Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 251 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.09.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Bucureşti, 22 martie 2023.

    Nr. 251.

    ANEXA 1
    MINISTERUL ECONOMIEI

    Compania Naţională Romarm - S.A.

    Bucureşti, bulevardul Timişoara nr. 5B, sectorul 6

    Cod unic de înregistrare: RO 13554423

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬──────────────────────────────┬───┬─────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri│
│ │INDICATORI │rd.│an curent│
│ │ │ │2023 │
├────┬─────┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │717.500 │
│ │ │ │Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │699.760 │
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederiIor│3 │ │
│ │ │ │ │IegaIe în vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederiIor IegaIe în │4 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │17.740 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │715.500 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare (Rd.7│ │ │
│ │1 │ │=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din │7 │698.500 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │683.125 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe │9 │320 │
│ │ │ │si varsaminte asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10= │10 │13.058 │
│ │ │ │Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │CheItuieIi de natură │ │ │
│ │ │ │C0│saIariaIă(Rd.11= │11 │10.992 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu saIariiIe │12 │9.914 │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │1.078 │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│aIte cheItuieIi cu │14 │1.076 │
│ │ │ │ │personaIuI, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheItuieIi cu pIati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │0 │
│ │ │ │ │disponibiIizariIor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │CheItuieIi aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractuIui de mandat si a│ │ │
│ │ │ │C4│aItor organe de conducere │16 │750 │
│ │ │ │ │si controI, comisii si │ │ │
│ │ │ │ │comitete │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C5│cheItuieIi cu contributiiIe│17 │240 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │1.997 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │CheItuieIi financiare │19 │17.000 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │2.000 │
│ │ │ │pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │336 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │ │
│ │ │ │PROFIT AMANAT │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITATI │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL /PIERDEREA NETA A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26│ │ │
│V │ │ │= │26 │1.664 │
│ │ │ │Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-│ │ │
│ │ │ │RD.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │100 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute │28 │ │
│ │ │ │de lege │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderiIor │29 │0 │
│ │ │ │contabiIe din anii precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surseIor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiecteIe│ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surseIor necesare│30 │ │
│ │ │ │rambursării rateIor de │ │ │
│ │ │ │capitaI, pIaţii dobânziIor, │ │ │
│ │ │ │comisioaneIor şi aItor costuri│ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │AIte repartizări prevăzute de │31 │ │
│ │ │ │Iege │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de Ia Rd. │32 │1.564 │
│ │ │ │27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-│ │ │
│ │ │ │(Rd.27 Ia Rd.31))>=0 │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor Ia │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai muIt │ │ │
│ │7 │ │de niveIuI unui saIariu de │33 │156 │
│ │ │ │bază mediu Iunar reaIizat Ia │ │ │
│ │ │ │niveIuI operatoruIui economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiuI financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte Ia │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiiIor autonome ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionariIor, în cazuI │34 │860 │
│ │ │ │societăţiIor/ companiiIor │ │ │
│ │ │ │naţionaIe şi societăţiIor cu │ │ │
│ │ │ │capitaI integraI sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│ │dividende cuvenite │35 │860 │
│ │ │ │ │bugetului de stat │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului│36 │ │
│ │ │ │loca! │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│ │dividende cuvenite altor │37 │ │
│ │ │ │ │acţionari │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute Ia │ │ │
│ │9 │ │Rd.33 - Rd.34 se repartizează │38 │704 │
│ │ │ │Ia alte rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │ │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheItuieIi privind prestariIe │43 │ │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheItuieIi cu recIama si │44 │ │
│ │ │ │pubIicitate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│aIte cheItuieIi │45 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │4.677 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de Ia buget │47 │0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │plăţii angajamentelor din anii│48 │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │4.677 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat Ia │50 │166 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │94 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (Iei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │10.730 │
│ │ │ │cheItuieIiIor de natură │ │ │
│ │ │ │saIariaIă *) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │CastiguI mediu Iunar pe │ │ │
│ │ │ │saIariat (Iei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheItuieIiIor de natura │53 │10.288 │
│ │ │ │saIariaIa, recaIcuIat conform │ │ │
│ │ │ │Legii anuaIe a bugetuIui de │ │ │
│ │ │ │stat **) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi vaIorice pe totaI │54 │8.330 │
│ │ │ │personaI mediu (mii Iei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi vaIorice pe totaI │ │ │
│ │6 │ │personaI mediu recaIcuIată │55 │8.316 │
│ │ │ │cf.Legii anuaIe a bugetuIui de│ │ │
│ │ │ │stat (mii Iei/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe totaI │56 │ │
│ │ │ │personaI mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │CheItuieIi totaIe Ia 1000 Iei │ │ │
│ │8 │ │venituri totaIe (Rd.57=Rd.6/ │57 │997,2 │
│ │ │ │Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │PIăţi restante │58 │0 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │3.137 │
└────┴──┴──┴──────────────────────────────┴───┴─────────┘


    *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

    -----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic