Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2014


pentru aprobarea competiţiei POS CCE A2 O 2.2.1-2014-1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară II "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare"*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 27.11.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (27.11.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


---------

    *) Aprobate de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 971/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 701 din 24 septembrie 2014.

    ANEXA 1


                        CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

                   PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

              ACORDATĂ DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

                            ŞI DE LA BUGETUL DE STAT

    Ministerul Educaţiei Naţionale

    Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare
	

*Font 9*
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cod competiţie: │ POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1 │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea programului │Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii │
│operaţional: │Economice │
│ │ │
│ │Axa Prioritară 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare │
│ │Tehnologică şi Inovare │
│ │ │
│ │Domeniul de intervenţie 2.2. Investiţii în infrastructură de │
│ │CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative │
│ │ │
│ │Operaţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi│
│ │crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de │
│ │cercetare) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective: │Efectuarea de cercetări în următoarele domenii de interes │
│ │naţional, prin utilizarea angiografelor achiziţionate prin │
│ │proiect, şi anume: │
│ │ A. diagnosticarea unor leziuni cu potenţial evolutiv │
│ │ invalidant sau letal şi │
│ │ B. angioarhitectonica tumorilor maligne │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiari eligibili: │Instituţii de CD publice sau de drept public de interes │
│ │naţional în coordonarea şi/sau subordinea Ministerului │
│ │Sănătăţii, cu activitate de cercetare în domeniul sănătăţii, │
│ │care respectă definiţia organizaţiei de cercetare │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Condiţii specifice de │Fiecare solicitant participă la competiţie cu un proiect cu │
│participare: │obiectivele precizate mai sus, în care va achiziţiona │
│ │angiografe în sistem biplan sau monoplan ce vor fi amplasate │
│ │în cadrul tuturor unităţilor sanitare selectate de către │
│ │Ministerul Sănătăţii. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipuri de proiecte: │Proiect de cercetare cu activităţi de modernizare a unei │
│ │infrastructuri de cercetare existente în cadrul unor spitale/ │
│ │institute clinice prin achiziţionarea de noi angiografe. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Durată proiecte: │Perioada de implementare, care include durata proiectului, │
│ │precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care │
│ │beneficiarul va efectua toate plăţile aferente activităţilor │
│ │proiectului, nu poate depăşi data de 31 noiembrie 2015 │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Arii tematice prioritare │Sănătate │
│eligibile: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Buget competiţie: │112,5 milioane Lei │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea asistenţei │max. 112,5 milioane Lei │
│financiare nerambursabile │ │
│(FEDR 85,26% + Buget de │ │
│Stat 14,74%): │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dimensiunea maximă a │100% din totalul costurilor eligibile │
│finanţării acordate: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totală a │Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi │
│proiectului │neeligibile) nu poate depăşi în nici un caz echivalentul în │
│ │Lei a 50 milioane euro. │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termen limită pentru │30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului │
│înregistrarea şi │Ministrului nr. 971/23.09.2014, de aprobare a ghidului │
│încărcarea aplicaţiilor │ │
│electronic pe site: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termen limită pentru │Max. 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită │
│depunerea documentelor pe │menţionat mai sus │
│suport hârtie: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Criterii de eligibilitate │Fişa pentru verificarea formală şi a eligibilităţii (Anexa A) │
│şi evaluare/selecţie: │Fişa de evaluare (Anexa B) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reguli specifice de │Proiectele vor fi ierarhizate în funcţie de punctajul obţinut.│
│selecţie în vederea │Proiectele care au obţinut acelaşi punctaj se departajează │
│finanţării: │după următoarele criterii: │
│ │- scorul obţinut pentru criteriul "Relevanţa proiectului", │
│ │- scorul obţinut pentru criteriul "Calitatea şi maturitatea │
│ │proiectului". │
│ │Nu se finanţează proiectele aflate sub pragul de calitate │
│ │(21 puncte). │
│ │Se va finanţa un singur proiect, cu punctajul cel mai mare │
│ │(sau departajat conform scorului obţinut pentru cele 2 │
│ │criterii menţionate mai sus) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Linkuri utile: │www.poscce.research.ro │
│ │1. Ghidul Solicitantului │
│ │2. Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea │
│ │POS-CCE │
│ │3. HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a │
│ │cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin│
│ │programele operaţionale, cu modificările şi completările │
│ │ulterioare │
│ │4. OM nr. 2508/2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli │
│ │eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor │
│ │2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de │
│ │noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi │
│ │2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile │
│ │inovative" ale Axei Prioritare 2 din cadrul POS-CCE, cu │
│ │modificările şi completările ulterioare. │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA A


	

                       Competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

              FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII

    Nume Evaluator _____________________ Data _____________

    DATE DE IDENTIFICARE
 ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
 │Număr de înregistrare (SMIS):│ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia solicitantă: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Acronim: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Aria tematică: │Sănătate │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
 │ CRITERII DE VERIFICARE FORMALĂ │DA│NU│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul │ │ │
 │competiţiei │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │2. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │3. Toate documentele însoţitoare au fost depuse │ │ │
 │ │ │ │
 │ Cerere de finanţare şi CV-uri [] │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Solicitantul este înscris în [] │▒▒│▒▒│
 │ RPC şi are datele actualizate │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Declaraţie de organizaţie de [] │▒▒│▒▒│
 │ cercetare │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Declaraţia solicitantului [] Notă de fundamentare privind [] │▒▒│▒▒│
 │ privind nedeductibilitatea cheltuielile cuprinse în │▒▒│▒▒│
 │ TVA aferente cheltuielilor bugetele orientative din │▒▒│▒▒│
 │ eligibile (solicitant cererea de finanţare │▒▒│▒▒│
 │ neplătitor de TVA) │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Hotărârea AGA/CA/Senat [] Declaraţia de certificare a [] │▒▒│▒▒│
 │ aplicaţie │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Regulament/Statut de [] Act de înfiinţare a [] │▒▒│▒▒│
 │ organizare şi funcţionare, instituţiei, în vigoare (HG │▒▒│▒▒│
 │ în vigoare (aprobat) sau alt act normativ) │▒▒│▒▒│
 │ │▒▒│▒▒│
 │ Certificat de înregistrare [] Declaraţie de disponibilitate[] │▒▒│▒▒│
 │ la Registrul Comerţului din partea fiecărei unităţi │▒▒│▒▒│
 │ (unde este cazul) partenere │▒▒│▒▒│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
 │4. Documentele însoţitoare sunt semnate şi ştampilate conform │ │ │
 │cerinţelor │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
 │CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA │DA│NU│Observaţii│
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │Eligibilitatea propunerii │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │1. Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în │ │ │ │
 │conformitate cu obiectivele competiţiei │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │2. Proiectul va fi derulat în România │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │3. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată se │ │ │ │
 │încadrează în limitele permise │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │4. Cererea de finanţare conţine cel puţin două activităţi │ │ │ │
 │eligibile definite pentru competiţie (achiziţionarea de │ │ │ │
 │echipamente pentru CD cu punerea lor în funcţiune şi │ │ │ │
 │activităţi de cercetare aplicativă) │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă │ │ │ │
 │permisă │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │6. Propunerea se încadrează în aria tematică eligibilă │ │ │ │
 │pentru competiţie: "sănătate" │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │7. Propunerea include toate unităţile sanitare din lista │ │ │ │
 │aprobată de Ministerul Sănătăţii │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │Eligibilitatea solicitantului │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │8. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
 │9. Solicitantul este o instituţie publică sau de drept │ │ │ │
 │public de interes naţional în coordonarea şi/sau subordinea│ │ │ │
 │Ministerului Sănătăţii cu activitate de cercetare în │ │ │ │
 │domeniul medical şi respectă definiţia organizaţiilor de │ │ │ │
 │cercetare │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘

    Semnătură


    ANEXA B


	

                       Competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1

                                FIŞA DE EVALUARE
                             - INDIVIDUALĂ/PANEL -

    Nume Evaluator/i .................. Data .....................

   DATE DE IDENTIFICARE
 ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
 │Număr de înregistrare (SMIS):│ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia solicitantă: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Acronim: │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │Aria tematică: │Sănătate │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2. Relevanţa proiectului │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2.1 Relevanţa ştiinţifică │ 6 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Relevanţa infrastructurii pentru domeniul ştiinţific. │ │
 │ Unicitatea infrastructurii la nivel naţional. Caracterul │ │
 │ "state-of-the-art" al infrastructurii. │ │
 │● Crearea de posturi în CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi│ │
 │ şi post-doc şi posturi pentru cercetători din străinătate) │ │
 │● Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a │ │
 │ performanţei în cercetare │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │2.2 Impactul socio-economic │ 4 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Relevanţa pentru strategii sectoriale şi strategii regionale│ │
 │ de inovare (altele decât strategia POS-CEE şi cea de │ │
 │ cercetare) │ │
 │● Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a │ │
 │ egalităţii de şanse │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │Comentarii: │
 │ │
 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┤
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2. Calitatea şi Maturitatea proiectului │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi │ │
 │ scopul proiectului │ │
 │● Gradul de pregătire/maturitate a proiectului │ │
 │● Structura bugetului proiectului │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │2.2 Capacitatea de implementare a proiectului. │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Metodologia de implementare │ │
 │● Capacitatea echipei de management a proiectului │ │
 │● Capacitatea echipei de cercetare │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │Comentarii: │
 │ │
 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┤
 │Criteriu │Scor │ Scor │
 │ │maxim│obţinut│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare │ 10 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
 │3.1 Sustenabilitate │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Capacitatea instituţiei de a continua activităţile propuse │ │
 │ cu infrastructura realizată, după încetarea finanţării │ │
 │ nerambursabile │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬───────┤
 │3.2 Capacitatea de operare a solicitantului. │ 5 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴───────┤
 │● Existenţa unui colectiv pentru a opera şi a utiliza │ │
 │ infrastructura; │ │
 │● Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru │ │
 │ infrastructură │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │Comentarii: │
 │ │
 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┤
 │TOTAL GENERAL │ 30 │ │
 │(prag de calitate: 21 puncte) │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘

    Nume şi semnătură/i

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic