Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 1361 /2006


privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 01.01.2016 și 19.04.2022 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 01.01.2016 și 19.04.2022 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


                 Ministrul delegat pentru coordonarea

                Secretariatului General al Guvernului,

                             Radu Stroe

               Ministrul administraţiei şi internelor,

                            Vasile Blaga

                   Ministrul integrării europene,

                        Anca Daniela Boagiu

                   Ministrul finanţelor publice,

                Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 27 septembrie 2006.

    Nr. 1.361.

    ANEXA

	


                             CONŢINUTUL
                instrumentului de prezentare şi motivare

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Secţiunea 1 │
 │Titlul proiectului de act normativ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 2-a │
 │Motivul emiterii actului normativ (*) │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Descrierea situaţiei actuale │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Schimbări preconizate │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Alte informaţii (**) │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 3-a │
 │Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Impactul macroeconomic │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Impactul asupra mediului de afaceri│ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Impactul social │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Impactul asupra mediului (***) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Alte informaţii │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 4-a │
 │Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen │
 │scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ - mii lei -│
 ├────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┬────────┤
 │ Indicatori │ Anul │ Următorii │ Media │
 │ │curent│ 4 ani │pe 5 ani│
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┬───┬───┬───┼────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │1. Modificări ale veniturilor bugetare, │ │ │ │ │ │ │
 │plus/minus, din care: │ │ │ │ │ │ │
 │a) buget de stat, din acesta: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) impozit pe profit │ │ │ │ │ │ │
 │ (îi) impozit pe venit │ │ │ │ │ │ │
 │b) bugete locale: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) impozit pe profit │ │ │ │ │ │ │
 │c) bugetul asigurărilor sociale de stat: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) contribuţii de asigurări │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, │ │ │ │ │ │ │
 │plus/minus, din care: │ │ │ │ │ │ │
 │a) buget de stat, din acesta: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │
 │ (îi) bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 │b) bugete locale: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │
 │ (îi) bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 │c) bugetul asigurărilor sociale de stat: │ │ │ │ │ │ │
 │ (i) cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │
 │ (îi) bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │3. Impact financiar, plus/minus, din care: │ │ │ │ │ │ │
 │ a) buget de stat │ │ │ │ │ │ │
 │ b) bugete locale │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │4. Propuneri pentru acoperirea creşterii │ │ │ │ │ │ │
 │cheltuielilor bugetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │5. Propuneri pentru a compensa reducerea │ │ │ │ │ │ │
 │veniturilor bugetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │6. Calcule detaliate privind fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
 │modificărilor veniturilor şi/sau │ │ │ │ │ │ │
 │cheltuielilor bugetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────────┤
 │7. Alte informaţii │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴────────┤
 │Secţiunea a 5-a │
 │Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Proiecte de acte normative │ │
 │suplimentare │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Compatibilitatea proiectului de act│ │
 │normativ cu legislaţia comunitară în │ │
 │materie │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Decizii ale Curţii Europene de │ │
 │Justiţie şi alte documente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Evaluarea conformităţii: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┬────────────┤
 │Denumirea actului sau documentului │Gradul de conformitate │ Comentarii │
 │comunitar, numărul, data adoptării │(se conformează/ │ │
 │şi data publicării │nu se conformează) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┴────────────┤
 │5. Alte acte normative şi/sau │ │
 │documente internaţionale din care │ │
 │decurg angajamente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Alte informaţii │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 6-a │
 │Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Informaţii privind procesul de │ │
 │consultare cu organizaţii │ │
 │neguvernamentale, institute de │ │
 │cercetare şi alte organisme implicate │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Fundamentarea alegerii │ │
 │organizaţiilor cu care a avut loc │ │
 │consultarea, precum şi a modului în │ │
 │care activitatea acestor organizaţii │ │
 │este legată de obiectul proiectului │ │
 │de act normativ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Consultările organizate cu │ │
 │autorităţile administraţiei publice │ │
 │locale, în situaţia în care proiectul │ │
 │de act normativ are ca obiect │ │
 │activităţi ale acestor autorităţi, în │ │
 │condiţiile Hotărârii Guvernului │ │
 │nr. 521/2005 privind procedura de │ │
 │consultare a structurilor asociative │ │
 │ale autorităţilor administraţiei │ │
 │publice locale la elaborarea │ │
 │proiectelor de acte normative │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Consultările desfăşurate în cadrul │ │
 │consiliilor interministeriale, în │ │
 │conformitate cu prevederile Hotărârii │ │
 │Guvernului nr. 750/2005 privind │ │
 │constituirea consiliilor │ │
 │interministeriale permanente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Informaţii privind avizarea de │ │
 │către: │ │
 │a) Consiliul Legislativ │ │
 │b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării│ │
 │c) Consiliul Economic şi Social │ │
 │d) Consiliul Concurenţei │ │
 │e) Curtea de Conturi │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Alte informaţii │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 7-a │
 │Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea │
 │proiectului de act normativ │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Informarea societăţii civile cu │ │
 │privire la necesitatea elaborării │ │
 │proiectului de act normativ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Informarea societăţii civile cu │ │
 │privire la eventualul impact asupra │ │
 │mediului în urma implementării │ │
 │proiectului de act normativ, precum şi│ │
 │efectele asupra sănătăţii şi │ │
 │securităţii cetăţenilor sau │ │
 │diversităţii biologice │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Alte informaţii │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │Secţiunea a 8-a │
 │Măsuri de implementare │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Măsurile de punere în aplicare a │ │
 │proiectului de act normativ de către │ │
 │autorităţile administraţiei publice │ │
 │centrale şi/sau locale - înfiinţarea │ │
 │unor noi organisme sau extinderea │ │
 │competenţelor instituţiilor existente │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Alte informaţii │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    *) Dacă proiectul de act normativ nu se referă la un subiect indicat într-o
anumită secţiune şi în prevederile prezentei hotărâri, atunci la secţiunea
respectivă se va nota "Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect".
    **) Orice alte informaţii legate de conţinutul proiectului de act normativ,
care nu sunt solicitate de prezenta hotărâre, dar care se doresc prezentate în
instrumentul de prezentare şi motivare, pot fi incluse în rubrica
"Alte informaţii" din cadrul fiecărei secţiuni.
    ***) În cazul proiectelor de acte normative care au ca scop adoptarea unor
planuri şi programe, inclusiv a celor cofinanţate de Uniunea Europeană, sau a
unor modificări ale acestora, este obligatoriu a se face referire la
parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe.


    Secţiunea 1 "Titlul proiectului de act normativ"

    Secţiunea a 2-a "Motivul emiterii actului normativ" va cuprinde:
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic