Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 1433 /2022


privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 03.02.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (03.02.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată
,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC

    Anexa
 la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015
 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La titlul „Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi“, numerele curente 8-12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "
	

┌──┬────────┬────────────┬────────────────┬────────┐
│ │ │ │Informare şi │ │
│ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │socială/Servicii│ │
│ │ │ │de asistenţă │ │
│ │ │ │socială │ │
│ │ │ │Consiliere │ │
│ │ │ │psihologică │ │
│ │ │ │Abilitare şi │ROF │
│ │ │Centre de │reabilitare │servicii│
│8 │8790 │îngrijire şi│Îngrijire şi │sociale │
│ │CR-D-I │asistenţă │asistenţă │cu │
│ │ │ │Deprinderi de │cazare │
│ │ │ │viaţă │ │
│ │ │ │independentă: │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │aptitudinilor │ │
│ │ │ │cognitive; │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
├──┼────────┼────────────┤deprinderilor ├────────┤
│ │ │ │zilnice; │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │comunicare; │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ROF │
│ │ │Centre de │mobilitate; │servicii│
│9 │8790 │abilitare şi│- menţinerea/ │sociale │
│ │CR-D-II │reabilitare │dezvoltarea │cu │
│ │ │ │deprinderilor de│cazare │
│ │ │ │autoîngrijire; │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │îngrijire a │ │
│ │ │ │propriei │ │
│ │ │ │sănătăţi; │ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
├──┼────────┼────────────┤dezvoltarea ├────────┤
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │autogospodărire;│ │
│ │ │ │- menţinerea/ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │interacţiune │ │
│ │ │ │Dezvoltarea │ │
│ │ │ │abilităţilor │ROF │
│ │ │Centre │lucrative │servicii│
│10│8790 │pentru viaţă│Educaţie/ │sociale │
│ │CR-D-IV │independentă│Pregătire pentru│cu │
│ │ │ │muncă │cazare │
│ │ │ │Asistenţă şi │ │
│ │ │ │suport pentru │ │
│ │ │ │luarea unei │ │
│ │ │ │decizii │ │
│ │ │ │Integrare şi │ │
│ │ │ │participare │ │
│ │ │ │socială şi │ │
│ │ │ │civică │ │
├──┼────────┼────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Informare şi │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │socială/Servicii│ │
│ │ │Centre │de asistenţă │ROF │
│ │8790 │respiro/ │socială │servicii│
│11│CR-D-VI │Centre de │Consiliere │sociale │
│ │ │criză │psihologică* │cu │
│ │ │ │Îngrijire şi │cazare │
│ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │Program obişnuit│ │
│ │ │ │de viaţă │ │
├──┼────────┼────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │Informare şi │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │socială/Servicii│ │
│ │ │ │de asistenţă │ │
│ │ │ │socială** │ │
│ │ │ │Consiliere │ │
│ │ │ │psihologică** │ │
│ │ │ │Abilitare şi │ │
│ │ │ │reabilitare** │ │
│ │ │ │Îngrijire şi │ │
│ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │Deprinderi de │ │
│ │ │ │viaţă │ │
│ │ │ │independentă**: │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │aptitudinilor │ │
│ │ │ │cognitive; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor │ │
│ │ │ │zilnice; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │comunicare; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │mobilitate; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │8790 │Locuinţe │consolidarea │ │
│12│CR-D-VII│protejate │deprinderilor de│ │
│ │ │ │autoîngrijire; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │îngrijire a │ │
│ │ │ │propriei │ │
│ │ │ │sănătăţi; │ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │autogospodărire;│ │
│ │ │ │- dezvoltarea/ │ │
│ │ │ │consolidarea │ │
│ │ │ │deprinderilor de│ │
│ │ │ │interacţiune; │ │
│ │ │ │- dobândirea │ │
│ │ │ │independenţei │ │
│ │ │ │economice │ │
│ │ │ │Dezvoltarea │ │
│ │ │ │abilităţilor │ │
│ │ │ │lucrative │ │
│ │ │ │Educaţie/ │ │
│ │ │ │Pregătire pentru│ │
│ │ │ │muncă** │ │
│ │ │ │Asistenţă şi │ │
│ │ │ │suport pentru │ │
│ │ │ │luarea unei │ │
│ │ │ │decizii** │ │
│ │ │ │Implicare şi │ │
│ │ │ │participare │ │
│ │ │ │socială şi │ │
│ │ │ │civică │ │
├──┴────────┴────────────┴────────────────┴────────┤
│* Activitatea se desfăşoară într-un centru de zi │
│la sediul acestuia sau, după caz, în centrul │
│respiro/centrul de criză. │
│** Activitatea se desfăşoară într-un centru de zi │
│la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz,│
│în locuinţa protejată. │
└──────────────────────────────────────────────────┘


"

    2. La titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice“, numerele curente 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "
	

┌──┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │Îngrijire │ │
│ │ │ │personală │ │
│ │ │ │Terapii de │ │
│ │ │ │recuperare, │ │
│ │ │ │reabilitare │ │
│ │ │ │funcţională, │ │
│ │ │ │cum ar fi: │ │
│ │ │ │şedinţe de │ │
│ │ │ │psihoterapie, │ │
│ │ │ │kinetoterapie,│ │
│ │ │ │terapie prin │ │
│ │ │ │masaj, │ │
│ │ │ │hidroterapie, │ │
│ │ │ │termoterapie, │ │
│ │ │ │balneoterapie,│ │
│ │ │ │fizioterapie, │ │
│ │ │ │terapii de │ │
│ │ │ │relaxare, │ │
│ │ │ │gimnastică │ │
│ │ │ │medicală, │ │
│ │ │ │podologie │ │
│ │ │ │Consiliere │ │
│ │ │ │psihosocială │ │
│ │ │ │şi informare, │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │juridică │ │
│ │ │ │Gimnastică │ │
│ │ │I. Centre │geriatrică de │ROF │
│ │ │de zi de │întreţinere │serviciu│
│33│8810CZ-V-I │asistenţă │Alte │social │
│ │ │şi │activităţi, │de zi │
│ │ │recuperare │după caz: │ │
│ │ │ │linie │ │
│ │ │ │telefonică de │ │
│ │ │ │urgenţă, │ │
│ │ │ │socializare şi│ │
│ │ │ │petrecere a │ │
│ │ │ │timpului │ │
│ │ │ │liber, │ │
│ │ │ │organizare şi │ │
│ │ │ │implicare în │ │
│ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │comunitare şi │ │
│ │ │ │culturale, │ │
│ │ │ │asistenţă şi │ │
│ │ │ │suport pentru │ │
│ │ │ │familia │ │
│ │ │ │persoanei │ │
│ │ │ │vârstnice, │ │
│ │ │ │suport pentru │ │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │administrative│ │
│ │ │ │şi gestiunea │ │
│ │ │ │bunurilor, │ │
│ │ │ │acordare de │ │
│ │ │ │alimente, │ │
│ │ │ │ajutoare │ │
│ │ │ │materiale │ │
├──┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │Socializare şi│ │
│ │ │ │petrecere a │ │
│ │ │ │timpului liber│ │
│ │ │ │Organizare şi │ │
│ │ │ │implicare în │ │
│ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │comunitare şi │ │
│ │ │ │culturale │ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │activităţi, │ │
│ │ │ │după caz: │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │psihosocială │ │
│ │ │II. Centre │şi informare, │ │
│ │ │de zi de │consiliere │ │
│ │ │socializare│juridică, │ROF │
│34│8810CZ-V-II│şi │consiliere şi │serviciu│
│ │ │petrecere a│orientare în │social │
│ │ │timpului │carieră sau │de zi │
│ │ │liber │mediere, │ │
│ │ │ │acţiuni │ │
│ │ │ │caritabile, │ │
│ │ │ │acordarea de │ │
│ │ │ │alimente, │ │
│ │ │ │ajutoare │ │
│ │ │ │materiale şi │ │
│ │ │ │financiare, │ │
│ │ │ │terapii de │ │
│ │ │ │relaxare, │ │
│ │ │ │gimnastică │ │
│ │ │ │geriatrică de │ │
│ │ │ │întreţinere, │ │
│ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │administrative│ │
└──┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────┘


"

    3. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă“, numărul curent 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "
	

┌──┬────────┬─────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │ │Ajutor pentru │ │
│ │ │ │realizarea │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │de bază şi │ │
│ │ │ │instrumentale │ │
│ │ │ │ale vieţii │ │
│ │ │ │zilnice │ │
│ │ │ │Sprijin pentru│ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │
│ │ │ │personală şi │ │
│ │ │ │menţinerea │ │
│ │ │ │respectului de│ │
│ │ │ │sine │ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │I. │promovare a │ │
│ │ │Unităţi │inserţiei │ROF │
│35│8810ID-I│de │beneficiarului│serviciu │
│ │ │îngrijire│în familie şi │social la│
│ │ │la │comunitate │domiciliu│
│ │ │domiciliu│Sesiuni de │ │
│ │ │ │informare şi │ │
│ │ │ │consiliere a │ │
│ │ │ │membrilor de │ │
│ │ │ │familie │ │
│ │ │ │Îngrijiri │ │
│ │ │ │medicale, │ │
│ │ │ │kinetoterapie,│ │
│ │ │ │terapii de │ │
│ │ │ │recuperare │ │
│ │ │ │fizică/psihică│ │
│ │ │ │/mentală, │ │
│ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │terapeutice şi│ │
│ │ │ │ocupaţionale │ │
└──┴────────┴─────────┴──────────────┴─────────┘


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic