Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 488 /2014


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 04.02.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (04.02.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,

                                  Liviu Voinea

    Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 11 iunie 2014.

    Nr. 488.

    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

    Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

    Sediul/Adresa: Localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa

    Cod unic de înregistrare: RO 11212645

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

                                  pe anul 2014
	

                                                                 - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │ │ │ │
 │ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri│
 │ │ │rd.│an curent│
 │ │ │ │ (2014) │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │19.179,14│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │19.119,14│
 │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │10.398,00│
 │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 60,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │19.179,14│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │19.086,44│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 2.840,62│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 300,06│
 │ │ │ │asimilate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │12.350,69│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 8.627,68│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 7.920,36│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 707,32│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 495,49│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│
 │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 721,77│
 │ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, comisii│ │ │
 │ │ │ │ │şi comitete │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.505,75│
 │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 3.595,07│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 92,70│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,00│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,00│
 │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,00│
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0,00│
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ 0,00│
 │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,00│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
 │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
 │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,00│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
 │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
 │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
 │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 0,00│
 │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │35.148,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │35.148,00│
 │ │ │ │din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │35.148,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │38.648,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 2.000,00│
 ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00│
 │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │38.648,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 274│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 268│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.682,74│
 │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
 │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.462,80│
 │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
 │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │71.340,07│
 │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ 0,00│
 │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│
 │ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 542,28│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 1.357,50│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘


                                     -----
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic