Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2015


la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.04.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (26.04.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC                CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PROTECŢIA

                    APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAŢI DIN

                                 SURSE AGRICOLE*)

──────────

    *) Notă CTCE:

    Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 august 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).


	

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             COLECTIV DE ELABORARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
    ● Prof. dr. Mihail DUMITRU - membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole
      şi Silvice - «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»
    ● Dr. Cătălin SIMOTA - membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
      Silvice - «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»
    ● Dr. Traian CIOROIANU - Şef Departament
    ● Prof. dr. Radu LĂCĂTUŞU - membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole
      şi Silvice - «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»
    ● Dr. Elisabeta DUMITRU
    ● Dr. Irina CALCIU- Şef Departament
    ● Dr. Ioana PĂNOIU

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti
    ● Prof. dr. Gheorghe Valentin ROMAN - membru corespondent al Academiei de
      Ştiinţe Agricole şi Silvice - «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»
    ● Conf. dr. Mircea MIHALACHE

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice - Argeş
    ● Dr. ing. Ion CREANGĂ

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    ● Dr. ing. Constantin DARIE

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Departamentul pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură
    ● Ing. Daniela Catană

Administraţia Naţională "Apele Române"
    ● Ing. Dan Gabriel Drăgoi
    ● Geog. Ioana Nedelea


               «Codul de bune practici agricole pentru protecţia

                 apelor împotriva Poluării cu nitraţi din surse

                agricole» a fost realizat în cadrul proiectului

                 «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi»

                          prin contractul 24/CQ/2012.

    CUPRINS

	

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│1. Introducere. Cadrul legal. Codul de bune practici agricole şi Programele de acţiune. │ │
│Revizuirea codului │ │
│ a) Surse de poluare │ │
│ b) Efecte │ │
│ c) Cadru legislativ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2. Definiţii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3. Descrierea generală a principiilor de stabilire a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi │ │
│ din surse agricole │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4. Îngrăşămintele - sursă potenţială de poluare a apei şi solului │ │
│ a) Principii generale privind dinamica îngrăşămintelor în sol şi transferul lor către mediul │ │
│ acvatic (subteran şi de suprafaţă) │ │
│ b) Îngrăşăminte minerale │ │
│ c) Îngrăşăminte organice (gunoi de grajd, nămoluri de epurare, composturi) │ │
│ d) Principii generale de fertilizare echilibrată │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4.1 Îngrăşăminte cu azot │ │
│ a) Dinamica în sol a principalelor forme de azot (organic şi mineral) │ │
│ b) Tipuri de îngrăşăminte minerale cu azot. Indicaţii şi contraindicaţii de aplicare │ │
│ c) Tipuri de îngrăşăminte organice cu azot. Indicaţii şi contraindicaţii de aplicare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4.2 Îngrăşăminte complexe şi mixte │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4.3 Îngrăşăminte lichide │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4.4 Îngrăşăminte cu aplicare foliară (extraradiculară) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 Depozitarea şi manipularea îngrăşămintelor - norme generale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 Depozitarea şi managementul efluenţilor şi gunoiului de grajd din exploataţiile agro- │ │
│ zootehnice │ │
│ 6.1 Consideraţii generale privind exploataţiile agro-zootehnice (tipuri de ferme, structura │ │
│ şeptelului, dimensiunea fermelor, metode de stocare a dejecţiilor animale, metode de │ │
│ prelucrare a gunoiului de grajd) │ │
│ 6.2 Metode de stocare a dejecţiilor animale │ │
│ 6.2.1 Dejecţii lichide │ │
│ 6.2.2 Dejecţii solide (gunoi de grajd) │ │
│ - Depozite permanente │ │
│ - Depozite temporare │ │
│ 6.3 Platforme comunale │ │
│ 6.3.1 Alegerea locaţiei │ │
│ 6.3.2 Capacitatea necesară │ │
│ 6.3.3 Riscuri asociate exploatării platformelor comunale │ │
│ 6.4 Platforme individuale │ │
│ 6.4.1 Alegerea locaţiei │ │
│ 6.4.2 Capacitatea necesară │ │
│ 6.4.3 Riscuri asociate exploatării platformelor individuale │ │
│ a) Riscuri asociate pierderilor de nutrienţi în aer, sol şi apă │ │
│ b) Riscuri privind igiena (mirosul neplăcut şi insectele) │ │
│ 6.4.4 Tipuri de sisteme de depozitare şi compostare la platformele individuale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6.5 Efluenţi din silozuri │ │
│ 6.6 Efluenţi din siloz balotat │ │
│ 6.7 Apele uzate de la ferme │ │
│ 6.8 Efluenţi proveniţi din precipitaţii │ │
│ 6.9 Principii generale pentru optimizarea deciziei privind selectarea metodelor de stocare a │ │
│ gunoiului de grajd │ │
│ - Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd pe platforme colective sau în depozite │ │
│ individuale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 Aplicarea îngrăşămintelor cu azot │ │
│ 7.1 Principii generale │ │
│ 7.2 Mod de calcul privind aportul de azot din surse organice │ │
│ 7.3 Planuri de fertilizare │ │
│ 7.4 Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe │ │
│ terenul agricol │ │
│ 7.5 Perioade de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor cu azot pe teren │ │
│ 7.6 Tehnici şi epoci de aplicare a îngrăşămintelor cu azot diferenţiate în funcţie de tipul de│ │
│ îngrăşământ │ │
│ 7.6.1 Recomandări privind epocile de fertilizare cu azot corespunzătoare unor grupe relativ │ │
│ mari de culturi │ │
│ - Culturile semănate toamna │ │
│ - Culturile de primăvară-vară │ │
│ - Culturi perene │ │
│ 7.6.2 Recomandări privind tehnicile de aplicare a fertilizanţilor │ │
│ Îngrăşăminte chimice │ │
│ Îngrăşăminte organice │ │
│ Îngrăşăminte verzi │ │
│ 7.6.3 Cerinţe speciale pentru aplicarea fertilizanţilor organici │ │
│ 7.7 Aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri în pantă │ │
│ 7.8 Aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri adiacente cursurilor de apă sau în vecinătatea │ │
│ captărilor de apă potabilă │ │
│ 7.8.1 Zone de protecţie │ │
│ 7.8.2 Benzi tampon (Fâşii de protecţie) │ │
│ 7.9 Limitări privind aplicarea fertilizanţilor pe terenuri saturate cu apă, inundate, │ │
│ îngheţate sau acoperite cu zăpadă │ │
│ 7.10 Optimizarea rotaţiei culturilor pentru limitarea pierderilor de azot către corpurile de │ │
│ apă subterană sau de suprafaţă │ │
│ 7.11 Aplicarea îngrăşămintelor minerale şi organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi │ │
│ fâneţe) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8. Aspecte specifice privind managementul agricol pentru limitarea transferului de nitraţi către│ │
│ corpurile de apă │ │
│ a) Acoperirea solului cu vegetaţie în perioada toamnă-iarnă │ │
│ b) Culturi captive │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9. Aspecte specifice fertilizării echilibrate în condiţii de irigaţie │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10. Documente de evidenţă ale exploataţiei agricole │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 1. Norme privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru │ │
│agricultori │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 2. Schema de clasificare a produselor fertilizante │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 3. Tipuri de îngrăşăminte minerale cu azot. Indicaţii şi contraindicaţii de aplicare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 4. Tipuri de îngrăşăminte cu fosfor. Indicaţii şi contraindicaţii de aplicare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 5. Tipuri de îngrăşăminte cu potasiu. Indicaţii şi contraindicaţii de aplicare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 6. Menţiuni obligatorii pentru îngrăşăminte conform Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 7. Posibilităţi de amestec a diferitelor îngrăşăminte chimice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 8. Ordinea în care trebuie selectate şi aplicate îngrăşămintele chimice în funcţie de │ │
│reacţia solului, felul aplicării, epoca şi metodele de introducere în sol │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 9. Ordinea în care pot fi preferate pentru diferite aplicări îngrăşămintele chimice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Anexa 10. Exemplu de plan de fertilizare │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


    LISTA TABELELOR
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.