Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2013


nr. 1-15 la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari din 19.09.2013


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 05.12.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (05.12.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA 1


                      Lista de obiective pentru revizuirea

            calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar

	

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea │ │
│ │ ISQC 1, Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de audit │ │
│ │financiar şi concordanta acestora cu ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul exerciţiului copii ale situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite potrivit prevederilor cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea entităţii│ │
│ │şi înregistrate la unităţile teritoriale ale MFP conform art. 35(1)│ │
│ │din OUG nr. 37/2011 pentru completarea Legii Contabilităţii │ │
│ │nr. 82/1991? │ │
│ │Acest cadru de raportare financiară aplicabil poate fi, după caz: │ │
│ │- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile │ │
│ │conforme cu directivele europene; │ │
│ │- Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), astfel│ │
│ │cum au fost adoptate de Uniunea Europeană (Secţiunea A1"Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit documentele necesare începerii misiunii? │ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │- scrisoarea misiunii de audit sau altă formă de acord scris │ │
│ │(Contractul de prestări servicii), precum şi │ │
│ │- numirea auditorului financiar sau a firmei de audit de către │ │
│ │Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor entităţii auditate, │ │
│ │conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie 2008 privind │ │
│ │auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte pot fi: │ │
│ │● Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare, întocmit │ │
│ │conform ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare", respectiv, conform ISA 705 "Modificări ale │ │
│ │opiniei raportului auditorului independent", sau, după caz, ISA 706│ │
│ │"Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul │ │
│ │auditorului independent" (Secţiunea A14 "Raportul de audit" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate); │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea│ │
│ │sistemelor de contabilitate şi de control intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa" (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către cei însărcinaţi cu guvernanţa" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Există în dosarul de audit Declaraţia scrisă, semnată de conducerea│ │
│ │entităţii conform ISA 580 "Declaraţii scrise"? (Secţiunea A2 │ │
│ │"Scrisoarea de reprezentare semnată" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Există în dosarul de audit aprobarea Adunării Generale a │ │
│ │Acţionarilor/Asociaţilor a situaţiilor financiare anuale pentru │ │
│ │exerciţiul anterior, auditat conform art. 322 din OMFP nr. 3055/ │ │
│ │2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu │ │
│ │directivele europene sau art. 18 din OMFP nr. 1286/2012 pentru │ │
│ │aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile │ │
│ │societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la │ │
│ │tranzacţie pe o piaţă reglementată? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine dosarul de audit Lista de verificare a aspectelor viitoare?│ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultare" din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de │ │
│ │interes public: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspect care necesită consultare? (Secţiunea A4 şi Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării", Referinţa 8, din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul faptul că auditul este solicitat, prin │ │
│ │completarea Secţiunii B1/10"Lista de verificare a criteriilor de │ │
│ │audit" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este documentată în dosarul de audit existenţa condiţiilor │ │
│ │preliminare de audit? │ │
│ │Acestea se referă la următoarele aspecte prevăzute de pct 6 din │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit": │ │
│ │(i) există un cadru general de raportare financiară acceptabil; │ │
│ │(ii) conducerea şi-a asumat responsabilitatea pentru întocmirea │ │
│ │situaţiilor financiare, conform cadrului general de raportare │ │
│ │financiar aplicabil, incluzând, acolo unde este cazul, prezentarea │ │
│ │lor fidelă, controlul intern şi furnizarea accesului la toate │ │
│ │informaţiile relevante sau unor informaţii suplimentare pe care │ │
│ │auditorul le-ar putea solicita conducerii, în scopul auditării, │ │
│ │precum şi la persoanele din cadrul entităţii care le deţin │ │
│ │(Referinţa 2 din Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Există la dosarul de audit o scrisoare de misiune/contract de │ │
│ │prestări servicii adaptat(ă) circumstanţelor specifice ale │ │
│ │clientului, care să conţină principalele clauze prevăzute de │ │
│ │pct. 10 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? (Secţiunea B1/3 referinţa 5 din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate) │ │
│ │Acestea circumstanţe se referă la: │ │
│ │● Obiectivul şi domeniul de aplicare a auditului situaţiilor │ │
│ │financiare (legislaţie, reglementări, ISA); │ │
│ │● Responsabilităţile auditorului; │ │
│ │● Responsabilităţile conducerii; │ │
│ │● Identificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil;│ │
│ │● Referiri cu privire la forma şi conţinutul rapoartelor sau a │ │
│ │altor comunicări cu privire la rezultatele misiunii de audit şi o │ │
│ │declaraţie conform căreia ar putea exista situaţii în care un │ │
│ │raport ar putea să difere de forma şi conţinutul aşteptate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că se aşteaptă primirea din partea conducerii a │ │
│ │unei confirmări scrise privind declaraţiile făcute în legatură cu │ │
│ │auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor │ │
│ │de audit" (A13) şi ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării" referinţa 5 din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la desfăşurarea auditului, conform ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că, datorită unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului,împreună cu limitările inerente ale controlului intern, │ │
│ │există un risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, chiar │ │
│ │dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu ISA? │ │
│ │(pct. 23 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine scrisoarea misiunii orice restricţie asupra răspunderii │ │
│ │auditorului financiar, atunci când aceasta posibilitate există │ │
│ │(eventual în limita onorariului), conform prevederilor pct. A24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│Conţine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care │ │
│ │pleacă calcularea onorariului şi orice aranjamente legate de │ │
│ │facturare? (ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" A23) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│S-au inclus în scrisoarea de misiune orice aranjament legat de │ │
│ │implicarea altor auditori şi experţi în anumite aspecte ale │ │
│ │auditului? (pct. A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│În cazul utilizării în cadrul echipei misiunii a unor auditori │ │
│ │financiari care nu sunt angajaţii firmei de audit, au fost │ │
│ │încheiate contracte de colaborare cu auditorii financiari atraşi în│ │
│ │echipa de audit, care să conţină clauze cu privire la obiectivele │ │
│ │atribuite pentru realizare şi răspunderile auditorilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ II│Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia │ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea│ │
│ │veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor fată de CAFR │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost încheiate eventuale acte adiţionale la actul constitutiv al│ │
│ │firmei de audit, privind modificarea obiectului de activitate, a │ │
│ │structurii acţionariatului, fuziuni etc, care modifică condiţiile │ │
│ │de funcţionare faţă de cele declarate iniţial? În caz afirmativ, │ │
│ │se vor determina măsuri pentru actualizarea informaţiilor │ │
│ │înregistrate la CAFR (art. 17 din OUG nr. 90/2008 privind auditul │ │
│ │statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor │ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Sunt îndeplinite de firma de audit condiţiile prevăzute de art. 37 │ │
│ │din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CAFR aprobat prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 433/27 aprilie 2011, inclusiv cea privind │ │
│ │deţinerea majorităţii drepturilor de vot de către auditori │ │
│ │financiari, membri ai Camerei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Întocmeşte firma de audit/persoana fizică autorizată pentru │ │
│ │activitatea proprie şi păstrează, potrivit normelor legale, │ │
│ │situaţii financiare anuale, depuse şi înregistrate la organele │ │
│ │teritoriale ale MFP conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, │ │
│ │completată prin OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea │ │
│ │Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea unor acte │ │
│ │normative incidente? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost întocmită poliţa de asigurare profesională pentru anul în │ │
│ │curs (art. 37 din OUG nr. 90/2008) şi este asigurată concordanţa │ │
│ │acesteia cu Normele privind asigurarea pentru risc profesional, │ │
│ │aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 45/23 martie 2005? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A asigurat auditorul depunerea la Cameră a raportului anual al │ │
│ │membrilor Camerei (persoane fizice şi firme de audit), respectiv a │ │
│ │declaraţiei pentru persoane fizice fără angajament, precum şi │ │
│ │conformitatea acestora cu prevederile Hotărârii Consiliului Camerei│ │
│ │nr. 239/15 iunie 2011? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A completat auditorul financiar îndrumător al unor stagiari în │ │
│ │activitatea de audit caietul de practică al acestora şi a depus la │ │
│ │CAFR referatul de evaluare anuala (Hotărârea Consiliului Camerei │ │
│ │nr. 212/27 aprilie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind │ │
│ │perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în │ │
│ │activitatea de audit)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A prezentat auditorul structura veniturilor declarate în situaţiile│ │
│ │financiare ale exerciţiilor supuse inspecţiei şi determinarea │ │
│ │veniturilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea │ │
│ │cotizaţiilor variabile, conform Hotărârii Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 262/24 11 2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru│ │
│ │membrii CAFR, persoane fizice şi juridice şi pentru membrii │ │
│ │stagiari în activitatea de audit? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┼─────┤
│ 8│Documentarea de către echipa de inspecţie a │Raportat │Calculat │ │
│ │modului de stabilire şi plată a cotizaţiilor │de │la │ │
│ │fixe şi variabile, potrivit Hotărârii │auditor │inspecţie │ │
│ │Consiliului CAFR nr. 262/24 11 2011 completată│ │ │ │
│ │prin Hotărârea nr. 38/19 09 2012: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ a)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a onorariilor facturate în cursul │ │ │ │
│ │perioadei de raportare pentru toate activi- │ │ │ │
│ │tăţile desfăşurate de auditorul financiar; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ b)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a sumelor nete (fără taxa pe valoarea │ │ │ │
│ │adăugată), cedate subcontractorilor şi │ │ │ │
│ │colaboratorilor, auditori financiari membri ai│ │ │ │
│ │Camerei Auditorilor Financiari din România │ │ │ │
│ │(Camera), în cursul perioadei de raportare │ │ │ │
│ │pentru toate activităţile desfăşurate de │ │ │ │
│ │auditorul financiar, conform art. 3 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ c)│Stabilirea sumelor finale datorate cu titlul │ │ │ │
│ │de cotizaţii variabile, prin aplicarea cotei │ │ │ │
│ │procentuale prevăzută la art. 3 alin. (3) din │ │ │ │
│ │Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011 la totalul│ │ │ │
│ │onorariilor facturate în cursul perioadei de │ │ │ │
│ │raportare, din care se scad sumele care au │ │ │ │
│ │fost cedate subcontractorilor şi colabora- │ │ │ │
│ │torilor, auditori financiari membri ai Camerei│ │ │ │
│ │şi nu includ taxa pe valoarea adăugată, │ │ │ │
│ │conform art. 3 alin. (4) din reglementarea │ │ │ │
│ │respectivă. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ d)│Determinarea măsurilor pentru corectarea │ │ │ │
│ │eventualelor erori de calcul şi vărsarea în │ │ │ │
│ │contul CAFR a diferenţelor de cotizaţii │ │ │ │
│ │stabilite în plus. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┼─────┤
│ 9│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 49/12 decembrie 2013? │ │
│ │Potrivit acestor proceduri, obiectivele de inspecţie aferente │ │
│ │capitolului II din Procedurile privind revizuirea calităţii │ │
│ │activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de│ │
│ │auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt legate nemijlocit de │ │
│ │calitatea dosarului de audit, vor fi tratate în cuprinsul notei de │ │
│ │inspecţie ca obiective preliminare, care condiţionează efectuarea │ │
│ │revizuirii propriu-zise şi care nu vor intra în calculul │ │
│ │procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a │ │
│ │auditorilor financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A întocmit şi depus la CAFR auditorul financiar Fişa individuală de│ │
│ │pregătire profesională conform cerinţelor Hotărârii Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 172/25 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind │ │
│ │pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar din firma de audit/ │ │
│ │persoana fizică autorizată a participat la cursurile anuale de │ │
│ │pregătire continuă, pe baza documentelor doveditoare păstrate de │ │
│ │auditor conform art. 14 din reglementarea menţionată mai sus? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar, aflat în │ │
│ │monitorizarea CAFR ca urmare a atribuirii, la inspecţia anterioară,│ │
│ │a calificativelor D,C sau B, a participat la cursurile suplimentare│ │
│ │de pregătire profesională? Se va proceda conform prevederilor │ │
│ │art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de │ │
│ │audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii │ │
│ │financiari. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii? Potrivit acestor proceduri, │ │
│ │obiectivele de inspecţie aferente capitolului III din Procedurile │ │
│ │privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a │ │
│ │altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin│ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt │ │
│ │legate nemijlocit de calitatea dosarului de audit, vor fi tratate │ │
│ │în cuprinsul notei de inspecţie ca obiective preliminare, care │ │
│ │condiţionează efectuarea revizuirii propriu-zise şi care nu vor │ │
│ │intra în calculul procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ IV│Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calităţii │ │
│ │utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi │ │
│ │cu cerinţele de independentă ale Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost documentă de către auditorul financiar/firma de audit │ │
│ │existenţa şi aplicarea politicilor şi procedurilor generale de │ │
│ │control al calităţii, potrivit prevederilor Standardului │ │
│ │Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC 1) şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare"? │ │
│ │(Existenţa: Manualul calităţii; Aplicarea: secţiunile relevante ale│ │
│ │dosarului de audit selectat pentru inspecţie); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii, adoptat de firma de │ │
│ │audit, politici şi proceduri referitoare la elementele principale │ │
│ │prevăzute de pct. 16 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
│ │● responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei;│ │
│ │● îndeplinirea cerinţelor relevante de etică; │ │
│ │● acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor│ │
│ │specifice; │ │
│ │● resursele umane; │ │
│ │● realizarea misiunii; │ │
│ │● monitorizarea. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A obţinut anual firma de audit, din partea personalului şi a │ │
│ │colaboratorilor confirmarea scrisă a respectării cerinţelor de │ │
│ │independenţă şi a politicii firmei în acest domeniu? (Secţiunea │ │
│ │B1/2 "Planificarea auditului"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│La acceptarea unei noi misiuni, ori a continuării relaţiilor cu un │ │
│ │client, s-au luat în seamă criteriile prevăzute de pct. 26 din │ │
│ │ISQC 1? Aceste criterii se referă la: │ │
│ │● existenţa competenţei, a capacităţii şi resurselor auditorului │ │
│ │financiar pentru executarea misiunii (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B2/1 "Acceptarea numirii sau a renumirii"); │ │
│ │● conformarea de către auditor la cerinţele relevante de etică │ │
│ │(Secţiunea B2/1 "Acceptarea numirii/renumirii"); │ │
│ │● luarea în considerare a integrităţii clientului (secţiunea B2/6 -│ │
│ │lista de verificare a riscurilor; Secţiunea B1/3 "Lista de │ │
│ │verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A elaborat firma de audit şi aplică politici şi proceduri │ │
│ │referitoare la retragerea din cadrul unei misiuni sau din cadrul │ │
│ │relaţiei cu un client, conform pct. 11 litera "c" din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Deţine firma de audit personalul adecvat cu capacitatea, competenţa│ │
│ │şi timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
│ │(Referinţa 33 din Secţiunea B1/8 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Utilizează firma de audit procedurile specifice de supervizare şi │ │
│ │consultanţă adecvate cu specialişti din afara firmei cu privire la │ │
│ │problemele dificile şi contencioase? ( Referinţa 35 din Secţiunea │ │
│ │B1/9 "Lista de verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A documentat firma de audit concluziile obţinute prin aplicarea │ │
│ │procedurilor de rezolvare a diferenţelor de opinie în cadrul │ │
│ │echipei misiunii, înainte de emiterea raportului de audit? │ │
│ │(Referinţa 9 din Secţiunea A5/2 "Concluzia partenerului de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Aplică firma de audit politici şi proceduri de monitorizare şi de │ │
│ │evaluare a deficienţelor identificate în acest proces ca fiind │ │
│ │"scăpări" sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului obiectivele │ │
│ │prevăzute de pct. 16 (A17) din ISA 220 "Controlul calităţii pentru │ │
│ │un audit al situaţiilor financiare"? Aceste obiective exprimă cel │ │
│ │puţin măsura în care: │ │
│ │● activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cu cerinţele legale aplicabile; │ │
│ │● s-au relevat aspectele semnificative pentru a fi luate în │ │
│ │considerare şi analizate în detaliu ulterior; │ │
│ │● au avut loc consultări corespunzătoare, iar concluziile obţinute │ │
│ │au fost documentate şi implementate în mod adecvat; │ │
│ │● activitatea desfăşurată sprijină concluziile obţinute şi este │ │
│ │documentată corespunzător; │ │
│ │● probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a │ │
│ │sprijini raportul auditorului; │ │
│ │● obiectivele procedurilor misiunii au fost îndeplinite. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A întocmit firma de audit un program, precum şi politici şi │ │
│ │proceduri de revizuire a controlului calităţii misiunilor? Aceste │ │
│ │politici şi proceduri trebuie să asigure: │ │
│ │a) efectuarea controlului calităţii la toate misiunile de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare ale societăţilor de interes public, inclusiv│ │
│ │la cele cotate; │ │
│ │b) stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte misiuni pentru │ │
│ │a determina dacă este necesar un control al calităţii; │ │
│ │c) efectuarea unui control al calităţii pentru toate misiunile care│ │
│ │îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu lit "b". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│Conţine sistemul de revizuire a calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv la cele cotate, obiectivele specifice prevăzute de │ │
│ │pct. 38 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste obiective specifice sunt enumerate la capitolul V/5 din │ │
│ │prezentele proceduri. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│Asigură politicile şi procedurile aplicate de firma de audit, în │ │
│ │ceea ce priveşte revizuirea controlului calităţii misiunilor, o │ │
│ │evaluare obiectivă a raţionamentelor semnificative utilizate de │ │
│ │echipa de auditori şi a concluziilor formulate în raport, conform │ │
│ │pct. 35 din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului politici şi │ │
│ │proceduri ce stabilesc: │ │
│ │● natura, durata şi întinderea unui control al calităţii; │ │
│ │● criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul │ │
│ │calităţii; │ │
│ │● documentarea necesară pentru efectuarea unui control al │ │
│ │calităţii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Urmăreşte firma de audit finalizarea revizuirii controlului │ │
│ │calităţii asupra misiunii înainte de emiterea raportului şi a │ │
│ │opiniei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A documentat auditorul financiar inspectat faptul că atât el, cât │ │
│ │şi membrii echipei lui îndeplinesc cerinţele secţiunii 290 │ │
│ │"Independenţă-misiuni de revizuire" din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, referitoare la aplicarea principiului │ │
│ │independenţei auditorului financiar faţă de client, în cadrul │ │
│ │misiunilor de asigurare care fac obiectul inspecţiei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│Sunt precizate politici şi proceduri referitoare la documentarea │ │
│ │adecvată a fiecărui element al controlului calităţii, prevăzute │ │
│ │de paragraful 57 din ISQC1? │ │
│ │Documentarea trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:│ │
│ │● dacă au fost urmate procedurile cerute de politicile firmei │ │
│ │legate de controlul calităţii; │ │
│ │● dacă controlul calităţii s-a încheiat înainte de elaborarea │ │
│ │raportului; │ │
│ │● persoana care efectuează controlul calităţii nu are cunoştinţă │ │
│ │de probleme nerezolvate care l-ar face să creadă că raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile echipei misiunii nu au fost adecvate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A furnizat auditorul financiar inspectat "Declaraţia de │ │
│ │independenţă a auditorului financiar inspectat faţă de entitatea │ │
│ │auditată, în conformitate cu cerinţele Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili?" │ │
│ │Modelul declaraţiei de independenţă este redat în Anexa 1/1 la │ │
│ │prezenta Listă de obiective. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A implementat auditorul financiar politici şi proceduri referitoare│ │
│ │la îndeplinirea obligaţiilor decurgând din Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 50/22 noiembrie 2012, privind aplicarea art. 17 (2) litera│ │
│ │"c" din Normele de revizuire a calităţii activităţii de audit │ │
│ │financiar, aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 49/12 decembrie 2013, │ │
│ │referitoare la recunoaşterea constatărilor echipei de inspecţie, │ │
│ │prin semnarea notei de inspecţie şi comunicarea în scris, la │ │
│ │termenele fixate, asupra modului de aplicare a acţiunilor şi │ │
│ │măsurilor stabilite în urma inspecţiei? │ │
│ │Constatarea modului efectiv de aplicare a prevederilor Hotărârii │ │
│ │nr. 50/2012 se va face în toate cazurile în care au fost formulate │ │
│ │obiecţiuni faţă de constatările inspecţiei DMCP. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ V│Verificarea elaborării de către firmele de audit a unor proceduri │ │
│ │de revizuire a asigurării calităţii specifice misiunilor de audit │ │
│ │al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │conform ISQC1 clarificat şi Codului Etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar/firma de audit existenţa │ │
│ │politicilor şi procedurilor de control al calităţii pentru │ │
│ │misiunile de audit financiar, iar în cadrul acestora a auditului │ │
│ │statutar efectuat la entităţi cotate şi alte entităţi de interes │ │
│ │public? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv a celor cotate, proceduri şi măsuri de siguranţă pentru a │ │
│ │reduce ameninţarea de familiaritate până la un nivel acceptabil şi,│ │
│ │după caz, pentru a solicita rotaţia partenerului principal de │ │
│ │misiune după o perioadă de şapte ani, conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │290.151 din Codul etic? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Utilizează firma de audit, pentru realizarea misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor cotate, personal │ │
│ │specializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al │ │
│ │entităţilor din piaţa de capital având capacitatea, competenţa şi │ │
│ │timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost revizuite pentru controlul calităţii toate misiunile de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public │ │
│ │conform Secţiunii 290.25 din Codul etic pentru profesioniştii │ │
│ │contabili? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A avut în vedere inspecţia pentru controlul propriu al calităţii │ │
│ │misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entităţilor │ │
│ │de interes public, inclusiv a celor cotate, analiza tuturor │ │
│ │aspectelor prevăzute de paragraful 38 din ISQC 1? Aceste aspecte │ │
│ │sunt: │ │
│ │● evaluarea de către echipa misiunii cu privire la independenţa │ │
│ │firmei de audit în legătură cu respectiva misiune; │ │
│ │● dacă a fost solicitată o consultanţă adecvată privind problemele │ │
│ │legate de diferenţele de opinie sau alte probleme dificile sau │ │
│ │contencioase şi concluziile discuţiilor purtate; │ │
│ │● dacă documentaţia (foile de lucru) selectată(e) pentru revizuirea│ │
│ │calităţii reflectă activitatea efectuată în legatură cu │ │
│ │raţionamentele semnificative şi dacă acestea susţin concluziile │ │
│ │formulate; │ │
│ │● criteriile de eligibilitate a persoanelor care efectuează │ │
│ │controlul independent al calităţii misiunii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Este asigurată comunicarea auditorului cu organismele de │ │
│ │supraveghere şi reglementare, în speţă Autoritatea de Supraveghere │ │
│ │Financiară sau BNR, după caz, conform pct. A 35 din ISA 260, │ │
│ │"Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa", în │ │
│ │condiţiile aplicării principiului confidenţialităţii prevăzut în │ │
│ │Codul etic al profesionistului contabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │auditului financiar în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse │ │
│ │în Ghidul pentru un Audit de Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar, cu ocazia planificării misiunii, │ │
│ │în secţiunea B1/3 "Lista de verificare a planificării" din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate, aspectele privind: │ │
│ │- revizuirea informaţiilor despre client, în contextul spălării │ │
│ │banilor, conform ISA250 "Luarea în considerare a legii şi │ │
│ │reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare" şi a │ │
│ │prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR nr. 91/2007 privind │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B1/3 "Lista de verificare a planificării")? │ │
│ │- revizuirea estimărilor contabile ale clientului, conform ISA 540 │ │
│ │"Auditarea estimărilor contabile" (Referinţa 17 din Secţiunea │ │
│ │B1/3)? │ │
│ │- evaluarea relevanţei funcţiei de audit intern a entităţii │ │
│ │referitor la identificarea fraudelor, conform ISA 610 "Utilizarea │ │
│ │activităţii auditorilor interni"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea │ │
│ │auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă"? (Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării", referinţa 9, şi Secţiunea B11/1 "Agenda întâlnirilor│ │
│ │de planificare"din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare", ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului │ │
│ │independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi │ │
│ │testelor din cadrul secţiunii B 2/1 "Acceptarea numirii sau a │ │
│ │renumirii" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost documentată chestionarea auditorului financiar precedent, │ │
│ │conform cerinţelor ISQC1- paragraf A20 şi ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare" paragraf 13 b? (Secţiunea │ │
│ │B2/1 referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-au identificat ameninţările potenţiale la adresa independenţei şi│ │
│ │măsurile de protecţie pentru eliminarea acestora, în Secţiunea B2/7│ │
│ │"Consideraţii etice"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului permanent, │ │
│ │revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activităţii │ │
│ │clientului, conform cerinţelor secţiunii B3 "Cunoaşterea clientului│ │
│ │şi evaluarea riscurilor"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului inerent conform ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă │ │
│ │prin cunoaşterea entităţii şi a mediului său, prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată calcularea pragului de semnificaţie conform │ │
│ │ISA 320 "Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit " (Secţiunea B5 "Pragul de semnificaţie")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A întocmit auditorul tabele cu informaţiile financiare-cheie şi a │ │
│ │efectuat: │ │
│ │- documentarea credibilităţii datelor-sursă, conform ISA 500 │ │
│ │"Probe de audit"; şi │ │
│ │- examinarea analitică preliminară a informaţiilor respective │ │
│ │(secţiunea B6 "Revizuirea analitică preliminară")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost documentată evaluarea riscului de denaturare semnificativă │ │
│ │atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la nivel de │ │
│ │afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor şi │ │
│ │prezentări, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor │ │
│ │de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său? (secţiunea B 7/1 "Sumarul evaluării riscului şi │ │
│ │planul de eşantionare") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare │ │
│ │(secţiunea B7/2)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│În cazul unei noi misiuni, s-a obţinut asigurarea că soldurile │ │
│ │iniţiale şi datele comparative sunt corecte, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 510 "Misiuni de audit iniţiale- solduri iniţiale" şi ale │ │
│ │Secţiunii B 8/1 "Solduri iniţiale/cifre comparative"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│S-a evaluat de către auditor efectul asupra perioadei curente a │ │
│ │elementului din situaţiile financiare care a generat în exerciţiul │ │
│ │anterior o opinie de audit modificată? (Secţiunea B 8/1 "Solduri │ │
│ │iniţiale/cifre comparative"- referinţa 6)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│S-a documentat dacă este finalizat planul de audit general, bazat │ │
│ │pe revizuirea analitică preliminară şi evaluarea riscului, întocmit│ │
│ │de auditor conform ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare"? Prin aceasta se înţelege că planul de audit este: │ │
│ │- confirmat, prin semnare, de către partenerul de misiune, │ │
│ │partenerul de revizuire, precum şi de către echipa misiunii de │ │
│ │audit; │ │
│ │- comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 260 "Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa" │ │
│ │(secţiunea B9 "Acordul de planificare a auditului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Conţine dosarul permanent, revizuit, informaţiile actualizate │ │
│ │referitoare la entitatea auditată şi la planificarea misiunii, │ │
│ │conform obiectivelor prevăzute de Secţiunea B 10/1 "Lista de │ │
│ │verificare a informaţiilor permanente"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A fost documentată existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de│ │
│ │control intern al clientului de audit conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │C 1 "Sistemele contabile şi controalele interne" (aide-memoir-ul │ │
│ │din Secţiunea C1/4 "Aide-memoire pentru controalele contabile" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A fost realizată testarea şi evaluarea controalelor interne în │ │
│ │desfăşurare, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor│ │
│ │de denaturare semnificativă"? (Secţiunea C1/6-C1/9) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│S-a efectuat o evaluare preliminară a auditorului financiar asupra │ │
│ │aspectelor care pot genera îndoieli semnificative privind │ │
│ │capacitatea clientului de respectare a principiului continuităţii │ │
│ │activităţii conform ISA 570 "Principiul continuităţii activităţii" │ │
│ │(secţiunea B 1/6 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 25)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A fost documentată, acolo unde este cazul, evaluarea muncii unui │ │
│ │alt expert/auditor şi utilitatea acesteia pentru realizarea │ │
│ │obiectivelor auditului? (secţiunea B1/7 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Au fost documentate cerinţele administrative necesare desfăşurării │ │
│ │misiunii? (secţiunea B1/8 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 32). Aceste cerinţe se referă, dar nu se limitează, la: │ │
│ a)│- transmiterea către terţi a scrisorilor bancare şi a cererilor de │ │
│ │confirmare a soldurilor debitoare şi creditoare, conform cerinţelor│ │
│ │ISA 505 "Confirmări externe"; │ │
│ b)│- stabilirea sarcinilor ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu│ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor; │ │
│ c)│- trimiterea de scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind │ │
│ │litigiile şi revendicările; │ │
│ d)│- confirmarea participării auditorilor la procesul de inventariere,│ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit - consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│S-au obţinut informaţii detaliate privind inspecţiile/rapoartele │ │
│ │autorităţilor de supraveghere şi control efectuate în exerciţiul │ │
│ │auditat? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit, │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze, îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │prevederilor pct. 8 din ISA 230 "Documentaţia de audit"? Aceste │ │
│ │cerinţe sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" referinţa 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A întocmit auditorul financiar documentaţia de audit astfel încât │ │
│ │să asigure posibilitatea unor revizuiri ulterioare? Revizuirile se │ │
│ │referă la: │ │
│ │a) Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate│ │
│ │secţiunile aplicabile similare celor prevăzute în Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate şi conformitatea acestora cu conturile contabile;│ │
│ │b) Utilizarea de către auditor a unui sistem de referenţiere │ │
│ │adecvat care permite evidenţa probelor de audit; │ │
│ │c) Verificarea calculelor matematice şi a existenţei unui sistem │ │
│ │de bifare; │ │
│ │d) Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a │ │
│ │politicilor contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element│ │
│ │de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere şi dacă aceste │ │
│ │politici contabile sunt în conformitate cu Reglementările contabile│ │
│ │conforme cu directivele europene sau, după caz, cu IFRS? │ │
│ │(pct. 267-268 din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea │ │
│ │Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost documentate circumstanţele în care s-au înregistrat abateri│ │
│ │de la un principiu de bază sau de la o procedură esenţială din │ │
│ │cadrul politicilor contabile şi reglementărilor aplicabile │ │
│ │alternative pentru atingerea obiectivului auditului? (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" Referinţa 16) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost verificat fizic un eşantion al elementelor de imobilizări │ │
│ │corporale, iar pentru cele intrate în cursul exerciţiului au fost │ │
│ │verificate facturile aferente/documentele justificative? (secţiunea│ │
│ │E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 12) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A documentat auditorul faptul că imobilizările necorporale şi │ │
│ │imobilizările corporale, completările şi cedările acestora sunt │ │
│ │prezentate fidel în toate conturile, evaluate în conformitate cu │ │
│ │legislaţia adecvată şi standardele contabile aplicabile, iar │ │
│ │entitatea deţine titluri valide de proprietate asupra acestora? │ │
│ │(Secţiunile D "Imobilizări necorporale" şi E "Imobilizări │ │
│ │corporale", Referinţa 1) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A efectuat auditorul verificarea caracterului adecvat şi a │ │
│ │consecvenţei metodei de amortizare utilizată şi a calculului │ │
│ │amortizării pentru un eşantion de mijloace fixe? (Secţiunea E1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" Referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost analizat caracterul rezonabil al tuturor ajustărilor pentru │ │
│ │depreciere aferente, prin revizuirea duratei de viaţă utilă │ │
│ │estimată a imobilizărilor corporale, conform art. 110 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme │ │
│ │cu directivele europene, Standardului Internaţional de │ │
│ │Contabilitate (IAS) 16, după caz şi stabilirea valorii reziduale? │ │
│ │(Secţiunea E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 18) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A documentat auditorul revizuirea contractelor de leasing financiar│ │
│ │dacă activele deţinute cu acest titlu şi obligaţiile aferente au │ │
│ │fost corect evaluate şi prezentate în situaţiile financiare? │ │
│ │(Secţiunea E1 "Imobilizări corporale" referinţa 16; Secţiunea J1 │ │
│ │"Creditori" referinţa 17) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A verificat auditorul financiar faptul dacă imobilizările corporale│ │
│ │şi imobilizările financiare care au fost acordate drept garanţii │ │
│ │reale au fost identificate şi prezentate de entitate în Notele │ │
│ │explicative conform pct. 282 şi 283 din OMFP nr. 3055/2009, sau │ │
│ │IFRS, după caz? (Secţiunea E 1/1 "Imobilizări corporale" Referinţa │ │
│ │9 şi Secţiunea F1/1 Referinţa 4) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│Există în dosarul de audit documentele relevante ale reevaluărilor │ │
│ │imobilizărilor corporale efectuate de entitate? (Secţiunea E 1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" referinţa 8). Este documentată opţiunea │ │
│ │entităţii de a efectua reevaluarea imobilizărilor corporale la │ │
│ │valoarea justă, la data bilanţului, de către un profesionist │ │
│ │calificat în evaluare cu respectarea regulilor prevăzute de OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pct. 122 şi următoarele, sau IFRS, după caz? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│S-au obţinut de către auditor suficiente probe de audit cu privire │ │
│ │la existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a investiţiilor/plasamentelor, mişcărilor acestora pe │ │
│ │parcursul exerciţiului, precum şi cu privire la recunoaşterea │ │
│ │veniturilor din plasamente, a bonusurilor acordate? (secţiunea F │ │
│ │"Investiţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│A documentat auditorul financiar prezentarea de către entitate a │ │
│ │tuturor investiţiilor cotate la valoarea de piaţă la data │ │
│ │bilanţului (confirmată prin intermediul unei surse autorizate │ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate") şi a celor necotate la cost istoric mai puţin │ │
│ │orice ajustări pentru pierdere de valoare, conform pct. 56(5) din │ │
│ │OMFP nr. 3055/2009, sau IFRS, după caz? ( secţiunea F "Investiţii" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Este documentată în dosarul misiunii prezenţa auditorului la │ │
│ │inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi │ │
│ │capitalurilor proprii ale entităţii auditate, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru elemente │ │
│ │selectate"? (Secţiunea G 2 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie-teste de fond pe bază de participare"). În caz contrar, │ │
│ │se va urmări dacă s-a exprimat o opinie cu rezerve în raportul de │ │
│ │audit, cu privire la existenţa şi evaluarea stocurilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│A documentat auditorul suficiente probe de audit cu privire la │ │
│ │existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie? │ │
│ │(Secţiunea G1/1 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│Cuprinde dosarul misiunii testarea modului de evaluare a producţiei│ │
│ │în curs, conform pct. 163 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după │ │
│ │caz? (Secţiunea G1/2 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 12). Obiectivele testării vor include: │ │
│ │- Consemnarea corectă a costurilor semnificative; │ │
│ │- Alocarea corectă a cheltuielilor de regie; │ │
│ │- Raportarea corectă a veniturilor şi profitului pentru producţia │ │
│ │pe termen lung. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A documentat auditorul testarea valorii realizabile nete (VRN), ca │ │
│ │valoare la care trebuie prezentate în bilanţ stocurile, conform │ │
│ │IFRS, după caz, respectiv art. 166 din OMFP nr. 3055/2009, precum │ │
│ │şi a bazei de evaluare a stocurilor cu mişcare lentă, deteriorate │ │
│ │şi ieşite din uz? (Secţiunea G1 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie" - obiectivele 7 şi 8, referinţa 14) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A documentat corespunzător auditorul financiar consecvenţa şi │ │
│ │conformitatea cu politica contabilă adoptată de entitate a metodei │ │
│ │de evaluare a elementelor de natura stocurilor conform pct. 162 din│ │
│ │OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea G1/3 "Stocul şi │ │
│ │producţia în curs de execuţie"- referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A documentat auditorul financiar verificarea respectării │ │
│ │principiului independenţei exerciţiului financiar pentru vânzări/ │ │
│ │debitori/încasări (Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 8; │ │
│ │Secţiunea N "Vânzări şi venituri" referinţa 10) şi respectiv │ │
│ │cumpărări/creditori/plăţi (Secţiunea J1/1 "Creditori" obiectiv 7; │ │
│ │Secţiunea O1/2 "Achiziţii şi cheltuieli, referinţa 3)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Sunt anexate la dosarul misiunii confirmările solicitate şi primite│ │
│ │din partea debitorilor ca urmare a circularizării soldurilor, iar │ │
│ │în caz contrar s-a revenit la cererile de confirmare? (Secţiunea │ │
│ │H1/2 "Debitori" referinţa 4 (i)) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│Au fost examinate anulările de facturi/stornările de venituri │ │
│ │efectuate după data vânzării sau încheierii exerciţiului financiar?│ │
│ │(Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 4(iv); Secţiunea N "Vânzări │ │
│ │şi venituri" referinţa 7) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 22│A documentat auditorul concilierea informaţiilor contabile cuprinse│ │
│ │în registrele de vânzări şi de cumpărări cu deconturile de TVA şi │ │
│ │documentele justificative aferente? (Secţiunea H1/2 "Debitori" │ │
│ │referinţa 6, Secţiunea J 1/3"Creditori" referinţa 11) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 23│Sunt cuprinse în dosarul misiunii suficiente probe de audit, │ │
│ │inclusiv prin obţinerea de confirmări standard de la bănci, cu │ │
│ │privire la existenţa şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a depozitelor, disponibilului din bancă, numerarului │ │
│ │din casierie şi descoperitului de cont, precum şi cu privire la │ │
│ │recunoaşterea veniturilor din dobânzi? (Secţiunea I 1/2 "Solduri la│ │
│ │bănci şi numerarul disponibil" referinţa 3; Secţiunea S "Fluxurile │ │
│ │de numerar") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 24│Au fost revizuite registrul de casă şi registrul de bancă, după │ │
│ │caz, în scopul verificării operaţiunilor de valoare mare sau │ │
│ │neobişnuită? (Secţiunea I 1/2 "Soldurile la bănci şi numerarul │ │
│ │disponibil" referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 25│A documentat auditorul modul de prezentare în situaţiile │ │
│ │financiare, corespunzător contractelor încheiate cu banca, a │ │
│ │împrumuturilor angajate, a descoperitului de cont şi a garanţiilor │ │
│ │aferente? (Secţiunea I 1/2 referinţa 10); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 26│Conţine dosarul de audit probe care să dea asigurarea prezentării │ │
│ │fidele în bilanţ a datoriilor cu termen de plată până la un an şi a│ │
│ │datoriilor cu termen de plată mai mare de un an? (secţiunea J │ │
│ │"Creditori" referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 27│A documentat auditorul analiza creditorilor comerciali? Obiectivele│ │
│ │analizei sunt: │ │
│ │- Concilierea datelor din balanţa de verificare cu cele din │ │
│ │registrul de cumpărări; │ │
│ │- Investigarea soldurilor debitoare semnificative; │ │
│ │- Examinarea facturilor stornate după încheierea exerciţiului; │ │
│ │- Investigarea datoriilor restante (sect J 1/2"Creditori" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 28│A documentat auditorul financiar modul de înregistrare şi plată a │ │
│ │obligaţiilor privind TVA, impozitele şi contribuţiile la fondurile │ │
│ │publice? (Secţiunea J1/2 "Creditori" referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 29│S-a documentat, corespunzător reglementărilor legale şi │ │
│ │standardelor contabile aplicabile, modul de înregistrare a │ │
│ │obligaţiilor şi de plată a impozitului pe profit? (Secţiunea K │ │
│ │"Impozite") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 30│A documentat echipa de audit probele de audit referitoare la │ │
│ │evidenţierea şi prezentarea, corespunzător reglementărilor legale │ │
│ │şi standardelor contabile aplicabile, a obligaţiilor, datoriilor │ │
│ │contingente şi angajamentelor entităţii? (Secţiunea L1/2 "Datorii, │ │
│ │angajamente şi contingenţe") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 31│A documentat echipa de audit componenţa şi evaluarea caracterului │ │
│ │adecvat al provizioanelor, conform cerinţelor OMFP nr. 3055/2009 │ │
│ │(pct. 218 şi următoarele), sau ale IFRS, după caz, precum şi │ │
│ │concilierea lor cu stadiul litigiilor şi revendicărilor confirmat │ │
│ │de juriştii entităţii, conform ISA 501 "Probe de audit-consideraţii│ │
│ │specifice pentru elemente selectate"? (Secţiunea L1/2 - Referinţele│ │
│ │5 şi 6) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 32│Conţine dosarul de audit probe privind garanţiile acordate şi │ │
│ │prezentarea lor corespunzătoare în situaţiile financiare, con- │ │
│ │secvent contractelor de referinţă? (Secţiunea L1/2" - Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 33│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la capitalul social, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate, la │ │
│ │solicitare, de către Oficiul Registrului Comerţului? Aspectele de │ │
│ │interes pot fi: │ │
│ │- Concilierea capitalului propriu cu prevederile actului │ │
│ │constitutiv şi registrului acţionarilor/asociaţilor; │ │
│ │- Identificarea acţiunilor deţinute de conducere; │ │
│ │- Identificarea capitalului propriu emis pe parcursul exerciţiului │ │
│ │financiar; │ │
│ │- Dividendele plătite şi repartizate. │ │
│ │(secţiunea M "Aspecte legale şi statutare, capitalul propriu şi │ │
│ │rezerve"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 34│A efectuat auditorul financiar testele privind recunoaşterea, │ │
│ │clasificarea şi prezentarea în situaţiile financiare a veniturilor │ │
│ │şi cheltuielilor entităţii auditate? (Secţiunea Q1/2 "Contul de │ │
│ │profit şi pierdere- Analiza şi asistenţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 35│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la modul de prezentare în situaţiile financiare a vânzărilor şi │ │
│ │veniturilor? │ │
│ │Probele pot fi următoarele: │ │
│ │- Aplicarea procedurilor specifice ca răspuns la riscul de │ │
│ │denaturare semnificativă în ceea ce priveşte recunoaşterea │ │
│ │veniturilor (Secţiunea N1/2 "Vânzări şi venituri"- referinţa 2); │ │
│ │- Concilierea cifrei de afaceri cu deconturile TVA (Secţiunea N1/2 │ │
│ │- referinţa 9); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţ N1/2 - │ │
│ │referinţa 10). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 36│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la prezentarea în situaţiile financiare a achiziţiilor şi │ │
│ │cheltuielilor? │ │
│ │Aceste probe se pot referi la: │ │
│ │- Concilierea achiziţiilor cu facturile (Secţiunea O1/2 "Achiziţii │ │
│ │şi cheltuieli"- referinţa 4); │ │
│ │- Revizuirea cheltuielilor în numerar semnificative (Secţiunea O1/2│ │
│ │referinţa 5); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţiunea O1/2 │ │
│ │referinţa 3); │ │
│ │- Revizuirea stornărilor de cheltuieli efectuate după încheierea │ │
│ │exerciţiului financiar şi impactul acestora asupra contului de │ │
│ │profit şi pierdere în condiţiile ISA 560 "Evenimente ulterioare" │ │
│ │(Secţiunea O1/2 referinţa 6). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 37│A documentat auditorul financiar verificarea modului de calcul şi │ │
│ │plată a salariilor, impozitului pe veniturile din salarii şi a │ │
│ │contribuţiilor pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate şi │ │
│ │la fondul de şomaj şi prezentarea acestora în situaţiile │ │
│ │financiare? (secţiunea P "Salarii şi plăţile asimilate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 38│Au fost documente, în dosarul de audit, părţile afiliate cunoscute,│ │
│ │precum şi riscul apariţiei unor părţi afiliate sau tranzacţii │ │
│ │nedeclarate, conform ISA 550 "Părţi afiliate" şi au fost prezentate│ │
│ │adecvat aceste informaţii în situaţiile financiare, conform │ │
│ │pct. 275 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea R │ │
│ │"Părţi afiliate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 39│A fost obţinută de către auditor declaraţia scrisă a managementului│ │
│ │care să conţină referiri minime cu privire la părţile afiliate? │ │
│ │Aceste aspecte se referă la: │ │
│ │- Exhaustivitatea informaţiilor furnizate cu privire la │ │
│ │identificarea părţilor afiliate; │ │
│ │- Caracterul adecvat al informaţiilor prezentate în situaţiile │ │
│ │financiare cu privire la părţile afiliate? (Secţiunea R "Părţi │ │
│ │afiliate"- referinţa 13) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 40│Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementările, │ │
│ │standardele contabile şi de audit adecvate acestui client cu │ │
│ │relevanţă deosebită pentru misiune conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare? (Secţiunea T1/2 "Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementările" referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 41│A fost analizată îndeplinirea de către auditor a obligaţiei de │ │
│ │raportare la organele în drept a eventualelor încălcări a legilor/ │ │
│ │reglementărilor care trebuie raportate? (Secţiunea T1 │ │
│ │"Conformitatea cu legile şi reglementările"- referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 42│Au fost realizate obiectivele specifice din secţiunea U "Balanţa de│ │
│ │verificare"? Aceste obiective se pot referi la: │ │
│ │- Preluarea corectă a soldurilor iniţiale (Secţiunea U1/1 - │ │
│ │referinţa 2); │ │
│ │- Analiza modului de prezentare a înregistrărilor ulterioare datei │ │
│ │balanţei de verificare (Secţiunea U1/1 referinţa 4); │ │
│ │- Evidenţierea tuturor ajustărilor contabile şi prezentarea │ │
│ │adecvată a soldurilor finale ale conturilor exerciţiului auditat │ │
│ │(Secţiunea U 1/1 - referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 43│S-au documentat referinţele recomandate de Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate pentru Secţiunea V "Auditul situaţiilor financiare ale │ │
│ │grupului", inclusiv stabilirea oportunităţii de a acţiona în │ │
│ │calitate de auditor al situaţiilor financiare ale grupului, │ │
│ │conform ISA 600? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 44│A documentat auditorul financiar modul de respectare a prevederilor│ │
│ │Normelor pentru stabilirea numărului mediu minim de ore pentru │ │
│ │finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005? Procedurile │ │
│ │analitice pentru revizuirea acestui aspect constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Documentarea abordării auditului, cu identificarea domeniilor │ │
│ │esenţiale pentru misiune, a riscurilor şi abordarea acestora, │ │
│ │precum şi a metodei de eşantionare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Documentarea faptului dacă Programul calendaristic de desfăşurare │ │
│ │a misiunii de audit financiar asigură realizarea cerinţei │ │
│ │Standardului Internaţional de Audit 300 "Planificarea unui audit al│ │
│ │situaţiilor financiare", potrivit cărora "auditorul trebuie să │ │
│ │planifice auditul astfel încât misiunea să se desfăşoare într-un │ │
│ │mod eficient şi eficace"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Selectarea de către auditorul financiar a echipei de auditori │ │
│ │corespunzători misiunii şi punerea în temă a acestora cu programul │ │
│ │misiunii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Documentarea bugetului de timp al misiunii, la nivelul minim de │ │
│ │240 ore prevăzut de Normele pentru stabilirea numărului mediu minim│ │
│ │de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate│ │
│ │prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 03 2005; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit. │ │
│ │Se va avea în vedere că echipei de audit trebuie să i se │ │
│ │repartizeze cel puţin 180 ore-om, corespunzătoare procedurilor de │ │
│ │fond şi evaluării controlului intern şi riscului legat de control; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Evaluarea, pe baza consultării situaţiilor financiare ale │ │
│ │clientului, a justificării reducerii cu maxim 25% a numărului mediu│ │
│ │de ore pentru audit, la entităţi considerate de auditorul financiar│ │
│ │că ar prezenta un grad mai mic de complexitate a activităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Evaluarea faptului dacă nivelul mediu orar al onorariului încasat │ │
│ │efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi │ │
│ │bugetul de timp, poate fi considerat satisfăcător, în raport cu │ │
│ │cerinţele de calitate şi ale art. 27 din OUG nr. 90/2008, potrivit │ │
│ │cărora "Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în │ │
│ │Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să │ │
│ │prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare: │ │
│ │a) nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii │ │
│ │suplimentare entităţii auditate; │ │
│ │b) nu se pot baza pe niciun fel de condiţionări, aşa cum prevede │ │
│ │Codul etic; şi │ │
│ │c) sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată."│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost asigurate probe de audit suficiente şi adecvate, conform │ │
│ │ISA 500 "Probe de audit" interne sau externe, în legatură cu toate │ │
│ │aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile financiare? În │ │
│ │cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate şi în cazul în │ │
│ │care auditorul concluzionează pe baza probelor de audit obţinute că│ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │auditorul trebuie să exprime o opinie modificată, potrivit │ │
│ │circumstanţelor, conform ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului│ │
│ │auditorului independent". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul în dosarul misiunii concluzia la care a │ │
│ │ajuns conform cerinţelor ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu privire la │ │
│ │asigurarea rezonabilă privind măsura în care situaţiile financiare,│ │
│ │luate în ansamblu, nu conţin denaturări semnificative cauzate de │ │
│ │fraudă sau eroare? Dacă auditorul a luat în considerare │ │
│ │următoarele: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Concluzia auditului în conformitate cu ISA 700 "Formularea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu │ │
│ │privire la revizuirea şi evaluarea concluziilor care au reieşit din│ │
│ │probele de audit obţinute, ca fundament al exprimării unei opinii │ │
│ │cu privire la situaţiile financiare (Secţiunea A5/1 "Concluzia │ │
│ │auditului" Referinţa 17); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Concluzia auditorului conform cu ISA 450 "Evaluarea denaturărilor │ │
│ │identificate pe parcursul auditului" cu privire la măsura în care │ │
│ │denaturările necorectate sunt semnificative (Secţiunea A9 "Sumarul │ │
│ │erorilor"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Evaluarea de către auditor a măsurii în care situaţiile financiare │ │
│ │sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative în │ │
│ │conformitate cu cerinţele cadrului general de raportare financiară │ │
│ │aplicabil şi pct. 13 din ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" (Secţiunea A10 │ │
│ │"Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare şi de prezentare a informaţiilor"). │ │
│ │Aceste puncte de vedere se referă la faptul dacă: │ │
│ │(i) situaţiile financiare prezintă în mod adecvat politicile │ │
│ │contabile semnificative; │ │
│ │(ii) politicile contabile selectate şi aplicate sunt consecvente │ │
│ │cu cadrul de raportare financiară aplicabil; │ │
│ │(iii) estimările contabile realizate de conducere sunt rezonabile; │ │
│ │(iv) informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt │ │
│ │relevante, credibile, comparabile şi inteligibile; │ │
│ │(v) situaţiile financiare furnizează prezentări adecvate care le │ │
│ │permite utilizatorilor să înţeleagă efectul tranzacţiilor şi al │ │
│ │evenimentelor semnificative asupra situaţiilor financiare; │ │
│ │(vi) terminologia utilizată în situaţiile financiare este adecvată.│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat firma de audit, în cadrul dosarului de audit, │ │
│ │obiectivele cuprinse în Secţiunea A "Finalizarea auditului" şi │ │
│ │componentele sale, sub aspectele prezentate mai jos? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│- identificarea problemelor relevante pentru anul următor │ │
│ │(Secţiunea A3 "Finalizarea auditului - Lista de verificare a │ │
│ │aspectelor viitoare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│- stabilirea obiectivelor relevante care ar trebui să facă obiectul│ │
│ │unei revizuiri "la cald" de către partenerul de revizuire, conform │ │
│ │ISA 200 "Obiective generale ale auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare" │ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultarea"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│- documentarea Listei de verificare privind finalizarea dosarului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 230 "Documentaţia de audit" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare │ │
│ │(Secţiunea A5 "Finalizarea auditului - Concluziile partenerului de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│- întocmirea memorandumului privind aspectele semnificative │ │
│ │(Secţiunea A6 "Aspecte semnificative"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│- documentarea obiectivelor specifice ISA 265 "Comunicarea │ │
│ │deficienţelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa şi către conducere" (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii│ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│- cuprinderea în declaraţia conducerii a obiectivelor prevăzute de │ │
│ │ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea A8 "Revizuirea scrisorii de │ │
│ │reprezentare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│- întocmirea sintezei erorilor neajustate, care a fost comparată cu│ │
│ │pragul de semnificaţie întocmit conform ISA 320 "Pragul de │ │
│ │semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit" (Secţiunea│ │
│ │A9 - Sumarul erorilor); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│- documentarea Secţiunii A10 "Revizuirea listelor de verificare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare şi de prezentare a informaţiilor",│ │
│ │sub aspectele: │ │
│ │● evaluării adecvării estimărilor contabile (ISA 330 "Răspunsul │ │
│ │auditorului la riscurile evaluate"); │ │
│ │● conformităţii situaţiilor financiare cu rezultatele procedurilor │ │
│ │de audit (ISA 520 "Proceduri analitice"); │ │
│ │● exprimării opiniei auditorului asupra conformităţii informaţiilor│ │
│ │din raportul administratorilor cu situaţiile financiare (ISA 720 │ │
│ │"Responsabilităţile auditorului cu privire la alte informaţii din │ │
│ │documentele care conţin situaţii financiare auditate"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│- documentarea obiectivelor din Secţiunea A11 "Revizuirea analitică│ │
│ │finală"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│- documentarea obiectivelor şi procedurilor prevăzute de ISA 560 │ │
│ │"Evenimente ulterioare" (Secţiunea A12 "Evenimente ulterioare │ │
│ │bilanţului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│- evaluarea caracterului adecvat al aplicării principiului │ │
│ │continuităţii activităţii, conform cerinţelor ISA 570 "Principiul │ │
│ │continuităţii activităţii"( Secţiunea A13 "Continuitatea │ │
│ │activităţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ l)│- revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, │ │
│ │ca bază a exprimării opiniei conform ISA 700 "Formarea unei opinii │ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţiunii B 11 "Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare"?│ │
│ │Aspectele selectate pentru discuţie sunt: │ │
│ │● punctele finale ale auditului/aspectele apărute şi discutate cu │ │
│ │clientul; │ │
│ │● proiectul scrisorii de comunicare către conducere/persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii către│ │
│ │persoanele însărcinate cu guvernanţa); │ │
│ │● evenimentele ulterioare datei bilanţului (Secţiunea A8 │ │
│ │"Revizuirea scrisorii de reprezentare"); │ │
│ │● proiectul raportului de audit (Secţiunea A14 "Raportul de audit")│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de interes│ │
│ │public, referinţele specific de mai jos? Aceste referinţe sunt: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspecte care necesită consultare (Secţiunile A4 "Revizuirea de │ │
│ │către partenerul independent/la cald a dosarului sau aspecte care │ │
│ │necesită consultare" şi B1/3 "Lista de verificare a planificării" -│ │
│ │Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A întocmit auditorul un raport în formă scrisă, cuprinzând │ │
│ │elementele prevăzute la pct. 20 din ISA 700 "Formularea unei opinii│ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare"? (Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit"). Aceste elemente constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Titlul raportului (Raportul auditorului independent); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Destinatarul; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Paragraful introductiv, cuprinzând: │ │
│ │● identificarea entităţii auditate; │ │
│ │● precizarea faptului că situaţiile financiare au fost auditate; │ │
│ │● identificarea titlului componentelor situaţiilor financiare; │ │
│ │● referire la sumarul politicilor contabile şi la alte informaţii │ │
│ │explicative; │ │
│ │● specificarea perioadei acoperite de situaţiile financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra │ │
│ │situaţiilor financiare în urma auditului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Paragraful care descrie un audit; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Precizarea faptului că auditorul crede că probele obţinute sunt │ │
│ │suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia │ │
│ │auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│Alte responsabilităţi de raportare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│Semnătura auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│Data raportului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│Adresa auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost formulată în raportul auditorului o opinie corectă, potrivit│ │
│ │circumstanţelor, conform prevederilor standardelor aplicabile? │ │
│ │(Secţiunea A14 "Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│A exprimat auditorul o opinie nemodificată, conform ISA 700 │ │
│ │"Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare" atunci când acesta a ajuns la concluzia că situaţiile │ │
│ │financiare sunt întocmite, din toate punctele de vedere │ │
│ │semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│A exprimat auditorul o opinie modificată, conform ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei raportului auditorului independent", în │ │
│ │cazul constatării, pe baza probelor de audit obţinute, că │ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │sau că nu poate obţine probe de audit adecvate pentru a ajunge la │ │
│ │concluzia că situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│A inclus auditorul în raportul auditorului independent, în cazul │ │
│ │constatării unui aspect important prezentat în situaţiile │ │
│ │financiare, fundamental pentru înţelegerea de către utilizatori a │ │
│ │situaţiilor financiare, un Paragraf de Observaţii, în conformitate │ │
│ │cu ISA 706 "Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative │ │
│ │din Raportul auditorului independent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│A inclus auditorul în raportul său un Paragraf Explicativ, în │ │
│ │conformitate cu ISA 706, în cazul constatării unui aspect relevant │ │
│ │pentru înţelegerea de către utilizatori a situaţiilor financiare, │ │
│ │care nu a fost prezentat în situaţiile financiare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A consemnat auditorul financiar, în finalul raportului de audit, │ │
│ │faptul dacă raportul administratorilor conţine sau nu inconsecvenţe│ │
│ │semnificative faţă de informaţiile cuprinse în situaţiile │ │
│ │financiare, conform ISA 720 clarificat "Responsabilităţile │ │
│ │auditorului cu privire la alte informaţii din documentele care │ │
│ │conţin situaţii financiare auditate" şi pct. 320 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A revizuit şi transmis auditorul Scrisoarea către Persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa")? Potrivit obiectivelor│ │
│ │specifice ale ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către │ │
│ │conducere", în scrisoarea către Persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa sunt incluse observaţii şi recomandări cu privire la │ │
│ │orice puncte slabe identificate în sistemul contabil şi de control │ │
│ │intern al entităţii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VII│Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 referitoare la │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A adoptat auditorul financiar/firma de audit inspectată, în temeiul│ │
│ │obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 91/26 06 2007, proceduri specifice de audit, care să ofere │ │
│ │probe privind posibilitatea că entităţile cărora le-a prestat │ │
│ │servicii în calitate de auditor, să fi avut contacte cu persoane │ │
│ │suspecte de acte de terorism sau, prin intermediul lor, să fi avut │ │
│ │loc operaţiuni de spălare a banilor şi/sau de finanţare de acte de │ │
│ │terorism, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002?│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A identificat auditorul financiar, în perioada supusă inspecţiei, │ │
│ │ca urmare a procedurilor de audit aplicate, cazuri de natura celor │ │
│ │descrise la pct. 1 de mai sus, iar în caz afirmativ, a informat │ │
│ │operativ, asupra acestor fapte, organismele abilitate, conform │ │
│ │Legii nr. 656/2002 şi CAFR? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VIII│Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind │ │
│ │transparenţa, publicat de auditorii financiari/firmele inspectate, │ │
│ │conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A publicat auditorul financiar/firma de audit, care a efectuat, în │ │
│ │perioada supusă inspecţiei, misiuni de audit statutar la entităţi │ │
│ │de interes public, pe website-ul propriu, în termen de trei luni de│ │
│ │la sfârşitul exerciţiului financiar, raportul anual privind │ │
│ │transparenţa semnat de auditorul statutar/reprezentantul legal al │ │
│ │firmei de audit? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Include raportul de transparenţă toate elementele prevăzute de │ │
│ │art. 46 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate? │ │
│ │Acestea sunt: │ │
│ │a) o descriere a formei legale şi a acţionariatului firmei de │ │
│ │audit; │ │
│ │b) o descriere a reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din│ │
│ │reţea, în cazul în care firma de audit aparţine unei reţele; │ │
│ │c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit; │ │
│ │d) o descriere a sistemelor interne de control al calităţii │ │
│ │existente în firma de audit şi o declaraţie a organului │ │
│ │administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea │ │
│ │funcţionării acestora; │ │
│ │e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare pentru │ │
│ │asigurarea calităţii; │ │
│ │f) o listă cu entităţile de interes public auditate în exerciţiul │ │
│ │financiar precedent; │ │
│ │g) o declaraţie în legătură cu politicile firmei de audit privind │ │
│ │independenţa, care confirmă, că a avut loc o verificare internă a │ │
│ │modului în care a fost respectată independenţa; │ │
│ │h) o declaraţie privind politica pe care o urmează firma de audit │ │
│ │cu privire la formarea profesională continuă a auditorilor │ │
│ │statutari prevăzută la art. 11 din OUG nr. 90/2008; │ │
│ │i) informaţii financiare cheie: cifra totală de afaceri divizată pe│ │
│ │onorarii din auditul statutar al situaţiilor financiare, precum şi │ │
│ │onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare │ │
│ │îmbunătăţirii calităţii informaţiilor, servicii de consultanţă │ │
│ │fiscală şi alte servicii care nu sunt de audit); │ │
│ │j) informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Este asigurată conformitatea conţinutului raportului de │ │
│ │transparenţă, cu informaţiile cuprinse în evidenţele auditorului │ │
│ │financiar/firmei de audit, în dosarele misiunilor de asigurare │ │
│ │derulate în perioada inspectată? În cazul constatării unor │ │
│ │denaturări semnificative se vor aplica procedurile din Normele de │ │
│ │lucru anexate (Anexa 1/2) │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului│
│inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în structura procedurilor aplicabile în perioada │
│respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie (vezi Hotărârea │
│nr. 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de inspecţie poate │
│extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului Departamentului,│
│dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării aplicării acestor │
│proceduri suplimentare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1/1


           Declaraţia de independenţă a auditorului financiar inspectat

             faţă de entitatea auditată, în conformitate cu cerinţele

                    Codului etic al profesioniştilor contabili:

                                   DECLARAŢIE

    SUBSEMANTUL/SUBSEMNATA .............................., AUDITOR FINANCIAR CU CERTIFICAT NR............, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ, ATÂT EU, CÂT ŞI ECHIPA MEA DE AUDIT AVEM CUNOşTINŢE LA ZI CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, RESPECTIV: INTEGRITATE, OBIECTIVITATE, ATENŢIA CUVENITĂ, CONFIDENŢIALITATE, ŞI COMPORTAMENT PROFESIONAL, RESPECTÂNDU-LE ÎN TOTALITATE.

    DE ASEMENEA, SUBSEMNATUL, DECLAR CĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE INDEPENDENŢĂ, NU MĂ AFLU (ATÂT EU CÂT ŞI ECHIPA DE AUDIT) ÎN NICI UNA DIN SITUAŢIILE DE CONFLICT DE INTERESE PREVĂZUTE DE SECŢIUNEA 290 "INDEPENDENŢĂ - MISIUNI DE AUDIT ŞI REVIZUIRE" DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ÎN RAPORT CU CLIENŢII DE AUDIT LA CARE AM DESFĂŞURAT MISIUNI ÎN ANUL ...........

	

    SEMNĂTURA: ........

    ŞTAMPILA AUDITORULUI ŞTAMPILA FIRMEI DE AUDIT
         FINANCIAR


                    Norme de lucru pentru echipa de inspecţie

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic