Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 662 /2022


privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată"


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 04.10.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (04.10.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    A.P.I.A. este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum şi cu gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA şi FEADR), stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    În perioada 2005-2021, A.P.I.A. a dezvoltat un sistem informatic specific activităţilor pe care le desfăşoară în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanentă şi completarea manualelor cu proceduri şi a politicilor europene şi naţionale care reglementează politicile în domeniul agricol fac însă necesare adaptări, modificări şi dezvoltări continue ale acestui sistem informatic, astfel încât el să răspundă în permanenţă nevoilor operative ale A.P.I.A.

    Ultimii ani au constituit o perioadă de transformări radicale în legislaţia europeană legate de politica agricolă comună şi anii de tranziţie spre noua politică agricolă comună. Perioada următoare este o perioadă de stabilizare a politicilor şi de încercări de simplificare a unor reguli pentru fermieri, dar care pot duce la un efort administrativ sporit şi necesită modificări în sistemul informatic. Pe de altă parte, începând cu 2023 se va pune în aplicare noua politică agricolă comună, ce se va aplica până în anul 2027, politică ce vine cu o nouă abordare legată de gestionarea plăţilor din cele două fonduri, Fondul european de garantare agricolă şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

    Având în vedere că legislaţia europeană este în continuă schimbare şi perfecţionare, noile prevederi neputând fi anticipate, iar dezvoltarea sistemului informatic pentru implementarea acestor modificări trebuie făcută cu maximul de urgenţă, se propune ca dezvoltările necesare să se achiziţioneze în baza unui acord-cadru.

    Specificitatea fiecărei campanii anuale de acordare a subvenţiilor europene şi naţionale, precum şi dezvoltarea permanentă a unor noi scheme de finanţare duc la necesitatea adaptării şi a dezvoltării sistemului informatic, astfel încât acesta să poată gestiona în permanenţă totalitatea activităţilor specifice ale A.P.I.A.

    Realizarea proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“ este absolut necesară pentru ca România să poată gestiona în continuare cererile de plată depuse de fermieri pentru plata ajutorului acordat de Uniunea Europeană în domeniul agriculturii.

    Toate operaţiunile impuse de legislaţia europeană şi naţională presupun efectuarea unei trasabilităţi de către A.P.I.A. prin implementarea celor mai adecvate măsuri în vederea protejării intereselor financiare ale U.E. prin crearea unui sistem integrat de administrare şi control care cuprinde, potrivit art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, un sistem de identificare şi de înregistrare a drepturilor la plată, cereri de ajutor şi cereri de plată, un sistem integrat de control şi un sistem unic pentru înregistrarea identităţii fiecărui beneficiar al sprijinului.

    Cadrul legal care impune dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic al A.P.I.A. în raport cu noile cerinţe în materia schemelor de plăţi directe, măsurilor de piaţă şi intervenţie, comerţ exterior este reprezentat de următoarele acte normative europene şi naţionale:

    Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 a al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 352/1978, Regulamentului (CE) nr. 165/1994, Regulamentului (CE) nr. 2.799/1998, Regulamentului (CE) nr. 814/2000, Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi Regulamentului (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune; Regulamentul delegat (UE) nr. 1.001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune; regulamentele mai sus menţionate au fost prelungite pentru perioada de tranziţie 2020-2022 prin Regulamentul (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 actualizat.

    Documente relevante cu aplicabilitate din anul 2023:

    Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare; Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013; Regulamentul (UE) nr. 2.117/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.286/2021 al Comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referinţă 2023, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.091/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce priveşte lista variabilelor şi descrierea acestora, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.200/2009 al Comisiei; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.289/2021 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.290/2021 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare şi de rezultat comuni stabiliţi în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013.

    CARACTERISTICILE PRINCIPALE

    ale proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic

    al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“

    Titular: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic