Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 15 /1999


privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.01.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.01.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

           p. Ministrul industriei

                şi comerţului,

                Sorin Potanc,

               secretar de stat

    ANEXA 1

                  LISTA

cuprinzând produsele exceptate temporar de la plata taxelor vamale

	

--------------------------------------------------------------------------------
 Poziţia tarifara Denumirea mărfii
--------------------------------------------------------------------------------
1520 00 00 Glicerina bruta; lesii şi ape de glicerina
2820 10 00 - Dioxid de mangan
2822 00 00 Oxizi şi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
2825 90 30 -- Oxizi de staniu
2825 90 60 -- Oxizi de cadmiu
                   Fluoruri; fluorosilicati, fluoroaluminati şi alte saruri
                   complexe de fluor
                   - Fluoruri:
2826 19 00 -- Altele
2826 30 00 - Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)
2833 11 00 -- Sulfat disodic
2833 40 00 - Peroxosulfati (persulfati)
                   - Fosfati:
2835 23 00 -- De trisodiu
2836 40 00 - Carbonati de potasiu
2836 92 00 -- Carbonat de strontiu
                   --- Carbonati:
2836 99 18 ---- Alţii
2840 19 10 --- Tetraborat pentahidrat de disodiu
                   -- Amestec de izomeri ai xilenului:
2902 44 90 --- Destinate altor utilizări
                   -- Alţi butanoli:
2905 14 90 --- Alţii
2915 24 00 -- Anhidrida acetică
2915 31 00 -- Acetat de etil
2915 32 00 -- Acetat de vinil
2915 33 00 -- Acetat de n-butil
2915 34 00 -- Acetat de izobutil
2917 37 00 -- Tereftalat de dimetil
                   - Acizi carboxilici cu funcţie alcoolică, dar fără alta
                     funcţie oxigenata, anhidridele, halogenurile, peroxizii şi
                     peroxiacizii lor şi derivatii lor:
2918 19 99 --- Alţii
2920 10 00 - Esteri tiofosforici (fosforotioati) şi sarurile lor;
                     derivatii lor halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati
2921 19 10 --- Trietilamine şi sarurile lor
                   - Monoamine aromatice şi derivatii lor; sarurile lor:
2921 49 90 --- Altele
                   - Amino-alcooli, eterii şi esterii lor, alţii decât cei cu
                     funcţii oxigenate diferite; sarurile lor:
2922 10 90 --- Alţii
                   - Aminoacizi şi esterii lor, alţii decât cei cu funcţii
                     oxigenate diferite; sasurile lor:
2922 49 70 --- Altele
2922 50 00 - Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli şi alţi
                     amino-compuşi cu funcţii oxigenate
2923 10 00 - Colina şi sarurile acesteia
2925 11 00 -- Zaharina şi sarurile acesteia
                   -- Fenazona (antipirina) şi derivatii acesteia:
2933 11 90 --- Altele
                   - Compuşi care conţin în structura un ciclu de imidazol
                     (hidrogenat sau nu) necondensat:
2933 29 90 --- Altele
                   - Compuşi care conţin în structura un ciclu de piridinic
                     (hidrogenat sau nu) necondensat:
2933 39 95 --- Altele
                   - Compuşi conţinând o structura cu ciclu de chinoleina sau
                     izochinoleina (hidrogenate sau nu) fără alte condensari:
2933 40 90 -- Alţii
2933 51 20 --- Fenobarbital, barbital şi sarurile lor
                   - Compuşi care conţin în structura un ciclu de pirimidina
                     (hidrogenat sau nu) sau un ciclu de piperazina:
2933 59 70 --- Alţii
2933 79 00 -- Alte lactame
                   Compuşi heterociclici cu hetero-atomi de azot în
                   exclusivitate
2933 90 95 -- Altele
2934 90 40 -- Furazolidon
                   Acizi nucleici şi sarurile lor; alţi compuşi heterociclici:
2934 90 97 -- Alţii
                   Sulfonamide:
2935 00 90 - Altele
ex2936 26 00 -- Vitamina B12 pentru uz furajer
ex2936 27 00 -- Vitamina C pentru uz furajer
ex2936 29 10 --- Vitamina B9 pentru uz furajer
ex2936 29 30 --- Vitamina H pentru uz furajer
                   Medicamente (cu excepţia produselor de la poziţia nr. 3002,
                   3005 sau 3006) constituite din produse amestecate sau
                   neamestecate, preparate pentru utilizări profilactice sau
                   terapeutice, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul sau
                   prezentate sub forma de doze
                   - Conţinând penicilina sau derivati ai acesteia, cu structura
                   de acid penicilanic, de streptomicina sau de derivati ai
                   acestor produse:
ex3004 10 90 -- Altele (pentru uz veterinar)
                   - Alte medicamente cu conţinut de vitamine sau alte produse
                     de la poziţia nr. 2936:
ex3004 50 90 -- Altele (pentru uz veterinar)
3004 90 91 --- Care conţin iod compuşi ai iodului
3004 90 99 --- Altele
3503 00 10 - Gelatine şi derivatele lor
ex3507 10 00 - Cheag
                   - Insecticide:
3808 10 10 -- Pe baza de piretroide
3808 10 30 -- Pe baza de carbamati
3808 10 40 -- Pe baza de compuşi organofosforici
3808 10 90 -- Altele
                   - Fungicide:
3808 20 30 --- Pe baza de ditiocarbamati
3808 20 50 --- Pe baza de diazoli sau triazoli
3808 20 60 --- Pe baza de diazine sau morfoline
3808 20 80 --- Altele
                   -- Erbicide:
3808 30 13 --- Pe baza de triazine
3808 30 15 --- Pe baza de amide
3808 30 21 --- Pe baza de derivati de dinitroanilina
3808 30 23 --- Pe baza de derivati de uree, de uracil sau de
                       sulfoniluree
3808 30 27 --- Altele
                   - Dezinfectanti:
3808 40 90 -- Altele
3808 90 10 -- Rodenticide
                   Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau
                   de fixare a materiilor colorante şi alte produse şi preparate
                   (preparate pentru scrobit şi mordansare, de exemplu) de felul
                   celor folosite în industria textila, industria hârtiei,
                   industria pielariei sau în alte industrii similare,
                   nedenumite şi necuprinse în altă parte
3809 91 00 -- De felul celor folosite în industria textila sau în
                   industrii similare
                   - Plastifianti compuşi pentru cauciuc sau materiale plastice:
3812 20 90 -- Altele
                   - Preparate antioxidante şi alţi stabilizatori compuşi pentru
                     cauciuc sau materiale plastice:
3812 30 80 -- Altele
3901 10 10 -- Polietilena liniara
3901 20 10 -- Polietilena în una din formele menţionate la nota 6(b)
                      de la acest capitol, de greutate specifică de 0,958 sau
                      mai mult, la 23Gr c, conţinând 50mg/kg sau mai puţin
                      aluminiu, 2 mg/kg sau mai puţin calciu, 2 mg/kg sau mai
                      puţin crom, 2 mg/kg sau mai puţin fier, 2 mg/kg sau mai
                      puţin nichel, 2 mg/kg sau mai puţin titan şi 8 mg/kg sau
                      mai puţin vanadiu, pentru fabricarea polipropilenei
                      clorosulfonate
                   - Polietilena cu o densitate de 0,94 sau peste:
3901 20 90 -- Altele
                   Polimeri de etilenă, în forme primare
3901 90 90 -- Altele
3902 30 00 - Copolimeri de propilenă
                   - Polistiren:
3903 11 00 -- Expandabil
3903 19 00 -- Altele
3903 30 00 - Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
                   - Polimeri de stiren, sub forme primare
3903 90 90 -- Altele
3906 10 00 - Polimetacrilat de metil
                   Polimeri acrilici sub forme primare
3906 90 90 -- Altele
3907 60 00 - Polietilena tereftalat
4002 20 00 - Cauciuc butadienic (BR)
4002 31 00 -- Cauciuc izobutanoizoprenic (butil) (IIR)
                   - Cauciuc cloroprenic (clorobutadiena) (CR):
4002 49 00 -- Altele
                   - Cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR):
4002 59 00 -- Altele
4002 60 00 - Cauciuc izoprenic (IR)
4002 70 00 - Cuciuc etilenopropilendienic neconjugat (EPDM)
                   Cauciuc sintetic şi factis pentru cauciuc derivat din
                   uleiuri, sub forma primara sau sub forma de plăci, foi sau
                   benzi; amestecuri de produse de la poziţia nr. 40.01 cu
                   produse din prezenta poziţie, în forme primare sau sub forma
                   de plăci, foi sau benzi
4002 99 90 --- Altele
ex5407 94 00 -- (Imprimate) Electroplus
                   Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate
                   - Cu un conţinut de carbon de mai puţin de 0,25% din
                     greutate:
                   -- Cu secţiunea transversala patrata sau dreptunghiulara şi
                      a căror latime este mai mica decât dublul grosimii:
                   --- Laminate sau obţinute prin turnare continua:
                   ---- Altele:
7207 11 14 ----- Cu o grosime care nu depăşeşte 130 mm
                   -- Altele:
                   --- Cu secţiunea transversala circulara sau poligonala:
                   ---- Laminate sau obţinute prin turnare continua:
                   ----- Altele:
7207 19 16 ------ Altele
                   - Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25% din greutate:
                   -- Cu secţiunea transversala circulara sau poligonala:
                   --- Laminate sau obţinute prin turnare continua:
                   ---- Altele:
7207 20 55 ----- Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic
                         de 0,6% din greutate
                   Alte oteluri aliate în lingouri sau sub alte forme primare;
                   produse semifabricate din alte oteluri aliate
                   - Altele:
                   -- Altele:
                   --- Laminate la cald sau obţinute prin turnare continua:
7224 90 39 ---- Altele
                   Produse laminate plate din alte oteluri aliate, de o latime
                   de 600 mm sau peste
                   - Din oteluri cu siliciu, asa-zise "magnetice";
7225 11 00 -- Cu textura granulara orientata
                   - Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv
                     tuburile pentru monitoare video:
                   -- În culori:
                   --- Care prezintă un raport latime/înălţime a ecranului mai
                       mic de 1,5 şi diagonala ecranului:
8540 11 11 ---- Nu depăşeşte 42 cm
8540 11 13 ---- Depăşeşte 42 cm, dar nu depăşeşte 52 cm
8540 11 15 ---- Depăşeşte 52 cm, dar nu depăşeşte 72 cm
8540 11 19 ---- Depăşeşte 72 cm
--------------------------------------------------------------------------------


                 ------------------
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic