Inapoi la Cautare

DECIZIE 788 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.08.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (20.08.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


	
     Valer Dorneanu    - preşedinte
    Marian Enache - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Livia Doina Stanciu - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Varga Attila - judecător
    Mihaela Ionescu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi ale art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gabriela Ştefania Nuţ în Dosarul nr. 26.358/197/2015 al Judecătoriei Braşov - Secţia penală, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 258D/2016.

    2. La apelul nominal lipseşte autoarea excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autoarea a comunicat note de şedinţă în care precizează că îşi menţine motivele de neconstituţionalitate invocate în faţa instanţei de judecată. Totodată, magistratul-asistent arată că, prin aceleaşi note, autoarea a realizat o extindere a obiectului excepţiei de neconstituţionalitate şi la dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Codul de procedură penală, în raport cu actul de sesizare a Curţii Constituţionale, respectiv Încheierea nr. 33 din 17 februarie 2016 a Judecătoriei Braşov - Secţia penală.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care precizează că autoarea nu poate extinde obiectul excepţiei de neconstituţionalitate direct în faţa Curţii Constituţionale, având în vedere că instanţa de control constituţional este învestită prin încheierea instanţei de fond în faţa căreia s-a ridicat excepţia. Totodată, solicită ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1), art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală să fie respinsă, ca inadmisibilă, având în vedere că dispoziţiile care reglementează cu privire la calea de atac extraordinară a revizuirii sunt invocate într-o cauză în care se solicită revizuirea unei încheieri pronunţate în procedura de soluţionare a plângerii formulate în temeiul art. 341 din Codul de procedură penală.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    4. Prin Încheierea penală nr. 33 din 17 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 26.358/197/2015, Judecătoria Braşov - Secţia penală, judecătorul de cameră preliminară a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1), art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Gabriela Ştefania Nuţ în cadrul cererii de revizuire formulate de autoare împotriva Încheierii penale nr. 271 din 16 noiembrie 2015, pronunţate de Judecătoria Braşov - Secţia penală, judecătorul de cameră preliminară, în Dosarul nr. 18.394/197/2015, prin care, în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, a fost respinsă, ca nefondată, plângerea formulată de petenta Gabriela Ştefania Nuţ împotriva Ordonanţei de clasare nr. 2.417/P/2013 din 24 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea susţine, în esenţă, că respingerea, ca inadmisibilă, a unei cereri de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală, motivată de faptul că hotărârea - Încheierea nr. 271 din 16 noiembrie 2015 pronunţată de Judecătoria Braşov - Secţia penală, judecătorul de cameră preliminară, în soluţionarea plângerii formulate de autoare împotriva Ordonanţei de clasare nr. 2.417/P/2013 din 24 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov - a cărei revizuire se cere, nu vizează fondul şi nici evocarea fondului, aduce atingere liberului acces la justiţie. Susţine că sintagma "hotărârile judecătoreşti definitive" din cuprinsul art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală este neconstituţională, fiind contrară liberului acces la justiţie, dreptului la apărare, dreptului la două grade de jurisdicţie în materie penală. Totodată, critică şi dispoziţiile art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în măsura în care revizuirea se poate exercita doar de părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale şi numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, iar nu şi în favoarea celui condamnat la amenda contravenţională. În aceste condiţii, apreciază că norma procesual penală aduce atingere dreptului la apărare, egalităţii în drepturi a cetăţenilor, dreptului la un proces echitabil.

    6. Judecătoria Braşov - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, reţine că revizuirea este o cale extraordinară de atac, reglementată de legiuitor în temeiul prerogativelor acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie. Aceste dispoziţii constituţionale conferă legiuitorului competenţa exclusivă de a stabili procedura de judecată şi îl îndrituiesc pe acesta ca, în considerarea unor situaţii deosebite, să stabilească reguli speciale de procedură, precum şi modalităţile de exercitare a drepturilor procesuale, aşa cum este şi cazul reglementării privind hotărârile judecătoreşti supuse revizuirii. Face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 576 din 7 iunie 2007 şi nr. 1.232 din 20 decembrie 2007, prin care au fost supuse controlului de constituţionalitate dispoziţiile corespunzătoare din Codul de procedură penală din 1968, similare celor cuprinse în art. 452 din Codul de procedură penală în vigoare, şi în care s-a reţinut că liberul acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări, competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i, aşa cum s-a arătat, legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătoreşti, nu îngrădesc, ci permit liberul acces la justiţie, în concordanţă şi cu dispoziţiile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

    8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Reţine că revizuirea este o cale extraordinară de atac şi poate avea ca obiect numai hotărâri definitive prin care s-a soluţionat fondul cauzei penale. Această concluzie rezultă din dispoziţiile art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală, care fac referire la "latura penală" şi "latura civilă" a hotărârii judecătoreşti definitive, căci nu se poate vorbi despre soluţii pe latura penală şi latura civilă a cauzei decât în urma judecării fondului acesteia. În acest sens, prevederile art. 453 alin. (4) din Codul de procedură penală stabilesc că descoperirea unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la judecarea cauzei constituie motiv de revizuire numai dacă pe baza lor se poate dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de încetare a procesului penal. Or, toate aceste soluţii vizează fondul acţiunii penale, respectiv existenţa faptei penale, caracterul nejustificat şi imputabil al acesteia şi identificarea autorului în persoana inculpatului. În ceea ce priveşte hotărârile definitive pronunţate de judecătorul de cameră preliminară în procedura prevăzută de art. 340 - art. 341 din Codul de procedură penală, întrucât nu vizează fondul raportului penal de conflict, ci legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, aceste hotărâri nu sunt susceptibile de a forma obiectul revizuirii. Apreciază că reglementarea criticată nu determină o îngrădire a accesului la justiţie şi nici nu este de natură să afecteze caracterul echitabil al procedurii, deoarece, conform art. 129 din Constituţie, legiuitorul are prerogativa de a stabili căile de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor judecătoreşti. Pe de altă parte, nicio prevedere a Legii fundamentale nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Întrucât revizuirea este o cale extraordinară de atac, restrângerea domeniului acesteia prin limitarea hotărârilor ce pot face obiectul său procesual penale criticate nu aduce atingere dispoziţiilor constituţionale privind dreptul la apărare, acest drept presupunând posibilitatea părţilor de a exercita căile de atac prevăzute de lege, fiind deci circumscris unui anumit cadru procesual, creat în condiţiile legii. Aşadar, dreptul la apărare nu poate fi conceput într-o cale de atac nereglementată de lege şi nu obligă legiuitorul să instituie principiul dublului grad de jurisdicţie, indiferent de natura şi obiectul cauzelor şi, cu atât mai puţin, să permită exercitarea căilor extraordinare de atac împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti. În ceea ce priveşte principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală, apreciază că acesta nu are incidenţă în cazul dispoziţiilor criticate, deoarece, aşa cum rezultă fără echivoc din conţinutul normativ al art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, el este aplicabil exclusiv cauzelor penale în care se cercetează raportul penal de conflict, deci hotărârilor prin care instanţa soluţionează fondul acţiunii penale pronunţând achitarea, încetarea procesului penal, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau, după caz, condamnarea. Or, soluţiile pe care judecătorul de cameră preliminară le poate pronunţa asupra plângerii reglementate de art. 340 din Codul de procedură penală nu vizează fondul cauzei, ci numai legalitatea şi temeinicia ordonanţei atacate. Totodată, reţine că, declarând inadmisibilă revizuirea în cazul hotărârilor pronunţate de judecătorul de cameră preliminară în procedura reglementată de art. 340-341 din Codul de procedură penală, legiuitorul nu aduce atingere dreptului la un recurs efectiv, deoarece, prin specificul său, revizuirea nu are valenţele căii de atac reglementate de art. 13 din Convenţie. De asemenea, câtă vreme se aplică tuturor justiţiabililor aflaţi în ipoteza pe care o reglementează, prevederile criticate nu au caracter discriminatoriu.

    9. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul său de vedere în sensul constituţionalităţii normelor procesual penale criticate, acesta fiind reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 126 din 3 martie 2016, nr. 599 din 21 octombrie 2014 şi nr. 664 din 11 noiembrie 2014. Face precizarea că îşi menţine punctul de vedere exprimat.

    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic