Inapoi la Cautare

DECIZIE 505 /2014


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.11.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.11.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


	

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Toni Greblă - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Codul penal, excepţie ridicată de Nicolae Trebuian în Dosarul nr. 499/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 170D/2014. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, doamna avocat Eleonora Loredana Sabo, din cadrul Baroului Bucureşti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    2. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 210D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, excepţie ridicată de Kamuran Cortuk în Dosarul nr. 4.465/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 210D/2014 la Dosarul nr. 170D/2014. Reprezentantul părţii prezente, precum şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 210D/2014 la Dosarul nr. 170D/2014, care este primul înregistrat.

    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul doamnei avocat Eleonora Loredana Sabo, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Se susţine că prevederile art. 6 din Codul penal creează discriminare între persoanele condamnate potrivit Codului penal din 1969, ale căror pedepse sunt mai mici decât maximul special prevăzut de Codul penal pentru infracţiunile săvârşite, care nu beneficiază de aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, şi cele condamnate în aceleaşi condiţii, ale căror pedepse depăşesc acest maxim special şi ale căror pedepse vor fi reduse la acest maxim, conform textului criticat. Se arată că la stabilirea unor pedepse mai mari pentru aceleaşi infracţiuni săvârşite sunt avute, în general, în vedere circumstanţe agravante sau stări de recidivă, care presupun un pericol social mai mare al faptelor ale căror autori beneficiază, conform prevederilor art. 6 din Codul penal, de aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile. Se arată că, totodată, textul criticat creează discriminare între persoanele condamnate definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, şi cele care, săvârşind aceleaşi infracţiuni în aceeaşi perioadă de timp, sunt condamnate definitiv potrivit Codului penal, beneficiind de pedepse mai mici, în condiţiile în care durata procesului penal nu reprezintă un criteriu obiectiv, ci unul aleatoriu, fiind influenţată de factori exteriori inculpaţilor şi care nu ţin de voinţa acestora. Se susţine că principiul constituţional al egalităţii în drepturi nu poate fi înlăturat printr-o dispoziţie din cuprinsul Codului penal sau al vreunei alte legi şi că prevederile art. 15 alin. 1 din Codul penal din 1969 trebuie aplicate obligatoriu, chiar dacă nu există o normă juridică expresă în acest sens, neaplicarea acestuia contravenind dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Se arată că, pentru aceleaşi motive, prevederile art. 6 din Codul penal încalcă şi principiul egalităţii părţilor în procesul penal.

    5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că autorul excepţiei critică mai degrabă dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 şi că acesta este nemulţumit de limitele în care pot fi aplicate prevederile art. 6 din Codul penal. Se susţine că, prin textul criticat, legiuitorul a făcut distincţie, în privinţa aplicării facultative a legii penale mai favorabile, între persoanele condamnate definitiv conform Codului penal din 1969 şi cele ale căror cauze erau în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a noului Cod penal. Se arată că acesta este un prim criteriu obiectiv, ce justifică tratamentul juridic diferit criticat, la care se adaugă cuantumul pedepselor stabilite potrivit dispoziţiilor Codului penal din 1969, care trebuie să fie mai mare decât maximul special prevăzut de Codul penal pentru infracţiunile săvârşite, pentru ca persoanele condamnate conform legii vechi să poată beneficia de aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile. Se susţine, astfel, că cele două categorii de persoane condamnate se află în situaţii juridice diferite, motiv pentru care textul criticat nu contravine prevederilor art. 16 din Constituţie, ci reprezintă o materializare a acestora, cu limitele arătate la art. 4 din Legea nr. 187/2012. Se arată că, în acest fel, legiuitorul a realizat un echilibru între principiul aplicării legii penale sau contravenţionale mai favorabile, reglementat la art. 15 alin. (2) din Constituţie, şi principiul autorităţii de lucru judecat.

                               CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

    6. Prin încheierile din 28 februarie 2014 şi din 18 februarie 2014, pronunţate în dosarele nr. 499/115/2014 şi nr. 4.465/299/2014, Tribunalul Caraş-Severin şi Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Codul penal, excepţie ridicată de Nicolae Trebuian şi Kamuran Cortuk în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri de modificare a unor pedepse stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive sub imperiul dispoziţiilor Codului penal din 1969, în sensul reducerii acestora proporţional cu reducerea maximului special al pedepselor prevăzută în Codul penal în vigoare pentru infracţiunile săvârşite.

    7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin că prevederile art. 6 din Codul penal sunt neconstituţionale, contravenind dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât exclud de la beneficiul aplicării legii penale mai favorabile persoanele condamnate la pedepse penale mai mici sau egale cu maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunile săvârşite. Se arată că este inechitabil ca aplicarea legii penale mai favorabile să fie obligatorie pentru anumite persoane şi facultativă în cazul altora. Se susţine că textul criticat generează situaţii în care persoane cărora le-au fost aplicate, potrivit dispoziţiilor Codului penal din 1969, pedepse penale mai mici, ce nu depăşesc maximul special prevăzut de Codul penal în vigoare pentru infracţiunile săvârşite, întrucât în sarcina lor au fost reţinute circumstanţe atenuante şi nu s-au aflat în starea de recidivă, să execute pedepse mai mari decât persoanele condamnate pentru săvârşirea aceloraşi infracţiuni, cărora le-au fost aplicate pedepse ce depăşesc maximul special prevăzut de legea nouă, şi care beneficiază de reducerea acestor pedepse conform prevederilor art. 6 din Codul penal. Se mai invocă discriminarea pe criteriul aleatoriu al duratei judecării cauzelor penale, arătându-se că aceasta este influenţată atât de conduita părţilor, cât şi de cea a instanţelor de judecată şi, în acest context, textul criticat creează discriminare între persoanele condamnate prin hotărâri definitive sub imperiul Codului penal din 1969, care au beneficiat de aplicarea dispoziţiilor art. 15 ale acestui cod, şi cele condamnate definitiv potrivit prevederilor Codului penal în vigoare, care sunt lipsite de acest beneficiu. În acest sens, se face trimitere la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 13 iunie 1979, pronunţată în Cauza Marckx împotriva Belgiei. Se susţine, totodată, încălcarea principiului egalităţii armelor, prin neasigurarea egalităţii părţilor, ca element esenţial al dreptului la un proces echitabil, precum şi încălcarea art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Se susţine încălcarea prin prevederile art. 6 din Codul penal a principiului egalităţii în faţa legii şi prin raportarea textelor criticate la dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 187/2012 referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul amenzilor penale stabilite sub imperiul Codului penal din 1969, ce va fi făcută prin compararea acestor amenzi cu suma ce rezultă din aplicarea prevederilor art. 61 alin. (1) şi (2) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referinţă de 150 lei pentru o zi-amendă. Or, raportând dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 187/2012 la cuantumul maxim al zilei-amendă stabilite prin art. 61 din Codul penal, ca lege penală mai favorabilă, se constată un regim juridic diferit şi discriminatoriu al pedepsei principale a închisorii faţă de cel al amenzii. Se subliniază că, potrivit prevederilor art. 53 din Codul penal, detenţiunea pe viaţă, închisoarea şi amenda sunt pedepse principale, impunându-se a beneficia de acelaşi regim juridic.

    8. Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul nr. 170D/2014, opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile art. 6 din Codul penal reprezintă opţiunea legiuitorului, exprimată potrivit atribuţiilor sale constituţionale în materia legiferării, şi reflectă politica penală existentă la momentul adoptării Codului penal în vigoare. Potrivit acesteia, legiuitorul a acordat prioritate principiului autorităţii de lucru judecat al hotărârilor judecătoreşti definitive, singura excepţie fiind cea a aplicării legii penale mai favorabile în condiţiile arătate în ipoteza normei criticate, condiţii în care nu se încadrează autorul excepţiei. Prin urmare, se arată că restrângerea de către legiuitor a sferei aplicării legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor judecătoreşti rămase definitive sub imperiul legii vechi nu este de natură a încălca principiul constituţional şi principiile de drept european invocate în cauză.

    9. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 210D/2014, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată.

    10. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    11. Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 834 din 2 octombrie 2007, arătându-se că prevederile art. 6 din Codul penal nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic