Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2018


privind forma de proprietate şi modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile fără personalitate juridică


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 26.03.2018 și 24.03.2019 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata ,valabilă între 26.03.2018 și 24.03.2019 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Conţinută de Norma nr. 5 din 14 martie 2018
, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 262 din 26 martie 2018.

──────────

    CAP. I

    Nomenclator - forme de proprietate


	

┌───┬──────────────────────────────────┐
│COD│DENUMIRE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de │
│ │stat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital integral│
│15 │de stat şi societăţi la care una │
│ │sau mai multe societăţi cu capital│
│ │integral de stat deţin capitalul │
│ │social │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20 │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat şi privat) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - sub 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital de stat │
│ │de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de stat│
│ │de peste 50%, inclusiv, deţin │
│ │între 50% şi 100% din capitalul │
│ │social al acestora │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, privat │
│ │străin) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată │
└───┴──────────────────────────────────┘


    CAP. II

    Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile şi corelaţiile aferente pentru asigurători, brokerii de asigurare şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor la 31 decembrie 2017

    SECŢIUNEA 1

    Asigurători şi reasigurători

    1. Bilanţ la data de 31 decembrie 2017

	

┌──────────────────────────┬───────────────┐
│Judeţul │Forma de │
│__________________________│proprietate │
│|_|_| │_______________│
│ │|_|_| │
├──────────────────────────┼───────────────┤
│Persoana juridică │ │
│_____________________ │ │
├──────────────────────────┼───────────────┤
│Adresa: localitatea │Activitatea │
│_______, sectorul _____, │preponderentă │
├──────────────────────────┼───────────────┤
│str. _______nr. ___, bl. │(denumire clasă│
│___, sc. ___, ap. ___ │CAEN) │
│ │__________ │
├──────────────────────────┼───────────────┤
│Telefon _____________, fax│Cod clasă CAEN │
│____________ │__________|_|_|│
│ │_|_| │
├──────────────────────────┼───────────────┤
│ │Cod unic de │
│Număr din registrul │înregistrare │
│comerţului __________ │_______|_|_|_|_│
│ │|_|_|_|_|_|_| │
└──────────────────────────┴───────────────┘	

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│01│- lei - │
├──┴────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┤
│ │Nr.│Sold la: │
│Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │01.01.2017│31.12.2017│
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIV │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │01 │ │ │
│ │(501-58011-58021-58031) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuielile de dezvoltare │02 │ │ │
│ │(503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi│ │ │ │
│A │şi active similare (505-58015- 58025-59015-59025│03 │ │ │
│ │-58035-59035) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) │04 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs │05 │ │ │
│ │de execuţie (523+524-59213- 59223-59233) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte imobilizări necorporale │06 │ │ │
│ │(508-58018-58028- 59018-59028-58038-59038) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06) │07 │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Plasamente în imobilizări corporale şi în │ │ │ │
│ │curs │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │08 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │09 │ │ │
│ │corporale în curs (231+232-293) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 08 + 09) │10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
│ │entităţile asociate, entităţi controlate în │ │ │ │
│ │comun şi alte plasamente în imobilizări │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Titluri de participare deţinute la entităţi │11 │ │ │
│ │afiliate (261- 29611-29621- 29661) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate (26711+26721+ 26731 + │12 │ │ │
│ │26741-29615-29625+26751+26761-29665) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Participări la entităţile asociate şi │ │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (262+263- │13 │ │ │
│ │29613-29623-29663) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate şi entităţilor controlate │14 │ │ │
│ │în comun (26713+26723+26733+26743- 29617 - │ │ │ │
│ │29627+26752+26762-29667) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B │5. Alte plasamente în imobilizări financiare │ │ │ │
│ │(265+26712+26714+26722+26724+ 26732 +26734+ │15 │ │ │
│ │26742+26744-29614- 29616-29619-29624- │ │ │ │
│ │29626-29629+26753+26763-29664-29669) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 11 la 15) │16 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi │ │ │ │
│ │unităţi la fondurile comune de plasament │17 │ │ │
│ │(2711+2712+273- 29711-29713-29721- │ │ │ │
│ │29723+2713-29731-29733) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │18 │ │ │
│ │(2721+2722-29712- 29722+2723-29732) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │19 │ │ │
│ │(274-29714-29724-29734) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631) │20 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │21 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Depozite la instituţiile de credit │ │ │ │
│ │(26717+26727+26737+ 26747-29641- 29651+26754+ │22 │ │ │
│ │26764-2967) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Alte plasamente financiare │23 │ │ │
│ │(26718+26738+26758+278- 29718-29728-29738) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 17 la 23) │24 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Depozite la societăţi cedente │25 │ │ │
│ │(268-29642-29652) │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢA PENTRU│ │ │ │
│ │CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE │26 │ │ │
│C │TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd. 10+16+24+25+26) │27 │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │generale │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │28 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │29 │ │ │
│ │cedate în reasigurare. (3922) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │30 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare. (397) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în reasigurare │31 │ │ │
│ │(3992) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă │32 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3991) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă │33 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare(3993) │ │ │ │
│D ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 28 la 33) │34 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │de viaţă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva matematica aferentă │35 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │36 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │37 │ │ │
│ │cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │38 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │39 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (393) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 39) │40 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Partea din rezerva matematică aferentă │ │ │ │
│ │asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la │41 │ │ │
│ │riscul de investiţii este transferată │ │ │ │
│ │contractanţilor cedată în reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 34+40+41) │42 │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CREANŢE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţile afiliate │43 │ │ │
│ │(4511+4518-495) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţi asociate şi │44 │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (4521+4528-495) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 43+44) │45 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare│ │ │ │
│ │directă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Asiguraţi (401*-491) │46 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E │Intermediari în asigurări (404-491) │47 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │48 │ │ │
│ │asigurare directă (4051+4052-491) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 48) │49 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Creanţe provenite din operaţiuni de │50 │ │ │
│ │reasigurare (411*+412*-491) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte creanţe (425+4282+431*+ │ │ │ │
│ │437*+4382+441*+ 4424+ 4428*+443*+ 444*+445+446*+│51 │ │ │
│ │447*+448*+ 4581+461+ 464+475*- 496+54512+54522+ │ │ │ │
│ │4284+4384+54532) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Creanţe privind capitalul subscris şi │52 │ │ │
│ │nevărsat (456- 495) │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Instalaţii tehnice şi maşini (51112+51113+ │ │ │ │
│ │51114+51122+51123+ 51124-58112-58113- │ │ │ │
│ │58114-58122- 58123-58124- │53 │ │ │
│ │59112-59113-59114-59122-59123- 59124+51132+ │ │ │ │
│ │51133+51131-58132- 58133-58134-59132- │ │ │ │
│ │59133-59134) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │
│ │(51116+51126-58116- │54 │ │ │
│ │58126-59116-59126+51136-58136-59136) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ │ │ │
│F │(5211+5212+ 5221+5222 - │55 │ │ │
│ │59211-59221+5213+5223-59231) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 53 la 55) │56 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Materiale consumabile (531+532- 593-594) │57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct.│58 │ │ │
│ │461) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 + 58) │59 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Casa şi conturi la bănci │60 │ │ │
│ │(543+544+547+548+551+552) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte elemente de activ (542-596) │61 │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (471)│62 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Cheltuieli de achiziţie reportate TOTAL (rd.│63 │ │ │
│ │64+65) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │64 │ │ │
│ │asigurările generale (4722) │ │ │ │
│G ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │65 │ │ │
│ │asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)│66 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 62+63+66) │67 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd. 07+27+42+45+49+50+ 51+52+56+59+│68 │ │ │
│ │60+61+67) │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PASIV │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Capital │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care: │69 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │- capital subscris vărsat (10112+10122+10132) │70 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare│ │ │ │
│ │al sucursalelor din România care aparţin │71 │ │ │
│ │persoanelor juridice din străinătate) (ct. 102) │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│72 │ │ │
│ │Alte elemente de capitaluri proprii (ct. │C │ │ │ │
│ │103) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│73 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Prime de capital (1041+1042+1043) │74 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053) │75 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Rezerve │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale (10611+10621+10631) │76 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │77 │ │ │
│ │(10613+10623+10633) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (10618 +10628+10638) │78 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Total (rd. 76 la 78) │79 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (1091+1092+1093) │80 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumente de capitaluri │81 │ │ │
│ │proprii (ct. 141) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de instrumente de capitaluri │82 │ │ │
│ │proprii (ct. 149) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 69 + 71 +72 -73 + 74+75+79-80+81-82) │83 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Rezultatul reportat │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │ │Sold│84 │ │ │
│ │1. Rezultatul reportat reprezentând │C │ │ │ │
│ │profitul nerepartizat sau pierderea ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │neacoperită (11711+11721+11731) │Sold│85 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│86 │ │ │
│ │2. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │adoptarea pentru prima dată a IAS mai puţin├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IAS 29 (11712+11722+11732) │Sold│87 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│88 │ │ │
│ │3. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │modificările politicilor contabile ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11713+11723+ 11733) │Sold│89 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│90 │ │ │
│ │4. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │corectarea erorilor contabile ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11714+11724+11734) │Sold│91 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│92 │ │ │
│ │5. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │surplusul realizat din rezerve din ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │reevaluare (11715+11725+11735) │Sold│93 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Rezultatul reportat provenit din │Sold│94 │ │ │
│ │trecerea la aplicarea reglementărilor │C │ │ │ │
│ │contabile conforme cu Directivele Europene ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11716+11726+11736) │Sold│95 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│96 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
│ │VI. Rezultatul exerciţiului (121) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│97 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VII. Repartizarea profitului (129) │98 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (83+84-85+86-87+88-89+90-91+92- 93+ │99 │ │ │
│ │94-95+96-97-98) │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B │DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) │100│ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Rezerve tehnice privind asigurările generale │101│ │ │
│ │(rd. 102+103+104+107) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerva de prime privind asigurările generale│102│ │ │
│ │(315) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva pentru participare la beneficii şi │103│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările generale (332) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva de daune privind asigurările generale│104│ │ │
│ │(rd. 105+106) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │105│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3272) │106│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări │107│ │ │
│ │generale (rd. 108+109+110) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) │108│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C │b) Rezerva de catastrofă (333) │109│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte rezerve tehnice (335) │110│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă│111│ │ │
│ │(rd. 112+113+114+115+118) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve matematice (311) │112│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă (318) │113│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva pentru participare la beneficii şi │114│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările de viaţă. (312) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă│115│ │ │
│ │(rd. 116+117) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │116│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │117│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de │118│ │ │
│ │viaţă (313) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 101+111) │119│ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE │ │ │ │
│D │VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE │120│ │ │
│ │INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAŢILOR (314)│ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor │121│ │ │
│ │(15115+15125+15135+15117+15127+15137) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite │122│ │ │
│E │(15116+15126+15136) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane (15111+15113+15114+ │ │ │ │
│ │15118+15121+15123+ 15124+15128+ │123│ │ │
│ │15131+15134+15138+ 15112+15122+15132+15133) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 121 la 123) │124│ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI │125│ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ │
│ │(16411+16421+16815+16825+26911+ 26921+ │126│ │ │
│ │4511**+4518**+ 16431+16835+26931) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor asociate şi controlate│ │ │ │
│ │în comun (16412+16422+16816+16826+26912+ │127│ │ │
│ │26913+26922+26923+4521**+ 4528**+16432+16836+ │ │ │ │
│ │26932+26933) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare│128│ │ │
│ │directă (402+404+405**) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Datorii provenite din operaţiuni de │129│ │ │
│ │reasigurare (411**+412**) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│G │(16114+16115+16117+16118+ │130│ │ │
│ │16124+16125+16127+16128+16811+16821- 1691-1692) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+ │131│ │ │
│ │16217+16221+16222+16224+16225+16227+ │ │ │ │
│ │16812+16822+16832+16231+16232+16234+16235+16237)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi │ │ │ │
│ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
│ │16817+16827+421+422+423+426+427+424+429 │ │ │ │
│ │4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ │132│ │ │
│ │4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+4558+4│ │ │ │
│ │57+4582**+462+463+ 475**+249+279+549+54511+ │ │ │ │
│ │54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837│ │ │ │
│ │+54531+5463+26914+26924+26934) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 126 la 132) │133│ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Subvenţii pentru investiţii (4761+4762+4763) │134│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Venituri înregistrate în avans │135│ │ │
│H │(4741+4742+4743) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 134 + 135) │136│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PASIV (99 + 100 + 119 + 120 + 124 +125+133│137│ │ │
│ │+ 136) │ │ │ │
├──┴────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┤
│* soldurile debitoare ale conturilor respective │
│** soldurile creditoare ale conturilor respective │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘	

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele│
│prenumele │__________ │
│__________ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│__________________│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Ştampila unităţii │Semnătura │
│ │___________________│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare│
│ │în organismul │
│ │profesional_______ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    2. Contul de profit şi pierdere asigurători

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.