Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 1153 /2013


privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.03.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (21.03.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

        Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului

         centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a cãror

             valoare de inventar se actualizeazã ca urmare a reevaluãrii

	

*Font 8*
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autoritãţi ale│ │Ministerul Mediului şi │
│ administraţiei publice centrale) │ 163354444│Schimbãrilor Climatice │
│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │RO 24326056│Administraţia Naţionalã │
│ │ │"Apele Române" │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de │
│ credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneazã în baza Ordonanţei │
│ Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã │
│ şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 324/2003, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi comerciale cu capital majoritar de│
│ stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬──────┬────────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Nr. │Cod de │ │ │ │Valoarea de│
│crt.│M.F.P.│clasifi-│ Denumirea │ Descrierea tehnicã │ Adresa │ inventar │
│ │ │care │ │ │ │actualizatã│
│ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 4 5 6 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 1│ 63734│ 8.16.08│Borne ax cadastral │84 borne │Ţara: România; │ │
│ │ │ │ │ │Judeţ: Cãlãraşi; -; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ 606│
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 2│ 63761│ 8.03.01│BH Ialomiţa + afl │Lungime cursuri - 41 km,│Ţara: România; │ │
│ │ │ │- aferent DAAV │suprafaţã luciu de apã =│Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;│ 3.660.840│
│ │ │ │ │3,6 kmp │Nr: -; DA Argeş - Vedea │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 3│ 63762│ 8.03.01│BH Mostiştea - │Lungime 32 km, suprafaţã│Ţara: România;Judeţ: │ 1.321.970│
│ │ │ │aferent DAAV │= 1,3 kmp │Ilfov; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DA Argeş - Vedea │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 4│ 63769│ 8.03.10│Canale de derivaţie│Canale şi derivaţii │Ţara: România; │ 41.557.687│
│ │ │ │DA Argeş-Vedea │lungime = 45,7 km │Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;│ │
│ │ │ │ │ │Nr: - ; DA Argeş - Vedea│ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 5│ 63770│ 8.03.10│Canale de derivaţie│Canale şi derivaţii, │Ţara: România; │ 11.983.834│
│ │ │ │ │lungime = 11.557 km │Judeţ: Giurgiu; -; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DA Argeş - Vedea │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 6│ 63952│ 8.03.11│Foraje de studii, │nr. foraje = 64 │Ţara: România; Judeţ: │ 1.559.827│
│ │ │ │de reţea şi de │ │Argeş; -; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │exploatare din │ │DA Argeş - Vedea │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │
│ │ │ │judeţului Argeş │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 7│ 63955│ 8.03.11│Foraje de studii, │nr. foraje = 60 │Ţara: România; │ 118.354│
│ │ │ │de reţea şi de │ │Judeţ: Dâmboviţa;-; -; │ │
│ │ │ │exploatare din │ │Nr: -; DA Argeş - Vedea │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │
│ │ │ │judeţului Dâmboviţa│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 8│ 63956│ 8.03.11│Foraje de studii, │nr. foraje = 27 │Ţara: România; │ 36.674│
│ │ │ │de reţea şi de │ │Judeţ: Ilfov; -; -; │ │
│ │ │ │exploatare din │ │Nr: -; DA Argeş - Vedea │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │
│ │ │ │judeţului Ilfov │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 9│ 63962│ 8.03.11│Foraje de studii, │nr. foraje = 24 │Ţara: România; │ 62.260│
│ │ │ │de reţea şi de │ │Judeţ: Olt; -; -; │ │
│ │ │ │exploatare din │ │Nr: -; DA Argeş - Vedea │ │
│ │ │ │administrare │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 10│ 64076│ 8.17.03│Acumulare Pecineagu│v = 69 mil. mc, │Ţara: România; │206.456.453│
│ │ │ │râu Dâmboviţa │Vat = 6 mil. mc, │Judeţ: Argeş; │ │
│ │ │ │ │sup. NNR = 183,4 ha │Com. Rucãr; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 11│ 64077│ 8.17.03│Acumulare Vâlcele │v = 51,2 mil. mc, │Ţara: România; │ 83.388.958│
│ │ │ │ râu Argeş │Vat = 9,6 mil. mc, │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │ │sup NNR = 445,39 ha │Merişani; -; Nr: -; sat │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcele, DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 12│ 64078│ 8.17.03│Acumulare Râuşor, │pe râul Târgului, │Ţara: România; │296.234.776│
│ │ │ │râul Târgului │Vt = 68 mil. mc, │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │ │Vat = 15,6 mil. mc, sup.│Lereşti; -; Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │(NNR) = 180,6 ha │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 13│ 64079│ 8.17.02│Lac acumulare │v = 1,5 mil. mc, sup. │Ţara: România; │ 20.669.871│
│ │ │ │Bascov şi staţie │NNR = 199,3 ha │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │pompare râu Argeş │ │Bascov; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 14│ 64080│ 8.17.03│Acumulare Budeasa │v = 54,9 mil. mc, │Ţara: România; │ 95.083.242│
│ │ │ │şi clãdire │Vat = 27 mil. mc, sup. │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │administrativã râu │NNR = 440.61 ha │Budeasa; -; Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 15│ 64081│ 8.17.03│Acumulare │v = 38,7 mil. mc, │Ţara: România; │111.235.572│
│ │ │ │Mãrãcineni, râul │Vat = 38.5 mil. mc, │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │Doamnei │sup. NNR = 64 ha │Mãrãcineni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 16│ 64082│ 8.17.02│Lac acumulare │v = 3,3 mil. mc, sup. │Ţara: România; │ 36.076.674│
│ │ │ │Prundu pe râul │NNR = 110 ha, Steren = │Judeţ: Argeş; MRJ │ │
│ │ │ │Argeş │1.502.685 mp, inclusiv │Piteşti; -; Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │construcţiile C16-C26; │ │ │
│ │ │ │ │municipiul Piteşti, │ │ │
│ │ │ │ │loc. Ştefãneşti │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 17│ 64084│ 8.17.03│Acumulare Zãvoiul │râu Argeş │Ţara: România; │115.292.045│
│ │ │ │Orbului râu Argeş │Vtot = 10,48 mil. mc, │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │şi staţie Alertpol │Vat = 9,2 mil. mc, │Mogoşani; -; Nr: -; DAAV│ │
│ │ │ │ │sup. NNR = 356,49 ha │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 18│ 64085│ 8.17.03│Acumulare Vãcãreşti│Slac = 216,5 ha, Spolder│Ţara: România; │168.130.943│
│ │ │ │şi polder Vãcãreşti│= 507,1 ha, Stot = │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │20.142 mp, Sconstr = 198│Vãcãreşti; -; Nr:-; DAAV│ │
│ │ │ │ │mp (sediu sistem P+2) │ │ │
│ │ │ │ │Vt = 14,5 mil. mc, │ │ │
│ │ │ │ │Vat = 9,2 mil. mc, │ │ │
│ │ │ │ │râu Dâmboviţa │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 19│ 64086│ 8.17.03│Acumularea Rusciori│sup = 74 ha, │Ţara: România; │ 3.331.423│
│ │ │ │ │Vt = 3,85 mil. mc, │Judeţ: Olt; Oraş │ │
│ │ │ │ │Vat = 2,53 mil. mc │Scorniceşti; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 20│ 64087│ 8.17.03│Baraj mobil │Q = 8 mc/s, 2 stavile │Ţara: România; │ 31.791.296│
│ │ │ │Bilciureşti şi │cilindrice, canton P+1, │Judeţ: Ilfov; -; -; │ │
│ │ │ │canton Bilciureşti │cãrãmidã, sup. = 70 mp, │Nr: -; sat Bilciureşti │ │
│ │ │ │- râul Ialomiţa │sd = 146 mp, Lderiv = │DAAV │ │
│ │ │ │ │9,6 km, Stot = 0,48 ha │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 21│ 64088│ 8.17.03│Acumulare Buftea │S = 188 ha, Vt = 9,5 │Ţara: România; │ 1.611.097│
│ │ │ │ │mil. mc, Vat = 1,94 │Judeţ: Ilfov; Oraş │ │
│ │ │ │ │mil. mc │Buftea; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 22│ 64090│ 8.17.03│Acumulare Plumbuita│Vt = 1,5 mil. mc, │Ţara: România; │ 1.070.925│
│ │ │ │ │Vat = 0,4 mil. mc. │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │S = 55 ha │Sectorul 2;Str. │ │
│ │ │ │ │ │Petricani; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 23│ 64091│ 8.17.03│Acumulare Fundeni │S = 88 ha, │Ţara: România; │ 1.235.725│
│ │ │ │ │Vt = 2,0 mil. mc, │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │Vat = 0,6 mil. mc │Sectorul 2; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 24│ 64092│ 8.17.03│Acumularea Chitila │V = 0,7 mil. mc, │Ţara: România; │ 675.960│
│ │ │ │ │Vat = 0,3 mil. mc, │Judeţ: Ilfov; Oraş │ │
│ │ │ │ │S = 35 ha │Chitila; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 25│ 64094│ 8.17.03│Acumulare Snagov │V = 22,6 mil. mc, │Ţara: România; │ 6.759.334│
│ │ │ │ │S = 592 ha, Vat = 5,0 │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │ │mil. mc │Snagov; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 26│ 64096│ 8.17.02│Acumulare │V = 21 mil. mc, │Ţara: România; │ 2.983.837│
│ │ │ │Cãldãruşani, │S = 290 ha, Vat = 8,0 │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │inclusiv douã │mil. mc. Lpod1 = 41 m, │Grãdiştea; -; Nr: -;DAAV│ │
│ │ │ │poduri - Valea │Lpod2 = 21 m │ │ │
│ │ │ │Cociovaliştea │ │ │ │
│ │ │ │şi Vlãsia │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 27│ 64099│ 8.17.03│Acumulare Cringeni │Râu Cãlmãţui, S=32,0 ha,│Ţara: România; │ 1.224.425│
│ │ │ │ │Vtotal = 11,9 mil. mc │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Crângeni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Teleorman │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 28│ 64100│ 8.17.03│Acumulare Tunari 2 │Vtot = 0,38 mil. mc, │Ţara: România; │ 139.223│
│ │ │ │râul Pasãrea │Vat = 0,01 mil. mc, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │ │S = 28.3 ha │Tunari; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 29│ 64101│ 8.17.03│Acumularea │S = 51,8 ha, │Ţara: România; │ 2.787.517│
│ │ │ │nepermanentã │Vat = 1,47 mil. mc; │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │Udreşti, râul Ilfov│canal rapid │Ulmi; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │L = 0,07 km │Dâmboviţa │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 30│ 64102│ 8.17.03│Acumularea Bunget 1│S = 74 ha, Vt=2,03 mil. │Ţara: România; │ 2.053.486│
│ │ │ │ │mc, Vat = 1.7 mil. mc, │Judeţ: Dâmboviţa; │ │
│ │ │ │ │râu Ilfov │Com. Vãcãreşti; -; Nr:-;│ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 31│ 64103│ 8.17.03│Acumulare Bunget 2 │S=91 ha, Vt=2,5 mil. mc,│Ţara: România; │ 2.805.512│
│ │ │ │ │Vat = 1,56 mil. mc, │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │râu Ilfov │Vãcãreşti; -; Nr:-; DAAV│ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 32│ 64104│ 8.17.03│Acumulare Brãteşti │S = 97 ha, │Ţara: România; │ 2.990.691│
│ │ │ │ │Vt = 3,52 mil. mc, │Judeţ: Dâmboviţa;Com. │ │
│ │ │ │ │Vat = 1,05 mil. mc, │Vãcãreşti; -; Nr:-; DAAV│ │
│ │ │ │ │râu Ilfov │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 33│ 64105│ 8.17.03│Acumulare Adunaţi │S = 96,9 ha, │Ţara: România; │ 6.376.808│
│ │ │ │ │Vt = 4,8 mil. mc │Judeţ: Dâmboviţa; │ │
│ │ │ │ │Vat = 1,45 mil. mc, │Com. Nucet; -; │ │
│ │ │ │ │râu Ilfov │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 34│ 64106│ 8.17.03│Acumulare Ilfoveni │S = 96 ha, │Ţara: România; │ 5.318.068│
│ │ │ │ │Vt = 2.6 mil. mc, │Judeţ: Dâmboviţa; │ │
│ │ │ │ │Vat = 1,36 mil. mc, │Com. Nucet; -; │ │
│ │ │ │ │râu Ilfov │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 35│ 64108│ 8.17.03│Acumulare Lacul │S_teren = 2.566.476 mp │Ţara: România; │ 52.312.643│
│ │ │ │Morii │(include şi construcţii)│Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │S_baraj_frontal = │Sectorul 6; -; │ │
│ │ │ │ │7.402 mp; S_baraj_de_ │Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │contur = 74.206 mp; │ │ │
│ │ │ │ │S_bazin_colectare = │ │ │
│ │ │ │ │31 mp; S_stavilar = │ │ │
│ │ │ │ │1.135 mp; Vtot = │ │ │
│ │ │ │ │12,01 mil. mc, │ │ │
│ │ │ │ │Vat = 3,7 mil. mc, baraj│ │ │
│ │ │ │ │descãrcãtor 3 stavile │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 36│ 64109│ 8.17.03│Acumulare Vãcãreşti│S = 198 ha │Ţara: România; │ 69.869.794│
│ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │Sectorul 4; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 37│ 64110│ 8.17.03│Lac de acumulare │Vtot = 12,89 mil. mc, │Ţara: România; │ 4.898.376│
│ │ │ │Grãdinari, inclusiv│Vat = 2,5 mil. mc, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │digurile de contur │Steren = 2.996.948 mp şi│Grãdinari; -; Nr:-; DAAV│ │
│ │ │ │ Zorile şi Podişoru│construcţii │ │ │
│ │ │ │ │S_C1_garaj = 16,38 mp; │ │ │
│ │ │ │ │S_C2_birou = 49 mp; │ │ │
│ │ │ │ │S_C3_deversor = │ │ │
│ │ │ │ │737,10 mp; │ │ │
│ │ │ │ │S_C4_instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Calugar = 50,65 mp, │ │ │
│ │ │ │ │râu Ilfovãţ, pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul comunei │ │ │
│ │ │ │ │Ogrezeni, com. Bucşani │ │ │
│ │ │ │ │şi com. Grãdinari │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 38│ 64111│ 8.17.03│Lac de acumulare │Vtotal = 4,6 mil. mc, │Ţara: România; │ 2.433.333│
│ │ │ │Facãu, inclusiv dig│Vat = 1.92 mil. mc, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │Coteni │S_teren = 861.328,38 mp │Bulbucata; -; Nr:-;DAAV │ │
│ │ │ │ │şi construcţiile │ │ │
│ │ │ │ │aferente: S_C1_deversor │ │ │
│ │ │ │ │= 471,91 mp │ │ │
│ │ │ │ │S_C4_InstalatieCalugar │ │ │
│ │ │ │ │= 44,85 mp, râu Ilfovãţ │ │ │
│ │ │ │ │pe teritoriul com. │ │ │
│ │ │ │ │Bulbucata şi Buturugeni │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 39│ 64113│ 8.17.03│Acumulare Onceşti 1│Vnnr = 1.120 mil. mc, │Ţara: România; │ 1.366.226│
│ │ │ │ │S = 12,9 ha, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │ │Vat = 0.87 mil. mc, │Stãneşti; -; Nr: -; DAAV│ │
│ │ │ │ │Valea Onceşti │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 40│ 64114│ 8.17.03│Acumulare Onceşti 2│V (NNR) = 0,4 mil. mc, │Ţara: România; │ 1.399.567│
│ │ │ │(inclusiv podeţe │S (nnr) = 14,9 ha tub │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │exploatare - │PREMO. D = 1 m │Frãteşti; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │Frãteşti) │ │Giurgiu │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 41│ 64115│ 8.17.03│Acumulare Onceşti 3│Vtot = 0,248 mil. mc │Ţara: România; │ 524.369│
│ │ │ │ │Lb = 310 m, h = 7 m, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │ │Vat = 0,248 mil. │Frãteşti; -; Nr: -; DAAV│ │
│ │ │ │ │mc - acumulare │ │ │
│ │ │ │ │nepermanentã │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 42│ 64311│ 8.16.01│Baraj priza │Q = 1,6 mc/s │Ţara: România; │ 1.872.198│
│ │ │ │Pojorâta - captare │ │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │Râul Târgului │ │Lereşti; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 43│ 64312│ 8.03.12│Prize şi noduri │Qi = 10,4 mc/s, │Ţara: România; │ 818.108│
│ │ │ │hidrotehnice │nr. = 2 buc. │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │Crivina-Ogrezeni │ │Ogrezeni; -; Nr: -; DAAV│ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 44│ 64313│ 8.03.10│Noduri hidrotehnice│Q = 995,5 mc/s 3 buc . │Ţara: România; │ 26.928.159│
│ │ │ │Brezoaiele-Mircea │ │Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;│ │
│ │ │ │Vodã-Sabar │ │Nr: -; Dâmboviţa │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 45│ 64314│ 8.03.10│Nod hidrotehnic râu│Un nod hidrotehnic cu │Ţara: România; │ 1.558.725│
│ │ │ │Vedea la Alexandria│Vol = 0,4 mil. mc, │Judeţ: Teleorman; MRJ │ │
│ │ │ │ │S = 16 ha, nr = 1 buc. │Alexandria; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 46│ 64315│ 8.03.12│Noduri hidrotehnice│8 buc. noduri │Ţara: România; │ 9.506.827│
│ │ │ │pe râul Dâmboviţa │hidrotehnice (2 buc. NH │Municipiul Bucureşti; -;│ │
│ │ │ │regularizat │cu o deschidere, 6 buc. │-; Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │NH cu 3 deschideri) │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 47│ 64316│ 8.03.10│Tanganu, Popeşti, │Qmax = 230 mc/s, │Ţara: România; │ 7.646.441│
│ │ │ │Sere, Glina │3 deschideri +ecluza, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │ │2 noduri cu 3 deschideri│Glina; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 48│ 64339│ 8.16.07│Dig Alexandria │l = 3 km, h = 3 m │Ţara: România; │ 269.551│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Teleorman; │ │
│ │ │ │ │ │MRJ Alexandria; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; Teleorman │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 49│ 64500│ 8.16.08│Borne cadastrale │nr. borne = 583 │Ţara: România; │ 156.198│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Argeş; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 50│ 64502│ 8.16.08│Borne cadastrale │nr. borne = 253 │Ţara: România; │ 35.315│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Dâmboviţa;- ; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 51│ 64503│ 8.16.08│Borne cadastrale │nr. borne = 323 │Ţara: România; │ 3.078│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Teleorman; - ; -;│ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 52│ 64574│ 8.03.09│SPD Cernica şi │Stot = 450 mp, Scon = │Ţara: România; │ 203.525│
│ │ │ │regularizare albie │89 mp, L albie │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │valea Colentina │regularizatã = 1,8 km │Cernica; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │DAAV │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 53│ 64577│ 8.17.03│Baraj priza de apã │Q = 1,38 mc/s, │Ţara: România; │ 5.121.529│
│ │ │ │Clucereasa, │R. Târgului │Judeţ: Argeş; Sat │ │
│ │ │ │inclusiv st. de │ │Ţiţeşti; -; Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │pompe R. Târgului │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 54│ 64578│ 8.17.02│Baraj priza de apã │Q = 0,6 mc/s R. Târgului│Ţara: România; │ 1.038.676│
│ │ │ │şi st. pompare │ │Judeţ: Argeş; Mun. │ │
│ │ │ │Câmpulung R. │ │Câmpulung; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │Târgului │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 55│ 64604│ 8.03.09│Regularizãri │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 30.555.166│
│ │ │ │DA Argeş - Vedea │regularizat = 127,595 km│Judeţ: Argeş; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 56│ 64605│ 8.03.09│Regularizãri │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 31.357.145│
│ │ │ │DA Argeş - Vedea │regularizat = 54,34 km │Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;│ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 57│ 64606│ 8.03.09│Regularizãri DA │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 6.568.455│
│ │ │ │Argeş -Vedea │regularizat = 42,25 km │Judeţ: Giurgiu; -;- ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 58│ 64607│ 8.03.09│Regularizãri DA │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 12.342.163│
│ │ │ │Argeş -Vedea │regularizat = 38,71 km │Judeţ: Olt; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: - ; Olt │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 59│ 64608│ 8.03.09│Regularizãri DA │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 52.970│
│ │ │ │Argeş -Vedea │regularizat = 11,348 km │Judeţ: Teleorman; - ; -;│ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 60│ 64609│ 8.03.09│Regularizãri DA │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 19.391.826│
│ │ │ │Argeş -Vedea │regularizat = 10.116 km │Municipiul Bucureşti; -;│ │
│ │ │ │ │ │-; Nr: -; Bucureşti │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 61│ 64610│ 8.03.09│Regularizãri DA │lungime curs de apã │Ţara: România; │ 3.437.211│
│ │ │ │Argeş -Vedea │regularizat = 64,480 km │Judeţ: Ilfov; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 62│ 64996│ 8.03.09│Amenajãri acumulare│lucrãri dragaje, │Ţara: România; │ 209.836│
│ │ │ │Mogoşoaia + │Qdesc = 15 mc/s, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │descãrcãtor │1 stavilã │Mogoşoaia; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │suplimentar │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 63│ 65001│ 8.28.01│Clãdire sediu │P, Sconstr. = 68 mp, │Ţara: România; │ 18.043│
│ │ │ │Potcoava (at. rep.,│supraf. curţii=2.420 mp │Judeţ: Olt; Oraş │ │
│ │ │ │depozit carb., │ │Potcoava; -; Nr: -; Olt │ │
│ │ │ │magazie, gard, │ │ │ │
│ │ │ │antenã) │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 64│ 65002│ 8.28.01│Punct colectare │P, S = 143 mp, supraf. │Ţara: România; │ 18.645│
│ │ │ │date Costeşti │curţii = 2.008 mp, │Judeţ: Argeş; Oraş │ │
│ │ │ │(sediu, magazii, │zidãrie │Costeşti; -; Nr: -; DAAV│ │
│ │ │ │atelier, gard, │ │ │ │
│ │ │ │antenã) │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 65│ 65003│ 8.28.01│Canton Snagov şi │P+1 cãrãmidã, │Ţara: România; │ 114.572│
│ │ │ │drum de acces │S = 10.800 mp, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │canton │sc = 5.800 mp │Gruiu; -; Nr: -; Ilfov │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 66│ 65004│ 8.28.01│Canton Cãldãruşani │P+1 cãrãmidã, │Ţara: România; │ 125.542│
│ │ │ │şi drum de acces, │S = 1.300 mp, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │canton tehnologic │sc = 840 mp │Grãdiştea; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Ilfov │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 67│ 65006│ 8.28.01│Canton Cocani │P+1 cãrãmidã, │Ţara: România; │ 63.895│
│ │ │ │ │S = 1.000 mp; │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │Sc = 121 mp │Crevedia; -; Nr: -; DAAV│ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 68│ 65008│ 8.28.01│Sediu baraj │P+1, S. totalã = │Ţara: România; │ 59.848│
│ │ │ │Alexandria │2.549 mp, Sconstr. = │Judeţ: Teleorman; MRJ │ │
│ │ │ │ │131 mp │Alexandria; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Teleorman │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 69│ 65009│ 8.28.01│Canton Roşiori Vede│P, S. totalã = 2.503 mp,│Ţara: România; │ 6.266│
│ │ │ │ │c Sconstr. = 584 mp │Judeţ: Teleorman; Mun. │ │
│ │ │ │ │ │Roşiori de Vede; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; Teleorman │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 70│ 65015│ 8.28.01│Canton Dunãre │P+1, S. totalã = 832 mp,│Ţara: România; │ 120.499│
│ │ │ │ │Sconstr. = 254 mp │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Pietroşani; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Teleorman │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 71│ 65018│ 8.28.01│Canton Ilfoveni │P zidãrie, St = 17.600 │Ţara: România; │ 61.302│
│ │ │ │ │mp, Sc = 108 mp │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Dâmboviţa │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 72│ 65020│ 8.28.01│Canton Brezoaele │P+anexã, zidãrie, │Ţara: România; │ 269.235│
│ │ │ │ │St = 3.700 mp, │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │Sc = 131 mp │Brezoaele; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │Dâmboviţa │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 73│ 65025│ 8.28.01│Canton Tânganu şi │P+2, St = 1.380 mp, │Ţara: România; │ 1.256.915│
│ │ │ │drum tehnologic │Sc = 134 mp, zidãrie │Judeţ: Ilfov; Sat │ │
│ │ │ │ │ │Tânganu; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 74│ 65027│ 8.28.01│Canton baraj │Sconstr. = 42 mp, │Ţara: România; │ 9.402│
│ │ │ │Grãdinari │Stotalã = 15.000 mp, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │ │P, zidãrie cãrãmidã, │Grãdinari; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │acoperiş plãci │Giurgiu │ │
│ │ │ │ │azbociment │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 75│ 65028│ 8.28.01│Canton priza Argeş-│Sconstr. = 66 mp, │Ţara: România; │ 5.389│
│ │ │ │Ilfovãţ │Stotalã = 3.400 mp, P, │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │ │zidãrie cãrãmidã, │Ogrezeni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │acoperiş plãci │Giurgiu │ │
│ │ │ │ │azbociment │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 76│102136│ 8.03.02│Insula Plumbuita │Supr. = 1,94 ha │Ţara: România; │ 19.728│
│ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │Sectorul 2; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 77│102141│ 8.03.02│Insula lac Fundeni │Supr. = 3,16 ha │Ţara: România; │ 32.134│
│ │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │Sectorul 2; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 78│104426│ 8.16.07│Îndiguire pe │L_dig = 59,5 km; │Ţara: România; │ 26.025.702│
│ │ │ │sectorul Teleorman-│H_dig = 2,5-5 m │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │Cervenia-Bragadiru-│ │Bragadiru; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │Bujoru- Pietroşani │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 79│104428│ 8.16.07│Dig Roşiori râu │l =7,6 km, h = 2 m │Ţara: România; │ 108.448│
│ │ │ │Bratcov │ │Judeţ: Teleorman; Mun. │ │
│ │ │ │ │ │Roşiori de Vede; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr:-; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 80│104431│ 8.16.07│Dig Teleorman- │l = 9,6 km, h = 2,5 m │Ţara: România; │ 2.989.323│
│ │ │ │Bucov + pasarela │(L = 30 m, l = 2 m) │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │Tãtãrãştii de Sus │ │Tãtãrãştii de Sus; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 81│104435│ 8.16.07│Dig nou Tãtãrãştii │l = 1,4 km (L = 46 m, │Ţara: România; │ 555.759│
│ │ │ │de Sus + pasarela │l = 2 m) │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │Tãtãrãştii de Jos │ │Tãtãrãştii de Sus; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 82│106182│ 8.03.01│BH Ialomiţa şi │l = 177 km, supr. = │Ţara: România; │155.585.700│
│ │ │ │afl. I-VI │153 kmp │Judeţ: Ilfov; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 83│106223│ 8.03.01│BH Argeş şi │l = 1086 km, s = 44 kmp │Ţara: România; │ 30.667.245│
│ │ │ │afl. I-VI │ │Judeţ: Dâmboviţa; - ; -;│ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 84│106228│ 8.03.01│BH Argeş şi │L = 232,1 km, │Ţara: România; │ 20.285.345│
│ │ │ │afl. I-VI │s = 20,2 kmp │Judeţ: Ilfov; -; -; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 85│106230│ 8.03.01│BH Argeş cu │l = 29,35 km, │Ţara: România; │ 5.999.710│
│ │ │ │afl. I-VI │s = 5,9 kmp │Municipiul Bucureşti; -;│ │
│ │ │ │ │ │-; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 86│106232│ 8.03.01│BH Argeş cu │l = 151 km, s = 25 kmp │Ţara: România; │ 25.016.156│
│ │ │ │afl. I-VI │ │Judeţ: Cãlãraşi; -; - ; │ │
│ │ │ │ │ │Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 87│108492│ 8.16.07│Dig Conţeşti │L = 8,1 km, h = 3 m │Ţara: România; │ 1.809.702│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Conţeşti; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 88│108493│ 8.16.07│Dig Boteni │l = 3,5 km, h = 1,3 m │Ţara: România; │ 589.656│
│ │ │ │ │ │Judeţ: Dâmboviţa; Sat │ │
│ │ │ │ │ │Boteni; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 89│108555│ 8.16.07│Îndiguire Vedea 1 │L = 8,7 km, h = 1,7 m │Ţara: România; │ 3.620.575│
│ │ │ │ (Tufeni) │ │Judeţ: Olt; Sat Tufeni; │ │
│ │ │ │ │ │-; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 90│111284│ 8.16.07│Dig Sabar-Argeş │de pãmânt, l = 3,28 km, │Ţara: România; │ 99.960│
│ │ │ │ │h = 3 m │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Vãrãşti; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 91│111285│ 8.16.07│Supraînãlţare dig │L = 4 km, h = 2 m, │Ţara: România; │ 598.583│
│ │ │ │derivaţie Dâmboviţa│terasamente, dale de │Judeţ: Giurgiu; Com. │ │
│ │ │ │-Argeş │beton │Gãiseni; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 92│111391│ 8.16.07│Îndiguire râu Vedea│ L = 8,2 km, h = 1 m │Ţara: România; │ 1.646.226│
│ │ │ │2 Ghimpeţeni │ │Judeţ: Olt; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Ghimpeţeni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 93│112841│ 8.03.02│Insula Lacul Morii │S_teren = 32.723 mp │Ţara: România; │ 1.396.443│
│ │ │ │ │inclusiv construcţiile: │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │S_C1_anexa = 17 mp; │Sectorul 6; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │S_C2_anexa = │ │ │
│ │ │ │ │15 mp; S_C3_anexa = │ │ │
│ │ │ │ │13 mp; S_C4_anexa = │ │ │
│ │ │ │ │252 mp (fântânã) │ │ │
│ │ │ │ │S_C5_anexa = 60 mp │ │ │
│ │ │ │ │(foişor) │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 94│116570│ 8.17.02│Acumulare │S = 93 ha, V=2.0 mil. mc│Ţara: România; │ 588.518│
│ │ │ │Pantelimon I │ │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │Sectorul 2; Şos. │ │
│ │ │ │ │ │Dobroeşti; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 95│121040│ 8.03.10│Canal Dragomireşti-│Canal debuşare în │Ţara: România; │ 65.507│
│ │ │ │Chitila │Dâmboviţa │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │ │Lungime = 750 m, │Dragomireşti-Vale; -; │ │
│ │ │ │ │h = 1,5 m │Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 96│121042│ 8.03.10│Priza şi Canal CAU │priza Ciurel 2 casete │Ţara: România; │ 11.026.958│
│ │ │ │Ciurel │ │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │ │Sectorul 6; -; Nr: -; │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 97│121668│ 8.17.03│Acumularea Goleşti │V = 68 mil. mc; Vat = │Ţara: România; │255.121.755│
│ │ │ │şi staţie pompe │12,5 mil. mc; SupNNR = │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │râu Argeş │758 ha │Cãlineşti; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 98│145273│ 8.17.03│Iazuri decantare │2 iazuri, S = 12,15 ha, │Ţara: România; │ 856.508│
│ │ │ │nãmol staţia │Hdig = 2,5 m, │Judeţ: Ilfov; Com. │ │
│ │ │ │tratare Roşu │Ldig = 778 m │Chiajna; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 99│145275│ 8.16.07│Amenajare râu │L_Dig mal stâng, │Ţara: România; │ 4.272.289│
│ │ │ │Teleorman la Schela│Lung. = 7.004 m; Pod │Judeţ: Teleorman; Com. │ │
│ │ │ │dig mal stâng │rutier L = 27 m, │Moşteni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │subtronson - 1 buc. şi │ │ │
│ │ │ │ │apãrare mal L = 177 m │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 100│149927│ 8.17.02│Lac de acumulare │inclusiv diguri de │Ţara: România; │ 2.088.369│
│ │ │ │Mihãileşti │contur, vol. total = │Judeţ: Giurgiu; Oraş │ │
│ │ │ │ │72,2 mil. mc, supr. = │Mihãileşti; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │1.030 ha, L dig. stg = │DAAV │ │
│ │ │ │ │11,5 km, L dig. dr. = │ │ │
│ │ │ │ │2 km │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 101│153213│ 8.29.08│Teren │S = 7.150, din care 645 │Ţara: România; │ 11.197.086│
│ │ │ │ │mp suprafaţa construitã │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │ │şi 3.540 mp cãi de acces│Sectorul 6; Splaiul │ │
│ │ │ │ │şi utilitãţi, provine │Independenţei Nr. 294 │ │
│ │ │ │ │din divizarea bunului cu│ │ │
│ │ │ │ │nr. mf 149641 │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 102│153399│ 8.28.01│Sediu exploatare │S construitã=184,25 mp; │Ţara: România; │ 2.028.362│
│ │ │ │Lacul Morii şi alee│S_Totalã = 1.328 mp; │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │ │ │pietonalã │Lung_alee = 124 m │Sectorul 6; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 103│153405│ 8.28.01│Staţia hidrometricã│Punte hidrometricã; │Ţara: România; │ 97.536│
│ │ │ │Malu cu Flori │Cabina staţie │Judeţ: Dâmboviţa; Com. │ │
│ │ │ │ │hidrometricã │Malu cu Flori; -; Nr: -;│ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 104│153406│ 8.03.09│Regularizare Valea │L_Recalibrare │Ţara: România; │ 200.284│
│ │ │ │Pauleasca la │Albie = 950 m │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │Miceşti │ │Miceşti; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 105│153407│ 8.03.09│Regularizare pârâu │L_Recalibrare │Ţara: România; │ 200.296│
│ │ │ │Carcinov │Albie = 620 m │Judeţ: Argeş; Oraş │ │
│ │ │ │ │ │Topoloveni; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 106│153408│ 8.03.09│Regularizarea râu │L_Zid de sprijin = 120 m│Ţara: România; │ 614.754│
│ │ │ │Argeşel la Boteni │ │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │ │ │Boteni; -; Nr: -; DAAV │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 107│153409│ 8.03.09│Regularizarea │L_Albie Amenajatã = │Ţara: România; │ 937.587│
│ │ │ │râului Cotmeana şi │0,348 km, L_Consolid = │Judeţ: Argeş; Com. │ │
│ │ │ │pârâu Vârtej la │0,250 km, Hgabioane=2 m,│Lunca Corbului; -; │ │
│ │ │ │Lunca Corbului │Lconsolid = 0,048 km, │Nr: -; DAAV │ │
│ │ │ │ │HGabioane = 3 m │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 108│155246│ 8.03.09│Regularizarea │Apãrãri de mal │Ţara: România; │ 3.199.434│
│ │ │ │râului Târgului în │L = 1.350 m; Pereu din │Judeţ: Argeş; Mun. │ │
│ │ │ │zona municipiului │beton = 460 ml; │Câmpulung; -; Nr: -; │ │
│ │ │ │Câmpulung Muscel, │Gabioane L = 890 ml; │BH Argeş │ │
│ │ │ │judeţul Argeş │Praguri de fund din │ │ │
│ │ │ │ │beton = 7 buc. │ │ │
├────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│ 109│155249│ 8.03.09│Regularizarea │L_Apãrare de mal = 100 m│Ţara: România; │ 99.638│
│ │ │ │râului Argeş pe │ │Judeţ: Argeş; Mun. │ │
│ │ │ │sectorul Oieşti- │ │Curtea de Argeş; -; │ │
│ │ │ │Curtea de Argeş │ │Nr: -; BH Argeş │ │
└────┴──────┴────────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘


                 ________
<   2   3  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic