Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2014


la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.03.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (21.03.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA 1

              CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

                          pentru anul şcolar 2015-2016

	

*Font 8*
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATA LIMITĂ/PERIOADA │ EVENIMENTUL │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Pregătirea admiterii │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31 ianuarie 2015 │Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru │
│ │pregătirea şi organizarea admiterii │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 martie 2015 │Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a │
│ │probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă │
│ │Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de │
│ │înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să │
│ │participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 mai 2015 │Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată│
│ │în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal,│
│ │filiera tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau │
│ │profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă │
│ │de predare │
│ │Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi │
│ │la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a│
│ │Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 mai 2015 │Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de admitere │
│ │Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor │
│ │de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru │
│ │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de │
│ │completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii │
│ │acestora │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 mai 2015 │Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale │
│ │fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 - 29 mai 2015 │Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de│
│ │admitere şi a planului de şcolarizare │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17 iunie 2015 │Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând │
│ │mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19 iunie 2015 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti│
│ │către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile │
│ │generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 iulie 2015 │Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene │
│ │a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 iulie 2015 │Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, │
│ │în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere │
│ │Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele│
│ │/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele │
│ │şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de │
│ │admitere │
│ │Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a │
│ │absolvenţilor claselor a VIII-a. │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 iulie 2015 │Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe │
│ │la admitere în alt judeţ │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Probele de aptitudini │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21-22 mai 2015 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care │
│ │doresc să participe la probe de aptitudini │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25-26 mai 2015 │Înscrierea pentru probele de aptitudini │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27-30 mai 2015 │Desfăşurarea probelor de aptitudini │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 iunie 2015 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini │
│ │Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia │
│ │permite acest lucru │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 iunie 2015 │Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini│
│ │Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere │
│ │judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi │
│ │la probele de aptitudini │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19 iunie 2015 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti│
│ │către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a │
│ │listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi │
│ │Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional│
│ │a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 iulie 2015 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti│
│ │către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a │
│ │bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 iulie 2015 │Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de │
│ │aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 iulie 2015 │Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către │
│ │candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de│
│ │aptitudini │
│ │Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a │
│ │listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care │
│ │s-au susţinut probe de aptitudini │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21-22 mai 2015 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care │
│ │doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă │
│ │sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25-26 mai 2015 │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă│
│ │modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27-30 mai 2015 │Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 iunie 2015 │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 iunie 2015 │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de │
│ │limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3-4 iunie 2015 │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au│
│ │susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9 iunie 2015 │Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la│
│ │unităţile de învăţământ gimnazial absolvite │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 iunie 2015 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti│
│ │în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei │
│ │candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special│
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 mai 2015 │Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19 iunie 2015 │Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile│
│ │speciale pentru romi │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6-8 iulie 2015 │Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9-11 iulie 2015 │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi│
│pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului │
│şcolar 2015-2016 │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 - 7 iulie 2015 │Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei │
│ │a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor │
│ │a VIII-a. │
│ │Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a │
│ │proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru │
│ │care solicită înscrierea │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 - 7 iulie 2015 │Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 - 8 iulie 2015 │Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, │
│ │corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9 iulie 2015 │Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere│
│ │la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei│
│ │absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată │
│ │Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni │
│ │originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 iulie 2015 │Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al │
│ │municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 - 12 iulie 2015 │Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de │
│ │Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, │
│ │transmiterea modificărilor la comisia naţională │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13 iulie 2015 │Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14 iulie 2015 │Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor │
│ │clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2015 - 2015 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2015 │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii │
│ │repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2015 │Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei │
│ │candidaţilor repartizaţi în acea unitate │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16 iulie-24 iulie 2015 │Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost │
│ │repartizaţi │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor │
│anului şcolar 2015 - 2016 │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2015 │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau │
│ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16-17 iulie 2015 │Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18 iulie 2015 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor │
│ │contestaţii │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 - 20 iulie 2015 │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la │
│ │prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi │
│ │nerepartizaţi după prima etapă a admiterii │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20 iulie 2015 │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la │
│ │liceele/clasele care organizează probe de aptitudini │
│ │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15-21 iulie 2015 │Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea│
│ │eventualelor erori │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22 iulie 2015 │Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23 iulie 2015 │Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23 iulie 2015 │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere│
│ │a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, │
│ │repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de│
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei │
│ │candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23-24 iulie 2015 │Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi │
│ │candidaţii din etapa a doua │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24 iulie 2015 │Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două│
│ │etape ale admiterii │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27-30 iulie 2015 │Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale │
│ │ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării │
│ │candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a │
│ │candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.│
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum│
│şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor │
│anului şcolar 2015 - 2016 │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 august 2015 │Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de│
│ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31 august 2015 │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau │
│ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1-2 septembrie 2015 │Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de │
│ │limbă modernă sau maternă │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3-4 septembrie 2015 │Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio │
│ │repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au │
│ │înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia│
│ │şcolară ulterior etapelor anterioare │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 septembrie 2015 │Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă │
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 mai 2015 │Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile │
│ │anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului │
│ │şcolar 2015 - 2016 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 iulie 2015 │Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă │
│ │pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până│
│ │la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21-22 iulie 2015 │Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din │
│ │seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22-24 iulie 2015 │Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de │
│ │18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016, pe │
│ │locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                  Calculul mediei de admitere utilizate pentru

                    admiterea în învăţământul liceal pentru

                             anul şcolar 2015-2016

    1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

    2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

	

         ABS + 3EN
    MA = ─────────,
             4


    unde:

    MA = media de admitere;

    ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic