Inapoi la Cautare

DECRET 325 /1983


pentru majorarea retribuţiei personalului muncitor


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 10.09.1983 și 11.07.2000 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 10.09.1983 și 11.07.2000 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC



    În conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, în anii 1983-1984, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, se va efectua o noua majorare a retributiilor nominale, astfel încît la încheierea acestei acţiuni, în a doua jumătate a anului 1984, retributia reală să fie cu 5 la suta mai mare faţă de anul 1980.

    Retributia nominală a personalului muncitor va creşte în anii 1983-1984 cu 10,4 la suta în medie pe economie, aceasta creştere realizindu-se atît prin majorarea retributiilor tarifare, cît şi pe calea sporirii părţii variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii, care se va obţine îndeosebi prin creşterea adaosului de acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi pentru stimularea exportului, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de premiere anuală şi a fondului de premiere pentru realizari deosebite obţinute în cursul anului.

    În vederea aplicării prevederilor referitoare la majorarea retributiilor cuprinse în Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, precum şi în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

    ART. 1

    (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eşalonat, retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 5,3 la suta.

    (2) Retributia tarifara minima creşte de la 1.425 lei la 1.500 lei lunar, mentinindu-se raportul de 1 la 5,52 existent la data prezentului decret între retributia minima şi retributia maxima pe economie.

    ART. 2

    Majorarea retributiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eşalonat, pe ramuri şi activităţi, astfel:
	

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Nr.│ Ramura-activitatea │Data majorării │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Industrie unităţi subordonate Ministerului Minelor │ 1.IX.1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Petrolului │ 1.IX. │
│ │ │ 1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Foraj şi lucrări geologice │ 1.IX. 1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Energiei │ 1.IX. 1983 │
│ │Electrice │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │Iudustrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei │ │
│ │Metalurgice │ 1.IX. 1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei │ │
│ │Construcţiilor de Maşini (inclusiv unităţile de asistenţa│ │
│ │tehnica şi service) │ 1. XI.1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei │ │
│ │de Maşini Unelte, Electrotehnica şi Electronică │ │
│ │(inclusiv unităţile de asistenţa tehnica şi service) │ 1. XI.1983 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei │ │
│ │Chimice │ 1. XII. 1983│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Industriei │ │
│ │Uşoare │ 1.II.1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │Construcţii-montaj │ 1. II. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului │ │
│ │Construcţiilor Industriale │ 1. II. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ │
│ │proiectare Informatica │ 1. II. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului │ │
│ │Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii │ 1. II. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │Agricultura (inclusiv direcţiile generale agricole │ │
│ │judeţene şi întreprinderile pentru legume şi fructe) │ 11. III. 198│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului Agriculturii│ │
│ │şi Industriei Alimentare │ 1. III. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │Transporturi │ 1. IV. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │Telecomunicaţii │ 1. IV. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │Industrie - unităţi subordonate Ministerului │ │
│ │Transporturilor şi Telecomunicatiilor │ 1. IV. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │Sivicultura │ 1. V. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │Economia apelor │ 1. V. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 21 │Industrie - unităţi subordonate Consiliului Culturii şi │ │
│ │Educaţiei Socialiste, unităţi subordonate altor ministere│ │
│ │şi organe centrale, precum şi unităţi subordonate │ │
│ │consiliilor populare, Uniunii Centrale a Cooperativelor │ │
│ │Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de │ │
│ │Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi altor │ │
│ │organizaţii cooperatiste │ 1. V. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 22 │Gospodăria comunală, de locuinţe şi alte prestări de │ │
│ │servicii neproductive │ 1. V. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 23 │Circulaţia mărfurilor │ 1. VI. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 24 │Învăţămînt │ 1. VII. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 25 │Ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura fizica │ │
│ │şi sport │ 1. VII. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 26 │Cultura şi arta │ 1. VII. 1984 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 27 │Instituţii financiare şi de asigurări │ 1. VIII. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 28 │Administraţia de stat │ 1. VIII. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 29 │Uniuni, asociaţii │ 1. VIII. 1984│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 30 │Alte ramuri ale economiei │ 1. VIII. 1984│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    ART. 3

    Retribuţiile tarifare pentru muncitori se majorează, în medie, cu 5,5 la suta, iar retribuţiile tarifare pe clase de retribuire pentru personalul operativ, personalul tehnic productiv, precum şi pentru personalul de administraţie, în medie, cu 5 la suta.

    ART. 4

    (1) Corespunzător coeficienţilor de ierarhizare aprobaţi prin Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, retribuţiile tarifare ale personalului muncitor din exploatările la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele, de la cocsificarea carbunilor, din activitatea de foraj, din tabacarii şi din industria sticlei se majorează după cum urmează:

    a) pentru muncitorii din exploatările la zi de cărbune şi minereuri care lucrează pe excavatoare cu rotor portcupe cu capacităţi de peste 400 mc/ora, maşinile de haldat cu braţ de 50 metri lungime şi alte utilaje grele din aceste categorii, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 20 la suta, iar pentru maistrii care conduc formatiile de lucru de la aceste activităţi retribuţiile tarifare se majorează cu circa 15 la suta. În secţiile şi atelierele de producţie din cadrul acestor activităţi, retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasa, faţă de cele prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, pentru grupa III de ramuri:
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic