Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2021


la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (16.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC                       Situaţia transferurilor de tip "IN" pentru

                                luna ....... anul .....

	

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│ │ │fondului de │ │ │fondului de │ │ │
│Codul │Codul │pensii la │ │ │pensii de │Codul de │ │
│de │administratorului│care s-a │Anul│Luna│unde s-a │operaţiune│CNP │
│comandă│(IN) │transferat │ │ │transferat │ │ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(IN) │ │ │(OUT) (TI) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘


	

┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Totalul │
│ │ │ │ │ │ │numărului │
│ │ │ │Numărul│ │ │de unităţi │
│Valoarea │ │ │de │ │ │de fond ale│
│activului │Data încasării │Data convertirii │unităţi│VUAN │Data VUAN │fondului de│
│personal │disponibilităţilor│disponibilităţilor│de fond│convertite│convertire│pensii la │
│transferat│(TI) │(TI) │alocate│(TI) │(TI) │data la │
│(TI) │ │ │(TI) │ │ │care a avut│
│ │ │ │ │ │ │loc │
│ │ │ │ │ │ │convertirea│
│ │ │ │ │ │ │(TI) │
├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12│Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │
└──────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┘


                               Instrucţiuni de completare

        Câmpurile se completează după cum urmează:
	

┌────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│coloană.│ │ │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului │
│2 │administratorului │fondului la care │
│ │(IN) │s-a transferat │
│ │ │participantul. │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de │pensii la care s-a│
│ │pensii la care s-a│transferat │
│3 │transferat │participantul │
│ │participantul (IN)│(noul fond de │
│ │ │pensii al │
│ │ │participantului). │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de │pensii de unde s-a│
│ │pensii de unde s-a│transferat │
│6 │transferat │participantul │
│ │participantul │(vechiul fond de │
│ │(OUT) (TI) │pensii al │
│ │ │participantului) │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │200 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un alt fond │
│ │ │de pensii, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │actele normative │
│ │ │aplicabile; │
│ │ │201- pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ personal │
│ │ │cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │altui fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului acestuia│
│ │ │- aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │202 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │aceluiaşi fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului │
│ │ │acestuia; │
│ │ │203 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │Codul de │emitere de unităţi│
│7 │operaţiune │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activelor│
│ │ │rezultate din │
│ │ │comasarea de │
│ │ │CNP-uri între │
│ │ │fonduri de pensii │
│ │ │diferite - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │205 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unor │
│ │ │active cu titlul │
│ │ │de penalizări de │
│ │ │întârziere; │
│ │ │220 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activului│
│ │ │personal al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la un alt fond de │
│ │ │pensii, ca urmare │
│ │ │a fuziunii dintre │
│ │ │două fonduri de │
│ │ │pensii; │
│ │ │224 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │266 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri „IN”; │
│ │ │299 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere unităţi de│
│ │ │fond. │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│8 │CNP │Pentru codul 202 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
│ │ │Pentru codul 203 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │noul CNP. │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea activului│
│ │ │personal │
│ │ │transferat al unui│
│ │ │participant, │
│ │Valoarea activului│conform extrasului│
│9 │personal │de cont bancar. │
│ │transferat (TI) │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │valoarea returnată│
│ │ │în contul DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data extrasului de│
│ │ │cont aferent │
│ │ │încasării │
│ │ │disponibilităţilor│
│ │ │ce reprezintă │
│ │ │activul personal │
│ │Data încasării │net transferat. │
│10 │disponibilităţilor│Pentru codul 224 │
│ │(TI) │se completează cu │
│ │ │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru │
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │activul personal │
│ │Data convertirii │al participantului│
│11 │disponibilităţilor│a fost convertit │
│ │(TI) │în unităţi de │
│ │ │fond. Pentru codul│
│ │ │224 se completează│
│ │ │cu 0 (zero). │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de fond alocate ca│
│ │ │urmare a │
│ │Numărul de unităţi│convertirii │
│12 │de fond alocate │activului personal│
│ │(TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │VUAN utilizată │
│ │ │pentru convertirea│
│ │ │activului personal│
│13 │VUAN convertire │al │
│ │(TI) │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizată pentru │
│ │ │convertirea │
│ │Data VUAN │activului personal│
│14 │convertire (TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Totalul numărului │
│ │ │de unităţi de fond│
│ │ │ale fondului de │
│ │Totalul numărului │pensii la data la │
│ │de unităţi de fond│care a avut loc │
│ │ale fondului de │convertirea │
│15 │pensii la data la │sumelor │
│ │care a avut loc │transferate (după │
│ │convertirea (TI) │ce s-a realizat │
│ │ │convertirea). │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
└────────┴──────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 1C
                        Situaţia transferurilor de tip "OUT" şi

                    utilizarea activului personal al participanţilor

                             pentru luna ....... anul .....

	

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│ │ │fondului de │ │ │fondului de │ │ │
│Codul │Codul │pensii de │ │ │pensii la │Codul de │ │
│de │administratorului│unde s-a │Anul│Luna│care s-a │operaţiune│CNP │
│comandă│(OUT) │transferat │ │ │transferat │ │ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │(IN) (TO) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘


	

┌───────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Data │Numărul│ │ │Penalitatea de │Contribuţia│
│ │convertirii│de │VUAN │Data VUAN │transfer │la │
│Data │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│reţinută │asigurările│
│cererii│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │participantului│sociale de │
│ │lichidităţi│anulate│ │ │(TO) │sănătate │
│ │ │(TO) │ │ │ │(CASS) │
├───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. l2 │Col. 13 │Col. 14 │Col.15 │
└───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────────┘


<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic