Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 280 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.09.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


                    Marius-Constantin Budăi

                    Ministrul finanţelor,

                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 29 martie 2023.

    Nr. 280.

    ANEXA 1
    Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

    Bucureşti, şos. Petricani nr. 9A, sectorul 2

    CUI: RO 1590120

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬──────────────────────────────┬───┬───────────┤
│ │INDICATOR! │Nr.│Propuneri │
│ │ │rd.│2023 │
├────┬─────┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │3.650.000,0│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │3.647.000,0│
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subventii cf. prevederilor │3 │0,0 │
│ │ │ │ │legale in vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale in │4 │8.100,0 │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │3.000,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │3.400.000,0│
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din │7 │3.399.000,0│
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │934.015,0 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe │9 │43.000,0 │
│ │ │ │si varsaminte asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul , din│10 │1.874.000,0│
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natura │11 │1.815.200,0│
│ │ │ │ │salariala (Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │1.566.540,0│
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │248.660,0 │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │1.300,0 │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │500,0 │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de mandat si a│ │ │
│ │ │ │C4│altor organe de conducere │16 │1.602,0 │
│ │ │ │ │si control, comisii si │ │ │
│ │ │ │ │comitete │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│Cheltuieli cu contribuţiile│17 │55.898,0 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │547.985,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │1.000,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │250.000,0 │
│ │ │ │pierdere) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │43.668,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │0,0 │
│ │ │ │PROFIT AMANAT │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │0,0 │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │0,0 │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26│ │ │
│V │ │ │= │26 │206.332,0 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-│ │ │
│ │ │ │Rd.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute │28 │0,0 │
│ │ │ │de lege │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor │29 │0,0 │
│ │ │ │contabile din anii precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiectele│ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor necesare│30 │0,0 │
│ │ │ │rambursării ratelor de │ │ │
│ │ │ │capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri│ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de │31 │0,0 │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. │32 │206.332,0 │
│ │ │ │27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= │ │ │
│ │ │ │Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │7 │ │de nivelul unui salariu de │33 │22.926,0 │
│ │ │ │bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │114.629,0 │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului│35 │0,0 │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului│36 │0,0 │
│ │ │ │local │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │0,0 │
│ │ │ │actionari │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la │ │ │
│ │9 │ │Rd.33 - Rd.34 se repartizează │38 │91.703,0 │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │0,0 │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile │43 │0,0 │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │0,0 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │0,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │293.074,0 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din │47 │44.343,0 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │alocatii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │platii angajamentelor din anii│48 │0,0 │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │293.074,0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la │50 │14.500,0 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │14.500,0 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │9.985,0 │
│ │ │ │cheltuielilor de natura │ │ │
│ │ │ │salariala │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │4 │ │determinat pe baza │53 │8.490,0 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială recalculat cf. Legii│ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │252,0 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculată cf.│55 │251,0 │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat (mii lei/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │0,0 │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite / persoana) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale (Rd.6/Rd.1) │57 │932,0 │
│ │ │ │x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante, în preţuri │58 │0,0 │
│ │ │ │curente │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10│ │Creanţe restante, în preţuri │59 │14.350,0 │
│ │ │ │curente │ │ │
└────┴──┴──┴──────────────────────────────┴───┴───────────┘


    -----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic