Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 39 /2013


pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 19.03.2013 și 17.07.2016 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 19.03.2013 și 17.07.2016 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Prezenta hotărâre se transmite Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, în vederea avizării anexei nr. 1 "Lista de obiective pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar", conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

    ART. 5


    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                        Preşedintele Camerei Auditorilor

                            Financiari din România,

                                  Horia Neamţu

    Bucureşti, 19 septembrie 2013.

    Nr. 39.

    ANEXA 1


                      Lista de obiective pentru revizuirea

            calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar

	

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea │ │
│ │ ISQC 1, Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de audit │ │
│ │financiar şi concordanta acestora cu ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul exerciţiului copii ale situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite potrivit prevederilor cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea entităţii│ │
│ │şi înregistrate la unităţile teritoriale ale MFP conform art. 35(1)│ │
│ │din OUG nr. 37/2011 pentru completarea Legii Contabilităţii │ │
│ │nr. 82/1991? │ │
│ │Acest cadru de raportare financiară aplicabil poate fi, după caz: │ │
│ │- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile │ │
│ │conforme cu directivele europene; │ │
│ │- Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), astfel│ │
│ │cum au fost adoptate de Uniunea Europeană (Secţiunea A1"Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit documentele necesare începerii misiunii? │ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │- scrisoarea misiunii de audit sau altă formă de acord scris │ │
│ │(Contractul de prestări servicii), precum şi │ │
│ │- numirea auditorului financiar sau a firmei de audit de către │ │
│ │Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor entităţii auditate, │ │
│ │conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie 2008 privind │ │
│ │auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte pot fi: │ │
│ │● Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare, întocmit │ │
│ │conform ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare", respectiv, conform ISA 705 "Modificări ale │ │
│ │opiniei raportului auditorului independent", sau, după caz, ISA 706│ │
│ │"Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul │ │
│ │auditorului independent" (Secţiunea A14 "Raportul de audit" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate); │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea│ │
│ │sistemelor de contabilitate şi de control intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa" (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către cei însărcinaţi cu guvernanţa" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Există în dosarul de audit Declaraţia scrisă, semnată de conducerea│ │
│ │entităţii conform ISA 580 "Declaraţii scrise"? (Secţiunea A2 │ │
│ │"Scrisoarea de reprezentare semnată" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Există în dosarul de audit aprobarea Adunării Generale a │ │
│ │Acţionarilor/Asociaţilor a situaţiilor financiare anuale pentru │ │
│ │exerciţiul anterior, auditat conform art. 322 din OMFP nr. 3055/ │ │
│ │2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu │ │
│ │directivele europene sau art. 18 din OMFP nr. 1286/2012 pentru │ │
│ │aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile │ │
│ │societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la │ │
│ │tranzacţie pe o piaţă reglementată? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine dosarul de audit Lista de verificare a aspectelor viitoare?│ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultare" din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de │ │
│ │interes public: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspect care necesită consultare? (Secţiunea A4 şi Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării", Referinţa 8, din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul faptul că auditul este solicitat, prin │ │
│ │completarea Secţiunii B1/10"Lista de verificare a criteriilor de │ │
│ │audit" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este documentată în dosarul de audit existenţa condiţiilor │ │
│ │preliminare de audit? │ │
│ │Acestea se referă la următoarele aspecte prevăzute de pct 6 din │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit": │ │
│ │(i) există un cadru general de raportare financiară acceptabil; │ │
│ │(ii) conducerea şi-a asumat responsabilitatea pentru întocmirea │ │
│ │situaţiilor financiare, conform cadrului general de raportare │ │
│ │financiar aplicabil, incluzând, acolo unde este cazul, prezentarea │ │
│ │lor fidelă, controlul intern şi furnizarea accesului la toate │ │
│ │informaţiile relevante sau unor informaţii suplimentare pe care │ │
│ │auditorul le-ar putea solicita conducerii, în scopul auditării, │ │
│ │precum şi la persoanele din cadrul entităţii care le deţin │ │
│ │(Referinţa 2 din Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Există la dosarul de audit o scrisoare de misiune/contract de │ │
│ │prestări servicii adaptat(ă) circumstanţelor specifice ale │ │
│ │clientului, care să conţină principalele clauze prevăzute de │ │
│ │pct. 10 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? (Secţiunea B1/3 referinţa 5 din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate) │ │
│ │Acestea circumstanţe se referă la: │ │
│ │● Obiectivul şi domeniul de aplicare a auditului situaţiilor │ │
│ │financiare (legislaţie, reglementări, ISA); │ │
│ │● Responsabilităţile auditorului; │ │
│ │● Responsabilităţile conducerii; │ │
│ │● Identificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil;│ │
│ │● Referiri cu privire la forma şi conţinutul rapoartelor sau a │ │
│ │altor comunicări cu privire la rezultatele misiunii de audit şi o │ │
│ │declaraţie conform căreia ar putea exista situaţii în care un │ │
│ │raport ar putea să difere de forma şi conţinutul aşteptate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că se aşteaptă primirea din partea conducerii a │ │
│ │unei confirmări scrise privind declaraţiile făcute în legatură cu │ │
│ │auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor │ │
│ │de audit" (A13) şi ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării" referinţa 5 din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la desfăşurarea auditului, conform ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că, datorită unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului,împreună cu limitările inerente ale controlului intern, │ │
│ │există un risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, chiar │ │
│ │dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu ISA? │ │
│ │(pct. 23 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine scrisoarea misiunii orice restricţie asupra răspunderii │ │
│ │auditorului financiar, atunci când aceasta posibilitate există │ │
│ │(eventual în limita onorariului), conform prevederilor pct. A24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│Conţine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care │ │
│ │pleacă calcularea onorariului şi orice aranjamente legate de │ │
│ │facturare? (ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" A23) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│S-au inclus în scrisoarea de misiune orice aranjament legat de │ │
│ │implicarea altor auditori şi experţi în anumite aspecte ale │ │
│ │auditului? (pct. A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│În cazul utilizării în cadrul echipei misiunii a unor auditori │ │
│ │financiari care nu sunt angajaţii firmei de audit, au fost │ │
│ │încheiate contracte de colaborare cu auditorii financiari atraşi în│ │
│ │echipa de audit, care să conţină clauze cu privire la obiectivele │ │
│ │atribuite pentru realizare şi răspunderile auditorilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ II│Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia │ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea│ │
│ │veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor fată de CAFR │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost încheiate eventuale acte adiţionale la actul constitutiv al│ │
│ │firmei de audit, privind modificarea obiectului de activitate, a │ │
│ │structurii acţionariatului, fuziuni etc, care modifică condiţiile │ │
│ │de funcţionare faţă de cele declarate iniţial? În caz afirmativ, │ │
│ │se vor determina măsuri pentru actualizarea informaţiilor │ │
│ │înregistrate la CAFR (art. 17 din OUG nr. 90/2008 privind auditul │ │
│ │statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor │ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Sunt îndeplinite de firma de audit condiţiile prevăzute de art. 37 │ │
│ │din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CAFR aprobat prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 433/27 aprilie 2011, inclusiv cea privind │ │
│ │deţinerea majorităţii drepturilor de vot de către auditori │ │
│ │financiari, membri ai Camerei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Întocmeşte firma de audit/persoana fizică autorizată pentru │ │
│ │activitatea proprie şi păstrează, potrivit normelor legale, │ │
│ │situaţii financiare anuale, depuse şi înregistrate la organele │ │
│ │teritoriale ale MFP conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, │ │
│ │completată prin OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea │ │
│ │Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea unor acte │ │
│ │normative incidente? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost întocmită poliţa de asigurare profesională pentru anul în │ │
│ │curs (art. 37 din OUG nr. 90/2008) şi este asigurată concordanţa │ │
│ │acesteia cu Normele privind asigurarea pentru risc profesional, │ │
│ │aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 45/23 martie 2005? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A asigurat auditorul depunerea la Cameră a raportului anual al │ │
│ │membrilor Camerei (persoane fizice şi firme de audit), respectiv a │ │
│ │declaraţiei pentru persoane fizice fără angajament, precum şi │ │
│ │conformitatea acestora cu prevederile Hotărârii Consiliului Camerei│ │
│ │nr. 239/15 iunie 2011? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A completat auditorul financiar îndrumător al unor stagiari în │ │
│ │activitatea de audit caietul de practică al acestora şi a depus la │ │
│ │CAFR referatul de evaluare anuala (Hotărârea Consiliului Camerei │ │
│ │nr. 212/27 aprilie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind │ │
│ │perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în │ │
│ │activitatea de audit)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A prezentat auditorul structura veniturilor declarate în situaţiile│ │
│ │financiare ale exerciţiilor supuse inspecţiei şi determinarea │ │
│ │veniturilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea │ │
│ │cotizaţiilor variabile, conform Hotărârii Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 262/24 11 2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru│ │
│ │membrii CAFR, persoane fizice şi juridice şi pentru membrii │ │
│ │stagiari în activitatea de audit? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┼─────┤
│ 8│Documentarea de către echipa de inspecţie a │Raportat │Calculat │ │
│ │modului de stabilire şi plată a cotizaţiilor │de │la │ │
│ │fixe şi variabile, potrivit Hotărârii │auditor │inspecţie │ │
│ │Consiliului CAFR nr. 262/24 11 2011 completată│ │ │ │
│ │prin Hotărârea nr. 38/19 09 2012: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ a)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a onorariilor facturate în cursul │ │ │ │
│ │perioadei de raportare pentru toate activi- │ │ │ │
│ │tăţile desfăşurate de auditorul financiar; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ b)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a sumelor nete (fără taxa pe valoarea │ │ │ │
│ │adăugată), cedate subcontractorilor şi │ │ │ │
│ │colaboratorilor, auditori financiari membri ai│ │ │ │
│ │Camerei Auditorilor Financiari din România │ │ │ │
│ │(Camera), în cursul perioadei de raportare │ │ │ │
│ │pentru toate activităţile desfăşurate de │ │ │ │
│ │auditorul financiar, conform art. 3 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ c)│Stabilirea sumelor finale datorate cu titlul │ │ │ │
│ │de cotizaţii variabile, prin aplicarea cotei │ │ │ │
│ │procentuale prevăzută la art. 3 alin. (3) din │ │ │ │
│ │Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011 la totalul│ │ │ │
│ │onorariilor facturate în cursul perioadei de │ │ │ │
│ │raportare, din care se scad sumele care au │ │ │ │
│ │fost cedate subcontractorilor şi colabora- │ │ │ │
│ │torilor, auditori financiari membri ai Camerei│ │ │ │
│ │şi nu includ taxa pe valoarea adăugată, │ │ │ │
│ │conform art. 3 alin. (4) din reglementarea │ │ │ │
│ │respectivă. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ d)│Determinarea măsurilor pentru corectarea │ │ │ │
│ │eventualelor erori de calcul şi vărsarea în │ │ │ │
│ │contul CAFR a diferenţelor de cotizaţii │ │ │ │
│ │stabilite în plus. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┼─────┤
│ 9│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 49/12 decembrie 2013? │ │
│ │Potrivit acestor proceduri, obiectivele de inspecţie aferente │ │
│ │capitolului II din Procedurile privind revizuirea calităţii │ │
│ │activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de│ │
│ │auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt legate nemijlocit de │ │
│ │calitatea dosarului de audit, vor fi tratate în cuprinsul notei de │ │
│ │inspecţie ca obiective preliminare, care condiţionează efectuarea │ │
│ │revizuirii propriu-zise şi care nu vor intra în calculul │ │
│ │procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a │ │
│ │auditorilor financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A întocmit şi depus la CAFR auditorul financiar Fişa individuală de│ │
│ │pregătire profesională conform cerinţelor Hotărârii Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 172/25 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind │ │
│ │pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar din firma de audit/ │ │
│ │persoana fizică autorizată a participat la cursurile anuale de │ │
│ │pregătire continuă, pe baza documentelor doveditoare păstrate de │ │
│ │auditor conform art. 14 din reglementarea menţionată mai sus? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar, aflat în │ │
│ │monitorizarea CAFR ca urmare a atribuirii, la inspecţia anterioară,│ │
│ │a calificativelor D,C sau B, a participat la cursurile suplimentare│ │
│ │de pregătire profesională? Se va proceda conform prevederilor │ │
│ │art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de │ │
│ │audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii │ │
│ │financiari. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii? Potrivit acestor proceduri, │ │
│ │obiectivele de inspecţie aferente capitolului III din Procedurile │ │
│ │privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a │ │
│ │altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin│ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt │ │
│ │legate nemijlocit de calitatea dosarului de audit, vor fi tratate │ │
│ │în cuprinsul notei de inspecţie ca obiective preliminare, care │ │
│ │condiţionează efectuarea revizuirii propriu-zise şi care nu vor │ │
│ │intra în calculul procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ IV│Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calităţii │ │
│ │utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi │ │
│ │cu cerinţele de independentă ale Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost documentă de către auditorul financiar/firma de audit │ │
│ │existenţa şi aplicarea politicilor şi procedurilor generale de │ │
│ │control al calităţii, potrivit prevederilor Standardului │ │
│ │Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC 1) şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare"? │ │
│ │(Existenţa: Manualul calităţii; Aplicarea: secţiunile relevante ale│ │
│ │dosarului de audit selectat pentru inspecţie); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii, adoptat de firma de │ │
│ │audit, politici şi proceduri referitoare la elementele principale │ │
│ │prevăzute de pct. 16 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
│ │● responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei;│ │
│ │● îndeplinirea cerinţelor relevante de etică; │ │
│ │● acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor│ │
│ │specifice; │ │
│ │● resursele umane; │ │
│ │● realizarea misiunii; │ │
│ │● monitorizarea. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A obţinut anual firma de audit, din partea personalului şi a │ │
│ │colaboratorilor confirmarea scrisă a respectării cerinţelor de │ │
│ │independenţă şi a politicii firmei în acest domeniu? (Secţiunea │ │
│ │B1/2 "Planificarea auditului"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│La acceptarea unei noi misiuni, ori a continuării relaţiilor cu un │ │
│ │client, s-au luat în seamă criteriile prevăzute de pct. 26 din │ │
│ │ISQC 1? Aceste criterii se referă la: │ │
│ │● existenţa competenţei, a capacităţii şi resurselor auditorului │ │
│ │financiar pentru executarea misiunii (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B2/1 "Acceptarea numirii sau a renumirii"); │ │
│ │● conformarea de către auditor la cerinţele relevante de etică │ │
│ │(Secţiunea B2/1 "Acceptarea numirii/renumirii"); │ │
│ │● luarea în considerare a integrităţii clientului (secţiunea B2/6 -│ │
│ │lista de verificare a riscurilor; Secţiunea B1/3 "Lista de │ │
│ │verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A elaborat firma de audit şi aplică politici şi proceduri │ │
│ │referitoare la retragerea din cadrul unei misiuni sau din cadrul │ │
│ │relaţiei cu un client, conform pct. 11 litera "c" din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Deţine firma de audit personalul adecvat cu capacitatea, competenţa│ │
│ │şi timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
│ │(Referinţa 33 din Secţiunea B1/8 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Utilizează firma de audit procedurile specifice de supervizare şi │ │
│ │consultanţă adecvate cu specialişti din afara firmei cu privire la │ │
│ │problemele dificile şi contencioase? ( Referinţa 35 din Secţiunea │ │
│ │B1/9 "Lista de verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A documentat firma de audit concluziile obţinute prin aplicarea │ │
│ │procedurilor de rezolvare a diferenţelor de opinie în cadrul │ │
│ │echipei misiunii, înainte de emiterea raportului de audit? │ │
│ │(Referinţa 9 din Secţiunea A5/2 "Concluzia partenerului de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Aplică firma de audit politici şi proceduri de monitorizare şi de │ │
│ │evaluare a deficienţelor identificate în acest proces ca fiind │ │
│ │"scăpări" sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului obiectivele │ │
│ │prevăzute de pct. 16 (A17) din ISA 220 "Controlul calităţii pentru │ │
│ │un audit al situaţiilor financiare"? Aceste obiective exprimă cel │ │
│ │puţin măsura în care: │ │
│ │● activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cu cerinţele legale aplicabile; │ │
│ │● s-au relevat aspectele semnificative pentru a fi luate în │ │
│ │considerare şi analizate în detaliu ulterior; │ │
│ │● au avut loc consultări corespunzătoare, iar concluziile obţinute │ │
│ │au fost documentate şi implementate în mod adecvat; │ │
│ │● activitatea desfăşurată sprijină concluziile obţinute şi este │ │
│ │documentată corespunzător; │ │
│ │● probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a │ │
│ │sprijini raportul auditorului; │ │
│ │● obiectivele procedurilor misiunii au fost îndeplinite. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A întocmit firma de audit un program, precum şi politici şi │ │
│ │proceduri de revizuire a controlului calităţii misiunilor? Aceste │ │
│ │politici şi proceduri trebuie să asigure: │ │
│ │a) efectuarea controlului calităţii la toate misiunile de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare ale societăţilor de interes public, inclusiv│ │
│ │la cele cotate; │ │
│ │b) stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte misiuni pentru │ │
│ │a determina dacă este necesar un control al calităţii; │ │
│ │c) efectuarea unui control al calităţii pentru toate misiunile care│ │
│ │îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu lit "b". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│Conţine sistemul de revizuire a calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv la cele cotate, obiectivele specifice prevăzute de │ │
│ │pct. 38 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste obiective specifice sunt enumerate la capitolul V/5 din │ │
│ │prezentele proceduri. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│Asigură politicile şi procedurile aplicate de firma de audit, în │ │
│ │ceea ce priveşte revizuirea controlului calităţii misiunilor, o │ │
│ │evaluare obiectivă a raţionamentelor semnificative utilizate de │ │
│ │echipa de auditori şi a concluziilor formulate în raport, conform │ │
│ │pct. 35 din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului politici şi │ │
│ │proceduri ce stabilesc: │ │
│ │● natura, durata şi întinderea unui control al calităţii; │ │
│ │● criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul │ │
│ │calităţii; │ │
│ │● documentarea necesară pentru efectuarea unui control al │ │
│ │calităţii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Urmăreşte firma de audit finalizarea revizuirii controlului │ │
│ │calităţii asupra misiunii înainte de emiterea raportului şi a │ │
│ │opiniei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A documentat auditorul financiar inspectat faptul că atât el, cât │ │
│ │şi membrii echipei lui îndeplinesc cerinţele secţiunii 290 │ │
│ │"Independenţă-misiuni de revizuire" din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, referitoare la aplicarea principiului │ │
│ │independenţei auditorului financiar faţă de client, în cadrul │ │
│ │misiunilor de asigurare care fac obiectul inspecţiei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│Sunt precizate politici şi proceduri referitoare la documentarea │ │
│ │adecvată a fiecărui element al controlului calităţii, prevăzute │ │
│ │de paragraful 57 din ISQC1? │ │
│ │Documentarea trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:│ │
│ │● dacă au fost urmate procedurile cerute de politicile firmei │ │
│ │legate de controlul calităţii; │ │
│ │● dacă controlul calităţii s-a încheiat înainte de elaborarea │ │
│ │raportului; │ │
│ │● persoana care efectuează controlul calităţii nu are cunoştinţă │ │
│ │de probleme nerezolvate care l-ar face să creadă că raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile echipei misiunii nu au fost adecvate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A furnizat auditorul financiar inspectat "Declaraţia de │ │
│ │independenţă a auditorului financiar inspectat faţă de entitatea │ │
│ │auditată, în conformitate cu cerinţele Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili?" │ │
│ │Modelul declaraţiei de independenţă este redat în Anexa 1/1 la │ │
│ │prezenta Listă de obiective. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A implementat auditorul financiar politici şi proceduri referitoare│ │
│ │la îndeplinirea obligaţiilor decurgând din Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 50/22 noiembrie 2012, privind aplicarea art. 17 (2) litera│ │
│ │"c" din Normele de revizuire a calităţii activităţii de audit │ │
│ │financiar, aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 49/12 decembrie 2013, │ │
│ │referitoare la recunoaşterea constatărilor echipei de inspecţie, │ │
│ │prin semnarea notei de inspecţie şi comunicarea în scris, la │ │
│ │termenele fixate, asupra modului de aplicare a acţiunilor şi │ │
│ │măsurilor stabilite în urma inspecţiei? │ │
│ │Constatarea modului efectiv de aplicare a prevederilor Hotărârii │ │
│ │nr. 50/2012 se va face în toate cazurile în care au fost formulate │ │
│ │obiecţiuni faţă de constatările inspecţiei DMCP. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ V│Verificarea elaborării de către firmele de audit a unor proceduri │ │
│ │de revizuire a asigurării calităţii specifice misiunilor de audit │ │
│ │al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │conform ISQC1 clarificat şi Codului Etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar/firma de audit existenţa │ │
│ │politicilor şi procedurilor de control al calităţii pentru │ │
│ │misiunile de audit financiar, iar în cadrul acestora a auditului │ │
│ │statutar efectuat la entităţi cotate şi alte entităţi de interes │ │
│ │public? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv a celor cotate, proceduri şi măsuri de siguranţă pentru a │ │
│ │reduce ameninţarea de familiaritate până la un nivel acceptabil şi,│ │
│ │după caz, pentru a solicita rotaţia partenerului principal de │ │
│ │misiune după o perioadă de şapte ani, conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │290.151 din Codul etic? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Utilizează firma de audit, pentru realizarea misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor cotate, personal │ │
│ │specializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al │ │
│ │entităţilor din piaţa de capital având capacitatea, competenţa şi │ │
│ │timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost revizuite pentru controlul calităţii toate misiunile de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public │ │
│ │conform Secţiunii 290.25 din Codul etic pentru profesioniştii │ │
│ │contabili? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A avut în vedere inspecţia pentru controlul propriu al calităţii │ │
│ │misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entităţilor │ │
│ │de interes public, inclusiv a celor cotate, analiza tuturor │ │
│ │aspectelor prevăzute de paragraful 38 din ISQC 1? Aceste aspecte │ │
│ │sunt: │ │
│ │● evaluarea de către echipa misiunii cu privire la independenţa │ │
│ │firmei de audit în legătură cu respectiva misiune; │ │
│ │● dacă a fost solicitată o consultanţă adecvată privind problemele │ │
│ │legate de diferenţele de opinie sau alte probleme dificile sau │ │
│ │contencioase şi concluziile discuţiilor purtate; │ │
│ │● dacă documentaţia (foile de lucru) selectată(e) pentru revizuirea│ │
│ │calităţii reflectă activitatea efectuată în legatură cu │ │
│ │raţionamentele semnificative şi dacă acestea susţin concluziile │ │
│ │formulate; │ │
│ │● criteriile de eligibilitate a persoanelor care efectuează │ │
│ │controlul independent al calităţii misiunii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Este asigurată comunicarea auditorului cu organismele de │ │
│ │supraveghere şi reglementare, în speţă Autoritatea de Supraveghere │ │
│ │Financiară sau BNR, după caz, conform pct. A 35 din ISA 260, │ │
│ │"Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa", în │ │
│ │condiţiile aplicării principiului confidenţialităţii prevăzut în │ │
│ │Codul etic al profesionistului contabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │auditului financiar în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse │ │
│ │în Ghidul pentru un Audit de Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar, cu ocazia planificării misiunii, │ │
│ │în secţiunea B1/3 "Lista de verificare a planificării" din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate, aspectele privind: │ │
│ │- revizuirea informaţiilor despre client, în contextul spălării │ │
│ │banilor, conform ISA250 "Luarea în considerare a legii şi │ │
│ │reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare" şi a │ │
│ │prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR nr. 91/2007 privind │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B1/3 "Lista de verificare a planificării")? │ │
│ │- revizuirea estimărilor contabile ale clientului, conform ISA 540 │ │
│ │"Auditarea estimărilor contabile" (Referinţa 17 din Secţiunea │ │
│ │B1/3)? │ │
│ │- evaluarea relevanţei funcţiei de audit intern a entităţii │ │
│ │referitor la identificarea fraudelor, conform ISA 610 "Utilizarea │ │
│ │activităţii auditorilor interni"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea │ │
│ │auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă"? (Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării", referinţa 9, şi Secţiunea B11/1 "Agenda întâlnirilor│ │
│ │de planificare"din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare", ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului │ │
│ │independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi │ │
│ │testelor din cadrul secţiunii B 2/1 "Acceptarea numirii sau a │ │
│ │renumirii" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost documentată chestionarea auditorului financiar precedent, │ │
│ │conform cerinţelor ISQC1- paragraf A20 şi ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare" paragraf 13 b? (Secţiunea │ │
│ │B2/1 referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-au identificat ameninţările potenţiale la adresa independenţei şi│ │
│ │măsurile de protecţie pentru eliminarea acestora, în Secţiunea B2/7│ │
│ │"Consideraţii etice"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului permanent, │ │
│ │revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activităţii │ │
│ │clientului, conform cerinţelor secţiunii B3 "Cunoaşterea clientului│ │
│ │şi evaluarea riscurilor"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului inerent conform ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă │ │
│ │prin cunoaşterea entităţii şi a mediului său, prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată calcularea pragului de semnificaţie conform │ │
│ │ISA 320 "Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit " (Secţiunea B5 "Pragul de semnificaţie")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A întocmit auditorul tabele cu informaţiile financiare-cheie şi a │ │
│ │efectuat: │ │
│ │- documentarea credibilităţii datelor-sursă, conform ISA 500 │ │
│ │"Probe de audit"; şi │ │
│ │- examinarea analitică preliminară a informaţiilor respective │ │
│ │(secţiunea B6 "Revizuirea analitică preliminară")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost documentată evaluarea riscului de denaturare semnificativă │ │
│ │atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la nivel de │ │
│ │afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor şi │ │
│ │prezentări, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor │ │
│ │de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său? (secţiunea B 7/1 "Sumarul evaluării riscului şi │ │
│ │planul de eşantionare") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare │ │
│ │(secţiunea B7/2)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│În cazul unei noi misiuni, s-a obţinut asigurarea că soldurile │ │
│ │iniţiale şi datele comparative sunt corecte, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 510 "Misiuni de audit iniţiale- solduri iniţiale" şi ale │ │
│ │Secţiunii B 8/1 "Solduri iniţiale/cifre comparative"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│S-a evaluat de către auditor efectul asupra perioadei curente a │ │
│ │elementului din situaţiile financiare care a generat în exerciţiul │ │
│ │anterior o opinie de audit modificată? (Secţiunea B 8/1 "Solduri │ │
│ │iniţiale/cifre comparative"- referinţa 6)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│S-a documentat dacă este finalizat planul de audit general, bazat │ │
│ │pe revizuirea analitică preliminară şi evaluarea riscului, întocmit│ │
│ │de auditor conform ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare"? Prin aceasta se înţelege că planul de audit este: │ │
│ │- confirmat, prin semnare, de către partenerul de misiune, │ │
│ │partenerul de revizuire, precum şi de către echipa misiunii de │ │
│ │audit; │ │
│ │- comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 260 "Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa" │ │
│ │(secţiunea B9 "Acordul de planificare a auditului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Conţine dosarul permanent, revizuit, informaţiile actualizate │ │
│ │referitoare la entitatea auditată şi la planificarea misiunii, │ │
│ │conform obiectivelor prevăzute de Secţiunea B 10/1 "Lista de │ │
│ │verificare a informaţiilor permanente"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A fost documentată existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de│ │
│ │control intern al clientului de audit conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │C 1 "Sistemele contabile şi controalele interne" (aide-memoir-ul │ │
│ │din Secţiunea C1/4 "Aide-memoire pentru controalele contabile" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A fost realizată testarea şi evaluarea controalelor interne în │ │
│ │desfăşurare, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor│ │
│ │de denaturare semnificativă"? (Secţiunea C1/6-C1/9) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│S-a efectuat o evaluare preliminară a auditorului financiar asupra │ │
│ │aspectelor care pot genera îndoieli semnificative privind │ │
│ │capacitatea clientului de respectare a principiului continuităţii │ │
│ │activităţii conform ISA 570 "Principiul continuităţii activităţii" │ │
│ │(secţiunea B 1/6 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 25)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A fost documentată, acolo unde este cazul, evaluarea muncii unui │ │
│ │alt expert/auditor şi utilitatea acesteia pentru realizarea │ │
│ │obiectivelor auditului? (secţiunea B1/7 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Au fost documentate cerinţele administrative necesare desfăşurării │ │
│ │misiunii? (secţiunea B1/8 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 32). Aceste cerinţe se referă, dar nu se limitează, la: │ │
│ a)│- transmiterea către terţi a scrisorilor bancare şi a cererilor de │ │
│ │confirmare a soldurilor debitoare şi creditoare, conform cerinţelor│ │
│ │ISA 505 "Confirmări externe"; │ │
│ b)│- stabilirea sarcinilor ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu│ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor; │ │
│ c)│- trimiterea de scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind │ │
│ │litigiile şi revendicările; │ │
│ d)│- confirmarea participării auditorilor la procesul de inventariere,│ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit - consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│S-au obţinut informaţii detaliate privind inspecţiile/rapoartele │ │
│ │autorităţilor de supraveghere şi control efectuate în exerciţiul │ │
│ │auditat? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit, │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze, îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │prevederilor pct. 8 din ISA 230 "Documentaţia de audit"? Aceste │ │
│ │cerinţe sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" referinţa 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A întocmit auditorul financiar documentaţia de audit astfel încât │ │
│ │să asigure posibilitatea unor revizuiri ulterioare? Revizuirile se │ │
│ │referă la: │ │
│ │a) Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate│ │
│ │secţiunile aplicabile similare celor prevăzute în Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate şi conformitatea acestora cu conturile contabile;│ │
│ │b) Utilizarea de către auditor a unui sistem de referenţiere │ │
│ │adecvat care permite evidenţa probelor de audit; │ │
│ │c) Verificarea calculelor matematice şi a existenţei unui sistem │ │
│ │de bifare; │ │
│ │d) Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a │ │
│ │politicilor contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element│ │
│ │de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere şi dacă aceste │ │
│ │politici contabile sunt în conformitate cu Reglementările contabile│ │
│ │conforme cu directivele europene sau, după caz, cu IFRS? │ │
│ │(pct. 267-268 din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea │ │
│ │Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost documentate circumstanţele în care s-au înregistrat abateri│ │
│ │de la un principiu de bază sau de la o procedură esenţială din │ │
│ │cadrul politicilor contabile şi reglementărilor aplicabile │ │
│ │alternative pentru atingerea obiectivului auditului? (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" Referinţa 16) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost verificat fizic un eşantion al elementelor de imobilizări │ │
│ │corporale, iar pentru cele intrate în cursul exerciţiului au fost │ │
│ │verificate facturile aferente/documentele justificative? (secţiunea│ │
│ │E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 12) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A documentat auditorul faptul că imobilizările necorporale şi │ │
│ │imobilizările corporale, completările şi cedările acestora sunt │ │
│ │prezentate fidel în toate conturile, evaluate în conformitate cu │ │
│ │legislaţia adecvată şi standardele contabile aplicabile, iar │ │
│ │entitatea deţine titluri valide de proprietate asupra acestora? │ │
│ │(Secţiunile D "Imobilizări necorporale" şi E "Imobilizări │ │
│ │corporale", Referinţa 1) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A efectuat auditorul verificarea caracterului adecvat şi a │ │
│ │consecvenţei metodei de amortizare utilizată şi a calculului │ │
│ │amortizării pentru un eşantion de mijloace fixe? (Secţiunea E1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" Referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost analizat caracterul rezonabil al tuturor ajustărilor pentru │ │
│ │depreciere aferente, prin revizuirea duratei de viaţă utilă │ │
│ │estimată a imobilizărilor corporale, conform art. 110 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme │ │
│ │cu directivele europene, Standardului Internaţional de │ │
│ │Contabilitate (IAS) 16, după caz şi stabilirea valorii reziduale? │ │
│ │(Secţiunea E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 18) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A documentat auditorul revizuirea contractelor de leasing financiar│ │
│ │dacă activele deţinute cu acest titlu şi obligaţiile aferente au │ │
│ │fost corect evaluate şi prezentate în situaţiile financiare? │ │
│ │(Secţiunea E1 "Imobilizări corporale" referinţa 16; Secţiunea J1 │ │
│ │"Creditori" referinţa 17) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A verificat auditorul financiar faptul dacă imobilizările corporale│ │
│ │şi imobilizările financiare care au fost acordate drept garanţii │ │
│ │reale au fost identificate şi prezentate de entitate în Notele │ │
│ │explicative conform pct. 282 şi 283 din OMFP nr. 3055/2009, sau │ │
│ │IFRS, după caz? (Secţiunea E 1/1 "Imobilizări corporale" Referinţa │ │
│ │9 şi Secţiunea F1/1 Referinţa 4) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│Există în dosarul de audit documentele relevante ale reevaluărilor │ │
│ │imobilizărilor corporale efectuate de entitate? (Secţiunea E 1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" referinţa 8). Este documentată opţiunea │ │
│ │entităţii de a efectua reevaluarea imobilizărilor corporale la │ │
│ │valoarea justă, la data bilanţului, de către un profesionist │ │
│ │calificat în evaluare cu respectarea regulilor prevăzute de OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pct. 122 şi următoarele, sau IFRS, după caz? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│S-au obţinut de către auditor suficiente probe de audit cu privire │ │
│ │la existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a investiţiilor/plasamentelor, mişcărilor acestora pe │ │
│ │parcursul exerciţiului, precum şi cu privire la recunoaşterea │ │
│ │veniturilor din plasamente, a bonusurilor acordate? (secţiunea F │ │
│ │"Investiţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│A documentat auditorul financiar prezentarea de către entitate a │ │
│ │tuturor investiţiilor cotate la valoarea de piaţă la data │ │
│ │bilanţului (confirmată prin intermediul unei surse autorizate │ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate") şi a celor necotate la cost istoric mai puţin │ │
│ │orice ajustări pentru pierdere de valoare, conform pct. 56(5) din │ │
│ │OMFP nr. 3055/2009, sau IFRS, după caz? ( secţiunea F "Investiţii" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Este documentată în dosarul misiunii prezenţa auditorului la │ │
│ │inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi │ │
│ │capitalurilor proprii ale entităţii auditate, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru elemente │ │
│ │selectate"? (Secţiunea G 2 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie-teste de fond pe bază de participare"). În caz contrar, │ │
│ │se va urmări dacă s-a exprimat o opinie cu rezerve în raportul de │ │
│ │audit, cu privire la existenţa şi evaluarea stocurilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│A documentat auditorul suficiente probe de audit cu privire la │ │
│ │existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie? │ │
│ │(Secţiunea G1/1 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│Cuprinde dosarul misiunii testarea modului de evaluare a producţiei│ │
│ │în curs, conform pct. 163 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după │ │
│ │caz? (Secţiunea G1/2 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 12). Obiectivele testării vor include: │ │
│ │- Consemnarea corectă a costurilor semnificative; │ │
│ │- Alocarea corectă a cheltuielilor de regie; │ │
│ │- Raportarea corectă a veniturilor şi profitului pentru producţia │ │
│ │pe termen lung. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A documentat auditorul testarea valorii realizabile nete (VRN), ca │ │
│ │valoare la care trebuie prezentate în bilanţ stocurile, conform │ │
│ │IFRS, după caz, respectiv art. 166 din OMFP nr. 3055/2009, precum │ │
│ │şi a bazei de evaluare a stocurilor cu mişcare lentă, deteriorate │ │
│ │şi ieşite din uz? (Secţiunea G1 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie" - obiectivele 7 şi 8, referinţa 14) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A documentat corespunzător auditorul financiar consecvenţa şi │ │
│ │conformitatea cu politica contabilă adoptată de entitate a metodei │ │
│ │de evaluare a elementelor de natura stocurilor conform pct. 162 din│ │
│ │OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea G1/3 "Stocul şi │ │
│ │producţia în curs de execuţie"- referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A documentat auditorul financiar verificarea respectării │ │
│ │principiului independenţei exerciţiului financiar pentru vânzări/ │ │
│ │debitori/încasări (Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 8; │ │
│ │Secţiunea N "Vânzări şi venituri" referinţa 10) şi respectiv │ │
│ │cumpărări/creditori/plăţi (Secţiunea J1/1 "Creditori" obiectiv 7; │ │
│ │Secţiunea O1/2 "Achiziţii şi cheltuieli, referinţa 3)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Sunt anexate la dosarul misiunii confirmările solicitate şi primite│ │
│ │din partea debitorilor ca urmare a circularizării soldurilor, iar │ │
│ │în caz contrar s-a revenit la cererile de confirmare? (Secţiunea │ │
│ │H1/2 "Debitori" referinţa 4 (i)) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│Au fost examinate anulările de facturi/stornările de venituri │ │
│ │efectuate după data vânzării sau încheierii exerciţiului financiar?│ │
│ │(Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 4(iv); Secţiunea N "Vânzări │ │
│ │şi venituri" referinţa 7) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 22│A documentat auditorul concilierea informaţiilor contabile cuprinse│ │
│ │în registrele de vânzări şi de cumpărări cu deconturile de TVA şi │ │
│ │documentele justificative aferente? (Secţiunea H1/2 "Debitori" │ │
│ │referinţa 6, Secţiunea J 1/3"Creditori" referinţa 11) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 23│Sunt cuprinse în dosarul misiunii suficiente probe de audit, │ │
│ │inclusiv prin obţinerea de confirmări standard de la bănci, cu │ │
│ │privire la existenţa şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a depozitelor, disponibilului din bancă, numerarului │ │
│ │din casierie şi descoperitului de cont, precum şi cu privire la │ │
│ │recunoaşterea veniturilor din dobânzi? (Secţiunea I 1/2 "Solduri la│ │
│ │bănci şi numerarul disponibil" referinţa 3; Secţiunea S "Fluxurile │ │
│ │de numerar") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 24│Au fost revizuite registrul de casă şi registrul de bancă, după │ │
│ │caz, în scopul verificării operaţiunilor de valoare mare sau │ │
│ │neobişnuită? (Secţiunea I 1/2 "Soldurile la bănci şi numerarul │ │
│ │disponibil" referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 25│A documentat auditorul modul de prezentare în situaţiile │ │
│ │financiare, corespunzător contractelor încheiate cu banca, a │ │
│ │împrumuturilor angajate, a descoperitului de cont şi a garanţiilor │ │
│ │aferente? (Secţiunea I 1/2 referinţa 10); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 26│Conţine dosarul de audit probe care să dea asigurarea prezentării │ │
│ │fidele în bilanţ a datoriilor cu termen de plată până la un an şi a│ │
│ │datoriilor cu termen de plată mai mare de un an? (secţiunea J │ │
│ │"Creditori" referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 27│A documentat auditorul analiza creditorilor comerciali? Obiectivele│ │
│ │analizei sunt: │ │
│ │- Concilierea datelor din balanţa de verificare cu cele din │ │
│ │registrul de cumpărări; │ │
│ │- Investigarea soldurilor debitoare semnificative; │ │
│ │- Examinarea facturilor stornate după încheierea exerciţiului; │ │
│ │- Investigarea datoriilor restante (sect J 1/2"Creditori" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 28│A documentat auditorul financiar modul de înregistrare şi plată a │ │
│ │obligaţiilor privind TVA, impozitele şi contribuţiile la fondurile │ │
│ │publice? (Secţiunea J1/2 "Creditori" referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 29│S-a documentat, corespunzător reglementărilor legale şi │ │
│ │standardelor contabile aplicabile, modul de înregistrare a │ │
│ │obligaţiilor şi de plată a impozitului pe profit? (Secţiunea K │ │
│ │"Impozite") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 30│A documentat echipa de audit probele de audit referitoare la │ │
│ │evidenţierea şi prezentarea, corespunzător reglementărilor legale │ │
│ │şi standardelor contabile aplicabile, a obligaţiilor, datoriilor │ │
│ │contingente şi angajamentelor entităţii? (Secţiunea L1/2 "Datorii, │ │
│ │angajamente şi contingenţe") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 31│A documentat echipa de audit componenţa şi evaluarea caracterului │ │
│ │adecvat al provizioanelor, conform cerinţelor OMFP nr. 3055/2009 │ │
│ │(pct. 218 şi următoarele), sau ale IFRS, după caz, precum şi │ │
│ │concilierea lor cu stadiul litigiilor şi revendicărilor confirmat │ │
│ │de juriştii entităţii, conform ISA 501 "Probe de audit-consideraţii│ │
│ │specifice pentru elemente selectate"? (Secţiunea L1/2 - Referinţele│ │
│ │5 şi 6) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 32│Conţine dosarul de audit probe privind garanţiile acordate şi │ │
│ │prezentarea lor corespunzătoare în situaţiile financiare, con- │ │
│ │secvent contractelor de referinţă? (Secţiunea L1/2" - Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 33│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la capitalul social, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate, la │ │
│ │solicitare, de către Oficiul Registrului Comerţului? Aspectele de │ │
│ │interes pot fi: │ │
│ │- Concilierea capitalului propriu cu prevederile actului │ │
│ │constitutiv şi registrului acţionarilor/asociaţilor; │ │
│ │- Identificarea acţiunilor deţinute de conducere; │ │
│ │- Identificarea capitalului propriu emis pe parcursul exerciţiului │ │
│ │financiar; │ │
│ │- Dividendele plătite şi repartizate. │ │
│ │(secţiunea M "Aspecte legale şi statutare, capitalul propriu şi │ │
│ │rezerve"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 34│A efectuat auditorul financiar testele privind recunoaşterea, │ │
│ │clasificarea şi prezentarea în situaţiile financiare a veniturilor │ │
│ │şi cheltuielilor entităţii auditate? (Secţiunea Q1/2 "Contul de │ │
│ │profit şi pierdere- Analiza şi asistenţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 35│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la modul de prezentare în situaţiile financiare a vânzărilor şi │ │
│ │veniturilor? │ │
│ │Probele pot fi următoarele: │ │
│ │- Aplicarea procedurilor specifice ca răspuns la riscul de │ │
│ │denaturare semnificativă în ceea ce priveşte recunoaşterea │ │
│ │veniturilor (Secţiunea N1/2 "Vânzări şi venituri"- referinţa 2); │ │
│ │- Concilierea cifrei de afaceri cu deconturile TVA (Secţiunea N1/2 │ │
│ │- referinţa 9); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţ N1/2 - │ │
│ │referinţa 10). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 36│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la prezentarea în situaţiile financiare a achiziţiilor şi │ │
│ │cheltuielilor? │ │
│ │Aceste probe se pot referi la: │ │
│ │- Concilierea achiziţiilor cu facturile (Secţiunea O1/2 "Achiziţii │ │
│ │şi cheltuieli"- referinţa 4); │ │
│ │- Revizuirea cheltuielilor în numerar semnificative (Secţiunea O1/2│ │
│ │referinţa 5); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţiunea O1/2 │ │
│ │referinţa 3); │ │
│ │- Revizuirea stornărilor de cheltuieli efectuate după încheierea │ │
│ │exerciţiului financiar şi impactul acestora asupra contului de │ │
│ │profit şi pierdere în condiţiile ISA 560 "Evenimente ulterioare" │ │
│ │(Secţiunea O1/2 referinţa 6). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 37│A documentat auditorul financiar verificarea modului de calcul şi │ │
│ │plată a salariilor, impozitului pe veniturile din salarii şi a │ │
│ │contribuţiilor pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate şi │ │
│ │la fondul de şomaj şi prezentarea acestora în situaţiile │ │
│ │financiare? (secţiunea P "Salarii şi plăţile asimilate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 38│Au fost documente, în dosarul de audit, părţile afiliate cunoscute,│ │
│ │precum şi riscul apariţiei unor părţi afiliate sau tranzacţii │ │
│ │nedeclarate, conform ISA 550 "Părţi afiliate" şi au fost prezentate│ │
│ │adecvat aceste informaţii în situaţiile financiare, conform │ │
│ │pct. 275 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea R │ │
│ │"Părţi afiliate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 39│A fost obţinută de către auditor declaraţia scrisă a managementului│ │
│ │care să conţină referiri minime cu privire la părţile afiliate? │ │
│ │Aceste aspecte se referă la: │ │
│ │- Exhaustivitatea informaţiilor furnizate cu privire la │ │
│ │identificarea părţilor afiliate; │ │
│ │- Caracterul adecvat al informaţiilor prezentate în situaţiile │ │
│ │financiare cu privire la părţile afiliate? (Secţiunea R "Părţi │ │
│ │afiliate"- referinţa 13) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 40│Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementările, │ │
│ │standardele contabile şi de audit adecvate acestui client cu │ │
│ │relevanţă deosebită pentru misiune conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare? (Secţiunea T1/2 "Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementările" referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 41│A fost analizată îndeplinirea de către auditor a obligaţiei de │ │
│ │raportare la organele în drept a eventualelor încălcări a legilor/ │ │
│ │reglementărilor care trebuie raportate? (Secţiunea T1 │ │
│ │"Conformitatea cu legile şi reglementările"- referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 42│Au fost realizate obiectivele specifice din secţiunea U "Balanţa de│ │
│ │verificare"? Aceste obiective se pot referi la: │ │
│ │- Preluarea corectă a soldurilor iniţiale (Secţiunea U1/1 - │ │
│ │referinţa 2); │ │
│ │- Analiza modului de prezentare a înregistrărilor ulterioare datei │ │
│ │balanţei de verificare (Secţiunea U1/1 referinţa 4); │ │
│ │- Evidenţierea tuturor ajustărilor contabile şi prezentarea │ │
│ │adecvată a soldurilor finale ale conturilor exerciţiului auditat │ │
│ │(Secţiunea U 1/1 - referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 43│S-au documentat referinţele recomandate de Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate pentru Secţiunea V "Auditul situaţiilor financiare ale │ │
│ │grupului", inclusiv stabilirea oportunităţii de a acţiona în │ │
│ │calitate de auditor al situaţiilor financiare ale grupului, │ │
│ │conform ISA 600? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 44│A documentat auditorul financiar modul de respectare a prevederilor│ │
│ │Normelor pentru stabilirea numărului mediu minim de ore pentru │ │
│ │finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005? Procedurile │ │
│ │analitice pentru revizuirea acestui aspect constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Documentarea abordării auditului, cu identificarea domeniilor │ │
│ │esenţiale pentru misiune, a riscurilor şi abordarea acestora, │ │
│ │precum şi a metodei de eşantionare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Documentarea faptului dacă Programul calendaristic de desfăşurare │ │
│ │a misiunii de audit financiar asigură realizarea cerinţei │ │
│ │Standardului Internaţional de Audit 300 "Planificarea unui audit al│ │
│ │situaţiilor financiare", potrivit cărora "auditorul trebuie să │ │
│ │planifice auditul astfel încât misiunea să se desfăşoare într-un │ │
│ │mod eficient şi eficace"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Selectarea de către auditorul financiar a echipei de auditori │ │
│ │corespunzători misiunii şi punerea în temă a acestora cu programul │ │
│ │misiunii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Documentarea bugetului de timp al misiunii, la nivelul minim de │ │
│ │240 ore prevăzut de Normele pentru stabilirea numărului mediu minim│ │
│ │de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate│ │
│ │prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 03 2005; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit. │ │
│ │Se va avea în vedere că echipei de audit trebuie să i se │ │
│ │repartizeze cel puţin 180 ore-om, corespunzătoare procedurilor de │ │
│ │fond şi evaluării controlului intern şi riscului legat de control; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Evaluarea, pe baza consultării situaţiilor financiare ale │ │
│ │clientului, a justificării reducerii cu maxim 25% a numărului mediu│ │
│ │de ore pentru audit, la entităţi considerate de auditorul financiar│ │
│ │că ar prezenta un grad mai mic de complexitate a activităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Evaluarea faptului dacă nivelul mediu orar al onorariului încasat │ │
│ │efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi │ │
│ │bugetul de timp, poate fi considerat satisfăcător, în raport cu │ │
│ │cerinţele de calitate şi ale art. 27 din OUG nr. 90/2008, potrivit │ │
│ │cărora "Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în │ │
│ │Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să │ │
│ │prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare: │ │
│ │a) nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii │ │
│ │suplimentare entităţii auditate; │ │
│ │b) nu se pot baza pe niciun fel de condiţionări, aşa cum prevede │ │
│ │Codul etic; şi │ │
│ │c) sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată."│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost asigurate probe de audit suficiente şi adecvate, conform │ │
│ │ISA 500 "Probe de audit" interne sau externe, în legatură cu toate │ │
│ │aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile financiare? În │ │
│ │cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate şi în cazul în │ │
│ │care auditorul concluzionează pe baza probelor de audit obţinute că│ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │auditorul trebuie să exprime o opinie modificată, potrivit │ │
│ │circumstanţelor, conform ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului│ │
│ │auditorului independent". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul în dosarul misiunii concluzia la care a │ │
│ │ajuns conform cerinţelor ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu privire la │ │
│ │asigurarea rezonabilă privind măsura în care situaţiile financiare,│ │
│ │luate în ansamblu, nu conţin denaturări semnificative cauzate de │ │
│ │fraudă sau eroare? Dacă auditorul a luat în considerare │ │
│ │următoarele: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Concluzia auditului în conformitate cu ISA 700 "Formularea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu │ │
│ │privire la revizuirea şi evaluarea concluziilor care au reieşit din│ │
│ │probele de audit obţinute, ca fundament al exprimării unei opinii │ │
│ │cu privire la situaţiile financiare (Secţiunea A5/1 "Concluzia │ │
│ │auditului" Referinţa 17); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Concluzia auditorului conform cu ISA 450 "Evaluarea denaturărilor │ │
│ │identificate pe parcursul auditului" cu privire la măsura în care │ │
│ │denaturările necorectate sunt semnificative (Secţiunea A9 "Sumarul │ │
│ │erorilor"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Evaluarea de către auditor a măsurii în care situaţiile financiare │ │
│ │sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative în │ │
│ │conformitate cu cerinţele cadrului general de raportare financiară │ │
│ │aplicabil şi pct. 13 din ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" (Secţiunea A10 │ │
│ │"Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare şi de prezentare a informaţiilor"). │ │
│ │Aceste puncte de vedere se referă la faptul dacă: │ │
│ │(i) situaţiile financiare prezintă în mod adecvat politicile │ │
│ │contabile semnificative; │ │
│ │(ii) politicile contabile selectate şi aplicate sunt consecvente │ │
│ │cu cadrul de raportare financiară aplicabil; │ │
│ │(iii) estimările contabile realizate de conducere sunt rezonabile; │ │
│ │(iv) informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt │ │
│ │relevante, credibile, comparabile şi inteligibile; │ │
│ │(v) situaţiile financiare furnizează prezentări adecvate care le │ │
│ │permite utilizatorilor să înţeleagă efectul tranzacţiilor şi al │ │
│ │evenimentelor semnificative asupra situaţiilor financiare; │ │
│ │(vi) terminologia utilizată în situaţiile financiare este adecvată.│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat firma de audit, în cadrul dosarului de audit, │ │
│ │obiectivele cuprinse în Secţiunea A "Finalizarea auditului" şi │ │
│ │componentele sale, sub aspectele prezentate mai jos? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│- identificarea problemelor relevante pentru anul următor │ │
│ │(Secţiunea A3 "Finalizarea auditului - Lista de verificare a │ │
│ │aspectelor viitoare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│- stabilirea obiectivelor relevante care ar trebui să facă obiectul│ │
│ │unei revizuiri "la cald" de către partenerul de revizuire, conform │ │
│ │ISA 200 "Obiective generale ale auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare" │ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultarea"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│- documentarea Listei de verificare privind finalizarea dosarului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 230 "Documentaţia de audit" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare │ │
│ │(Secţiunea A5 "Finalizarea auditului - Concluziile partenerului de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│- întocmirea memorandumului privind aspectele semnificative │ │
│ │(Secţiunea A6 "Aspecte semnificative"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│- documentarea obiectivelor specifice ISA 265 "Comunicarea │ │
│ │deficienţelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa şi către conducere" (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii│ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│- cuprinderea în declaraţia conducerii a obiectivelor prevăzute de │ │
│ │ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea A8 "Revizuirea scrisorii de │ │
│ │reprezentare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│- întocmirea sintezei erorilor neajustate, care a fost comparată cu│ │
│ │pragul de semnificaţie întocmit conform ISA 320 "Pragul de │ │
│ │semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit" (Secţiunea│ │
│ │A9 - Sumarul erorilor); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│- documentarea Secţiunii A10 "Revizuirea listelor de verificare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare şi de prezentare a informaţiilor",│ │
│ │sub aspectele: │ │
│ │● evaluării adecvării estimărilor contabile (ISA 330 "Răspunsul │ │
│ │auditorului la riscurile evaluate"); │ │
│ │● conformităţii situaţiilor financiare cu rezultatele procedurilor │ │
│ │de audit (ISA 520 "Proceduri analitice"); │ │
│ │● exprimării opiniei auditorului asupra conformităţii informaţiilor│ │
│ │din raportul administratorilor cu situaţiile financiare (ISA 720 │ │
│ │"Responsabilităţile auditorului cu privire la alte informaţii din │ │
│ │documentele care conţin situaţii financiare auditate"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│- documentarea obiectivelor din Secţiunea A11 "Revizuirea analitică│ │
│ │finală"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│- documentarea obiectivelor şi procedurilor prevăzute de ISA 560 │ │
│ │"Evenimente ulterioare" (Secţiunea A12 "Evenimente ulterioare │ │
│ │bilanţului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│- evaluarea caracterului adecvat al aplicării principiului │ │
│ │continuităţii activităţii, conform cerinţelor ISA 570 "Principiul │ │
│ │continuităţii activităţii"( Secţiunea A13 "Continuitatea │ │
│ │activităţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ l)│- revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, │ │
│ │ca bază a exprimării opiniei conform ISA 700 "Formarea unei opinii │ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţiunii B 11 "Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare"?│ │
│ │Aspectele selectate pentru discuţie sunt: │ │
│ │● punctele finale ale auditului/aspectele apărute şi discutate cu │ │
│ │clientul; │ │
│ │● proiectul scrisorii de comunicare către conducere/persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii către│ │
│ │persoanele însărcinate cu guvernanţa); │ │
│ │● evenimentele ulterioare datei bilanţului (Secţiunea A8 │ │
│ │"Revizuirea scrisorii de reprezentare"); │ │
│ │● proiectul raportului de audit (Secţiunea A14 "Raportul de audit")│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de interes│ │
│ │public, referinţele specific de mai jos? Aceste referinţe sunt: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspecte care necesită consultare (Secţiunile A4 "Revizuirea de │ │
│ │către partenerul independent/la cald a dosarului sau aspecte care │ │
│ │necesită consultare" şi B1/3 "Lista de verificare a planificării" -│ │
│ │Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A întocmit auditorul un raport în formă scrisă, cuprinzând │ │
│ │elementele prevăzute la pct. 20 din ISA 700 "Formularea unei opinii│ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare"? (Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit"). Aceste elemente constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Titlul raportului (Raportul auditorului independent); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Destinatarul; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Paragraful introductiv, cuprinzând: │ │
│ │● identificarea entităţii auditate; │ │
│ │● precizarea faptului că situaţiile financiare au fost auditate; │ │
│ │● identificarea titlului componentelor situaţiilor financiare; │ │
│ │● referire la sumarul politicilor contabile şi la alte informaţii │ │
│ │explicative; │ │
│ │● specificarea perioadei acoperite de situaţiile financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra │ │
│ │situaţiilor financiare în urma auditului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Paragraful care descrie un audit; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Precizarea faptului că auditorul crede că probele obţinute sunt │ │
│ │suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia │ │
│ │auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│Alte responsabilităţi de raportare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│Semnătura auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│Data raportului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│Adresa auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost formulată în raportul auditorului o opinie corectă, potrivit│ │
│ │circumstanţelor, conform prevederilor standardelor aplicabile? │ │
│ │(Secţiunea A14 "Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│A exprimat auditorul o opinie nemodificată, conform ISA 700 │ │
│ │"Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare" atunci când acesta a ajuns la concluzia că situaţiile │ │
│ │financiare sunt întocmite, din toate punctele de vedere │ │
│ │semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│A exprimat auditorul o opinie modificată, conform ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei raportului auditorului independent", în │ │
│ │cazul constatării, pe baza probelor de audit obţinute, că │ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │sau că nu poate obţine probe de audit adecvate pentru a ajunge la │ │
│ │concluzia că situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│A inclus auditorul în raportul auditorului independent, în cazul │ │
│ │constatării unui aspect important prezentat în situaţiile │ │
│ │financiare, fundamental pentru înţelegerea de către utilizatori a │ │
│ │situaţiilor financiare, un Paragraf de Observaţii, în conformitate │ │
│ │cu ISA 706 "Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative │ │
│ │din Raportul auditorului independent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│A inclus auditorul în raportul său un Paragraf Explicativ, în │ │
│ │conformitate cu ISA 706, în cazul constatării unui aspect relevant │ │
│ │pentru înţelegerea de către utilizatori a situaţiilor financiare, │ │
│ │care nu a fost prezentat în situaţiile financiare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A consemnat auditorul financiar, în finalul raportului de audit, │ │
│ │faptul dacă raportul administratorilor conţine sau nu inconsecvenţe│ │
│ │semnificative faţă de informaţiile cuprinse în situaţiile │ │
│ │financiare, conform ISA 720 clarificat "Responsabilităţile │ │
│ │auditorului cu privire la alte informaţii din documentele care │ │
│ │conţin situaţii financiare auditate" şi pct. 320 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A revizuit şi transmis auditorul Scrisoarea către Persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa")? Potrivit obiectivelor│ │
│ │specifice ale ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către │ │
│ │conducere", în scrisoarea către Persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa sunt incluse observaţii şi recomandări cu privire la │ │
│ │orice puncte slabe identificate în sistemul contabil şi de control │ │
│ │intern al entităţii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VII│Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 referitoare la │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A adoptat auditorul financiar/firma de audit inspectată, în temeiul│ │
│ │obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 91/26 06 2007, proceduri specifice de audit, care să ofere │ │
│ │probe privind posibilitatea că entităţile cărora le-a prestat │ │
│ │servicii în calitate de auditor, să fi avut contacte cu persoane │ │
│ │suspecte de acte de terorism sau, prin intermediul lor, să fi avut │ │
│ │loc operaţiuni de spălare a banilor şi/sau de finanţare de acte de │ │
│ │terorism, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002?│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A identificat auditorul financiar, în perioada supusă inspecţiei, │ │
│ │ca urmare a procedurilor de audit aplicate, cazuri de natura celor │ │
│ │descrise la pct. 1 de mai sus, iar în caz afirmativ, a informat │ │
│ │operativ, asupra acestor fapte, organismele abilitate, conform │ │
│ │Legii nr. 656/2002 şi CAFR? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VIII│Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind │ │
│ │transparenţa, publicat de auditorii financiari/firmele inspectate, │ │
│ │conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A publicat auditorul financiar/firma de audit, care a efectuat, în │ │
│ │perioada supusă inspecţiei, misiuni de audit statutar la entităţi │ │
│ │de interes public, pe website-ul propriu, în termen de trei luni de│ │
│ │la sfârşitul exerciţiului financiar, raportul anual privind │ │
│ │transparenţa semnat de auditorul statutar/reprezentantul legal al │ │
│ │firmei de audit? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Include raportul de transparenţă toate elementele prevăzute de │ │
│ │art. 46 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate? │ │
│ │Acestea sunt: │ │
│ │a) o descriere a formei legale şi a acţionariatului firmei de │ │
│ │audit; │ │
│ │b) o descriere a reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din│ │
│ │reţea, în cazul în care firma de audit aparţine unei reţele; │ │
│ │c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit; │ │
│ │d) o descriere a sistemelor interne de control al calităţii │ │
│ │existente în firma de audit şi o declaraţie a organului │ │
│ │administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea │ │
│ │funcţionării acestora; │ │
│ │e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare pentru │ │
│ │asigurarea calităţii; │ │
│ │f) o listă cu entităţile de interes public auditate în exerciţiul │ │
│ │financiar precedent; │ │
│ │g) o declaraţie în legătură cu politicile firmei de audit privind │ │
│ │independenţa, care confirmă, că a avut loc o verificare internă a │ │
│ │modului în care a fost respectată independenţa; │ │
│ │h) o declaraţie privind politica pe care o urmează firma de audit │ │
│ │cu privire la formarea profesională continuă a auditorilor │ │
│ │statutari prevăzută la art. 11 din OUG nr. 90/2008; │ │
│ │i) informaţii financiare cheie: cifra totală de afaceri divizată pe│ │
│ │onorarii din auditul statutar al situaţiilor financiare, precum şi │ │
│ │onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare │ │
│ │îmbunătăţirii calităţii informaţiilor, servicii de consultanţă │ │
│ │fiscală şi alte servicii care nu sunt de audit); │ │
│ │j) informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Este asigurată conformitatea conţinutului raportului de │ │
│ │transparenţă, cu informaţiile cuprinse în evidenţele auditorului │ │
│ │financiar/firmei de audit, în dosarele misiunilor de asigurare │ │
│ │derulate în perioada inspectată? În cazul constatării unor │ │
│ │denaturări semnificative se vor aplica procedurile din Normele de │ │
│ │lucru anexate (Anexa 1/2) │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului│
│inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în structura procedurilor aplicabile în perioada │
│respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie (vezi Hotărârea │
│nr. 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de inspecţie poate │
│extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului Departamentului,│
│dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării aplicării acestor │
│proceduri suplimentare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1/1

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic