Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2017


la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2017 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.01.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (20.01.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA nr. 1


 (a se vedea imaginea asociată)	

    *Font 9*
                        Operator de date cu caracter personal: 9596
    ┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │Judeţul │Nr. cerere şi data din Registrul │
    │ │electronic de înregistrare al cererilor │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Centrul Judeţean/Local APIA │ŞTAMPILA (data primirii cererii la │
    │ │Centrul judeţean/local APIA) │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Numele şi Prenumele funcţionarului APIA │Semnătura funcţionarului care primeşte │
    │care primeşte cererea │cererea │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Nr. unic de identificare solicitant │Număr, data şi ora închiderii cererii în │
    │ │IPA Online │
    │ │ │
    └──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘CERERE UNICĂ DE PLATĂ 2017

    I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)
	

    *Font 9*
    ┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │01. Nume persoană fizică/administrator │02. Prenume*) │
    │formă de asociere simplă*) │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │03. CNP*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │04. Denumire formă de asociere simplă*) │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) │
    ├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
    │06a. Beneficiaţi de rentă │06b. Sunteţi membru al unui │
    │viageră? *) Da [] Nu [] │fond mutual? *) Da [] Nu [] │
    └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

        PERSOANE JURIDICE şi PFA/ÎI/ÎF:*)
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │07. Denumire exploataţie/PFA/ÎÎ/IF*) │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │08. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │09. Nume administrator/reprezentant*) │10. Prenume administrator/ │
    │ │reprezentant *) │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │11. CNP administrator/reprezentant*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*) │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬────────────────────┬──┬──┬──┬──┤
    │13. Tip de organizare*) │ │ │14. Cod CAEN │ │ │ │ │
    └─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────────┴──┴──┴──┴──┘

        SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU:*)
    ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │15. Judeţ*)/Sector*) │16. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz │
    │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
    │ │16.1. Oraş/comună*) │16.2. Sat*) │
    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
    │17. Strada *) │18. Nr.*) │19. Cod │20. Bl.*) │21. Sc.*) │22. Ap.*) │
    │ │ │poştal*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┴─────────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
    │23. Telefon mobil*) │24. Telefon/Fax*) │25. E-mail │
    └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
        În cazul în care sediul exploataţiei este diferit de sediul social al societăţii sau
     de adresa de domiciliu, completaţi câmpurile de mai jos:

        SEDIUL EXPLOATAŢIEI/GOSPODĂRIEI:*)
    ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │26. Judeţ*)/Sector*) │27. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz │
    │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
    │ │27.1. Oraş/comună*) │27.2. Sat*) │
    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
    │28. Strada*) │29. Nr.*) │30. Cod │31. Bl.*) │32. Sc.*) │33. Ap.*) │
    │ │ │poştal*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┴─────────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
    │34. Telefon mobil*) │35. Telefon/Fax*) │36. E-mail │
    └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

        COORDONATE BANCARE:*)
    ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │37. Banca │38. Filiala │
    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
    │39. Nr. cont IBAN │
    ├────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
    ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │40. Nume │41. Prenume │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │42. CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │43. Nr. Şi data împuternicirii/procurii notariale │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        Notă: Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU.


        DATE DESPRE EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:

        A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
    │44. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    │45. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ?*) │ Da Nu │
    │(dacă bifaţi cu "DA" veţi prezenta şi documentele │ [] [] │
    │doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigaţii) │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

        B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
        (informaţii despre animalele din exploataţia/gospodăria solicitantului, inclusiv
    animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie
    la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac obiectul nici unei alte
    cereri unice de plată!)

    ┌───────────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐
    │47. Dacă deţine animale*) │ Bovine │ Bovine │ Bovine │ Ecvidee │ Ecvidee │ Ovine │
    │ │ >2 ani │6 luni-2 ani │ <6 luni │ >6 luni │ <6 luni │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ Număr │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ │Caprine │ Scroafe │ Alte │ Găini │ Alte │ │
    │ │ │ rep.>50 kg │ porcine │ouătoare │ păsări │ │
    │ │ │ │ │ │ curte │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ Număr │ │ │ │ │ │ │
    └───────────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘

        48. CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI:*)
        Identificarea unică a exploataţiei zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI şi
    ID exploataţie.

        (identificarea exploataţiei/exploataţiilor în RNE ale solicitantului şi/sau ale
    membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a
    solicitantului. Aceste câmpuri trebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE!

    ┌─────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐
    │ CNP/CUI │ ID exploataţie │ CNP/CUI │ ID exploataţie │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘
        Notă: Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Asocierea CNP/CUI
    şi ID exploataţie din această rubrică (câmpul 48) nu se mai regăsesc declarate într-o altă
    cerere unică de plată la câmpul 48!


    II.A. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ IPA-online 2017
	

    *Font 7*

        ID fermier RO ____________ Nume şi prenume/Denumire exploataţie: ___________________

        Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin (excepţie cazurile
    prevăzute la art. 11, alin. 2^1 din Ordinul MADR nr. 619/2015)

    ┌────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────────┬───────┬──────┬─────┬────┬───────────┬─────┬─────────────┬────────────────┐
    │ │ │ │ │ │ │ │Măsuri │ Alti-│Măsu-│Nr. │ │ │ │ Cultură │
    │Nr. │ │ Informaţii │ │ │ │ │de dez-│tudine│ ra │Par-│ Cultură │ │ Suprafaţă │ succesivă │
    │crt.│Judeţ│ identificare parcele│ │ │ │ │voltare│ par- │ 13 │celă│ │ │ Cultură │ pentru strat │
    │ │ │ │ │ │ │ │rurală:│ celă │ │ / │ │ │ - ha - │ vegetal │
    │ │ │ │ │ │ │ │ M10/ │(pen- │ │cul-│ │Anexa│ │ (ZIE) │
    │ │ │ │ │ │ Cod │Suprafaţă│ M11/ │ tru │ │tură│ │ 17b │ │ │
    │ │ ├────────┬──────┬─────┤Pagina│ Nr. │Cate-│ parcelă │ M214*)│ M10: │ │ 1a;│ │ │ │ │
    │ │ │ Locali-│ Cod │ Nr. │hartă │ Par- │gorie│agricolă ├───────┤ P1, │ │ 1b;├─────┬─────┤ │ ├──────┬─────────┤
    │ │ │ tate/ │Siruta│ Bloc│ │ celă │ de │ - ha - │ Cod │P1.2.1│ │ 1c;│Nume │ Cod │ │ │ Cod │Suprafaţă│
    │ │ │ Comună │ │fizic│ │agri- │folo-│ │Pachet │ şi │ │ 1d │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ Oraş │ │ │ │colă │sinţă│ │ │P1.2.2│ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┼──────┼─────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┬─┬─┬─┬─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┬──┬─┬──┬──┼──────┼─┬─┬─┬─┬─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────┴────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴──────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──┴──┴─┴──┴──┴──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ Total Suprafaţă cultură succesivă pentru strat vegetal│ │ │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──┬──┬─┬──┬──┬──────┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                                    │Total suprafaţă utilizată │ │ │ │ │ │
                                                                                    ├──────────────────────────┼──┼──┼─┼──┼──┤
                                                                                    │Total suprafaţă solicitată│ │ │ │ │ │
                                                                                    └──────────────────────────┴──┴──┴─┴──┴──┘

        Codurile pentru angajamentele aferente Măsurii 214, încheiate în baza PNDR 2007-2013 şi Măsurilor 10 şi 11, încheiate în baza
    PNDR 2014-2020, se vor prelua din Anexa la cerere - tabelul 9.

        Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit (şi ştampilă, după caz) __________ Data ________/2017


    II.E. DECLARAŢIE CIUPERCI 2017
	

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Ciuperci │
    ├─────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
    │ Denumire │ Coordonate │ Suprafaţa │ Suprafaţa │
    │ │ Geografice │ ciupercărie │ cultivată cu │
    │ │ │ (mp) │ ciuperci │
    │ │ │ │ (mp) │
    ├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
    │ │ Total suprafaţă │ │ │
    └─────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

        Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/
        împuternicit (şi ştampilă, după caz) __________ Data _________/2017


    II.B. DECLARAŢIE ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) - 2017
	

    *Font 7*
        ID fermier RO ____________ Nume şi prenume /Denumire exploataţie: _______________

    ┌────┬───────┬────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │ Informaţii │ Nr. │ │
    │Crt.│ Judeţ │ identificare parcele │ Parcelă/│ Zone de interes ecologic (ZIE) │
    │ │ ├─────────┬───────┬──────┤ cultură ├────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
    │ │ │ Locali-│ Cod │ Nr. │ │ Cod ZIE │ Identificator │ ZIE │ Factor │ Factor │ Suprafaţă │
    │ │ │ tate │ Siruta│ Bloc │ │ │ ZIE │ declarată │ de │ de │ ZIE │
    │ │ │ Comună/ │ │fizic │ │ │ │ buc/m/mp │ conversie │ ponderare │ calculată │
    │ │ │ Oraş │ │ │ │ │ │ ha │ │ │ - mp/ha- │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (1) │ │
    │ (terase elemente de peisaj, zone tampon, specii forestiere, terenuri agricole împădurite)│ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (2) │ │
    │ (zone cu strat vegetal - culturi de toamnă şi culturi fixatoare de azot │ │
    │ calculată prin preluare din declaraţie de suprafaţă şi aplicare factor de conversie şi ponderare) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (1) + (2) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ TEREN ARABIL │ │
    │ (rezultată din declaraţia de suprafaţă) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │*) │ % ZIE din TOTAL SUPRAFAŢĂ TEREN ARABIL │ │
    └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

        Excepţii de la obligaţia de a stabili zone de interes ecologic (ZIE) - în cazurile în care proporţiile calculate în
    col. 4 sau 6 sunt minim 75%

    ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐
    │ Suprafaţă │ Suprafaţă │ Suprafaţă │ % teren │ Suprafaţă │ % teren agricol│ Suprafaţă │ Diferenţa │
    │ totală de │ totală de │ teren arabil │ arabil cu │ din teren │ acoperit cu │ pajişte │ suprafaţa │
    │ teren arabil │ teren agricol│ cu iarbă/ │ iarbă/furaje │ agricol │ pajişte │ permanentă │ arabilă care │
    │din declaraţia│din declaraţia│ furaje │ erbacee/ │ acoperit cu │ permanentă/ │ │ nu face │
    │ de suprafaţă │ de suprafaţă │ erbacee/ │ pârloagă/ │ pajişte │ iarbă/furaje │ │ obiectul │
    │ │ │ leguminoase/ │combinaţii ale│ permanentă/ │ erbacee/orez/ │ │ utilizărilor │
    │ │ │ pârloagă/ │acestora din │ iarbă/furaje │ combinaţii din │ │din col 3 sau 5│
    │ │ │ combinaţii │ Suprafaţă │erbacee/orez/ │Suprafaţă totală│ │ │
    │ │ │ale acestora/ │ totală de │ combinaţii │de teren agricol│ │ col 1 - 3 sau │
    │ │ │ │ teren arabil │ale acestora │(col. 5/col. 2) │ │ col 1 - (5-7) │
    │ │ │ │(col.3/col.1) │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘


──────────
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic