Inapoi la Cautare

CRITERII din /2006


pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 17.10.2006 și 18.04.2013 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 17.10.2006 și 18.04.2013 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    I. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie

	

*Font 9*
───┬──────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────
Nr.│Criterii de │Definirea criteriului │ Definirea criteriului │ Definirea criteriului
crt│performanta │pentru funcţionarii │ pentru funcţionarii │ pentru funcţionarii
   │ │publici din clasa I │ publici din clasa II │ publici din clasa III
   │ │ │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 1 │Adaptabilitate│Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a
   │ │îndeplini activităţile │îndeplini activităţile │îndeplini activităţile
   │ │pe care le presupune │pe care le presupune │pe care le presupune
   │ │realizarea atribuţiilor│realizarea atribuţiilor │realizarea atribuţiilor
   │ │corespunzătoare fun- │corespunzătoare fun- │corespunzătoare fun-
   │ │ctiei publice, a atri- │ctiei publice, a atri- │ctiei publice, a atri-
   │ │butiilor delegate, │butiilor delegate, │butiilor delegate,
   │ │precum şi a activita- │capacitatea de a │capacitatea de a
   │ │tilor sau lucrărilor │desfăşura activităţi │desfăşura activităţi
   │ │cu caracter neplani- │într-un context │într-un context
   │ │ficat. │reglementat. │reglementat.
   │ │ │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────
 2 │Asumarea res- │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a
   │ponsabilita- │accepta erorile sau, │accepta erorile sau, │accepta erorile sau,
   │tilor │după caz, deficienţele │după caz, deficienţele │după caz, deficienţele
   │ │propriei activităţi, │propriei activităţi, │propriei activităţi,
   │ │de a răspunde pentru │de a răspunde pentru │de a răspunde pentru
   │ │acestea; capacitatea │acestea; capacitatea │acestea; capacitatea
   │ │de a invata din greseli│de a invata din greseli │de a invata din greseli
   │ │şi de a nu le mai │şi de a nu le mai │şi de a nu le mai
   │ │repeta. │repeta. │repeta.
   │ │ │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 3 │Capacitatea de│Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a
   │a rezolva │depăşi obstacolele sau │depăşi obstacolele sau │depăşi obstacolele sau
   │problemele │dificultatile inter- │dificultatile inter- │dificultatile inter-
   │ │venite în activitatea │venite în activitatea │venite în activitatea
   │ │curenta, prin identi- │curenta, prin identi- │curenta, prin solici-
   │ │ficarea solutiilor │ficarea solutiilor │tarea solutiilor
   │ │adecvate de rezolvare │adecvate de rezolvare │adecvate de rezolvare.
   │ │şi asumarea riscului. │şi asumarea riscului. │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 4 │Capacitatea de│Capacitatea de a pune │Capacitatea de a pune │Capacitatea de a pune
   │implementare │eficient în practica │eficient în practica │eficient în practica
   │ │solutiile proprii şi │solutiile proprii şi │solutiile proprii şi
   │ │pe cele dispuse pentru │pe cele dispuse pentru │pe cele dispuse pentru
   │ │desfăşurarea activi- │desfăşurarea activi- │desfăşurarea activi-
   │ │tatilor în mod cores- │tatilor în mod cores- │tatilor în mod cores-
   │ │punzator, în scopul │punzator, în scopul │punzator, în scopul
   │ │realizarii obiecti- │realizarii obiecti- │realizarii obiecti-
   │ │velor. │velor. │velor.
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 5 │Capacitatea de│Angajament în reali- │Angajament în reali- │Angajament în reali-
   │autoperfectio-│zarea obiectivelor; │zarea obiectivelor; │zarea obiectivelor;
   │nare şi de │dorinţa permanenta de │dorinţa permanenta de │dorinţa permanenta de
   │valorificare a│perfectionare profe- │perfectionare profe- │perfectionare profe-
   │experientei │sionala, de imbunata- │sionala, de imbunata- │sionala, de imbunata-
   │dobandite │tire a activităţii │tire a activităţii │tire a activităţii
   │ │curente; aptitudinea │curente; aptitudinea │curente; aptitudinea
   │ │de a pune în practica │de a pune în practica │de a pune în practica
   │ │cunoştinţele şi de- │cunoştinţele şi de- │cunoştinţele şi de-
   │ │prinderile dobandite │prinderile dobandite │prinderile dobandite
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────
 6 │Capacitatea de│Capacitatea de a │Capacitatea de a │
   │analiza şi │interpreta un volum │interpreta un volum │
   │sinteza │mare de informaţii, │mare de informaţii, │
   │ │de a identifica şi de │de a identifica şi de │
   │ │a valorifica │a valorifica │
   │ │constantele şi elemen- │constantele şi elemen- │
   │ │tele noi, de a selecta │tele noi, de a selecta │
   │ │aspectele esentiale │aspectele esentiale │
   │ │pentru domeniul │pentru domeniul │
   │ │analizat. │analizat. │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────
 7 │Creativitate │Atitudine activa în │Atitudine activa în │Atitudine activa în
   │şi spirit de │solutionarea proble- │solutionarea proble- │solutionarea proble-
   │iniţiativa │melor şi realizarea │melor şi realizarea │melor şi realizarea
   │ │obiectivelor prin │obiectivelor prin │obiectivelor prin
   │ │crearea unor moduri │crearea unor moduri │crearea unor moduri
   │ │alternative de rezol- │alternative de rezol- │alternative de rezol-
   │ │vare a problemelor │vare a problemelor │vare a problemelor
   │ │curente, atitudine │curente, atitudine │curente, atitudine
   │ │pozitiva faţă de │pozitiva faţă de │pozitiva faţă de
   │ │idei noi; inventivitate│idei noi; inventivitate │idei noi; spirit
   │ │în gasirea unor cai de │în gasirea unor cai de │inventiv.
   │ │optimizare a activi- │optimizare a activi- │
   │ │tatii desfăşurate. │tatii desfăşurate. │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────
 8 │Capacitatea de│Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a
   │planificare şi│previziona cerinţele, │previziona cerinţele, │organiza timpul
   │de a actiona │oportunitatile şi │oportunitatile şi │propriu pentru
   │strategic │posibilele riscuri şi │posibilele riscuri şi │indeplinirea eficienta
   │ │consecintele acestora; │consecintele acestora; │a atribuţiilor de
   │ │capacitatea de a │capacitatea de a │serviciu.
   │ │anticipa solutii şi de │anticipa solutii şi de │
   │ │a organiza timpul │a organiza timpul │
   │ │propriu sau, după caz, │propriu pentru │
   │ │al celorlalţi, pentru │indeplinirea eficienta │
   │ │indeplinirea eficienta │a atribuţiilor de │
   │ │a atribuţiilor de │serviciu. │
   │ │serviciu. │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 9 │Capacitatea de│Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a
   │a comunică │transmite şi recepta cu│transmite şi recepta cu │transmite şi recepta cu
   │ │usurinta informaţiile, │usurinta informaţiile, │usurinta informaţiile,
   │ │în scris şi verbal. │în scris şi verbal. │în scris şi verbal.
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 10│Capacitatea de│Capacitatea de a │ │
   │a lucra │desfăşura activităţi │ │
   │independent │pentru indeplinirea │ │
   │ │atribuţiilor de │ │
   │ │serviciu fără a │ │
   │ │solicita coordonare, │ │
   │ │cu excepţia cazurilor │ │
   │ │în care activităţile │ │
   │ │implica luarea unor │ │
   │ │decizii care depasesc │ │
   │ │limitele de competenţa │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 11│Capacitatea de│Capacitatea de a se │Capacitatea de a se │Capacitatea de a se
   │a lucra în │integra intr-o echipa, │integra intr-o echipa, │integra intr-o echipa,
   │echipa │de a-şi aduce contri- │de a-şi aduce contri- │de a-şi aduce contri-
   │ │butia prin participare │butia prin participare │butia prin participare
   │ │efectiva, de a tran- │efectiva, de a tran- │efectiva, de a tran-
   │ │smite şi de a influenţa│smite şi de a influenţa │smite şi de a influenţa
   │ │idei, pentru realizarea│idei, pentru realizarea │idei, pentru realizarea
   │ │obiectivelor acesteia. │obiectivelor acesteia. │obiectivelor acesteia.
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 12│Competenţa în │Capacitatea de a se │Capacitatea de a se │Capacitatea de a se
   │redactare │exprima în scris, │exprima în scris, │exprima în scris,
   │ │fluent , clar şi concis│fluent , clar şi concis │fluent , clar şi concis
   │ │de a utiliza corect │de a utiliza corect │de a utiliza corect
   │ │vocabularul şi de a │vocabularul şi de a │vocabularul şi de a
   │ │folosi limbajul │folosi limbajul │folosi limbajul
   │ │corespunzător exi- │corespunzător exi- │corespunzător exi-
   │ │genţelor care trebuie │genţelor care trebuie │genţelor care trebuie
   │ │sa caracterizeze │sa caracterizeze │sa caracterizeze
   │ │documentele elaborat. │documentele elaborat. │documentele elaborate.
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 13│Capacitatea de│Capacitatea de a │ │
   │consiliere │oferi sprijin informa- │ │
   │ │tional, cu argumentare │ │
   │ │solida, justificata │ │
   │ │corespunzător şi pre- │ │
   │ │zentata în mod adecvat │ │
   │ │atunci când este │ │
   │ │solicitat. │ │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 14│Capacitatea │Capacitatea de a oferi │Capacitatea de a oferi │
   │de indrumare │informatia adecvata │informatia adecvata │
   │ │desfăşurării unei │desfăşurării unei │
   │ │anumite activităţi şi │anumite activităţi şi │
   │ │de a oferi sprijin în │de a oferi sprijin în │
   │ │valorificarea acesteia │valorificarea acesteia │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 15│Abilitati în │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a
   │utilizarea │utiliza calculatoarele,│utiliza calculatoarele, │utiliza calculatoarele,
   │calculatoare- │folosind tehnici │folosind tehnici │folosind tehnici
   │lor şi a │standard de procesare; │standard de procesare; │standard de procesare;
   │altor echi- │capacitatea de a │capacitatea de a │capacitatea de a
   │pamente în- │utiliza sisteme speci- │utiliza sisteme speci- │utiliza sisteme speci-
   │formatice │fice postului, abili- │fice postului, abili- │fice postului, abili-
   │ │tatea de a utiliza │tatea de a utiliza │tatea de a utiliza
   │ │alte tipuri de echi- │alte tipuri de echi- │alte tipuri de echi-
   │ │pament de birou; │pament de birou; │pament de birou;
   │ │copiatoare, faxuri, │copiatoare, faxuri, │copiatoare, faxuri,
   │ │proiectoare. │proiectoare. │proiectoare.
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────
 16│Respectul │Cunoasterea şi apli- │Cunoasterea şi apli- │Cunoasterea şi apli-
   │faţă de lege │carea consecventa a │carea consecventa a │carea consecventa a
   │şi loialita- │regulamentelor speci- │regulamentelor speci- │regulamentelor speci-
   │tea faţă de │fice activităţii │fice activităţii │fice activităţii
   │interesele │curente, precum şi │curente, precum şi │curente, precum şi
   │institutiei │susţinerea institutiei │susţinerea institutiei │susţinerea institutiei
   │ │şi a obiectivelor ei │şi a obiectivelor ei │şi a obiectivelor ei
   │ │prin promovarea poli- │prin promovarea poli- │
   │ │ticilor, strategiilor │ticilor, strategiilor │
   │ │şi a unei imagini │şi a unei imagini │
   │ │favorabile. │favorabile. │
───┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────
 17│Conduita în │Respectarea normelor │Respectarea normelor │Respectarea normelor
   │timpul │de disciplina şi a │de disciplina şi a │de disciplina şi a
   │serviciului │normelor etice în │normelor etice în │normelor etice în
   │ │indeplinirea atri- │indeplinirea atri- │indeplinirea atri-
   │ │butiilor şi realizarea │butiilor şi realizarea │butiilor şi realizarea
   │ │obiectivelor, în │obiectivelor, în │obiectivelor, în
   │ │relatiile cu │relatiile cu │relatiile cu
   │ │funcţionarii publici, │funcţionarii publici, │funcţionarii publici,
   │ │cu cetatenii, precum şi│cu cetatenii, precum şi │cu cetatenii, precum şi
   │ │cu ceilalti beneficiari│cu ceilalti beneficiari │cu ceilalti beneficiari
   │ │ai serviciilor pres- │ai serviciilor pres- │ai serviciilor pres-
   │ │tate de funcţionarii │tate de funcţionarii │tate de funcţionarii
   │ │publici. │publici. │publici.
───┴──────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────


    II. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere
	

*Font 9*
───┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
Nr │Criterii de performanţă │Definirea criteriului │
crt│ │ │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 1.│Capacitatea de a organiza │Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie │
   │ │desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în │
   │ │atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; │
   │ │repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a│
   │ │obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi │
   │ │gradul funcţionarului public. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 2.│Capacitatea de a conduce │Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în│
   │ │practica şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi │
   │ │administra activitatea unei echipe formate din personali- │
   │ │tăţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a │
   │ │colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a │
   │ │adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi│
   │ │de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor│
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 3.│Capacitatea de │Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum │
   │coordonare │şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în │
   │ │vederea realizării obiectivelor acestuia. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 4.│Capacitatea de control │Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a │
   │ │deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor │
   │ │şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a │
   │ │acestora. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 5.│Capacitatea de a obţine │Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea │
   │cele mai bune rezultate │performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor│
   │ │colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare │
   │ │şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta│
   │ │şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a│
   │ │oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive │
   │ │pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea │
   │ │performanţelor. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 6.│Competenţa decizională │Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere│
   │ │şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea │
   │ │activităţii structurii conduse. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 7.│Capacitatea de a delega │Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din │
   │ │subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al │
   │ │competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în │
   │ │mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 8.│Abilităţi în gestionarea │Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient │
   │resurselor umane │activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul │
   │ │şi motivarea corespunzătoare. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
 9.│Capacitatea de a dezvolta │Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, │
   │abilităţile personalului │inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi │
   │ │de a menţine politici de personal eficiente, în scopul │
   │ │motivării acestuia. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
10.│Competenţa în gestionarea │Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi │
   │resurselor locale │financiare alocate. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
11.│Abilităţi în domeniul │Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale │
   │instruirii │personalului din subordine şi de a forma propuneri privind│
   │ │tematica şi formele concrete de realizare a instruirii. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
12.│Abilităţi de mediere şi │Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, │
   │negociere │precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, │
   │ │ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; │
   │ │capacitatea de a planifica şi de a desfăşura interviuri. │
───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
13.│Obiectivitate în apreciere │Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în │
   │ │evaluarea personalului din subordine şi în modul de │
   │ │acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în │
   │ │activitate. │
───┼────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
14.│Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, │
   │prevăzute la pct. I.1, I.2, I.3, I,6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.13, I.14, I.15, │
   │I.16, I.17 se aplică şi la evaluarea performanţelor funcţionarilor publici de conducere│
───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                  ____________

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic