Inapoi la Cautare

PLAN din /2014


operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.08.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (21.08.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


──────────

    *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1.113 din 12 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 33 din 15 ianuarie 2015.

──────────

       Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru

                 protecţia şi promovarea drepturilor copilului

                                2014 - 2016


	

*Font 7*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIV GENERAL Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│ Măsuri │ Acţiuni │ Indicatori │ Indicatori │ Ţintă │ Ţintă │ Surse de │Institu-│
│ │ │ │ de │ interme-│ finală │ finanţare │ţii res-│
│ │ │ │ referinţă*) │ diară │ (2020)*) │ │ ponsa- │
│ │ │ │ │ (2016)*)│ │ │ bile/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ Insti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ţii par-│
│ │ │ │ │ │ │ │ tenere │
│ │ │ │ │ │ │ │ **) │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.1. Asigurarea │1.1.1.1. Ocuparea posturilor │Ponderea posturilor ocupate │93,1% comune;│ 100% │ 100% │Buget de stat│MMFPSPV │
│unui serviciu │vacante din serviciile │din total posturi normate │83,5% oraşe; │ │ │Buget local │ANPDCA │
│public de asistenţă│destinate protecţiei copilului│ │84,8% │ │ │ │MDRAP │
│socială funcţional │ │ │municipii; │ │ │ │APL │
│în fiecare unitate │ │ │84,1% DGASPC │ │ │ │ │
│administrativ- ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│teritorială │1.1.1.2. Asigurarea de │Ponderea SPAS care au cel │ NA │ 60% │ 80% │Buget local │MMFPSPV │
│ │personal specializat la │puţin un asistent social │ │ │ │Fonduri │ANPDCA │
│ │nivelul fiecărui SPAS │ │ │ │ │europene │MDRAP │
│ │ │ │ │ │ │ │APL │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.1.3. Asocierea a două sau │Ponderea comunelor care │ 55,30% │ 75% │ 100% │Buget local │MMFPSPV │
│ │mai multe localităţile în │beneficiază de un SPAS │ │ │ │Fonduri │ANPDCA │
│ │mediul rural pentru crearea │funcţional; │ │ │ │europene │MDRAP │
│ │unui SPAS funcţional, acolo │ │ │ │ │ │APL │
│ │unde resursele nu permit ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │crearea unei structuri │Număr de SPAS-uri care │ NA │ NC │ NC │Buget local │ │
│ │autonome │funcţionează în baza unei │ │ │ │Fonduri │MDRAP │
│ │ │asocieri │ │ │ │europene │APL │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.1.4. Înfiinţarea de SPAS │Ponderea localităţilor │ 93% │ 100% │ 100% │Buget local │ │
│ │în localităţile urbane unde │urbane care beneficiază de │ │ │ │Fonduri │APL │
│ │nu există │un SPAS funcţional; │ │ │ │europene │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.2. Creşterea │1.1.2.1. Diversificarea │% copii care beneficiază de │ NA │ 90% │ 100% │FNUASS │MS │
│accesului copiilor │serviciilor de asistenţă │serviciile curative şi │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│la servicii de │medicală primară, cu accent │preventive din pachetul de │ │ │ │ │APL │
│sănătate de tip │pe serviciile preventive care │bază │ │ │ │ │ │
│preventiv şi │să fie furnizate prin pachetul├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│curativ │de servicii de bază, bazate │% copii care beneficiază de │ NA │ 90% │ 95% │FNUASS │MS │
│ │pe riscuri specifice şi pe │programele naţionale de │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │grupe de vârstă │sănătate cu caracter │ │ │ │ │APL │
│ │ │preventiv │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.2. Dezvoltarea │Număr servicii comunitare │ │ │ │Buget de stat│MS │
│ │sistemului de asistenţă │integrate constituite; │ 0 │ 9 │ 20 │Programul │ANPDCA │
│ │medicală comunitară (inclusiv │ │ │ │ │Elveţian de │MMFPSPV │
│ │prin mediatori sanitari) şi │ │ │ │ │Cooperare şi │APL │
│ │constituirea de servicii │ │ │ │ │Programul │ │
│ │comunitare integrate │ │ │ │ │Norvegian; │ │
│ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
│ │ │ │ │ │ │Europene │ │
│ │ │ │ │ │ │Buget local │ │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Numărul asistentelor │ │ │ │Buget de stat│MS │
│ │ │medicale comunitare │ 1000 │ 2000 │ 3000 │Programul │APL │
│ │ │ │ │ │ │Elveţian de │ │
│ │ │ │ │ │ │Cooperare şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Programul │ │
│ │ │ │ │ │ │Norvegian; │ │
│ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
│ │ │ │ │ │ │Europene │ │
│ │ │ │ │ │ │Buget local │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.3. Dezvoltarea │Număr cabinete medicale │ 1000 │ 1600 │ 2000 │Buget de stat│MEN, │
│ │asistenţei medicale în │şcolare cu personal angajat │ │ │ │Buget local │APL │
│ │unităţile de învăţământ │conform normativelor în │ │ │ │ │MS │
│ │antepreşcolar, preşcolar, │vigoare; │ │ │ │ │ │
│ │şcolar şi studenţesc. │% elevi care beneficiază de │ │ │ │ │ │
│ │ │servicii de asistenţă │ │ │ │ │ │
│ │ │medicală în unităţi de │ │ │ │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.4. Definirea şi │% consultaţii active la │ NA │creştere │creştere │FNUASS │MS │
│ │implicarea activă a medicului │copii din totalul │ │cu 20% │cu 40% │ │CNAS │
│ │de familie şi al │consultaţiilor la copii │ │faţă de │faţă de │ │CMR │
│ │specialiştilor medicali din │ale medicului de familie │ │valoarea │valoarea de│ │APL │
│ │comunitate în depistarea │ │ │de │referinţă │ │ │
│ │copiilor aflaţi în situaţii │ │ │referinţă│ │ │ │
│ │de risc şi în orientarea lor │ │ │ │ │ │ │
│ │către servicii eficace de │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenţie primară şi │ │ │ │ │ │ │
│ │secundară. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.5. Identificarea de │Ponderea copiilor care au │ NA │creştere │creştere │FNUASS │MS │
│ │modalităţi flexibile de │beneficiat de consultaţii │ │cu 30% │cu 50% │ │CNAS │
│ │asigurare a accesului tuturor │medicină dentară în │ │ │ │ │CMD │
│ │copiilor la servicii de │sistemul ASS/an │ │ │ │ │ │
│ │medicină dentară preventive │ │ │ │ │ │ │
│ │şi curative, pe cât posibil │ │ │ │ │ │ │
│ │gratuite │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.6. Identificarea de │Nr. copii care au beneficiat│ NA │ NA │ NA │FNUASS │MS │
│ │modalităţi flexibile de │de asistenţă ambulatorie de │ │ │ │ │CNAS │
│ │asigurare a accesului copiilor│specialitate în sistemul │ │ │ │ │ │
│ │la serviciile necesare de │ASS/an │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă medicală de │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate ambulatorie │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.7. Identificarea de │Nr. copii cu TSA care au │ NA │ NA │ NA │FNUASS, │MS │
│ │modalităţi flexibile de │beneficiat de asistenţă de │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │asigurare a accesului copiilor│specialitate în sistemul │ │ │ │ │ │
│ │cu tulburări de sănătate │ASS/an │ │ │ │ │ │
│ │mintală la servicii de tip │ │ │ │ │ │ │
│ │preventiv, diagnosticare │ │ │ │ │ │ │
│ │precoce şi de tip curativ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.8. Asigurarea unei │% copii vaccinaţi DTP la 12 │ 89% │ 91% │ 95% │Buget de stat│MS │
│ │acoperiri vaccinale adecvate │luni │ │ │ │ │CNAS │
│ │pentru copii │ │ │ │ │ │APL │
│ │ │ │ │ │ │ │CMI │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │% copii vaccinaţi ROR la 12 │ │ │ │ │MS │
│ │ │luni │ 95% │ 95% │ 95% │Buget de stat│APL │
│ │ │ │ │ │ │ │CMI │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │% copii vaccinaţi antipolio │ │ │ │ │MS │
│ │ │la 12 luni │ 89% │ 91% │ 95% │Buget de stat│APL │
│ │ │ │ │ │ │ │CMI │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │% copii vaccinaţi │ │ │ │ │MS │
│ │ │antiHepatita B la 12 luni │ 96% │ 96% │ 96% │Buget de stat│APL │
│ │ │ │ │ │ │ │CMI │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.9. Asigurarea prevenirii│% copii care au beneficiat │ NA │ 30% │ 60% │Buget de stat│MS │
│ │primare a HIV şi ITS prin │de servicii de prevenţie pe │ │ │ │Buget local │MEN │
│ │intervenţii adaptate │niveluri de învăţământ │ │ │ │ │APL │
│ │specificului beneficiarilor. │ │ │ │ │ │CMI │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.10. Dezvoltarea cu │mortalitate infantilă │ 9,9 │ 8,9 │ 7,9 │FNUASS │MS │
│ │prioritate a paletei de │ │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │servicii prenatale, perinatale│ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │şi postnatale şi a │ │ │ │ │ │CMI │
│ │alternativelor de facilitare a├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │accesului la aceste servicii │% nou născuţi sub 2500 g │ 8,50% │ 7,50% │ 6% │FNUASS │MS │
│ │acordând o atenţie aparte │ │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │persoanelor şi comunităţilor │ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │defavorizate │ │ │ │ │ │CMI │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.11. Întărirea │nr. examene de screening │ │ │ │FNUASS │MS │
│ │capacităţii instituţionale │adresate copiilor │ 3 │ 5 │ 7 │Buget de stat│CNAS │
│ │pentru identificarea de │ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │riscuri şi pentru monitori- ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │zarea şi evaluarea calităţii │% copii la risc examinaţi │ NA │20% - 60%│ 60 - 80% │FNUASS │MS │
│ │serviciilor la toate │ │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │nivelurile de asistenţă │ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │medicală │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.12.Implementarea de │% copii/adolescenţi care │ NA │ 25% │ 50% │Buget de stat│MS │
│ │intervenţii de prevenţie │beneficiază de intervenţii │ │ │ │Buget local │MEN │
│ │primară, secundară şi terţiară│de prevenţie primară, │ │ │ │ │MMFPSPV │
│ │pentru copii/adolescenţi │secundară, terţiară privind │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │privind principalele riscuri │principalii determinanţi ai │ │ │ │ │APL │
│ │legate de sănătate - consum │sănătăţii. │ │ │ │ │ANA │
│ │de alcool, tutun, droguri, │ │ │ │ │ │MAI │
│ │nutriţie sănătoasă, activitate│ │ │ │ │ │ │
│ │fizică, consum media, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament sexual. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.2.13. Îmbunătăţirea │ NC │ NA │Sistem │ NC │Buget de stat│MS │
│ │sistemului informaţional în │ │ │informa- │ │ │ │
│ │domeniul sănătăţii pentru a │ │ │ţional │ │ │ │
│ │asigura identificarea corectă │ │ │revizuit │ │ │ │
│ │a nevoilor de servicii, a │ │ │ │ │ │ │
│ │acoperirii cu servicii de │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.3. Creşterea │1.1.3.1. Creşterea accesului │Număr de unităţi care oferă │ │ │ │ │MEN │
│accesului copiilor │copiilor cu vârste de la │servicii de educaţie │ │ │ │Buget de stat│MMFPSPV │
│la educaţie │naştere la 6 ani în │timpurie antepreşcolară │ 313 │ 450 │ 600 │Buget local │ANPDCA │
│ │învăţămîntul antrepreşcolar ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤ │APL │
│ │şi preşcolar │% copiilor în vârstă de 3-6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ani înscrişi în învăţământul│ │ │ │ │ │
│ │ │preşcolar │ 82% │ 86% │ 95% │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.3.2. Dezvoltarea │Rata de participare în │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de monitorizare a │învăţământul primar şi │ 90,6% │ 93,5% │ 98% │Buget de stat│MEN │
│ │participării copiilor în │gimnazial │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul primar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │gimnazial │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.3.3. Multiplicarea la │Număr intervenţii integrate │ 234 │ 400 │ 1000 │Buget de stat│MEN │
│ │nivel de sistem a unor │promovate │ │ │ │ │MMFPSPV │
│ │intervenţii integrate │ │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │(inclusiv de tip Zone de │ │ │ │ │ │ │
│ │Educaţie Prioritară) în zonele│ │ │ │ │ │ │
│ │dezavantajate socio-economic │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru prevenirea fenomenului │ │ │ │ │ │ │
│ │de absenteism şi abandon │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar în învăţământul │ │ │ │ │ │ │
│ │obligatoriu │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.3.4. Îmbunătăţirea │Număr mediatori, consilieri │ 3000 │ 3800 │ 5000 │Buget de stat│ │
│ │serviciilor de sprijin în │şi psihologi şcolari, │ │ │ │Fonduri │MEN │
│ │învăţământul obligatoriu prin │profesori de sprijin, │ │ │ │europene │ │
│ │dezvoltarea reţelei de │profesori itineranţi │ │ │ │ │ │
│ │mediatori, consilieri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │psihologi şcolari, profesori │ │ │ │ │ │ │
│ │de sprijin, profesori │ │ │ │ │ │ │
│ │itineranţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.3.5. Dezvoltarea unei │Număr elevi înscrişi în │ 19732 │ 30.000 │ 45.000 │Buget de stat│MEN │
│ │oferte de învăţământ profe- │învăţământul profesional şi │ │ │ │ │ │
│ │sional şi tehnologic atractiv │tehnologic │ │ │ │ │ │
│ │şi implicarea agenţilor ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │economici pentru creşterea │Număr parteneriate │ 350 │ │ │Buget de stat│ │
│ │şanselor de angajare ale │dezvoltate la nivel naţional│ (estimat) │ 500 │ 650 │Buget local │MMFPSPV │
│ │absolvenţilor │între unităţi de învăţământ │ │ │ │Fonduri │MEN │
│ │ │profesional şi tehnologic │ │ │ │europene │APL │
│ │ │şi angajatori │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.3.6. Dezvoltarea │Număr copii care au părăsit │ NA │ 12.000 │ 50.000 │Buget de stat│MEN │
│ │serviciilor de asistenţă │sistemul de învăţământ şi │ │ copii │ copii │ │ │
│ │educaţională pentru copiii │s-au reîntors şi care │ │ │ │ │ │
│ │care au părăsit sistemul de │beneficiază de servicii de │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ şi s-au reîntors │asistenţă educaţională │ │ │ │ │ │
│ │şi sunt înscrişi în programe │ │ │ │ │ │ │
│ │de sprijin │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.4. Dezvoltarea │1.1.4.1. Realizarea unei │Numărul de facilităţi pentru│ NA │Analiză │Dublarea │Buget de stat│MTS │
│de facilităţi │analize detaliate a nevoilor │copii destinate activită- │ │detaliată│numărului │FSE │MEN │
│destinate │de investiţii pentru creşterea│ţilor recreative şi de │ │a │de │ │MMFPSPV │
│activităţilor │accesului copiilor, în special│petrecere a timpului liber │ │nevoilor │facilităţi │ │ANPDCA │
│recreative şi │a celor din medii │din fonduri ale │ │de in- │ │ │APL │
│petrecere a │dezavantajate socio-economic, │autorităţilor locale/ │ │vestiţii │ │ │ │
│timpului liber de │la facilităţi destinate │centrale │ │realizată│ │ │ │
│către copii │activităţilor şi recreative │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de petrecere a timpului │ │ │ │ │ │ │
│ │liber │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.5. Analizarea │1.1.5.1 Realizarea unui studiu│ NC │ NC │Studiu │ NC │Buget de stat│ANPDCA │
│oportunităţii │la nivel naţional cu privire │ │ │realizat │ │ │ │
│acordării unui │la conţinutul pachetului │ │ │ │ │ │ │
│pachet minim de │minim de servicii sociale │ │ │ │ │ │ │
│servicii sociale │pentru copil │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.5.2 Stabilirea │ NC │ NC │Standard │ NC │Buget de stat│ANPDCA │
│ │standardului de cost pentru │ │ │de cost │ │ │ │
│ │pachetul minim de servicii │ │ │stabilit │ │ │ │
│ │sociale pentru copil │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.5.3 Testare pachetului │ │ │ │Testare │Fonduri │ANPDCA │
│ │minim de servicii sociale │ NC │ NC │ NC │realizată │europene │MS │
│ │ │ │ │ │ │Cofinanţare │MEN │
│ │ │ │ │ │ │ministere │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.6. Dezvoltarea │1.1.6.1. Realizarea unui │ │ │Studiu │ │ │ │
│de servicii │studiu cu privire la │ NC │ NC │realizat │ NC │Buget de stat│MMFPSPV │
│comunitare │organizarea şi funcţionarea │ │ │ │ │ │ANPDCA │
│integrate │serviciilor comunitare │ │ │ │ │ │MS │
│ │integrate. │ │ │ │ │ │MEN │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.6.2. Implementarea şi │ NC │ NC │Proiect │ NC │Fonduri │MMFPSPV │
│ │evaluarea rezultatelor unor │ │ │pilot │ │europene │ANPDCA │
│ │programe pilot la nivelul a │ │ │realizat │ │Cofinanţare │MS │
│ │4 judeţe care au ca obiectiv │ │ │ │ │ministere │MEN │
│ │dezvoltarea şi implementarea │ │ │ │ │ │APL │
│ │serviciilor comunitare │ │ │ │ │ │ │
│ │integrate │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.6.3. Extinderea │1) Ponderea localităţilor │ NA │ 5% din │ 25% din │Fonduri │MMFPSPV │
│ │serviciilor comunitare │vulnerabile în care există │ NA │ totalul │ totalul │europene │ANPDCA │
│ │integrate conform studiului │servicii comunitare │ │ locali- │ locali- │Cofinanţare │MS │
│ │ │integrate │ │ tăţilor │ tăţilor │ministere │MEN │
│ │ │ │ │ vulne- │ vulne- │ │APL │
│ │ │ │ │ rabile │ rabile │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.1.7. Creştere │1.1.7.1. Definirea de politici│Număr de iniţiative │ NA │ 2 │ 5 │Nu este cazul│MMFPSPV │
│capacităţii │publice multisectoriale, │intersectoriale │ │ │ │ │ANPDCA │
│instituţionale de │integrate, coordonate şi │ │ │ │ │ │MS │
│definire şi de │adaptate contextului naţional │ │ │ │ │ │MEN │
│implementare de │ │ │ │ │ │ │MAI │
│politici │ │ │ │ │ │ │MTS │
│intersectoriale │ │ │ │ │ │ │MJ │
│pentru protecţia │ │ │ │ │ │ │MDRAP │
│drepturilor │ │ │ │ │ │ │APL │
│copilului │ │ │ │ │ │ │MFP │
│la nivel central ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│şi local │1.1.7.2. Formarea/dezvoltarea │Număr decidenţi/experţi │ NA │ 140 │ 280 │Fonduri │MMFPSPV │
│ │profesională a decidenţilor │participanţi la cursurile │ │ │ │europene │ANPDCA │
│ │/experţilor din grupurile │de formare în domeniul │ │ │ │Cofinanţare │MS │
│ │inter/multisectoriale în │analizei, definirii şi │ │ │ │bugete │MEN │
│ │domeniul analizei, definirii │implementării politicilor │ │ │ │ministere │MAI │
│ │şi implementării de politici │intersectoriale │ │ │ │ │MTS │
│ │intersectoriale │ │ │ │ │ │MDRAP- │
│ │ │ │ │ │ │ │ANFP │
│ │ │ │ │ │ │ │APL │
│ │ │ │ │ │ │ │MFP │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.7.3. Dezvoltarea de │ NC │ NC │ NC │Mecanisme │ │MMFPSPV │
│ │mecanisme şi proceduri pentru │ │ │ │şi │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │intervenţii multisectoriale │ │ │ │proceduri │ │MS │
│ │ │ │ │ │dezvoltate │ │MEN │
│ │ │ │ │ │ │ │MAI │
│ │ │ │ │ │ │ │MTS │
│ │ │ │ │ │ │ │MJ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.7.4. Integrarea acţiunilor│ NA │ NC │Strategie│ NC │Nu este cazul│MMFPSPV │
│ │de protecţie a copiilor aflaţi│ │ │de in- │ │ │ANPDCA │
│ │în situaţii vulnerabile în │ │ │cluziune │ │ │ │
│ │Strategia de incluziune, │ │ │realizată│ │ │ │
│ │precum şi în ansamblul │ │ │şi │ │ │ │
│ │strategiilor de acţiune şi al │ │ │corelată │ │ │ │
│ │politicilor MMFPSPV │ │ │cu │ │ │ │
│ │ │ │ │prezenta │ │ │ │
│ │ │ │ │Strategie│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.7.5. Integrarea acţiunilor│ NC │ NC │Strategii│Strategii │Nu este cazul│MS │
│ │de protecţie a copiilor aflaţi│ │ │sector- │sectoriale │ │MEN │
│ │în situaţii vulnerabile în │ │ │riale în │în care │ │MTS │
│ │strategiile sectoriale │ │ │care sunt│sunt │ │MAI │
│ │ │ │ │integrate│integrate │ │MJ │
│ │ │ │ │acţiuni │acţiuni de │ │ │
│ │ │ │ │de │protecţie a│ │ │
│ │ │ │ │protecţie│copiilor │ │ │
│ │ │ │ │a │ │ │ │
│ │ │ │ │copiilor │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.7.6 Includerea │ NC │ NC │Politici │Politici │Nu este cazul│MS │
│ │parteneriatului public-privat │ │ │publice │publice │ │MEN │
│ │în politicile publice │ │ │destinate│destinate │ │MTS │
│ │destinate copiilor │ │ │copilului│copilului │ │MAI │
│ │ │ │ │care │care │ │MJ │
│ │ │ │ │includ │includ │ │ │
│ │ │ │ │partene- │partene- │ │ │
│ │ │ │ │riatul │riatul │ │ │
│ │ │ │ │public- │public- │ │ │
│ │ │ │ │privat │privat │ │ │
│ │ │ │ │realizate│realizate │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.1.7. Creşterea capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţionale de definire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │de implementare de politici │ │ │ │ │ │ │
│ │intersectoriale pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia drepturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │copilului la nivel central │ │ │ │ │ │ │
│ │şi local │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creşterea calităţii serviciilor furnizate copiilor │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│1.2.1. Creşterea │1.2.1.1. Revizuirea │ │ │Standarde│ │ │ │
│calităţii │standardelor minime de │ NC │ NC │minime de│ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│serviciilor │calitate şi de cost privind │ │ │calitate │ │ │MMFPSPV │
│sociale destinate │furnizarea de servicii │ │ │şi de │ │ │ │
│copiilor │destinate protecţiei │ │ │cost │ │ │ │
│ │copilului şi elaborarea de │ │ │elaborate│ │ │ │
│ │standarde pentru serviciile │ │ │şi │ │ │ │
│ │care nu au astfel de standarde│ │ │difuzate │ │ │ │
│ │ │ │ │la │ │ │ │
│ │ │ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │ │ │tuturor │ │ │ │
│ │ │ │ │unităţi- │ │ │ │
│ │ │ │ │lor admi-│ │ │ │
│ │ │ │ │nistrativ│ │ │ │
│ │ │ │ │terito- │ │ │ │
│ │ │ │ │riale. │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.1.2. Elaborarea şi │ │ │Metodo- │ │ │ │
│ │implementarea unor proceduri │ │ │logii de │ │ │ │
│ │de lucru şi ghiduri de bune │ NC │ NC │lucru │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │practici pentru activitatea │ │ │elaborate│ │ │MMFPSPV │
│ │desfăşurată cu principalele │ │ │şi imple-│ │ │ │
│ │categorii de copii │ │ │mentate │ │ │ │
│ │vulnerabili la nivelul │ │ │la │ │ │ │
│ │tuturor SPAS şi DGASPC │ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │ │ │SPAS şi │ │ │ │
│ │ │ │ │DGASPC │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.2.2. Asigurarea │1.2.2.1. Elaborarea de │Nr ghiduri de bune practici/│ NA │ 3 │ 6 │Buget de stat│MS │
│calităţii │proceduri şi ghiduri de bune │proceduri elaborate │ │ │ │ │ │
│serviciilor │practici pentru monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│medicale pentru │stării de sănătate a copiilor │ │ │ │ │ │ │
│copii la toate ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│nivelurile de │1.2.2.2. Elaborarea şi │% medici de familie care │ 0 │ 25% │ 50% │Buget de stat│MS │
│asistenţă medicală │utilizarea în practica │utilizează instrumente de │ │ │ │ │ │
│ │medicală de ghiduri de bune │screening pentru afecţiuni │ │ │ │ │ │
│ │practici şi instrumente valide│/condiţii cronice şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │pentru identificarea precoce │tratamentul adecvat al │ │ │ │ │ │
│ │a unor afecţiuni /condiţii │acestora │ │ │ │ │ │
│ │cronice şi pentru tratamentul │ │ │ │ │ │ │
│ │adecvat al acestora, care să │ │ │ │ │ │ │
│ │permită dezvoltarea normală │ │ │ │ │ │ │
│ │a copiilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.2.3. Dezvoltarea continuă │Pondere personal format în │ NA │ 40% │ 75% │Fonduri │MS │
│ │a capacităţilor profesionale │funcţie de nevoile specifice│ │ │ │europene │MMFPSPV │
│ │ale personalului medical la │din total personal pe │ │ │ │Cofinanţare │APL │
│ │toate nivelurile de asistenţă │categorii │ │ │ │bugete │ │
│ │medicală, cu accent pe │ │ │ │ │ministere │ │
│ │asistenţa primară, asistenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │în unităţile de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi asistenţa comunitară │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.2.4. Asigurarea unei │Pondere cabinete medici de │ NA │ 80%; │ 90%; │Fonduri │ │
│ │infrastructuri adecvate pentru│familie cu condiţii │ │ 50% │ 70% │europene │MS │
│ │acordarea de servicii medicale│corespunzătoare ASF în │ │ │ │Cofinanţare │MEN │
│ │de calitate la nivelul │total cabinete verificate; │ │ │ │Buget de stat│APL │
│ │asistenţei medicale primare, │% cabinete şcolare cu │ │ │ │Buget local │ │
│ │inclusiv în unităţile de │condiţii corespunzătoare ASF│ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │din total cabinete şcolare │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.2.5. Asigurarea │% medici │Urban: │ │ │Fonduri │ │
│ │dezvoltării reţelei de │% asistenţi │Medici 600,5 │ │ │europene │MS │
│ │medicină şcolară prin │Ponderea unităţilor şcolare │Asistenţi │Medici │Medici 40% │Cofinanţare │MEN │
│ │creşterea numărului de │care au personal medical │2380 │20% │Asistenţi │minister │APL │
│ │personal medical specific │specific │Rural: │Asistenţi│60% │Buget de stat│ │
│ │(medici, asistenţi) │ │Medici 2 │40% │ │Buget local │ │
│ │ │ │Asistenţi 9 │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.2.3. Creşterea │1.2.3.1. Promovarea unor │Număr programe de formare │ NA │ 2 │ 6 │Fonduri │ │
│calităţii │programe de formare continuă │ │ │ │ │europene │MEN │
│serviciilor de │pentru profesori, adaptate │ │ │ │ │Cofinanţare │ │
│educaţie │nevoilor copiilor în risc de │ │ │ │ │Buget de stat│ │
│ │abandon şcolar şi absenteism, │ │ │ │ │Buget local │ │
│ │precum şi celor din medii │ │ │ │ │ │ │
│ │dezavantajate socio-economic │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.3.2. Continuarea │Scăderea procentului │ │ │ │ │ │
│ │procesului de reformă a │elevilor care obţin │ 38-40% │ 32-34% │ sub 25% │Nu este cazul│MEN │
│ │curriculumului naţional şi │rezultate slabe la │ │ │ │ │ │
│ │a sistemului de evaluare │matematică, ştiinţe şi │ │ │ │ │ │
│ │pentru îmbunătăţirea │lectură, la evaluările │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor elevilor în │naţionale şi internaţionale │ │ │ │ │ │
│ │domeniul lecturii, matematicii│ │ │ │ │ │ │
│ │şi ştiinţelor, cu efecte │ │ │ │ │ │ │
│ │vizibile la evaluările │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale şi internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │(PISA, TIMSS, PIRLS) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.3.3.Identificarea unor │ NC │ NC │Mecanisme│Mecanisme │Nu este cazul│MEN │
│ │mecanisme de finanţare viabile│ │ │de finan-│de finan- │ │ANPDCA │
│ │pentru dezvoltarea programelor│ │ │ţare a │ţare a │ │MFP │
│ │de sprijin tip: şcoală după │ │ │diferi- │diferitelor│ │ │
│ │şcoală, A doua şansă, ZEP, │ │ │telor │programe │ │ │
│ │Centre multifuncţionale etc. │ │ │programe │de sprijin │ │ │
│ │care au ca beneficiari copii │ │ │de │aplicate │ │ │
│ │vulnerabili │ │ │sprijin │ │ │ │
│ │ │ │ │stabilite│ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.2.4. Stimularea │1.2.4.1. Identificarea/ │ NC │ NC │Inter- │ 100 │Nu este cazul│MMFPSPV │
│transferului de │Mediatizarea intervenţiilor/ │ │ │venţii/ │ │ │MEN │
│bune practici în │experienţelor de bună │ │ │experi- │ │ │MS │
│domeniul │practică, în special în cazul │ │ │enţe de │ │ │ │
│serviciilor şi │categoriilor de copii cu │ │ │bună │ │ │ │
│politicilor pentru │oportunităţi reduse şi │ │ │practică │ │ │ │
│copil │promovarea lor la nivel │ │ │recunos- │ │ │ │
│ │naţional. │ │ │cute şi │ │ │ │
│ │ │ │ │promovate│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.4.2. Elaborarea unui set │ NC │ NC │Set de │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │de standarde privind │ │ │standarde│ │ │MEN │
│ │practicile prietenoase │ │ │elaborat │ │ │MS │
│ │furnizate copilului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │mediatizarea acestora. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.4.3. Promovarea şi │Număr de comunităţi care │ NA │ 25 │ 50 │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │implementarea conceptului de │implementează modelul de │ │ │ │ │MDRAP │
│ │comunităţi prietenoase pentru │comunitate prietenoasă │ │ │ │ │APL │
│ │copii │ │ │ │ │ │MEN │
│ │ │ │ │ │ │ │MS │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.2.5. Creşterea │1.2.5.1. Creşterea gradului │Număr de profesionişti │ NA │ 20000 │ 50000 │Fonduri │ │
│calităţii │de înţelegere şi de respectare│formaţi în domeniul │ │ │ │europene │ANPDCA │
│profesionale a │a drepturilor copilului în │protecţiei drepturilor │ │ │ │Cofinanţare │MS │
│resurselor umane │rândul profesioniştilor ce │copilului şi adopţiei │ │ │ │Buget de stat│MEN │
│din serviciile │lucrează cu şi pentru copii ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│sociale, de │ │Număr de acţiuni de │ │ │ │ │ │
│educaţie şi de │ │sensibilizare organizate în │ NA │ 2 │ 6 │Nu este cazul│MEN │
│sănătate pentru │ │vederea introducerii │ │ │ │ │ │
│copii │ │cursului opţional referitor │ │ │ │ │ │
│ │ │la drepturile şi │ │ │ │ │ │
│ │ │îndatoririle copilului │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.5.2. Implementarea unui │Ponderea noilor angajaţi │ │1) Sistem│ │ │ │
│ │sistem de recrutare şi │recrutaţi pe baza unui │ NC │de │ 50% │Nu este cazul│MMFPSPV │
│ │selecţie a personalului care │examen care include şi │ │recrutare│ │ │ANPDCA │
│ │lucrează cu şi pentru copii │testarea cunoşţintelor │ │şi │ │ │ │
│ │bazat pe examene de cunoştinţe│specifice domeniului │ │selecţie │ │ │ │
│ │ │protecţiei copilului │ │a perso- │ │ │ │
│ │ │ │ │nalului │ │ │ │
│ │ │ │ │bazat pe │ │ │ │
│ │ │ │ │examene │ │ │ │
│ │ │ │ │de cunoş-│ │ │ │
│ │ │ │ │tinţe │ │ │ │
│ │ │ │ │realizat │ │ │ │
│ │ │ │ │2) 20% │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.5.3. Includerea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │tematici relevante pentru │ NC │ NC │Tematici │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │drepturile copilului în │ │ │relevante│ │ │MEN │
│ │cursurile de formare iniţială │ │ │incluse │ │ │ │
│ │şi continuă ale specialiştilor│ │ │ │ │ │ │
│ │care lucrează cu şi pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │copii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.2.5.4. Dezvoltarea │Ponderea angajaţilor │ │ │ │Fonduri │MDRAP │
│ │competenţelor de atragere de │participanţi la cursuri în │ NA │ 20% │ 50% │europene │MMFPSPV │
│ │fonduri şi management de │domeniul managementului │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │proiect a autorităţilor │de proiect │ │ │ │ │APL │
│ │locale cu responsabilităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │în domeniul protecţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor copilului │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│1.3.1. Creşterea │1.3.1.1. Elaborarea şi │ │ │Materiale│ │ │ │
│gradului de │distribuirea de materiale │ NC │ NC │informa- │ NC │Fonduri │ │
│cunoaştere şi de │informative, ghiduri, site-uri│ │ │tive, │ │europene │ANPDCA │
│conştientizare de │prietenoase pentru informarea │ │ │ghiduri │ │Cofinanţare │ │
│către copii şi │copiilor, pentru transformarea│ │ │ce │ │minister │ │
│familiile acestora │conţinutului lor în deprinderi│ │ │vizează │ │ │ │
│a drepturilor şi │comportamentale durabile. │ │ │dreptu- │ │ │ │
│responsabilităţilor│ │ │ │rile şi │ │ │ │
│lor şi a servici- │ │ │ │îndato- │ │ │ │
│ilor pe care │ │ │ │ririle │ │ │ │
│aceştia le pot │ │ │ │copilului│ │ │ │
│accesa │ │ │ │elaborate│ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │
│ │ │ │ │distri- │ │ │ │
│ │ │ │ │buite │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Materiale│ │ │ │
│ │ │ NC │ NC │informa- │ NC │Fonduri │ │
│ │ │ │ │tive, │ │europene │ANPDCA │
│ │ │ │ │ghiduri │ │Cofinanţare │ │
│ │ │ │ │ce │ │minister │ │
│ │ │ │ │vizează │ │ │ │
│ │ │ │ │servciile│ │ │ │
│ │ │ │ │pe care │ │ │ │
│ │ │ │ │copiii le│ │ │ │
│ │ │ │ │pot │ │ │ │
│ │ │ │ │accesa │ │ │ │
│ │ │ │ │elaborate│ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │
│ │ │ │ │distri- │ │ │ │
│ │ │ │ │buite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.1.2. Evaluarea impactului │ │ │1) Studiu│ │ │ │
│ │şi ajustarea acţiunilor de │ │ │de impact│ │Fonduri │ │
│ │informare │ NC │ NC │realizat │ NC │europene │ │
│ │ │ │ │2) Plan │ │Cofinanţare │ANPDCA │
│ │ │ │ │de imple-│ │minister │ │
│ │ │ │ │mentare │ │ │ │
│ │ │ │ │revizuit │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.1.3. Informarea periodică │ │ │Materiale│ │Fonduri │ │
│ │şi cu mijloace adecvate a │ NC │ NC │informa- │ NC │europene │ANPDCA │
│ │părinţilor cu privire la │ │ │tive, │ │Cofinanţare │ │
│ │drepturile copilului şi la │ │ │ghiduri │ │minister │ │
│ │accesul la serviciile │ │ │pentru │ │ │ │
│ │existente pentru copii, │ │ │părinţi │ │ │ │
│ │inclusiv prin campanii de │ │ │ce │ │ │ │
│ │informare/educare/ │ │ │vizează │ │ │ │
│ │conştientizare │ │ │dreptu- │ │ │ │
│ │ │ │ │rile şi │ │ │ │
│ │ │ │ │îndato- │ │ │ │
│ │ │ │ │ririle │ │ │ │
│ │ │ │ │copilului│ │ │ │
│ │ │ │ │elaborate│ │ │ │
│ │ │ │ │şi dis- │ │ │ │
│ │ │ │ │tribuite │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ NC │ NC │Materiale│ NC │Fonduri │ │
│ │ │ │ │informa- │ │europene │ANPDCA │
│ │ │ │ │tive, │ │Cofinanţare │ │
│ │ │ │ │ghiduri │ │minister │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │părinţi │ │ │ │
│ │ │ │ │ce │ │ │ │
│ │ │ │ │vizează │ │ │ │
│ │ │ │ │servi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ciile pe │ │ │ │
│ │ │ │ │care │ │ │ │
│ │ │ │ │copiii le│ │ │ │
│ │ │ │ │pot │ │ │ │
│ │ │ │ │accesa │ │ │ │
│ │ │ │ │elaborate│ │ │ │
│ │ │ │ │şi dis- │ │ │ │
│ │ │ │ │tribuite │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.1.4. Identificarea unui │ │ │Mecanism │ │Fonduri │ │
│ │mecanism de promovare şi │ NA │ NC │de pro- │ NC │europene │ANPDCA │
│ │susţinere a numerelor unice │ │ │movare şi│ │Cofinanţare │ │
│ │europene destinate copilului │ │ │susţinere│ │minister │ │
│ │care funcţionează în România │ │ │identi- │ │Buget de stat│ │
│ │ │ │ │ficat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.1.5. Organizarea de │Număr de campanii organizate│ NC │ 2 │ 6 │Fonduri │ANPDCA │
│ │campanii de promovare a │ │ │ │ │europene │ │
│ │adopţiei │ │ │ │ │Cofinanţare │ │
│ │ │ │ │ │ │minister │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.3.2. Dezvoltarea │1.3.2.1. Implicarea/Cooptarea │Număr persoane care │ │ │ │ │MEN │
│competenţelor │categoriilor de personal care │lucrează cu copiii care au │ NA │ 20000 │ 50000 │Buget de stat│MS │
│parentale în │lucrează cu copiii în programe│participat şi finalizat cel │ │ │ │ │ANPDCA │
│ceea ce priveşte │de formare în aria educaţiei │puţin un program de │ │ │ │ │ │
│creşterea, │parentale │formare în aria educaţiei │ │ │ │ │ │
│îngrijirea şi │ │parentale. │ │ │ │ │ │
│educarea copiilor ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.2.2. Implicarea părinţilor│Ponderea elevilor ai căror │ NA │ 15% │ 45% │Nu este cazul│MEN │
│ │în planificarea şi derularea │părinţi sunt implicaţi │ │ │ │ │ │
│ │unor activităţi extracurri- │ │ │ │ │ │ │
│ │culare în vederea creşterii │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor parentale, în │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat cu actorii │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolari; │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.2.3. Crearea şi │Număr beneficiari servicii │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea serviciilor de │de consiliere şi educaţie │ │ │ │ │ │
│ │consiliere şi educaţie │parentală la nivelul │ │ │ │ │ │
│ │parentală la nivelul medicinei│medicinei de familie, │ │ │ │ │ │
│ │de familie, precum şi în │precum şi în unităţile de │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile de învăţământ şi │învăţământ şi în │ │ │ │ │MS │
│ │în serviciile sociale, în │serviciile sociale │ NA │ 40000 │ 90000 │Buget de stat│ANPDCA │
│ │vederea dezvoltării │Număr programe structurate │ NA │ 2 │ 4 │Buget local │MEN │
│ │abilităţilor parentale. │de educaţie parentală │ │ │ │ │APL │
│ │ │derulate la nivel naţional │ │ │ │ │ │
│ │ │în instituţiile de │ │ │ │ │ │
│ │ │învăţământ şi în serviciile │ │ │ │ │ │
│ │ │sociale │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.3.3. Implicarea │1.3.3.1. Elaborarea unei │ NC │ NC │Metodo- │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│comunităţii în │metodologii de lucru pentru │ │ │logie de │ │ │ │
│asigurarea │structurile comunitare │ │ │lucru │ │ │ │
│respectării │consultative (SCC) │ │ │realizată│ │ │ │
│drepturilor ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│copiilor │1.3.3.2. Pregătirea │Ponderea membrilor SCC │ │ │ │Fonduri │ │
│ │personalului din structurile │participanţi la cursuri cu │ NA │ 20% │ 50% │europene │ANPDCA │
│ │comunitare consultative în │tematici relevante pentru │ │ │ │Cofinanţare │ │
│ │problematica drepturilor │drepturile copilului şi │ │ │ │MMFPSPV │ │
│ │copilului şi adopţiei │adopţiei │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.3.3.3. Activarea │Număr de SCC funcţionale şi │ │1)Proiect│ │Fonduri │ │
│ │structurilor comunitare │susţinute (prin asistenţă │ 2036 │pilot │ │europene │ANPDCA │
│ │consultative │tehnică) în cadrul unui │ │realizat │creşterea │Cofinanţare │ │
│ │ │proiect pilot │ │2)creş- │cu 40% a │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │terea cu │SCC │ │ │
│ │ │ │ │20% a SCC│ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 1.4. Întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a drepturilor copilului şi a situaţiei sociale a acestuia │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│1.4.1. Instituirea │1.4.1.1.Instituirea şi │ │ │Set de │ │ │ANPDCA │
│şi implementarea │implementarea unui sistem │ NC │ NC │indica- │ NC │Nu este cazul│MMFPSPV │
│unui sistem │naţional de indicatori sociali│ │ │tori │ │ │MEN │
│naţional de │cu privire la copil, cu │ │ │elaborat │ │ │MS │
│monitorizare şi │raportarea regulată , care să │ │ │şi im- │ │ │MJ │
│evaluare cu privire│includă date privind sărăcia/ │ │ │plementat│ │ │ │
│la situaţia │situaţia socio-economică, │ │ │în │ │ │ │
│copiilor din │excluziunea socială, educaţie,│ │ │sistemul │ │ │ │
│România │sănătate etc. │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ │raportare│ │ │ │
│ │ │ │ │al insti-│ │ │ │
│ │ │ │ │tuţiilor │ │ │ │
│ │ │ │ │relevante│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.4.1.2.Realizarea de │Număr de protocoale │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │schimburi de date pe bază de │semnate între instituţii │ 0 │ 6 │ 6 │Nu este cazul│MMFPSPV │
│ │protocoale de colaborare, │relevante pentru │ │ │ │ │MEN │
│ │între instituţiile relevante │respectarea drepturilor │ │ │ │ │MS │
│ │pentru respectarea drepturilor│copilului │ │ │ │ │ │
│ │copilului şi instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizoare de date statistice │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.4.1.3. Efectuarea de studii │Număr studii periodice │ │ │ │ │ │
│ │periodice despre respectarea │efectuate │ NA │ 1 │ 3 │Buget de stat│ANPDCA │
│ │drepturilor copiilor pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │care nu se poate realiza o │ │ │ │ │ │ │
│ │colectare continuă de date │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.4.1.4.Realizarea de studii │ │ │ │ │ │ │
│ │care să ofere puncte de │Număr studii efectuate │ NC │ 1 │ 3 │Buget de stat│ANPDCA │
│ │pornire pentru îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului normativ al │ │ │ │ │ │ │
│ │adopţiilor, în acord cu │ │ │ │ │ │ │
│ │contextul social actual. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.4.2. Crearea şi │1.4.2.1.Identificarea la nivel│ │ │Identi- │ │ │ANPDCA │
│implementarea unui │naţional a tuturor copiilor │ NC │ NC │ficare la│ NC │Nu este cazul│APL │
│mecanism de │aflaţi în situaţii de │ │ │nivel │ │ │ │
│identificare şi │vulnerabilitate │ │ │naţional │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │realizată│ │ │ │
│tuturor copiilor ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│vulnerabili │1.4.2.2. Elaborarea unei hărţi│ │ │Hartă a │ │Fonduri │ │
│ │a sărăciei şi excluziunii │ NC │ NC │sărăciei │ NC │europene │ANPDCA │
│ │sociale la nivel comunitar, │ │ │şi ex- │ │Cofinanţare │MMFPSPV │
│ │cu date defalcate pe vârste, │ │ │cluziunii│ │minister │APL │
│ │nivel de educaţie şi │ │ │sociale │ │ │ │
│ │participare şcolară │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │copii │ │ │ │
│ │ │ │ │realizată│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.4.2.3. Monitorizarea │Ponderea comunităţilor │ │ │ │ │ │
│ │comunităţilor vulnerabile │vulnerabile identificate │ NC │ 100% │ 100% │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │ │prin studiul realizat prin │ │ │ │ │MMFPSPV │
│ │ │acţiunea 1.4.2.2. │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizate │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│1.4.3. Stimularea │1.4.3.1. Dezvoltarea periodică│ NC │ NC │ NC │1) Studii │Nu este cazul│ANPDCA │
│culturii │a unor studii de diagnoză │ │ │ │de diagnoză│ │MEN │
│organizaţională în │organizaţională în │ │ │ │organiza- │ │MS │
│utilizarea │instituţiile cu un rol activ │ │ │ │ţională │ │ │
│evaluării în toate │în promovarea drepturilor │ │ │ │realizate │ │ │
│instituţiile │copilului în vederea │ │ │ │2) Monito- │ │ │
│publice cu un rol │elaborării de recomandări │ │ │ │rizare a │ │ │
│activ în promovarea│ameliorative în urma analizei │ │ │ │progresului│ │ │
│drepturilor │şi monitorizarea ulterioară a │ │ │ │realizată │ │ │
│copilului │progresului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │1.4.3.2 Instituirea unui │ NC │ NC │Metodo- │Mecanism │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │mecanism de monitorizare şi │ │ │logie de │de monito- │ │MFP │
│ │de supervizare prin care să se│ │ │monito- │rizare │ │ │
│ │asigure că alocarea resurselor│ │ │rizare │testat │ │ │
│ │şi efectuarea cheltuielilor │ │ │realizată│ │ │ │
│ │se fac într-un mod cât mai │ │ │ │ │ │ │
│ │eficient │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV GENERAL 2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Asigurarea unui minim de resurse pentru copii, în cadrul unui program naţional antisărăcie, cu │
│ atenţie specială pe copii │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.1.1. Creşterea │2.1.1.1 Testarea pachetului │ NC │ NC │ NC │Pachet │Fonduri │ANPDCA │
│accesului copiilor │minim de servicii în câteva │ │ │ │minim │europene │APL │
│săraci la │dintre zonele vulnerabile cu │ │ │ │testat │ │ │
│serviciile de bază │ponderi dintre cele mai │ │ │ │ │ │ │
│ │ridicate de copii săraci │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.1.1.2.Includerea în formula │ NC │ NC │Metodo- │ NC │Nu este cazul│MEN │
│ │de finanţare per capita a unui│ │ │logie de │ │ │MFP │
│ │coeficient de corecţie pentru │ │ │corecţie │ │ │ │
│ │şcolile care au minim 50% │ │ │finan- │ │ │ │
│ │elevi şcolarizaţi ce provin │ │ │ciară │ │ │ │
│ │din familii sărace │ │ │realizată│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.1.1.3. Analizarea │ │ │Studiu │ │ │MEN │
│ │posibilităţii acordării unui │ NC │ NA │realizat │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │sprijin financiar sub formă de│ │ │ │ │ │MFP │
│ │voucher pentru acoperirea │ │ │ │ │ │ │
│ │costurilor de participare a │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor la programe de tip │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală după şcoală, a doua │ │ │ │ │ │ │
│ │şansă, ZEP, Centre │ │ │ │ │ │ │
│ │multifuncţionale etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.1.1.4. Îmbunătăţirea │% copii din zonele │ │ │ │ │ │
│ │calităţii serviciilor medicale│vulnerabile înscrişi la │ NA │ 80% │ 100% │Nu este cazul│MS │
│ │oferite în zonele vulnerabile │medicul de familie │ │ │ │ │ │
│ │social │ponderea copiilor care au │ NA │ │ │ │ │
│ │ │beneficiat de un consult │ │ │ │ │ │
│ │ │pe an │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.1.1.5.Dezvoltarea asistenţei│ │ │ │50% din │ │ │
│ │medicale primare, în unităţile│% unităţi de învăţământ cu │ │ │comunită- │ │MS │
│ │de învăţământ şi a asistenţei │personal medical │ NA │ NC │ţile │Buget local │MEN │
│ │medicale comunitare, cu │ │ │ │identi- │ │ │
│ │prioritate în zonele │ │ │ │ficate la │ │ │
│ │vulnerabile social │ │ │ │acţiunea │ │ │
│ │ │ │ │ │1.4.2.2. │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.1.1.6. Dezvoltarea │% copiilor din zonele │ │ │ │ │ │
│ │abordărilor active de │vulnerabile care au │ NA │creştere │creştere │Nu este cazul│MS │
│ │asigurare a accesului la │beneficiat de un consult │ │cu 10% │cu 20% │ │ │
│ │serviciile medicale din │pe an │ │ │ │ │ │
│ │pachetul de bază, în special │ │ │ │ │ │ │
│ │în zonele vulnerabile social │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural şi copiii din mediul urban │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.2.1. Creşterea │2.2.1.2. Dezvoltarea unor │Scăderea ratei abandonului │ │ │ │Buget de stat│ │
│accesului la │programe de sprijin de tipul │şcolar în învăţământul rural│ 1,9-2,3% │ 1,5-2,0%│ 1,5% - 1% │Buget local │MEN │
│educaţie, sănătate │şcoală după şcoală, ZEP, │la nivelul educaţiei de bază│ │ │ │Fonduri │APL │
│şi servicii sociale│Centre multifuncţionale etc. │(înv. primar şi gimnazial) │ │ │ │europene │ │
│a copiilor din │pentru scăderea riscului de │ │ │ │ │ │ │
│mediul rural │absenteism şi abandon şcolar │ │ │ │ │ │ │
│ │al copiilor din mediul rural │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.3. Dezvoltarea unor │Număr beneficiari programe │ │ │ │Buget de stat│ │
│ │programe integrate de sprijin │de sprijin, pe forme de │ NA │ 60000 │ 200000 │Buget local │MEN │
│ │pentru creşterea şanselor de │studiu şi nivel de educaţie │ │ │ │Fonduri │APL │
│ │continuare a studiilor după │ │ │ │ │europene │ │
│ │finalizarea ciclului secundar │ │ │ │ │ │ │
│ │inferior într-un nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │superior de educaţie (liceal, │ │ │ │ │ │ │
│ │profesional, postliceal şi │ │ │ │ │ │ │
│ │universitar) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.4. Îmbunătăţirea │Număr unităţi de învăţământ │ NA │ 40% │ minim 80% │Buget de stat│MEN │
│ │condiţiilor de învăţare │care au condiţii adecvate │ │ │ │Buget local │APL │
│ │(inclusiv materiale şi │de învăţare (indicator │ │ │ │Fonduri │ │
│ │echipamente didactice, │calitativ, cf. declaraţiilor│ │ │ │europene │ │
│ │laboratoare, acces la │reprezentanţilor unităţii de│ │ │ │ │ │
│ │internet etc.) │învăţământ ) │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.5. Instituirea unui │% copiilor din mediul rural │ │creştere │creştere │Buget de stat│ │
│ │sistem formal prin care │care participă la programe │ NA │cu 20% │cu 40% │Fonduri │MEN │
│ │copiilor din mediul rural să │de educaţie antepreşcolară │ │ │ │europene │ANPDCA │
│ │li se ofere oportunităţi de │ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │educaţie antepreşcolară │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.6. Dezvoltarea de │% copii din mediul rural │ NA │ 70%; │ 90% │FNUASS │MS │
│ │alternative flexibile pentru │înscrişi pe lista MF; │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │asigurarea accesului echitabil│ │ │ │ │Buget local │APL │
│ │la servicii medicale de │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă primară pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │copiii din mediul rural │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.7. Dezvoltarea de │% copii din mediul rural │ NA │ 20% │ 40% │FNUASS │MS │
│ │alternative flexibile pentru │beneficiari de asistenţă │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │asigurarea accesului echitabil│de medicină dentară; │ │ │ │Buget local │APL │
│ │la servicii medicale de │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă de medicină dentară │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru copiii din mediul rural│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.2.1.8. Dezvoltarea de │% copii din mediul rural │ NA │ 30% │ 50% │FNUASS │MS │
│ │alternative flexibile pentru │beneficiari de asistenţă │ │ │ │Buget de stat│CNAS │
│ │asigurarea accesului echitabil│medicală de specialitate │ │ │ │Buget local │APL │
│ │la servicii medicale de │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă de specialitate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru copiii din mediul rural│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.3. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor │
│ cu dizabilităţi │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.3.1. Dezvoltarea │2.3.1.1. Implementarea de │% copiii cu dizabilităţi │ NA │ 60% │ 100% │Buget de stat│MS │
│unui sistem │programe complete de screening│care au acces la serviciile │ │ │ │ │ANPDCA │
│integrat de │pentru depistarea precoce a │necesare într-un interval │ │ │ │ │APL │
│depistare precoce │dizabilităţii │rezonabil de timp │ │ │ │ │CMI │
│şi evaluare ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│complexă a │2.3.1.2. Stabilirea unui │ │ │Traseu │Traseu │ │ANPDCA │
│copilului cu │traseu simplificat şi cu │ NC │ NC │simpli- │simplificat│Nu este cazul│MS │
│dizabilităţi │costuri cât mai mici pentru │ │ │ficat │implementat│ │MEN │
│ │familia copilului cu │ │ │definit │ │ │ │
│ │dizabilităţi în obţinerea │ │ │şi imple-│ │ │ │
│ │certificatului de încadrare │ │ │mentat │ │ │ │
│ │în grad de handicap, a │ │ │ │ │ │ │
│ │certificatului de orientare │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolară/profesională şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │planificării serviciilor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.3.2. Furnizare │2.3.2.1. Includerea tuturor │% servicii necesare copiilor│ │ │ │ │ │
│de servicii │serviciilor medicale necesare │cu dizabilităţi incluse în │ NA │ 80% │ 100% │Buget de stat│MS │
│integrate sociale, │în pachetul de servicii de │pachetul de servicii de bază│ │ │ │ │ │
│de sănătate şi │bază │ │ │ │ │ │ │
│educaţionale ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│prietenoase şi │2.3.2.2. Dezvoltarea │Ponderea copiilor cu │ │ │ │ │ │
│accesibile pentru │serviciilor de abilitare/ │dizabilităţi cu nevoi de │ NA │ 40% │ 60% │Buget de stat│MS │
│copiii cu │reabilitare │abilitare/reabilitare care │ │ │ │ │ │
│dizabilităţi şi │ │beneficiază de servicii │ │ │ │ │ │
│familiile ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│acestora │2.3.2.3. Înfiinţarea de echipe│Număr echipe mobile │ │ 30 │ 41 │ │ │
│ │mobile specializate, în zonele│specializate │ 20 │creştere │creştere │Buget local │APL │
│ │în care dezvoltarea │Numărul copiilor care │ │cu 50% │cu 100% │ │ │
│ │serviciilor de abilitare/ │beneficiază de serviciile │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare nu a fost posibilă│echipelor mobile │ │ │ │ │ │
│ │ │specializate │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.2.4. Promovarea sănătăţii │% copii cu dizabilităţi │ │ │ │ │ │
│ │mintale, prevenirea cazurilor │expuşi la intervenţii de │ NA │ 10% │ 20% │Buget de stat│MS │
│ │de suicid şi a │promovare a sănătăţii │ │ │ │ │ │
│ │comportamentului agresiv │mintale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.3.3. Susţinerea │2.3.3.1. Dezvoltarea │Număr de părinţi ai copiilor│ │ │ │Fonduri │ANPDCA │
│familiilor cu │abilităţilor parentale │cu dizabilităţi care au │ NA │ 10000 │ 20000 │europene │MEC │
│copii cu │specifice cu suportul │participat şi finalizat un │ │ │ │Cofinanţare │APL │
│dizabilităţi în │profesioniştilor din │astfel de program │ │ │ │minister │ │
│vederea creşterii │comunitate │ │ │ │ │ │ │
│şi îngrijirii ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│în familie │2.3.3.2. Informarea completă │Ponderea părinţilor │ │50% │90% dintre │Buget de stat│ │
│ │şi într-un limbaj accesibil a │informaţi │ NA │dintre │părinţii │Fonduri │ANPDCA │
│ │părinţilor privind │ │ │părinţii │care au în │europene │APL │
│ │dizabilitatea, alternativele │ │ │care au │îngrijire │Buget local │MS │
│ │de abilitare/reabilitare, │ │ │în │copii cu │ │ │
│ │tratament şi integrare │ │ │îngrijire│dizabili- │ │ │
│ │educaţională şi socială │ │ │copii cu │tăţi │ │ │
│ │disponibile pentru copil │ │ │dizabi- │ │ │ │
│ │ │ │ │lităţi │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.3.4. Dezvoltarea │2.3.4.1. Implementarea de │Ponderea populaţiei │ │30% din │ 50% din │Fonduri │ │
│de atitudini │acţiuni de informare, educare │informate cu privire la │ NA │populaţia│populaţia │europene │ANPDCA │
│pozitive în familie│şi comunicare │nevoile şi drepturile │ │neinfor- │neinformată│Cofinanţare │APL │
│şi societate, faţă │ │copiilor cu dizabilităţi │ │mată │ │minister │MS │
│de copiii cu │ │ │ │ │ │ │ │
│dizabilităţi. ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.4.2. Promovarea │Număr campanii de informare │ │ │ │ │ │
│ │conceptului de abilitate │implementate la nivel │ NA │ 1 │ 3 │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │versus dizabilitate │naţional │ │ │ │ │MMFPSPV │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.4.3. Formarea │Ponderea profesioniştilor │ │ │ │Fonduri │ANPDCA │
│ │profesioniştilor care lucrează│care lucrează cu copilul cu │ NA │ 30% │ 70% │europene │MMFPSPV │
│ │cu copilul cu dizabilităţi │dizabilităţi cuprinşi în │ │ │ │Cofinanţare │MS │
│ │ │programe de formare │ │ │ │ministere │MEN │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.3.5. Creşterea │2.3.5.1 Promovarea educaţiei │ │ │Cadru │ │ │MEN │
│incluziunii │incluzive prin definirea clară│ NC │ NC │legis- │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│educaţionale a │în legislaţie şi planificarea │ │ │lativ │ │ │ │
│copiilor cu │unor măsuri concrete în acest │ │ │revizuit │ │ │ │
│dizabilităţi şi/ │sens, inclusiv prin cooperare │ │ │ │ │ │ │
│sau cerinţe │interinstituţională │ │ │ │ │ │ │
│educaţionale ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│speciale │2.3.5.2. Identificarea │ │ │1) Meto- │ │ │ │
│ │numărului şi profilului │ │ │dologie │ │ │ │
│ │copiilor cu dizabilităţi şi/ │ │ │de │ │ │MEN │
│ │sau cu CES şcolarizaţi în │ NC │ NC │identi- │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │învăţământul de masă (medii de│ │ │ficare │ │ │ │
│ │rezidenţă, localitate/judeţ, │ │ │realizată│ │ │ │
│ │caracteristici familie, │ │ │2) Bază │ │ │ │
│ │caracteristici copil) cât şi │ │ │de date │ │ │ │
│ │a celor care au vârsta │ │ │la nivel │ │ │ │
│ │corespunzătoare învăţământului│ │ │naţional │ │ │ │
│ │obligatoriu dar nu mai │ │ │realizată│ │ │ │
│ │frecventează şcoala │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │copiii │ │ │ │
│ │ │ │ │cu CES │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.5.3. Dezvoltarea la nivel │Număr programe naţionale │ │ │ │Buget de stat│ │
│ │naţional a unor programe de │de formare a cadrelor │ NA │ 3 │ 7 │Fonduri │MEN │
│ │formare a cadrelor didactice │didactice în domeniul │ │ │ │europene │ │
│ │în domeniul educaţiei │educaţiei incluzive │ │ │ │ │ │
│ │incluzive, cu prioritate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru cei care lucrează la │ │ │ │ │ │ │
│ │clasă/grupă, în prezent, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │cel puţin doi/trei copii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi şi/sau cu CES │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.5.4. Promovarea dreptului │% Copiilor cu CES integraţi │ │ │ │ │ │
│ │copiilor cu dizabilităţi │în învăţământul de masă care│ NA │ 30% │ 90% │Buget de stat│MEN │
│ │şi/sau cu CES integraţi în │beneficiază de profesor de │ │ │ │ │ │
│ │învăţământul de masă la un │sprijin │ │ │ │ │ │
│ │program individualizat de │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătire şi la un profesor │ │ │ │ │ │ │
│ │de sprijin, precum şi la alte │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii de sprijin │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.3.5.5. Dezvoltarea unor noi │Ponderea elevilor/copiilor │ │ │ │ │ │
│ │resurse/materiale de învăţare │care beneficiază de cel │ NA │ 20% │ 40% │Buget de stat│MEN │
│ │pentru elevii/copiii cu CES, │puţin o resursă nouă de │ │ │ │ │ │
│ │din perspectiva curriculumului│învăţare din totalul │ │ │ │ │ │
│ │adaptat şi facilitarea │copiilor/elevilor cu CES │ │ │ │ │ │
│ │accesului la aceste resurse │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru toţi cei care fac parte│ │ │ │ │ │ │
│ │din această categorie │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.4. Reducerea decalajului de oportunităţi dintre copiii romi şi ne-romi │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.4.1. Combaterea │2.4.1.1. Continuarea │ │ │ │ │Fonduri │ │
│atitudinii negative│campaniilor media la nivel │Număr campanii │ NA │ 1 │ 3 │europene │ANPDCA │
│a societăţii faţă │naţional pentru reducerea │ │ │ │ │Cofinanţare │ │
│de romi, în general│stereotipurilor negative faţă │ │ │ │ │minister │ │
│şi faţă de copiii │de romi, în general şi faţă │ │ │ │ │ │ │
│romi în special │de copiii romi în special │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.4.2. Facilitarea │2.4.2.1. Implicarea activă a │Ponderea comunităţilor rome │ │ │ │Buget de stat│MS │
│accesului copiilor │personalului specializat în │care au personal specializat│ NA │ 15% │ 40% │Buget local │MEN │
│romi la serviciile │facilitarea accesului copiilor│în intervenţia la nivelul │ │ │ │ │ANPDCA │
│sociale, │romi la servicii sociale, │comunităţilor de romi │ │ │ │ │MMFPSPV │
│educaţionale şi │educaţionale şi medicale la │ │ │ │ │ │ANR │
│medicale │nivelul comunităţilor de romi │ │ │ │ │ │ │
│ │(mediatori şcolari, mediatori │ │ │ │ │ │ │
│ │sanitari, experţi romi locali)│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.4.2.2. Sprijinirea │% profesorilor care predau │ │ │ │ │ │
│ │programelor de formare în aria│în şcoli cu minim 25% │ NA │ 25% │ 70% │Nu este cazul│MEN │
│ │educaţiei inter-culturale, a │populaţie şcolară romă care │ │ │ │ │ │
│ │istoriei/tradiţiilor rome │a beneficiat de formare în │ │ │ │ │ │
│ │pentru toţi profesorii care │aria educaţiei inter- │ │ │ │ │ │
│ │predau în şcoli cu minim 25% │culturale şi istoriei/ │ │ │ │ │ │
│ │populaţie şcolară romă │tradiţiilor rome. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.4.3. Eliminarea │2.4.3.1. Promovarea │% unităţilor şcolare care │ │ │ │ │ │
│segregării în │recomandărilor autorităţilor │au iniţiat măsuri corective │ NA │ 80% │ 100% │Nu este cazul│MEN │
│unităţile de │competente în aria combaterii │în urma recomandărilor │ │ │ │ │ │
│învăţământ care au │discriminării cu privire la │formulate de autorităţile │ │ │ │ │ │
│primit recomandări │eliminarea segregării în │competente, din total cazuri│ │ │ │ │ │
│în acest sens din │unităţile de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│partea │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│competente │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.5. Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire comunitară │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.5.1. Creşterea │2.5.1.1. Evaluarea │ │ │Studiu de│Reţea de │ │ │
│eficienţei şi │oportunităţii specializării │ NC │ NA │evaluare │asistenţă │Buget de stat│ANPDCA │
│eficacităţii │reţelei de asistenţă maternală│ │ │a opor- │maternală │ │ │
│actualului sistem │pentru anumite categorii de │ │ │tunităţii│specia- │ │ │
│de servicii de │copii, cum ar fi copilul mic │ │ │realizat │lizată pe │ │ │
│îngrijire de tip │pentru care este interzisă │ │ │ │anumite │ │ │
│familial │instituţionalizarea, copilul │ │ │ │categorii │ │ │
│ │cu dizabilităţi şi copilul cu │ │ │ │de copii │ │ │
│ │tulburări de comportament │ │ │ │constituită│ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.5.1.2. Revizuirea, │ │ │Legis- │ │ │ │
│ │completarea şi modificarea │ NC │ NC │laţie │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │legii privind regimul juridic │ │ │revizuită│ │ │ │
│ │al adopţiei şi a normelor │ │ │comple- │ │ │ │
│ │metodologice ale acesteia. │ │ │tată şi │ │ │ │
│ │ │ │ │modifi- │ │ │ │
│ │ │ │ │cată │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.5.2. Interzicerea│2.5.2.1. Creşterea vârstei │Număr de copii cu vârste sub│ │0 copii │ │ │ │
│instituţionalizării│minime de instituţionalizare │3 ani instituţionalizaţi │ 738 │cu vârste│ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│copilului de │a copilului de la 2 la 3 ani. │ │ │sub 3 ani│ │ │ │
│vârstă mică │ │ │ │institu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ţionali- │ │ │ │
│ │ │ │ │zaţi │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.5.3. Închiderea │2.5.3.1. Închiderea tuturor │Număr instituţii de │ │ │ │Buget de stat│ │
│de instituţii de │instituţiilor din sistemul de │plasament organizate clasic │ 90 │ 70 │ 0 │Fonduri │ANPDCA │
│tip vechi şi │protecţie a copilului care │închise │ │ │ │europene │APL │
│dezvoltarea de │funcţionează în structura │ │ │ │ │Cofinanţare │ │
│servicii comunitare│preluată în anul 1997, │ │ │ │ │Buget local │ │
│ │respectiv anul 2000 şi │ │ │ │ │ │ │
│ │înfiinţarea de case de tip │ │ │ │ │ │ │
│ │familial şi apartamente │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.5.3.2. Înfiinţarea a cel │Ponderea unităţilor │ │ │ │Fonduri │ANPDCA │
│ │puţin un serviciu de îngrijire│administrativ teritoriale │ NA │ 60% │ 100% │europene │MS │
│ │de zi (exemplu: centru de │cu cel puţin un serviciu de │ │ │ │Buget local │APL │
│ │consiliere, serviciu comunitar│îngrijire de zi │ │ │ │ │ │
│ │integrat) la nivelul fiecărei │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi administrativ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriale până în anul 2020,│ │ │ │ │ │ │
│ │în funcţie de nevoile │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate în planurile │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborate de DGASPC şi APL │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.5.4. Dezvoltarea │2.5.4.1. Formarea personalului│Ponderea personalului din │ │ │ │Fonduri │ │
│abilităţilor de │implicat în creşterea şi │instituţii format în │ NA │ 50% │ 100% │europene │ANPDCA │
│viaţă independentă │îngrijirea copiilor din │dezvoltarea deprinderilor │ │ │ │Cofinanţare │APL │
│ale copiilor, în │instituţiile de tip familial │de viaţă independentă │ │ │ │minister │ │
│vederea pregătirii │în dezvoltarea deprinderilor │ │ │ │ │ │ │
│acestora pentru │de viaţă independentă │ │ │ │ │ │ │
│părăsirea ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│sistemului de │2.5.4.2. Asigurarea │ │ │Cadru │ │ │MS │
│protecţie specială │condiţiilor de mediu pentru │ NC │ NC │legis- │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │exercitarea deprinderilor de │ │ │lativ │ │ │MEN │
│ │viaţă independentă, în │ │ │revizuit │ │ │ │
│ │instituţiile destinate │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţiei copilului │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.6. Reducerea fenomenului copiii străzii │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.6.1. Dezvoltarea │2.6.1.1. Evaluarea fenomenului│ │ │Studiu │ │ │ │
│serviciilor │copiilor străzii în vederea │ NC │ NA │la nivel │ NC │Buget de stat│ANPDCA │
│specializate │stabilirii dimensiunii │ │ │naţional │ │ │MMFPSPV │
│destinate copiilor │fenomenului şi a cauzelor │ │ │realizat │ │ │ │
│străzii, în acord │principale ale acestui fenomen│ │ │ │ │ │ │
│cu nevoile ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│existente │2.6.1.2. Întărirea reţelei de │Număr de localităţi cu copii│ │ │ │ │ │
│ │echipe mobile (serviciul │ai străzii deservite de │ NA │ NA │ 100% │Nu este cazul│APL │
│ │social stradal) din cadrul │echipe mobile │ │ │ │ │ │
│ │DGASPC │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.6.1.3. Dezvoltarea │Număr de localităţi cu copii│ │ │ │Fonduri │ │
│ │adăposturilor de zi şi de │ai străzii în care este │ NA │ NA │ 100% │europene │APL │
│ │noapte şi a centrelor de │disponibil sprijin de │ │ │ │ │ │
│ │primire în regim de urgenţă │urgenţă │ │ │ │ │ │
│ │pentru copiii străzii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.6.2. Reducerea │2.6.2.1. Sprijinirea copiilor │ NC │ NC │Procedură│ NC │Nu este cazul│MMFPSPV │
│cauzelor ajungerii │expuşi riscului de a rămâne │ │ │de iden- │ │ │ANPDCA │
│copiilor în stradă │fără locuinţă │ │ │tificare │ │ │ │
│ │ │ │ │a copi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ilor în │ │ │ │
│ │ │ │ │risc de a│ │ │ │
│ │ │ │ │rămâne │ │ │ │
│ │ │ │ │fără │ │ │ │
│ │ │ │ │locuinţă │ │ │ │
│ │ │ │ │realizată│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.6.2.2. Campanii de │ │ │ │ │Fonduri │ │
│ │descurajare a cerşetoriei │Număr de campanii │ NA │ 1 │ 3 │europene │ANPDCA │
│ │ │ │ │ │ │Cofinanţare │ │
│ │ │ │ │ │ │minister │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.6.2.3. Elaborarea de │ │ │Procedură│ │ │ANPDCA │
│ │proceduri interinstituţionale │ NC │ NC │interin- │ NC │Nu este cazul│MAI │
│ │pentru intervenţia imediată │ │ │stituţi- │ │ │APL │
│ │în cazul copiilor străzii │ │ │onală de │ │ │ │
│ │ │ │ │inter- │ │ │ │
│ │ │ │ │venţie │ │ │ │
│ │ │ │ │realizată│ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.7. Încurajarea reintegrării sociale şi familiale a copiilor în conflict cu legea şi prevenirea recidivelor │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.7.1. Dezvoltarea │2.7.1.1.Specializarea │Ponderea personalului │ │ │ │ │MJ │
│reţelei de servicii│personalului implicat în │implicat în investigarea │ NC │ 50% │ 100% │Buget de stat│IMN │
│implicate în lucrul│investigarea cauzelor penale │cauzelor penale cu autori │ │ │ │ │MAI │
│cu copiii aflaţi în│cu autori minori │minori care a participat la │ │ │ │ │ │
│conflict cu legea │ │programe de specializare │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.7.1.2. Crearea de servicii │Număr camere de audiere │ 2 │ 10 │ 40 │Buget de stat│MJ │
│ │specializate pentru copilul │care să asigure un cadru │ │ │ │Buget local │MAI │
│ │care săvârşeşte fapte penale │favorabil unei audieri │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │şi care nu răspunde penal │optime a minorului aflat │ │ │ │ │APL │
│ │ │în conflict cu legea │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Număr servicii specializate │ 12 │ 20 │ 30 │Fonduri │ANPDCA │
│ │ │ │ │ │ │europene │APL │
│ │ │ │ │ │ │Buget local │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.7.1.3.Dezvoltarea │Ponderea copiilor din │ │ │ │Buget de stat│ │
│ │componentei de asistenţă │penitenciare, centre │ NA │ 50% │ 100% │Fonduri │MJ │
│ │psiho-socială pentru copiii │educative şi centre de │ │ │ │europene │ │
│ │din penitenciare, centre │detenţie care beneficiază │ │ │ │ │ │
│ │educative şi centre de │de servicii de asistenţă │ │ │ │ │ │
│ │detenţie │psiho-socială │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.7.2. Eliminarea │2.7.2.1. Instituirea unui │ │ │Mecanism │ │ │ │
│culturii │mecanism accesibil copiilor │ NC │ NC │accesibil│ NC │Nu este cazul│MJ │
│impunităţii faţă │privaţi de libertate, pentru │ │ │copiilor │ │ │ANPDCA │
│de copilul aflat │a putea depune plângeri legate│ │ │privaţi │ │ │ │
│în conflict cu │de tortură şi alte pedepse sau│ │ │de li- │ │ │ │
│legea │tratamente crude, inumane sau │ │ │bertate, │ │ │ │
│ │degradante │ │ │pentru a │ │ │ │
│ │ │ │ │putea │ │ │ │
│ │ │ │ │depune │ │ │ │
│ │ │ │ │plângeri │ │ │ │
│ │ │ │ │creat │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.8. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la │
│ consumul de droguri şi alte substanţe nocive pentru copii, corelat cu diversificarea serviciilor │
│ de asistenţă integrată a consumului de substanţe │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.8.1. Conştienti- │2.8.1.1. Derularea de acţiuni │Număr de campanii │ NA │ 2 │ 6 │Buget de stat│MAI prin│
│zarea de către │de informare, educare, │ │ │ │ │Buget local │ANA │
│copii, familie şi │sensibilizare şi │ │ │ │ │Fonduri │MEN │
│comunitate a │conştientizare în vederea │ │ │ │ │europene │MS │
│efectelor grave ale│neînceperii consumului de │ │ │ │ │ │ANPDCA │
│consumului de │droguri şi alte substanţe │ │ │ │ │ │APL │
│droguri sau de alte│nocive, precum şi în vederea │ │ │ │ │ │ │
│substanţe nocive │evitării transformării │ │ │ │ │ │ │
│în rândul copiilor │consumului experimental şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ocazional în consumul regulat │ │ │ │ │ │ │
│ │de către copii, prin │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii de prevenire în │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoală, familie şi comunitate │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.8.2. Asigurarea │2.8.2.1. Dezvoltarea la nivel │ │ │Inter- │ │ │MAI prin│
│funcţionării la │comunitar a intervenţiilor de │ │ │venţii de│ NC │Nu este cazul│ANA │
│nivel comunitar │identificare, atragere şi │ NC │ NC │identi- │ │ │MS │
│a unor servicii │motivare a copiilor care │ │ │ficare, │ │ │MEN │
│de asistenţă │consumă droguri şi alte │ │ │atragere │ │ │ANPDCA │
│integrate, adecvate│substanţe nocive în servicii │ │ │şi │ │ │APL │
│şi accesibile, │specializate de asistenţă │ │ │motivare │ │ │ │
│care să corespundă │integrată, adaptate nevoilor │ │ │a │ │ │ │
│nevoilor copiilor │acestora │ │ │copiilor │ │ │ │
│consumatori de │ │ │ │dezvol- │ │ │ │
│droguri sau alte │ │ │ │tate │ │ │ │
│substanţe nocive ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.8.2.2. Derularea de │% copii consumatori de │ │ │ │Buget de stat│MAI prin│
│ │activităţi de promovare şi │droguri cu acces la │ NA │ 50% │ 100% │Buget local │ANA │
│ │dezvoltare a serviciilor de │tratament corect şi complet │ │ │ │ │MS │
│ │tratament specializat (medical│ │ │ │ │ │APL │
│ │şi social) pentru reducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │riscului de consum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenirea recăderilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.8.2.3. Dezvoltarea şi │% copii şi adolescenţi │ │ │ │Fonduri │MS │
│ │susţinerea programelor de tip │consumatori de droguri care │ NA │ 30% │ 50% │europene │MAI prin│
│ │"harm reduction" destinate │beneficiază de programe de │ │ │ │ │ANA │
│ │copiilor şi adolescenţilor │tip "harm reduction │ │ │ │ │ │
│ │consumatori de droguri │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.9. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate precum şi │
│ persoanelor care îi îngrijesc. │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.9.1. Dezvoltarea │2.9.1.1. Identificarea tuturor│ │ │Evidenţă │ │ │ │
│de măsuri specifice│copiilor cu ambii părinţi/ │ NC │ NC │a copi- │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│şi servicii de │părintele unic susţinător │ │ │ilor cu │ │ │APL │
│suport pentru │plecaţi la muncă în │ │ │părinţi │ │ │ │
│copiii cu părinţi │străinătate │ │ │plecaţi │ │ │ │
│plecaţi la muncă │ │ │ │în stră- │ │ │ │
│în străinătate │ │ │ │inătate │ │ │ │
│ │ │ │ │realizată│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.9.1.2. Elaborarea unei │ │ │Metodo- │ │ │ │
│ │metodologii specifice de │ NC │ NC │logie de │ NC │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │intervenţie pentru copiii cu │ │ │lucru cu │ │ │ │
│ │părinţi plecaţi la muncă în │ │ │copiii cu│ │ │ │
│ │străinătate şi care se │ │ │părinţi │ │ │ │
│ │confruntă cu probleme de │ │ │plecaţi │ │ │ │
│ │integrare socială │ │ │la muncă │ │ │ │
│ │ │ │ │în străi-│ │ │ │
│ │ │ │ │nătate │ │ │ │
│ │ │ │ │realizată│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.9.1.3. Dezvoltarea unor │% copiilor cu părinţi │ │ │ │Buget de stat│ANPDCA │
│ │programe personalizate de │plecaţi la muncă în │ NA │ 40% │ 80% │Buget local │MEN │
│ │consiliere şi suport pentru │străinătate care au acces │ │ │ │ │APL │
│ │copiii cu părinţi plecaţi la │la servicii de suport │ │ │ │ │ │
│ │muncă în străinătate │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│2.9.2. Creşterea │2.9.2.1. Dezvoltarea unor │Numărul copiilor care │ │ │ │ │ │
│rolului şcolii în │programe personalizate de │beneficiază de programe │ NA │ X │ X │Nu este cazul│MEN │
│compensarea │sprijin educaţional pentru │personalizate de sprijin │ │ │ │ │ │
│deficitului de │elevii care înregistrează o │educaţional │ │ │ │ │ │
│suport generat de │scădere a randamentului şcolar│ │ │ │ │ │ │
│lipsa părinţilor │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 2.10. Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│2.10.1. Asigurarea │2.10.1.1. Diversificarea şi │Nr. Campanii naţionale de │ │ │ │Buget de stat│ │
│de servicii de │extinderea intervenţiilor de │educaţie pentru sănătate │ NA │ 2 │ 6 │Buget local │MS │
│sănătate în rândul │educaţie pentru sănătate în │ │ │ │ │Fonduri │MEN │
│copiilor şi │rândul copiilor/adolescenţilor│ │ │ │ │europene │APL │
│adolescenţilor ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.10.1.2. Asigurarea unei │Ponderea naşterilor │ │ │ │ │MS │
│ │acoperiri adecvate cu servicii│survenite în cazul unor │ 10% │ 9% │ 7% │Buget de stat│MEN │
│ │de planificare familială │tinere sub 20 ani │ │ │ │ │APL │
│ │pentru adolescenţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │2.10.1.3. Stimularea │Număr de acţiuni de │ │ │ │ │MEN │
│ │instituţiilor şcolare de a │sensibilizare organizate în │ NA │ 2 │ 6 │Nu este cazul│APL │
│ │oferi elevilor cursuri de │vederea introducerii │ │ │ │ │MS │
│ │educaţie pentru sănătate sau │cursului opţional referitor │ │ │ │ │ │
│ │a altor programe sau proiecte.│la educaţia pentru sănătate │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│3.1.1. Creşterea │3.1.1.1. Campanii de schimbare│Ponderea persoanelor care │ │ │ │Fonduri │ │
│gradului de │a percepţiei colective cu │conştientizează efectele │ NA │ NA │ 70% │europene │ANPDCA │
│cunoaştere şi de │privire la violenţă, cu accent│negative ale tuturor │ │ │ │Cofinanţare │ │
│conştientizare de │pe impactul negativ asupra │formelor de violenţă │ │ │ │minister │ │
│către copii, │dezvoltării copilului │ │ │ │ │ │ │
│părinţi, ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│profesionişti şi │3.1.1.2. Continuarea │Ponderea personalului din │ │ │ │Buget de stat│MEN │
│populaţia generală │programelor de formare pentru │şcoli participant la │ NA │ 20% │ 50% │Buget local │APL │
│a tuturor formelor │personalul din educaţie în │programele de prevenire şi │ │ │ │ │ │
│de violenţă. │aria prevenirii şi combaterii │combatere a violenţei în │ │ │ │ │ │
│ │violenţei în spaţiul şcolar │spaţiul şcolar │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.1.1.3. Implicarea copiilor, │Ponderea copiilor din şcoli │ │ │ │Buget de stat│MEN │
│ │prin educaţia de la egal la │participanţi în educaţie de │ NA │ 15% │ 30% │Buget local │APL │
│ │egal, în activităţi derulate │la egal la egal în │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul şcolii de prevenire│activităţi de prevenire şi │ │ │ │ │ │
│ │şi diminuare a violenţei │diminuare a violenţei │ │ │ │ │ │
│ │asupra copiilor │asupra copiilor │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.1.1.4. Implicarea părinţilor│Ponderea părinţilor cu copii│ │ │ │Buget de stat│MEN │
│ │în activităţi derulate la │înscrişi în şcoală, care │ NA │ 10% │ 25% │Buget local │APL │
│ │nivelul şcolii de prevenire │participă la activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │şi diminuare a violenţei │prevenire şi diminuare a │ │ │ │ │ │
│ │asupra copiilor │violenţei asupra copiilor │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.1.1.5. Realizarea unei baze │Bază de date realizată şi │ │ │ │ │ │
│ │de date cu bune practici în │actualizată periodic │ NA │ 100% │ NC │Buget de stat│ANPDCA │
│ │domeniu │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.1.1.6. Întărirea capacităţii│Ponderea serviciilor │ │ │ │Fonduri │ │
│ │şi promovarea telefonului │telefonul copilului de la │ NA │ 25% │ 50% │europene │ANPDCA │
│ │copilului de la nivelul DGASPC│nivelul DGASPC organizate │ │ │ │Cofinanţare │APL │
│ │înfiinţat pentru semnalarea │conform standardelor │ │ │ │minister │ │
│ │tuturor situaţiilor de │existente │ │ │ │Buget de stat│ │
│ │violenţă asupra copilului şi │ │ │ │ │Buget local │ │
│ │intervenţie în urgenţă │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│3.1.2. Scăderea │3.1.2.1. Revizuirea │Număr de acte normative │ │1) Iden- │Legislaţie │ │ANPDCA │
│expunerii copiilor │legislaţiei cu privire la │modificate şi completate │ NC │tificarea│completată │Nu este cazul│MAI │
│la violenţă în │protecţia copilului de │ │ │lacunelor│şi │ │CNA │
│mass-media şi │formele de violenţă promovate │ │ │la │modificată │ │ │
│mediul on-line │în mass-media şi mediul online│ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │ │ │legis- │ │ │ │
│ │ │ │ │laţiei │ │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │violenţa │ │ │ │
│ │ │ │ │asupra │ │ │ │
│ │ │ │ │copilului│ │ │ │
│ │ │ │ │promovată│ │ │ │
│ │ │ │ │în mass- │ │ │ │
│ │ │ │ │media şi │ │ │ │
│ │ │ │ │mediul │ │ │ │
│ │ │ │ │online │ │ │ │
│ │ │ │ │2) Reco- │ │ │ │
│ │ │ │ │mandări │ │ │ │
│ │ │ │ │elaborate│ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│3.2.1. Întărirea │3.2.1.1. Revizuirea sistemului│Sistem de monitorizare a │ │ │Sistem de │ │ │
│capacităţii │actual de monitorizare a │situaţiilor de violenţă în │ NA │ NC │monitori- │Nu este cazul│MEN │
│furnizorilor de │situaţiilor de violenţă în │spaţiul şcolar revizuit │ │ │zare │ │ │
│servicii publice │spaţiul şcolar şi includerea │ │ │ │revizuit │ │ │
│în ceea ce │cadrelor didactice la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│priveşte prevenirea│şcolii în procesul de │ │ │ │ │ │ │
│şi combaterea │monitorizare a situaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│oricăror forme de │abuz, neglijare, exploatare │ │ │ │ │ │ │
│violenţă asupra │sau orice altă formă de │ │ │ │ │ │ │
│copilului │violenţă asupra copilului │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.2.1.2. Implementarea │Ponderea instituţiilor cu │ │ │ │ │ANPDCA │
│ │mecanismului de semnalare, │atribuţii în protecţia │ 21 EIL │ 60% │ 100% │Nu este cazul│APL │
│ │intervenţie şi monitorizare a │copilului care utilizează │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor de violenţă, │mecanismul de semnalare, │ │ │ │ │ │
│ │indiferent de locul de │intervenţie şi monitorizare │ │ │ │ │ │
│ │producere (familie, şcoală, │a cazurilor de violenţă │ │ │ │ │ │
│ │comunitate, instituţii) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │3.2.1.3. Stabilirea unui │ │ │Sistem de│ │ │ANPDCA │
│ │sistem de indicatori de │ NC │ NC │monito- │ NC │Nu este cazul│MEN │
│ │monitorizare şi evaluare a │ │ │rizare şi│ │ │MS │
│ │numărului de cazuri şi a │ │ │evaluare │ │ │APL │
│ │dimensiunii abuzului, │ │ │creat │ │ │ │
│ │neglijării, exploatării sau │ │ │ │ │ │ │
│ │oricărei forme de violenţă │ │ │ │ │ │ │
│ │asupra copilului, în familie, │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii şi comunitate │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┤
│ │
│ OBIECTIV GENERAL 4 Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBIECTIV SPECIFIC 4.1. Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor │
├───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬────────┤
│4.1.1. Asigurarea │4.1.1.1. Derularea unor │ │ │ │ │ │ │
│accesului echitabil│campanii naţionale de │Număr de campanii │ │ │ │ │ │
│la informaţii │informare în şcoli cu privire │implementate │ NA │ 2 │ 6 │Buget de stat│MEN │
│adecvate pentru │la formele şi activităţile │ │ │ │ │ │ │
│toţi copiii │concrete prin care copiii pot │ │ │ │ │ │ │
│ │participa la procesul de luare│ │ │ │ │ │ │
│ │a deciziilor care-i privesc │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│4.1.2. Susţinerea │4.1.1.2. Evaluarea nevoilor │ │Analiză de │Program │ │ │ │
│diversificării │de dezvoltare organizaţională │ NC │nevoi privind│de │ NC │Buget de stat│MEN │
│formelor de │a Consiliului Naţional al │ │dezvoltarea │susţinere│ │ │ANPDCA │
│participare a │Elevilor la nivel naţional │ │organiza- │a struc- │ │ │ │
│copiilor │şi identificarea unor forme de│ │ţională a │turilor │ │ │ │
│ │suport pentru creşterea │ │Consiliului │partici- │ │ │ │
│ │capacităţii acestora de │ │Naţional al │pative │ │ │ │
│ │participare activă │ │Elevilor la │ale │ │ │ │
│ │ │ │nivel │elevilor │ │ │ │
│ │ │ │naţional │imple- │ │ │ │
│ │ │ │realizată │mentat │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │4.1.1.3. Stimularea │Pondere copii /adolescenţi │ │ │ │ │MEN │
│ │participării copiilor din │din mediul rural care │ NA │ 10% │ 30% │Nu este cazul│ANPDCA │
│ │mediul rural la structurile │participă activ la │ │ │ │ │APL │
│ │reprezentative ale elevilor │structurile reprezentative │ │ │ │ │ │
│ │ │ale elevilor │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │4.1.1.4. Stimularea implicării│Număr de parteneriate │ NA │ 20% faţă│ 40% faţă │ │ │
│ │organizaţiilor societăţii │ │ │ de │de prezent │Nu este cazul│MEN │
│ │civile în programe şi proiecte│ │ │ prezent │ │ │ │
│ │pentru şi alături de │ │ │ │ │ │ │
│ │structurile asociative ale │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
│ │4.1.1.5. Consultarea │ │ │Strategii│Strategii │ │ │
│ │structurilor reprezentative │ NC │ NA │şi │şi │Nu este cazul│MEN │
│ │ale copiilor în elaborarea │ │ │documente│documente │ │ │
│ │strategiilor şi documentelor │ │ │de │de politică│ │ │
│ │de politică publică │ │ │politică │publică │ │ │
│ │ │ │ │publică │realizate │ │ │
│ │ │ │ │realizate│cu con- │ │ │
│ │ │ │ │cu con- │sultarea │ │ │
│ │ │ │ │sultarea │structu- │ │ │
│ │ │ │ │structu- │rilor │ │ │
│ │ │ │ │rilor │reprezen- │ │ │
│ │ │ │ │reprezen-│tative ale │ │ │
│ │ │ │ │tative │copiilor │ │ │
│ │ │ │ │ale │ │ │ │
│ │ │ │ │copiilor │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴────────┘


──────────

    *) NA - nu avem date, NC - nu e cazul

    **) prima instituţie menţionată este responsabilă

──────────

                               LISTĂ ABREVIERI


	

    ANA Agenţia Naţională Antidrog
    ANITP Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
    ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
               şi Adopţie
    APL Autorităţile Publice Locale
    ASF Autorizaţie Sanitară de Funcţionare
    CAS Colegiul Asistenţilor Sociali
    CES Cerinţe Educative Speciale
    CMD Colegiul Medicilor Dentişti
    CMI Cabinet Medical Individual
    CMR Colegiul Medicilor din România
    CNA Consiliul Naţional al Audiovizualului
    CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
    EIL Echipa intersectorială locală
    FNUASS Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
    ITS Infecţii cu transmitere sexuală
    MAI Ministerul Afacerilor Interne
    MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    MEN Ministerul Educaţiei Naţionale
    MF Medic de Familie
    MFP Ministerul Finanţelor Publice
    MJ Ministerul Justiţiei
    MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
               Vârstnice
    MS Ministerul Sănătăţii
    MTS Ministerul Tineretului şi Sportului
    PIRLS Progress in Internaţional Reading Literacy Study


                                    -------
1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.