Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 224 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.04.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (02.04.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 martie 2023.

    Nr. 224.

    ANEXA 1
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

    Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi

    Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34

    Cod unic de înregistrare: RO 11776466

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬───────────────────────────────┬───┬──────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri │
│ │INDICATORI │rd.│an curent │
│ │ │ │(2023) │
├────┬─────┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │26.929,80 │
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare,│2 │25.897,46 │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor │3 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale în │4 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │1.032,34 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │24.328,52 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare, (Rd. │ │ │
│ │1 │ │7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din │7 │24.085,32 │
│ │ │ │care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │7.273,25 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe si│9 │355,43 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul, │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)│10 │12.889,58 │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură │11 │11.499,50 │
│ │ │ │ │salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)│ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │10.024,73 │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │1.474,77 │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │ │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │ │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │C4│contractului de mandat si a │16 │979,35 │
│ │ │ │ │altor organe de conducere si│ │ │
│ │ │ │ │control, comisii si comitete│ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C5│Cheltuieli cu contribuţiile │17 │410,73 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │3.567,06 │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │243,20 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │2.601,28 │
│ │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │312,58 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │ │
│ │ │ │PROFIT AMANAT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITAŢI │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETA A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=│ │ │
│V │ │ │Rd.20- │26 │2.288,70 │
│ │ │ │Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute de│28 │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor │29 │ │
│ │ │ │contabile din anii precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor necesare │30 │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital,│ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de │31 │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. 27,│32 │2.288,70 │
│ │ │ │28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-│ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │7 │ │de nivelul unui salariu de bază│33 │200,00 │
│ │ │ │mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │ │operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Maximum 25% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │622,18 │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului │35 │497,74 │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului │36 │ │
│ │ │ │local │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │124,44 │
│ │ │ │acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la │ │ │
│ │9 │ │rd.33-rd.34 se repartizează la │38 │1.666,52 │
│ │ │ │alte rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │2.535,31 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │2.535,31 │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │2.270,72 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile │43 │111,08 │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │86,49 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │67,02 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │240.935,99│
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │3.413,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │|alocaţii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │plăţii angajamentelor din anii │48 │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │240.935,99│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la │50 │135 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │135 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │6.876,43 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │4 │ │determinat pe baza │53 │6.401,11 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială, recalculat cf. Legii│ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de stat**) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │191,83 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculată cf. │55 │191,83 │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6│57 │903,41 │
│ │ │ │/Rd.1)x1000) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │398,00 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────┴───┴──────────┘


    *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

    -----
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic