Inapoi la Cautare

AMENDAMENT din /2015


la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 29.05.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (29.05.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    2. Fiecare candidat, pentru un certificat de pregătire de nivel avansat pentru serviciu pe navele care fac obiectul Codului IGF, trebuie:

    .1.1 să fi terminat cu succes forma aprobată de pregătire de nivel avansat cerută de paragraful 8 din regula V/3 în conformitate cu capacitatea, sarcinile şi responsabilităţile lor, astfel cum sunt prevăzute în tabelul A-V/3-2; şi

    .1.2 să prezinte dovada că standardul de competenţă cerut a fost realizat în conformitate cu metodele şi criteriile pentru evaluarea competenţei cuprinse în coloanele 3 şi 4 din tabelul A-V/3-2; sau

    .2 să fi beneficiat de pregătire şi certificare corespunzătoare în conformitate cu cerinţele pentru serviciu pe navele care transportă gaze lichefiate astfel cum sunt prevăzute în paragraful 9 din regula V/3.

    Scutiri3. Administraţia poate, în ceea ce priveşte navele cu un tonaj brut mai mic de 500 tone, cu excepţia navelor de pasageri, în cazul în care consideră că dimensiunea navei şi durata sau tipul voiajului sunt de aşa natură încât punerea în aplicare a tuturor cerinţelor din această secţiune nu ar fi rezonabilă sau nu ar fi posibilă în practică, să acorde scutire navigatorilor, care servesc la bordul unei astfel de nave sau clase de nave, de la aplicarea unora dintre aceste cerinţe, ţinând cont de siguranţa personalului de la bord, a navei şi a bunurilor şi de protecţia mediului marin.

    Tabelul A-V/3-1

    Specificarea standardului minim de competenţă în pregătirea de bază pentru navele care fac obiectul Codului IGF
	

    *Font 7*
    ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ Coloana 1 │ Coloana 2 │ Coloana 3 │ Coloana 4 │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │ Competenţă │ Cunoaştere, înţelegere şi competenţă │ Metode pentru │ Criterii pentru │
    │ │ │ demonstrarea │ evaluarea │
    │ │ │ competenţei │ competenţei │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Contribuie la operarea │Caracteristicile de proiectare şi operaţionale │Examinarea şi evaluarea │Comunicaţiile din domeniul│
    │în siguranţă a navei │ale navelor care intră sub incidenţa Codului IGF │dovezilor obţinute din │de responsabilitate sunt │
    │care face obiectul │Cunoştinţe de bază despre navele care fac obiectul Codului │una sau mai multe din │clare şi eficiente. │
    │Codului IGF. │IGF, instalaţiile lor de combustibil şi sistemele lor de │următoarele: │Operaţiunile legate de │
    │ │stocare a combustibilului: │.1 experienţă aprobată de│navele care fac obiectul │
    │ │.1 combustibilii care fac obiectul Codului IGF │serviciu la bord │Codului IGF sunt efectuate│
    │ │.2 tipurile de instalaţii de combustibil care fac obiectul │.2 experienţă aprobată la│în conformitate cu │
    │ │Codului IGF │bordul unei nave-şcoală │principiile şi procedurile│
    │ │.3 stocarea la presiune atmosferică, criogenică sau prin │.3 instruire aprobată pe │acceptate pentru a garanta│
    │ │comprimare a combustibililor de la bordul navelor care fac │simulator │siguranţa operaţiunilor. │
    │ │obiectul Codului IGF │.4 program aprobat de │ │
    │ │.4 dispunerea generală a sistemelor de stocare a │instruire │ │
    │ │combustibilului la bordul navelor care fac obiectul │ │ │
    │ │Codului IGF │ │ │
    │ │.5 zone cu risc │ │ │
    │ │.6 planul tipului de protecţie împotriva incendiului │ │ │
    │ │.7 sistemele de monitorizare, control şi siguranţă la │ │ │
    │ │bordul navelor care fac obiectul Codului IGF │ │ │
    │ │Cunoştinţe de bază despre combustibili şi operaţiunile │ │ │
    │ │legate de sistemele de stocare a combustibilului de la │ │ │
    │ │bordul navelor care fac obiectul Codului IGF: │ │ │
    │ │.1 sistemele de conducte şi valvule │ │ │
    │ │.2 stocarea la presiune atmosferică, prin comprimare sau │ │ │
    │ │criogenică │ │ │
    │ │.3 dispozitive de decompresie şi ecrane de protecţie │ │ │
    │ │.4 operaţiuni de bază de buncherare şi sisteme de │ │ │
    │ │buncherare │ │ │
    │ │.5 protecţie împotriva accidentelor legate de fluidele │ │ │
    │ │criogenice │ │ │
    │ │.6 monitorizarea şi detectarea scurgerilor de combustibil │ │ │
    │ │Cunoştinţe de bază privind proprietăţile fizice ale │ │ │
    │ │combustibililor de la bordul navelor care fac obiectul │ │ │
    │ │Codului IGF, incluzând: │ │ │
    │ │.1 proprietăţi şi caracteristici │ │ │
    │ │.2 presiunea şi temperatura, inclusiv raportul dintre │ │ │
    │ │presiunea vaporilor şi temperatură │ │ │
    │ │Cunoştinţe şi înţelegere a cerinţelor de siguranţă şi de │ │ │
    │ │management al siguranţei la bordul navelor care fac │ │ │
    │ │obiectul Codului IGF │ │ │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Luarea de măsuri pentru │Cunoştinţe de bază ale riscurilor asociate cu operaţiunile │Examinarea şi evaluarea │Identifică corect pe o │
    │a preveni riscurile la │de la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF, │dovezilor obţinute din │fişă cu date de securitate│
    │bordul unei nave care │incluzând: │una sau mai multe dintre │(SDS) riscurile relevante │
    │face obiectul Codului │.1 riscuri pentru sănătate │următoarele: │legate de navă şi personal│
    │IGF │.2 riscuri pentru mediu │.1 experienţa aprobată de│şi ia măsurile adecvate în│
    │ │.3 riscuri de reactivitate │serviciu la bord │concordanţă cu procedurile│
    │ │.4 riscuri de coroziune │.2 experienţă aprobată la│stabilite. │
    │ │.5 riscuri de aprindere, explozie şi inflamabilitate │bordul unei nave-şcoală │Identifică o situaţie │
    │ │.6 surse de aprindere │.3 instruire aprobată pe │potenţial riscantă şi │
    │ │.7 riscuri electrostatice │simulator │primele măsuri luate sunt │
    │ │.8 riscuri de toxicitate │.4 program aprobat de │conforme cu procedurile │
    │ │.9 nori şi scurgeri de vapori │instruire │stabilite şi cele mai bune│
    │ │.10 temperaturi joase extreme │ │practici. │
    │ │.11 riscuri legate de presiune │ │ │
    │ │.12 diferenţe între loturile de combustibil │ │ │
    │ │Cunoştinţe de bază pentru controlul riscurilor: │ │ │
    │ │.1 tehnici de golire, inertare, uscare │ │ │
    │ │şi monitorizare │ │ │
    │ │.2 măsuri antistatice │ │ │
    │ │.3 ventilare │ │ │
    │ │.4 segregare │ │ │
    │ │.5 inhibare │ │ │
    │ │.6 măsuri de prevenire a aprinderii, a incendiului şi a │ │ │
    │ │exploziei │ │ │
    │ │.7 controlul atmosferei │ │ │
    │ │.8 testare gaz │ │ │
    │ │.9 protecţia împotriva avariilor criogenice (LNG) │ │ │
    │ │Înţelegerea caracteristicilor combustibililor de pe navele │ │ │
    │ │care fac obiectul Codului IGF aşa cum se găsesc în Fişa │ │ │
    │ │cu date de securitate (SDS) │ │ │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Aplicarea de măsuri şi │Cunoaşterea funcţiei instrumentelor de măsurare a gazelor │Examinarea sau evaluarea │Sunt respectate tot timpul│
    │precauţii privind │şi a echipamentului similar: │dovezilor obţinute din │procedurile şi practicile │
    │sănătatea şi siguranţa │.1 testarea gazului │una sau mai multe dintre │de lucru în siguranţă │
    │în muncă │Utilizarea corectă a echipamentului de siguranţă │următoarele: │concepute pentru │
    │ │specializat şi a dispozitivelor de protecţie, incluzând: │.1 experienţa aprobată de│protejarea personalului şi│
    │ │.1 aparatele de respirat │serviciu la bord │a navei. │
    │ │.2 îmbrăcămintea de protecţie │.2 experienţă aprobată la│Este utilizat corect │
    │ │.3 resuscitatorul │bordul unei nave-şcoală │echipamentul adecvat │
    │ │.4 echipamentul de salvare şi evacuare │.3 instruire aprobată pe │pentru siguranţă şi │
    │ │Cunoştinţe de bază ale procedurilor şi practicilor de lucru│simulator │protecţie. │
    │ │în siguranţă în conformitate cu legislaţia şi orientările │.4 program aprobat de │Primul ajutor - ce trebuie│
    │ │industriei şi siguranţa personalului de la bord, relevante │instruire │şi ce nu trebuie făcut │
    │ │pentru navele care fac obiectului Codului IGF, incluzând: │ │ │
    │ │.1 precauţiile care trebuie luate atunci când se intră în │ │ │
    │ │spaţii şi zone de risc │ │ │
    │ │.2 precauţiile care trebuie luate înainte şi în timpul │ │ │
    │ │reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere │ │ │
    │ │.3 măsuri de siguranţă pentru muncă la cald şi la rece │ │ │
    │ │Cunoştinţe de bază de prim ajutor cu referire la Fişa cu │ │ │
    │ │date de securitate (SDS) │ │ │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Desfăşurarea │Organizarea şi măsurile care trebuie luate în stingerea │Exerciţii practice şi │Luarea măsurilor iniţiale │
    │operaţiunilor de │incendiilor pe navele care fac obiectul Codului IGF │instruire efectuate în │la descoperirea unei │
    │stingere a incendiilor │Riscurile speciale asociate cu instalaţiile de combustibil │condiţii de pregătire │situaţii de urgenţă şi │
    │pe o navă care face │şi manipularea combustibilului pe navele care fac obiectul │aprobate şi adevărat │măsurile luate după sunt │
    │obiectul Codului IGF │Codului IGF │realiste (exemplu, │conforme cu practicile şi │
    │ │Agenţi de stingere ai incendiilor şi metode utilizate │condiţii simulate de la │procedurile stabilite. │
    │ │pentru controlul şi stingerea incendiilor asociate cu │bordul navei) şi, ori de │Acţiunea luată la │
    │ │diferiţii combustibili prezenţi la bordul navelor care fac │câte ori este posibil şi │identificarea semnalelor │
    │ │obiectul Codului IGF │practicabil, în întuneric│de adunare este │
    │ │Operarea instalaţiei de stins incendiu │ │corespunzătoare situaţiei │
    │ │ │ │de urgenţă indicate şi │
    │ │ │ │conformă procedurilor │
    │ │ │ │stabilite. │
    │ │ │ │Îmbrăcămintea şi │
    │ │ │ │echipamentul sunt adecvate│
    │ │ │ │naturii operaţiunilor de │
    │ │ │ │stingere a incendiului. │
    │ │ │ │Acţiunile individuale sunt│
    │ │ │ │luate în momentul şi în │
    │ │ │ │ordinea corespunzătoare în│
    │ │ │ │funcţie de circumstanţele │
    │ │ │ │şi condiţiile predominante│
    │ │ │ │Stingerea focului este │
    │ │ │ │realizată folosind │
    │ │ │ │proceduri, tehnici şi │
    │ │ │ │agenţi de stingere a │
    │ │ │ │incendiilor adecvate. │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Răspunsul în situaţii │Cunoştinţe de bază privind procedurile de urgenţă, inclusiv│Examinarea şi evaluarea │Tipul şi impactul urgenţei│
    │de urgenţă │închiderea de urgenţă │dovezilor obţinute din │sunt prompt identificate │
    │ │ │una sau mai multe din │şi acţiunea de răspuns │
    │ │ │următoarele: │este conformă cu │
    │ │ │.1 experienţa aprobată de│procedurile şi planurile │
    │ │ │serviciu la bord │de urgenţă. │
    │ │ │.2 experienţă aprobată la│ │
    │ │ │bordul unei nave-şcoală │ │
    │ │ │.3 instruire aprobată pe │ │
    │ │ │simulator │ │
    │ │ │.4 program aprobat de │ │
    │ │ │instruire │ │
    ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Precauţii luate pentru │Cunoştinţe de bază privind măsurile care urmează să fie │Examinarea sau evaluarea │Procedurile concepute de │
    │prevenirea poluării │luate în caz de scurgere/deversare/degajare de combustibili│dovezilor obţinute din │protejare a mediului sunt │
    │mediului datorită │de la navele care fac obiectul Codului IGF, inclusiv │una sau mai multe dintre │tot timpul respectate. │
    │evacuării combusti- │necesitatea pentru: │următoarele: │ │
    │bilului prezent la │.1 raportarea informaţiilor relevante către persoanele │.1 experienţă aprobată de│ │
    │bordul navelor care fac │responsabile │serviciu la bord │ │
    │obiectul Codului IGF │.2 cunoaşterea procedurilor de intervenţie în caz de │.2 experienţă aprobată la│ │
    │ │deversare/scurgere/degajare de combustibili de la bordul │bordul unei nave-şcoală │ │
    │ │navei │.3 instruire aprobată pe │ │
    │ │.3 cunoaşterea echipamentului de protecţie individual │simulator │ │
    │ │corespunzător atunci când se intervine la o deversare/ │.4 program aprobat de │ │
    │ │scurgere de combustibili menţionaţi de Codul IGF │instruire │ │
    └────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘


    Tabelul A-V/3-2

    Specificarea standardului minim de competenţă în pregătirea de nivel avansat pentru navele care fac obiectul Codului IGF
	

    *Font 7*
    ┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Coloana 1 │ Coloana 2 │ Coloana 3 │ Coloana 4 │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ Competenţă │ Cunoaştere, înţelegere şi competenţă │ Metode pentru │ Criterii pentru │
    │ │ │ demonstrarea competenţei│ evaluarea competenţei │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Familiarizarea cu │Cunoştinţe de bază şi înţelegerea principiilor simple ale │Examinarea şi evaluarea │Utilizarea eficientă a │
    │proprietăţile fizice şi │chimiei şi fizicii, precum şi definiţiile relevante │dovezilor obţinute din │resurselor de informare │
    │chimice ale │referitoare la siguranţa operaţiunilor de buncherare şi la │una sau mai multe dintre │pentru identificarea │
    │combustibililor de la │utilizarea de combustibili folosiţi la bordul navelor care │următoarele: │proprietăţilor şi │
    │bordul navelor care fac │fac obiectul Codului IGF, incluzând: │.1 experienţă aprobată │caracteristicilor │
    │obiectul Codului IGF │.1 structura chimică a diferiţilor combustibili utilizaţi │de serviciu la bord │combustibililor │
    │ │la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF │.2 experienţă aprobată la│menţionaţi de Codul IGF │
    │ │.2 proprietăţile şi caracteristicile combustibililor │bordul unei nave-şcoală │şi impactul lor asupra │
    │ │utilizaţi la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF, │.3 instruire aprobată pe │siguranţei, protecţiei │
    │ │incluzând: │simulator │mediului şi a operării │
    │ │.2.1 legile simple ale fizicii │.4 program aprobat de │navei │
    │ │.2.2 stările materiei │instruire │ │
    │ │.2.3 densităţile lichidelor şi vaporilor │ │ │
    │ │.2.4 vaporizarea şi alterarea combustibililor criogenici │ │ │
    │ │.2.5 compresiunea şi expansiunea gazelor │ │ │
    │ │.2.6 presiunea şi temperatura critică ale gazelor │ │ │
    │ │.2.7 punctul de aprindere, limitele superioare şi │ │ │
    │ │inferioare de explozie, temperatura de autoaprindere │ │ │
    │ │.2.8 presiunea vaporilor saturaţi/temperatura de referinţă │ │ │
    │ │.2.9 punctul de rouă şi punctul iniţial de fierbere │ │ │
    │ │.2.10 formarea de hidraţi │ │ │
    │ │.2.11 proprietăţi ale combustiei; puteri calorice │ │ │
    │ │.2.12 cifră metanică /detonare │ │ │
    │ │.2.13 caracteristicile poluante ale combustibililor vizaţi │ │ │
    │ │de Codul IGF │ │ │
    │ │.3 proprietăţile lichidelor simple │ │ │
    │ │.4 natura şi proprietăţile soluţiilor │ │ │
    │ │.5 unităţi termodinamice │ │ │
    │ │.6 legi şi scheme termodinamice de bază │ │ │
    │ │.7 proprietăţi ale materialelor │ │ │
    │ │.8 efectul temperaturilor scăzute, inclusiv fractura │ │ │
    │ │friabilă pentru combustibili criogenici lichizi │ │ │
    │ │Înţelegerea informaţiilor conţinute în Fişa cu date de │ │ │
    │ │securitate (SDS) cu privire la combustibilii vizaţi de │ │ │
    │ │Codul IGF │ │ │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Operarea comenzilor de │Principiile de funcţionare a instalaţiilor de propulsie │Examinarea şi evaluarea │Operarea instalaţiei de │
    │combustibil ale │navală │dovezilor obţinute din │propulsie, a maşinilor │
    │instalaţiei de propulsie │Maşinile auxiliare ale navei │una sau mai multe dintre │auxiliare şi a │
    │şi ale sistemelor şi │Cunoaşterea termenilor de mecanică navală │următoarele: │echipamentului se execută│
    │serviciilor mecanice, │ │.1 experienţă aprobată │în permanenţă în │
    │precum şi operarea │ │de serviciu la bord │conformitate cu │
    │dispozitivelor de │ │.2 experienţă aprobată la│specificaţiile tehnice şi│
    │siguranţă de pe navele │ │bordul unei nave-şcoală │se încadrează în limitele│
    │care fac obiectul │ │.3 instruire aprobată pe │funcţionării în │
    │Codului IGF │ │simulator │siguranţă. │
    │ │ │.4 program aprobat de │ │
    │ │ │instruire │ │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Abilitatea de a efectua │Proiectare şi caracteristici ale navelor care fac obiectul │Examinarea şi evaluarea │Comunicaţiile sunt clare │
    │şi de a monitoriza în │Codului IGF │dovezilor obţinute din │şi bine înţelese. │
    │siguranţă toate │Cunoştinţe de proiectare a navei şi a sistemelor şi │una sau mai multe din │Operarea navei care │
    │operaţiunile privind │echipamentelor aflate pe navele care fac obiectul Codului │următoarele: │utilizează combustibili │
    │combustibilii utilizaţi │IGF, incluzând: │.1 experienţă aprobată │sub Codul IGF este │
    │la bordul navelor care │.1 instalaţiile de combustibil pentru diferite motoare de │de serviciu la bord │efectuată într-o manieră │
    │fac obiectul Codului IGF │propulsie │.2 experienţă aprobată la│sigură, luând în │
    │ │.2 dispunerea generală şi construcţie │bordul unei nave-şcoală │considerare proiectarea, │
    │ │.3 sistemele pentru stocarea combustibililor de la bordul │.3 instruire aprobată pe │sistemele şi echipamentul│
    │ │navelor care fac obiectul Codului IGF, incluzând materiale │simulator │navei. │
    │ │de construcţii şi de izolaţie │.4 program aprobat de │Operaţiunile de pompare │
    │ │.4 echipamentele şi instrumentele pentru manipularea │instruire │sunt efectuate în │
    │ │combustibilului de la bordul navelor: │ │conformitate cu │
    │ │.4.1 pompele de combustibil şi echipamentele de pompare │ │principiile şi │
    │ │.4.2 conductele de combustibil │ │procedurile acceptate şi │
    │ │.4.3 dispozitivele de expansiune │ │sunt relevante pentru │
    │ │.4.4 ecranele antiflamă │ │tipul combustibilului. │
    │ │.4.5 sistemele de monitorizare temperatură │ │Operaţiunile sunt │
    │ │.4.6 sistemele de măsurare nivel combustibil din tanc │ │planificate, evaluate din│
    │ │.4.7 sistemele de control şi monitorizare presiune tanc │ │punctul de vedere al │
    │ │.5 menţinerea temperaturii şi a presiunii în tancurile de │ │riscului şi efectuate în │
    │ │combustibil criogenic │ │conformitate cu │
    │ │.6 sistemele de control al atmosferei în instalaţiile de │ │principiile şi │
    │ │combustibil (gaz inert, azot), incluzând sisteme de │ │procedurile acceptate │
    │ │stocare, de generare şi de distribuţie │ │pentru a asigura │
    │ │.7 sistemele de detecţie gaz toxic şi inflamabil │ │siguranţa operaţiunilor │
    │ │.8 sistemul de închidere de urgenţă (ESD) a combustibilului│ │şi a evita poluarea │
    │ │Cunoaşterea principiilor de funcţionare şi a │ │mediului marin. │
    │ │caracteristicilor instalaţiei de combustibil, incluzând │ │ │
    │ │tipurile de pompe de combustibil, şi operarea acestora în │ │ │
    │ │siguranţă la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF │ │ │
    │ │.1 pompe de joasă presiune │ │ │
    │ │.2 pompe de înaltă presiune │ │ │
    │ │.3 vaporizatoare │ │ │
    │ │.4 încălzitoare │ │ │
    │ │.5 unităţi de stabilizare presiune │ │ │
    │ │Cunoaşterea procedurilor de siguranţă şi a listelor de │ │ │
    │ │control pentru punerea în funcţiune şi scoaterea din │ │ │
    │ │funcţiune a tancurilor de combustibil, incluzând: │ │ │
    │ │.1 inertizarea │ │ │
    │ │.2 răcirea │ │ │
    │ │.3 încărcarea iniţială │ │ │
    │ │.4 controlul presiunii │ │ │
    │ │.5 încălzirea combustibilului │ │ │
    │ │.6 sistemele de golire │ │ │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Planifică şi │Cunoştinţe generale despre navele care fac obiectul │Examinarea şi evaluarea │Calitatea şi cantitatea │
    │monitorizează în │Codului IGF │dovezilor obţinute din │de combustibil sunt │
    │siguranţă operaţiunile │Abilitatea de a utiliza toate datele disponibile de la │una sau mai multe dintre │determinate ţinând cont │
    │de buncherare, depozitare│bord legate de buncherare, stocare şi securizare a │următoarele: │de condiţiile existente │
    │şi securizare a │combustibililor care fac obiectul Codului IGF │.1 experienţă aprobată │şi sunt luate măsurile │
    │combustibilului la bordul│Abilitatea de a stabili comunicări clare, şi concise între │de serviciu la bord │corective de siguranţă │
    │navelor care fac │navă şi terminalul, vehiculul sau nava care aprovizionează │.2 instruire aprobată pe │necesare. │
    │obiectul Codului IGF. │cu buncăr │simulator │Procedurile pentru │
    │ │Cunoaşterea procedurilor de siguranţă şi de urgenţă pentru │.3 program aprobat de │monitorizarea sistemului │
    │ │operarea maşinilor, a instalaţiilor de combustibil şi de │instruire │de securitate asigură că │
    │ │control ale navelor care fac obiectul Codului IGF │.4 instruire aprobată pe │totalitatea alarmelor │
    │ │Competenţă în funcţionarea sistemelor de buncherare la │echipamente de laborator │sunt detectate prompt şi │
    │ │bordul navelor care fac obiectul Codului IGF, incluzând: │sau asistenţă la │că măsurile luate sunt în│
    │ │.1 procedurile de buncherare │operaţiunea de buncherare│conformitate cu │
    │ │.2 procedurile de urgenţă │ │procedurile stabilite. │
    │ │.3 interfaţa navă-uscat/navă-navă │ │Operaţiunile sunt │
    │ │.4 prevenirea înclinării │ │planificate şi efectuate │
    │ │Competenţă pentru a efectua măsurători şi calcule privind │ │în conformitate cu │
    │ │instalaţia de combustibil, incluzând: │ │manualele şi procedurile │
    │ │.1 cantitatea maximă de umplere │ │de transfer de │
    │ │.2 cantitatea de la bord (OBQ) │ │combustibil pentru a │
    │ │.3 minimum rămas la bord (ROB) │ │asigura siguranţa │
    │ │.4 calcule privind consumul de combustibil │ │operaţiunilor şi pentru │
    │ │Abilitatea de a asigura gestionarea în condiţii de │ │a evita daunele datorate │
    │ │siguranţă a buncherării şi a altor operaţiuni legate de │ │scurgerii şi poluarea │
    │ │combustibilii care intră sub incidenţa Codului IGF, în │ │mediului înconjurător. │
    │ │paralel cu alte operaţiuni de la bord, atât în port, cât │ │Personalul are alocate │
    │ │şi pe mare │ │sarcini şi este informat │
    │ │ │ │despre proceduri şi │
    │ │ │ │standardele de lucru de │
    │ │ │ │urmat, într-o manieră │
    │ │ │ │adecvată pentru │
    │ │ │ │persoanele în cauză şi │
    │ │ │ │în conformitate cu │
    │ │ │ │procedurile de siguranţă │
    │ │ │ │a muncii. │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Luarea de precauţii │Cunoştinţe privind efectele poluării asupra omului şi a │Examinarea şi evaluarea │Procedurile destinate │
    │pentru prevenirea │mediului │dovezilor obţinute din │protejării mediului sunt │
    │poluării mediului în urma│Cunoştinţe privind măsurile care urmează să fie luate în │una sau mai multe dintre │tot timpul respectate. │
    │evacuării de combustibili│caz de scurgere/deversare/degajare │următoarele: │ │
    │de la navele care fac │ │.1 serviciu la bord │ │
    │obiectul Codului IGF │ │aprobat │ │
    │ │ │.2 experienţă aprobată la│ │
    │ │ │bordul unei nave-şcoală │ │
    │ │ │.3 instruire aprobată pe │ │
    │ │ │simulator │ │
    │ │ │.4 program aprobat de │ │
    │ │ │instruire │ │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Monitorizarea şi │Cunoştinţe şi înţelegerea dispoziţiilor relevante ale │Evaluarea dovezilor │Manipularea │
    │controlul conformităţii │Convenţiei internaţionale pentru prevenirea poluării de │obţinute din una sau mai │combustibililor la bordul│
    │cu prevederile │către nave (MARPOL), aşa cum a fost amendată, şi ale altor │multe dintre următoarele:│navelor care fac obiectul│
    │legislative │instrumente IMO relevante, orientărilor industriei şi │.1 experienţă aprobată │Codului IGF este conformă│
    │ │reglementărilor portuare, aplicate în mod obişnuit │de serviciu la bord │cu instrumentele IMO │
    │ │Competenţă în utilizarea Codului IGF şi a documentelor │.2 experienţă aprobată la│relevante şi cu │
    │ │relevante │bordul unei nave-şcoală │standardele industriale │
    │ │ │.3 instruire aprobată pe │şi codurile de lucru în │
    │ │ │simulator │siguranţă stabilite. │
    │ │ │.4 instruire aprobată │Operaţiunile sunt │
    │ │ │ │planificate şi efectuate │
    │ │ │ │conform cu procedurile │
    │ │ │ │aprobate şi prevederile │
    │ │ │ │legislative. │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Măsuri de precauţie │Cunoştinţe şi înţelegerea riscurilor şi măsurilor de │Examinarea şi evaluarea │Sunt identificate corect │
    │pentru prevenirea │control asociate cu operaţiunile privind instalaţia de │dovezilor obţinute dintre│riscurile relevante │
    │riscurilor │combustibil de la bordul navelor care fac obiectul Codului │una sau mai multe din │pentru navă şi personal, │
    │ │IGF, incluzând: │următoarele: │asociate operaţiunilor de│
    │ │.1 inflamabilitatea │.1 serviciu la bord │la bordul navelor care │
    │ │.2 explozia │aprobat │fac obiectul Codului IGF,│
    │ │.3 toxicitatea │.2 experienţă aprobată la│şi sunt luate măsuri │
    │ │.4 reactivitatea │bordul unei nave-şcoală │adecvate de control. │
    │ │.5 coroziunea │.3 instruire aprobată pe │Utilizarea dispozitivelor│
    │ │.6 riscuri pentru sănătate │simulator │de detectare a gazelor │
    │ │.7 compoziţia gazului inert │.4 program aprobat de │inflamabile şi toxice │
    │ │.8 riscurile electrostatice │instruire │este conformă cu │
    │ │.9 gaze sub presiune │ │manualele şi bunele │
    │ │.10 temperatura scăzută │ │practici. │
    │ │Competenţă în calibrarea şi utilizarea sistemelor de │ │ │
    │ │monitorizare şi detectare a combustibilului, a │ │ │
    │ │instrumentelor şi echipamentelor de la bordul navelor care │ │ │
    │ │fac obiectul Codului IGF │ │ │
    │ │Cunoştinţe şi înţelegerea pericolelor de nerespectare a │ │ │
    │ │regulilor/reglementărilor relevante │ │ │
    │ │Cunoştinţe şi înţelegerea analizei metodei de evaluare a │ │ │
    │ │riscurilor de la bordul navelor care fac obiectul Codului │ │ │
    │ │IGF │ │ │
    │ │Abilitatea de a elabora şi dezvolta analiza riscurilor │ │ │
    │ │legate de riscurile de la bordul navelor care fac obiectul │ │ │
    │ │Codului IGF │ │ │
    │ │Abilitatea de a elabora şi de a dezvolta planuri de │ │ │
    │ │siguranţă şi instrucţiuni de siguranţă pentru navele care │ │ │
    │ │fac obiectul Codului IGF │ │ │
    │ │Cunoştinţe despre lucru la temperaturi ridicate, intrare în│ │ │
    │ │spaţii închise şi tanc, incluzând proceduri de autorizare │ │ │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Aplicarea de precauţii │Utilizarea corectă a echipamentului de securitate şi a │Examinarea şi evaluarea │Echipamentul de protecţie│
    │şi măsuri privind │dispozitivelor de protecţie, incluzând: │dovezilor obţinute din │şi siguranţă adecvat este│
    │securitatea şi sănătatea │.1 aparatele de respiraţie şi echipamentul de evacuare │una sau mai multe dintre │corect folosit. │
    │la locul de muncă la │.2 îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie │următoarele: │Procedurile concepute │
    │bordul navelor care fac │.3 resuscitatorul │.1 experienţă aprobată │pentru a proteja │
    │obiectul Codului IGF │.4 echipamentul de salvare şi evacuare │de serviciu la bord │personalul şi nava sunt │
    │ │Cunoştinţe privind practicile şi procedurile de lucru în │.2 experienţă aprobată la│respectate în orice │
    │ │siguranţă în conformitate cu legislaţia şi orientările │bordul unei nave şcoală │moment. │
    │ │industriei şi siguranţa personalului de la bord, incluzând:│.3 instruire aprobată pe │Practicile de lucru sunt │
    │ │.1 precauţiile care trebuie luate înainte, în timpul şi │simulator │în conformitate cu │
    │ │după lucrările de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor │.4 program aprobat de │cerinţele legislative, │
    │ │de combustibil care fac obiectul Codului IGF │instruire │codurile de practică, │
    │ │.2 siguranţă electrică (referire la CEI 600079-17) │ │permisele de lucru şi cu │
    │ │.3 listă de control de siguranţă navă/uscat │ │preocupările legate de │
    │ │Cunoştinţe de bază de primajutor cu referire la Fişa cu │ │mediu. │
    │ │date de securitate (SDS) pentru combustibilii care intră │ │Primul ajutor - ce │
    │ │sub incidenţa Codului IGF │ │trebuie şi ce nu trebuie │
    │ │ │ │făcut. │
    ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Cunoştinţe privind │Cunoştinţe despre metodele de stingere a incendiilor şi │Examinarea şi evaluarea │Tipul şi amploarea │
    │prevenirea, controlul şi │aparatele pentru detectarea, controlul şi stingerea │dovezilor obţinute din │problemei sunt prompt │
    │stingerea incendiului şi │incendiilor cauzate de combustibilii vizaţi de Codul IGF │una sau mai multe dintre │identificate şi acţiunile│
    │sisteme de stingere la │ │următoarele: │iniţiale sunt conforme cu│
    │bordul navelor care fac │ │.1 experienţă aprobată │procedurile de urgenţă │
    │obiectul Codului IGF │ │de serviciu la bord │prevăzute pentru │
    │ │ │.2 experienţă aprobată la│combustibilii vizaţi de │
    │ │ │bordul unei nave-şcoală │Codul IGF. │
    │ │ │.3 instruire aprobată pe │Procedurile de evacuare, │
    │ │ │simulator │închidere de urgenţă şi │
    │ │ │.4 program aprobat de │izolare sunt adecvate │
    │ │ │instruire │pentru combustibilii │
    │ │ │ │vizaţi de Codul IGF. │
    └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


"

    ----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic