Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 253 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.09.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                    Daniela Pescaru,

                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 martie 2023.

    Nr. 253.

    ANEXA 1
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

    Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.

    Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, Bucureşti

    Cod fiscal RO 427410

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────┬───────────────────────┬───┬────────────┤
│ │INDICATORI │Nr.│Propuneri an│
│ │ │rd.│curent 2023 │
├─────┬─────┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├─────┼──┬──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │1.661.000,00│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │1.628.800,00│
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──┬────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor legale │3 │0,00 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale │4 │0,00 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
├─────┼──┼──┼──┴────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │32.200,00 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6│6 │1.653.933,00│
│ │ │ │=Rd.7+Rd.19) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare (Rd. 7= │7 │1.627.467,00│
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│Cheltuieli cu bunuri şi│8 │322.399,62 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu impozite,│ │ │
│ │ │B.│taxe şi vărsăminte │9 │35.056,68 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │C.│personalul (Rd. 10=Rd. │10 │1.205.758,88│
│ │ │ │11+Rd. 14+Rd.16+Rd.17),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──┬────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură│ │ │
│ │ │ │C0│salarială (Rd.11= │11 │1.154.950,00│
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│Cheltuieli cu │12 │1.005.361,00│
│ │ │ │ │salariile │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│Bonusuri │13 │149.589,00 │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Alte cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C3│personalul, din │14 │10.040,00 │
│ │ │ │ │care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente │15 │9.690,00 │
│ │ │ │ │disponibilizărilor │ │ │
│ │ │ │ │de personal │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat şi a altor │16 │1.093,13 │
│ │ │ │ │organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │şi control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │şi comitete │ │ │
├─────┼──┼──┼──┼────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contribuţiile │17 │39.675,75 │
│ │ │ │ │datorate de │ │ │
│ │ │ │ │angajator │ │ │
├─────┼──┼──┼──┴────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│Alte cheltuieli de │18 │64.251,82 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │26.466,00 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit│ │ │
│III. │ │ │/pierdere) (Rd. 20= │20 │7.067,00 │
│ │ │ │Rd.1-Rd.6) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT │21 │1.412,67 │
│ │ │ │CURENT │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT │22 │0,00 │
│ │ │ │AMANAT │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL │23 │0,00 │
│ │ │ │PE PROFIT AMÂNAT │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR│24 │0,00 │
│ │ │ │ACTIVITAŢI │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │0,00 │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │PROFITUL/ PIERDEREA │ │ │
│ │ │ │NETA A PERIOADEI DE │ │ │
│V. │ │ │RAPORTARE (Rd. 26=Rd. │26 │5.654,33 │
│ │ │ │20- Rd. 21-Rd. │ │ │
│ │ │ │22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │282,72 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând facilităţi│28 │0,00 │
│ │ │ │fiscale prevăzute de │ │ │
│ │ │ │lege │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │5.371,61 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor │30 │0,00 │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plăţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │0,00 │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas│ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor │ │ │
│ │6 │ │de la Rd. 27, 28, 29, │32 │0,00 │
│ │ │ │30, 31 (Rd. 32=Rd. 26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>=0) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la profit,│ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu │ │ │
│ │7 │ │mai mult de nivelul │33 │0,00 │
│ │ │ │unui salariu de bază │ │ │
│ │ │ │mediu lunar realizat la│ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte │ │ │
│ │ │ │la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor│ │ │
│ │ │ │autonome ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite actionarilor, │ │ │
│ │8 │ │în cazul societăţilor/ │34 │0,00 │
│ │ │ │companiilor naţionale │ │ │
│ │ │ │şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau │ │ │
│ │ │ │majoritar de stat, din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │0,00 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │0,00 │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │0,00 │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat │ │ │
│ │ │ │pe destinaţiile │ │ │
│ │ │ │prevăzute la Rd.33 - │ │ │
│ │9 │ │Rd.34 se repartizează │38 │0,00 │
│ │ │ │la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă │ │ │
│ │ │ │proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │155,00 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE │ │ │
│VII. │ │ │DIN FONDURI EUROPENE, │40 │155,00 │
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │44,17 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile│42 │94,16 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │16,67 │
│ │ │ │prestările de servicii │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă │44 │0,00 │
│ │ │ │şi publicitate │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │0,00 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │
│VIII.│ │ │INVESTIŢIILOR, din │46 │130.895,79 │
│ │ │ │care: │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │0,00 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │|alocaţii bugetare │ │ │
│ │ │ │aferente plăţii │48 │0,00 │
│ │ │ │angajamentelor din anii│ │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │130.895,79 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│X. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │x │* │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Nr. de personal │ │ │
│ │1 │ │prognozat la finele │50 │21.900 │
│ │ │ │anului │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi │51 │21.013 │
│ │ │ │total │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe│ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană)│ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │4.561,18 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură│ │ │
│ │ │ │salarială *) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Căştigul mediu lunar pe│ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană)│ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură│53 │4.357,70 │
│ │ │ │salarială, recalculat │ │ │
│ │ │ │cf. Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ │ │ │**) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │5 │ │total personal mediu │54 │77,51 │
│ │ │ │(mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │6 │ │total personal mediu │55 │76,47 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi fizice pe │ │ │
│ │7 │ │total personal mediu │56 │- │
│ │ │ │(cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/ persoană) │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la │ │ │
│ │8 │ │1.000 lei venituri │57 │995,75 │
│ │ │ │totale (Rd.57=(Rd.6/ │ │ │
│ │ │ │Rd.1)x1000 │ │ │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
├─────┼──┼──┼───────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │19.400,00 │
└─────┴──┴──┴───────────────────────┴───┴────────────┘


    *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic