│ │ │doi parteneri, este│
│ │ │necesară obţinerea │
│ │Persoane care │unei hotărâri │
│ │au părăsit │judecătoreşti care │
│ │domiciliul │să stabilească │
│ │fami- liei şi │obligaţiile legale │
│ │trăiesc în │de întreţinere, │
│ │uniune │precum şi părintele│
│ │consensuală cu │/părinţii cărora le│
│ │alţi parteneri,│vor fi încredinţaţi│
│ │în condiţiile │copiii. În situaţia│
│7. │în care una │în care partenerii │
│ │dintre aceste │care trăiesc în │
│ │persoane sau │uniune consensuală │
│ │ambele sunt │doresc să solicite │
│ │căsătorite, │acordarea alocaţiei│
│ │având propriile│ca familie formată │
│ │familii cu │din bărbatul şi │
│ │copii, dar şi │femeia │
│ │copiii lor │necăsătoriţi, │
│ │împreună │aceştia au │
│ │ │obligaţia de a-şi │
│ │ │reglementa situaţia│
│ │ │juridică prin │
│ │ │hotărâre │
│ │ │judecătorească de │
│ │ │divorţ, │
│ │ │încredinţare a │
│ │ │minorilor şi │
│ │ │stabilire a │
│ │ │obligaţiilor legale│
│ │ │de întreţinere faţă│
│ │ │de copiii lor │
│ │ │minori din │
│ │ │căsătorie, drept │
│ │ │condiţie pentru │
│ │ │acordarea dreptului│
│ │ │la alocaţie pentru │
│ │ │susţinerea familiei│
│ │ │pentru ambele │
│ │ │familii rezultate -│
│ │ │atât cea │
│ │ │monoparentală, cât │
│ │ │şi cea formată din │
│ │ │bărbatul şi femeia │
│ │ │necăsătoriţi. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Art. 7 alin. (3) │
│ │ │din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │Luarea în │Guvernului nr. 38/ │
│ │calcul la │2011, prevede în │
│ │stabilirea │mod explicit şi │
│ │veniturilor a │limitativ │
│ │bugetului │categoriile de │
│ │personal │venituri care nu se│
│ │complementar │iau în calcul la │
│ │acordat │stabilirea │
│ │potrivit │venitului mediu net│
│ │prevederilor │lunar al familiei. │
│8. │Legii nr. 448/ │Având în vedere │
│ │2006 privind │aceste prevederi, │
│ │protecţia şi │toate celelalte │
│ │promovarea │venituri, inclusiv │
│ │drepturi- lor │bugetul personal │
│ │persoanelor cu │complementar │
│ │handicap, │prevăzut de Legea │
│ │republicată, cu│nr. 448/2006, │
│ │modificările şi│republicată,cu │
│ │completările │modificările şi │
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare, vor fi │
│ │ │luate în calcul la │
│ │ │acordarea alocaţiei│
│ │ │pentru susţinerea │
│ │ │familiei. │
├────┴───────────────┴───────────────────┤
│B. Frecventarea cursurilor şcolare │
├────┬───────────────┬───────────────────┤
│ │ │Familia poate │
│ │ │beneficia de │
│ │ │alocaţie pentru │
│ │ │copiii de vârstă │
│ │ │şcolară, cu │
│ │ │excepţia celui care│
│ │ │a absolvit │
│ │ │învăţământul │
│ │ │general │
│ │ │obligatoriu. Acesta│
│ │ │va fi luat în │
│ │ │considerare la │
│ │ │numărul membrilor │
│ │ │de familie, în │
│ │ │vederea stabilirii │
│ │ │venitului mediu net│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie, dar nu şi │
│ │ │la numărul de copii│
│ │ │pentru care se │
│ │ │acordă alocaţia │
│ │Familie formată│pentru susţi- nerea│
│ │din părinţi şi │familiei. Alocaţia │
│ │copii, dintre │sa de stat se ia în│
│ │care unul sau │calcul la │
│ │mai mulţi copii│stabilirea │
│ │sunt de vârstă │venitului net mediu│
│ │şcolară, nu │lunar pe membru de │
│1. │urmează │familie, conform │
│ │cursurile │prevederilor art. 7│
│ │şcolare, dar au│alin. (3) din │
│ │absolvit │Normele │
│ │învăţământul │metodologice │
│ │general │aprobate prin │
│ │obligatoriu de │Hotărârea │
│ │10 clase │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. În cazul în │
│ │ │care copilul care a│
│ │ │absolvit │
│ │ │învăţământul │
│ │ │general obligatoriu│
│ │ │realizează venituri│
│ │ │în condiţiile │
│ │ │legii, acestea se │
│ │ │iau în considerare,│
│ │ │de asemenea, la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie, potrivit │
│ │ │art. 7 alin. (1) │
│ │ │din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Familia poate │
│ │ │beneficia de │
│ │ │alocaţie pentru │
│ │ │ceilalţi copii, cu │
│ │ │excepţia celui care│
│ │ │a împlinit vârsta │
│ │ │de 18 ani şi │
│ │ │urmează în │
│ │ │continuare │
│ │ │cursurile şcolare. │
│ │ │Acesta va fi luat │
│ │ │în considerare la │
│ │ │numărul membrilor │
│ │ │de familie, în │
│ │ │vederea stabilirii │
│ │ │venitului mediu net│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie, dar nu şi │
│ │ │la numărul de copii│
│ │ │pentru care se │
│ │Familie formată│acordă alocaţia │
│ │din părinţi şi │pentru susţinerea │
│ │copii, dintre │familiei. Alocaţia │
│ │care unul sau │sa de stat se ia în│
│ │mai mulţi copii│calcul la │
│ │au împlinit │stabilirea │
│2. │vârsta de 18 │venitului net mediu│
│ │ani şi urmează │lunar pe membru de │
│ │în continuare │familie, conform │
│ │cursurile │prevederilor art. 7│
│ │şcolare,în │alin. (3) din │
│ │condiţiile │Normele │
│ │legii │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. Dacă acest │
│ │ │copil realizează │
│ │ │venituri,în │
│ │ │condiţiile legii, │
│ │ │acestea se iau în │
│ │ │considerare, de │
│ │ │asemenea, la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie, potrivit │
│ │ │art. 7 alin. (1) │
│ │ │din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011 │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Familia poate │
│ │ │beneficia de │
│ │ │alocaţie pentru │
│ │ │ceilalţi copii, cu │
│ │ │excepţia celui care│
│ │ │a împlinit vârsta │
│ │ │de 18 ani. Acesta │
│ │ │va fi luat în │
│ │ │considerare la │
│ │ │numărul membrilor │
│ │ │de familie, în │
│ │ │vederea stabilirii │
│ │ │venitului mediu net│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │Familie formată│familie, dar nu şi │
│ │din părinţi şi │la numărul de copii│
│ │copii, dintre │pentru care se │
│ │care unul sau │acordă alocaţia │
│ │mai mulţi copii│pentru susţinerea │
│3. │au împlinit │familiei. Dacă │
│ │vârsta de 18 │copilul din familie│
│ │ani şi nu mai │cu vârsta de peste │
│ │urmează │18 ani realizează │
│ │cursurile │venituri, în │
│ │şcolare │condiţiile legii, │
│ │ │acestea se iau în │
│ │ │considerare, la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net mediu│
│ │ │lunar pe membru de │
│ │ │familie, conform │
│ │ │prevederilor art. 7│
│ │ │alin. (3) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Dacă familia care │
│ │ │solicită acordarea │
│ │ │alocaţiei este │
│ │ │formată din părinţi│
│ │ │împreună cu copiii │
│ │ │lor de vârstă │
│ │ │şcolară, care nu │
│ │ │(mai) urmează │
│ │ │cursurile unei │
│ │Familie formată│forme de │
│ │din părinţi şi │învăţământ, familia│
│ │copii care │poate beneficia de │
│ │urmează │alocaţie începând │
│ │cursurile │cu data de la care │
│4. │şcolare în │se face dovada │
│ │cadrul pro- │frecven- tării │
│ │gramelor │cursurilor de către│
│ │educaţionale de│copiii de vârstă │
│ │tip "A doua │şcolară, prin │
│ │şansă" │intermediul │
│ │ │programelor edu- │
│ │ │caţionale de tip "A│
│ │ │doua şansă", │
│ │ │organizate în │
│ │ │condiţiile legii, │
│ │ │în vederea │
│ │ │promovării │
│ │ │învăţământului │
│ │ │primar/gimnazial. │
├────┴───────────────┴───────────────────┤
│C. Situaţii speciale │
├────┬───────────────┬───────────────────┤
│ │ │Copilul aflat │
│ │ │într-o instituţie │
│ │ │care oferă servicii│
│ │ │de tip rezidenţial │
│ │ │(instituţii care │
│ │ │îngrijesc copii în │
│ │ │regim rezidenţial │
│ │ │şi care │
│ │ │funcţionează în │
│ │ │cadrul unităţilor │
│ │ │de învă- ţământ │
│ │ │special, şcoli de │
│ │ │reeducare etc.) se │
│ │ │consideră că este │
│ │ │în îngrijirea │
│ │ │statului. Copilul │
│ │ │nu va fi luat în │
│ │ │calcul la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │componenţei │
│ │ │familiei. Ca prim │
│ │ │pas în soluţionarea│
│ │ │unei astfel de │
│ │ │situaţii se va │
│ │ │verifica titularul │
│ │Familiile care │alocaţiei de stat │
│ │au copii aflaţi│acordate pentru │
│ │într-o │acel copil. Dacă │
│ │instituţie care│alocaţia de stat se│
│ │oferă servicii │acordă părintelui, │
│1. │de tip │se consideră că │
│ │rerezidenţial │acel copil este în │
│ │(şcoli │între- ţinerea │
│ │speciale, şcoli│familiei şi dreptul│
│ │de re-reeducare│se va stabili │
│ │etc.) │considerând copilul│
│ │ │ca membru al │
│ │ │familiei. Dacă │
│ │ │alocaţia de stat se│
│ │ │virează în │
│ │ │conturile personale│
│ │ │deschise pentru │
│ │ │aceştia de către │
│ │ │conducătorul │
│ │ │Direcţiei Generale │
│ │ │de Asistenţă │
│ │ │Socială şi │
│ │ │Protecţia Copilului│
│ │ │sau de către │
│ │ │conducătorii │
│ │ │instituţiilor cu │
│ │ │regim rezidenţial, │
│ │ │copilul se │
│ │ │consideră că nu │
│ │ │este în │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │familiei şi nu se │
│ │ │va lua în │
│ │ │considerare ca │
│ │ │membru al familiei │
│ │ │la acordarea │
│ │ │alocaţiei. │
├────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situaţia în care│
│ │ │asupra unuia dintre│
│ │ │copiii familiei │
│ │ │beneficiare a │
│ │ │alocaţiei a fost │
│ │ │instituită măsura │
│ │ │plasamentului/ │
│ │ │plasamentului în │
│ │ │regim de urgenţă la│
│ │ │o familie/insti- │
│ │ │tuţie, la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │dreptului acesta nu│
│ │ │va fi luat în │
│ │ │calcul la numărul │
│ │ │membrilor de │
│ │ │familie şi nici la │
│ │ │numărul copiilor de│
│ │ │vârstă şcolară ai │
│ │ │familiei pentru │
│ │ │care se acordă │
│ │ │alocaţia. Cuantumul│
│ │ │alocaţiei acordate │
│ │ │respectivei familii│
│ │ │va fi modificat în │
│ │ │conformi- tate cu │
│ │ │prevederile art. 24│
│ │ │alin. (1) şi art. │
│ │ │26 alin. (4) din │
│ │ │Legea nr. 277/2010 │
│ │ │privind alocaţia │
│ │ │pentru susţinerea │
│ │Familia cu unul│familiei, cu │
│ │sau mai mulţi │modificările │
│ │copii,asupra │ulterioare, şi ale │
│ │unuia dintre │art. 16 alin. (1) │
│ │aceştia fiind │din Normele │
│ │instituită │metodologice │
│2. │măsura de │aprobate prin │
│ │plasament/ │Hotărârea │
│ │plasament în │Guvernului nr. 38/ │
│ │regim de │2011. În situaţia │
│ │urgenţă la o │în care se │
│ │familie/ │instituie măsura │
│ │instituţie │plasamentului/ │
│ │ │plasamentului în │
│ │ │regim de urgenţă │
│ │ │asupra copilului │
│ │ │unic al familiei │
│ │ │beneficiare de │
│ │ │alocaţie, dreptul │
│ │ │se suspendă în │
│ │ │condi- ţiile art. │
│ │ │15 alin. (1) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. Plata │
│ │ │dreptului se poate │
│ │ │relua în condiţiile│
│ │ │art. 15 alin. (2) │
│ │ │din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. Dreptul poate│
│ │ │înceta în │
│ │ │condiţiile art. 15 │
│ │ │alin. (4) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 38/ │
│ │ │2011. │
└────┴───────────────┴───────────────────┘


    Precizări cu caracter general:

    1. În toate situaţiile în care familia care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei are în întreţinere copii de vârstă şcolară, posibilitatea de a beneficia de alocaţie este condiţionată de frecventarea de către copiii de vârstă şcolară, fără întrerupere, a cursurilor unei forme de învăţământ organizate potrivit legii.

    2. Persoanele căsătorite care au părăsit domiciliul comun al familiei şi trăiesc în uniune consensuală cu alţi parteneri au obligaţia de a-şi reglementa situaţia juridică prin hotărâre judecătorească de divorţ, încredinţare a minorilor şi stabilire a obligaţiilor legale de întreţinere faţă de copiii lor minori din căsătorie, drept condiţie pentru acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei pentru ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât şi cea formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi.

    3. În toate situaţiile serviciul public de asistenţă socială local, conform atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 47/2006
 privind sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 90/2003
 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, este obligat să consilieze şi să sprijine demersurile solicitanţilor, în vederea clarificării situaţiei juridice a copiilor, a filiaţiei acestora etc. De asemenea, în situaţia mamei minore va fi sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a dat naştere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenţă socială. Potrivit Legii nr. 272/2004
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se va acţiona în interesul superior al copilului.

    4. Existenţa în familie a cel puţin unui copil de vârstă şcolară pentru care nu se face dovada frecventării cursurilor şcolare determină imposibilitatea acordării alocaţiei pentru toţi membrii familiei.

    5. Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001
 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează testarea veniturilor solicitanţilor de ajutor social, inclusiv cele referitoare la bunurile deţinute şi evaluarea acestora, se aplică în mod identic solicitanţilor alocaţiei pentru susţinerea familiei.

    6. Primăria are obligaţia de a efectua ancheta socială pentru evaluarea veniturilor familiei, în raport cu care se stabileşte cuantumul efectiv al ajutorului social, pentru asigurarea venitului minim garantat al familiei. Dacă familia beneficiară a ajutorului social beneficiază concomitent şi de alocaţia pentru susţinerea familiei, valoarea alocaţiei trebuie luată în calculul venitului în raport cu care se stabileşte ajutorul social. În această situaţie, primăria trebuie să efectueze ancheta socială în cel mai scurt timp, după stabilirea acordării ambelor prestaţii, pentru ajustarea cuantumului ajutorului social în funcţie de veniturile familiei, care includ alocaţia.

    ----

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic