Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 222 /2023


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.04.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (02.04.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 martie 2023.

    Nr. 222.

    ANEXA 1
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

    Societatea „Telecomunicaţii C.F.R.“ - S.A.

    Bd. Dinicu Golescu nr. 38

    Cod unic de înregistrare: RO15034095

    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

    pe anul 2023

	

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬────────────────────────┬───┬─────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri│
│ │INDICATORI │rd.│an curent│
│ │ │ │2023 │
├────┬─────┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │75.957,01│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │75.286,59│
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor legale │3 │ │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale │4 │0,00 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │670,42 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=│6 │75.855,39│
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare,(Rd. 7= │7 │75.658,19│
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │12.952,10│
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu impozite, │ │ │
│ │ │B.│taxe si varsaminte │9 │1.012,90 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │C.│personalul, (Rd.10= │10 │58.797,13│
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11= │11 │56.284,80│
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │51.419,88│
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │4.864,92 │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │0,00 │
│ │ │ │ │personalul, din care:│ │ │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente │15 │ │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de│ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat si a altor │16 │1.326,87 │
│ │ │ │ │organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │si control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │si comitete │ │ │
├────┼──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contribuţiile │17 │1.185,46 │
│ │ │ │ │datorate de angajator│ │ │
├────┼──┼──┼──┴─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │2.896,06 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │197,20 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/│ │ │
│III │ │ │pierdere) (Rd.20= │20 │101,62 │
│ │ │ │Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT│21 │21,44 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT│22 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL │23 │ │
│ │ │ │PE PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ │ │ │
│ │ │ │A PERIOADEI DE RAPORTARE│ │ │
│V │ │ │(Rd. 26= │26 │80,18 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23 │ │ │
│ │ │ │Rd.24-Rd.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │6,15 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând facilităţi │28 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de │ │ │
│ │ │ │lege │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │0,00 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor │30 │ │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor│ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas │ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor │ │ │
│ │6 │ │de la Rd. 27, 28, 29, │32 │74,03 │
│ │ │ │30, 31 ( Rd. 32= Rd.26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai│ │ │
│ │7 │ │mult de nivelul unui │33 │ │
│ │ │ │salariu de bază mediu │ │ │
│ │ │ │lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte │ │ │
│ │ │ │la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende │ │ │
│ │8 │ │cuvenite actionarilor, │34 │37,02 │
│ │ │ │în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi│ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │37,02 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │ │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │ │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe│ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute │ │ │
│ │ │ │la Rd.33 - Rd.34 se │ │ │
│ │9 │ │repartizează la alte │38 │37,01 │
│ │ │ │rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │168,36 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN│ │ │
│VII │ │ │FONDURI EUROPENE, din │40 │168,36 │
│ │ │ │care │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │138,36 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │30,00 │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si│44 │ │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │3.929,98 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care:│ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │|alocaţii bugetare │ │ │
│ │ │ │aferente plăţii │48 │ │
│ │ │ │angajamentelor din anii │ │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │3.896,58 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Nr. de personal │ │ │
│ │1 │ │prognozat la finele │50 │607 │
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi │51 │604 │
│ │ │ │total │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │7.627,66 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială *) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură │53 │6.897,47 │
│ │ │ │salarială, recalculat │ │ │
│ │ │ │cf. Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat **) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │5 │ │total personal mediu │54 │124,65 │
│ │ │ │(mii lei/persoană) (Rd.2│ │ │
│ │ │ │/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi valorice pe │ │ │
│ │6 │ │total personal mediu │55 │124,65 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii │ │ │
│ │ │ │în unităţi fizice pe │ │ │
│ │7 │ │total personal mediu │56 │ │
│ │ │ │(cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la │ │ │
│ │8 │ │1000 lei venituri totale│57 │998,66 │
│ │ │ │( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) │ │ │
│ │ │ │x1000) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │2.700,00 │
└────┴──┴──┴────────────────────────┴───┴─────────┘


    *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

    -----
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic