Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 256 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.09.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                    Daniela Pescaru,

                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 martie 2023.

    Nr. 256.

    ANEXA 1
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

    Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A

    Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

    CUI 10881986

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├─────────┬─────────────────────────┬───┬──────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri │
│ │INDICATORI │rd.│an curent │
│ │ │ │2023 │
├────┬────┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─┬──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │281.869,83│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │Venituri totale din │2 │279.969,52│
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼──┬──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subventii, │ │ │
│ │ │ │a)│cf.prevederilor legale│3 │0,00 │
│ │ │ │ │in vigoare │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, │ │ │
│ │ │ │b)│cf.prevederilor legale│4 │0,00 │
│ │ │ │ │in vigoare │ │ │
├────┼─┼──┼──┴──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │5 │1.900,31 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │281.451,30│
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare │ │ │
│ │1│ │(Rd. 7= │7 │277.752,31│
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │A.│Cheltuieli cu bunuri si │8 │118.952,70│
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu impozite, │ │ │
│ │ │B.│taxe si varsaminte │9 │2.632,35 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu personalul │ │ │
│ │ │C.│(Rd. 10= │10 │116.931,50│
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼─┼──┼──┬──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natura │ │ │
│ │ │ │C0│salariala ( Rd.11= │11 │112.164,33│
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C1│Cheltuieli cu │12 │100.859,51│
│ │ │ │ │salariile │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C2│Bonusuri │13 │11.304,83 │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C3│Alte cheltuieli cu │14 │96,00 │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente│15 │0,00 │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de mandat│ │ │
│ │ │ │C4│si a altor organe de │16 │1.179,31 │
│ │ │ │ │conducere si control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii si comitete │ │ │
├────┼─┼──┼──┼──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contribuţiile datorate│17 │3.491,86 │
│ │ │ │ │de angajator │ │ │
├────┼─┼──┼──┴──────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │D.│Alte cheltuieli de │18 │39.235,76 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │19 │3.698,99 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │ │ │
│III │ │ │pierdere) (Rd.20= │20 │418,53 │
│ │ │ │Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │ │1 │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │387,94 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │2 │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │416,99 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │3 │VENITURI DIN IMPOZITUL PE│23 │661,63 │
│ │ │ │PROFIT AMANAT │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │4 │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITATI │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │ │5 │NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETA A│ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE, │ │ │
│V │ │ │(Rd.26=Rd.20-Rd.21- │26 │275,23 │
│ │ │ │Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │27 │20,93 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând│ │ │
│ │2│ │facilităţi fiscale │28 │0,00 │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3│ │contabile din anii │29 │254,30 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4│ │constituirea surselor │30 │0,00 │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5│ │Alte repartizări │31 │0,00 │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas │ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor de│ │ │
│ │6│ │la Rd. 27, 28, 29, 30 şi │32 │0,00 │
│ │ │ │31 (Rd.26-(Rd.27 la │ │ │
│ │ │ │Rd.31)A=0). │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor│ │ │
│ │ │ │la profit în limita a 10%│ │ │
│ │ │ │din profitul net, dar nu │ │ │
│ │ │ │mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │7│ │salariu de bază mediu │33 │0,00 │
│ │ │ │lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │ │operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la│ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local│ │ │
│ │ │ │în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome ori dividende │ │ │
│ │8│ │cuvenite actionarilor, în│34 │0,00 │
│ │ │ │cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de│ │ │
│ │ │ │stat, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │0,00 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │0,00 │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │0,00 │
│ │ │ │altor actionari │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la│ │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se │ │ │
│ │9│ │repartizează la alte │38 │0,00 │
│ │ │ │rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │0,00 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │ │ │
│VII │ │ │FONDURI EUROPENE, din │40 │0,00 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │0,00 │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │0,00 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │60.071,72 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │47 │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │|alocatii bugetare │ │ │
│ │ │ │aferente platii │48 │0,00 │
│ │ │ │angajamentelor din anii │ │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │60.071,72 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat│50 │1.223 │
│ │ │ │la finele anului │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │51 │1.203 │
│ │ │ │total │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat ( lei/persoana) │ │ │
│ │3│ │determinat pe baza │52 │7.570,24 │
│ │ │ │cheltuielilor de natura │ │ │
│ │ │ │salariala *) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4│ │cheltuielilor de natură │53 │7.370,66 │
│ │ │ │salarială, recalculat cf.│ │ │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului │ │ │
│ │ │ │de stat **) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │5│ │unităţi valorice pe total│54 │232,73 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total│ │ │
│ │6│ │personal mediu │55 │232,73 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │ │ │unităţi fizice pe total │56 │0,00 │
│ │ │ │personal mediu (cantitate│ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană)│ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000│ │ │
│ │7│ │lei venituri totale │57 │998,52 │
│ │ │ │(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 │ │ │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │8│ │Plăţi restante │58 │0,00 │
├────┼─┼──┼─────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9│ │Creanţe restante │59 │48.450,23 │
└────┴─┴──┴─────────────────────────┴───┴──────────┘


    -----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic